Truyện kể mầm non dê kia mày đi đâu

2 190 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:15

Dê mày đâu Dê trắng dê đen sống chung khu rừng, hang ngày hai đến uống nước tìm cá ăn bên suối Một hôm, dê trắng tìm nước uống khi, có sói đâu nhảy sổ Sói quát to: - Dê kia! Mày đâu? - Dê trắng sợ rúm người, lắp bắp nói : - Dạ, tìm… tìm cỏ non …và nước suối để uống ạ! - Sói lại quát to hỏi: - Mày có chân? - Dạ, da chân có móng - Thế đầu mày có gì? - Dạ, đầu có đôi sừng non nhú… - Sói quát to hơn, trái tim mày nào? - Ôi, ôi trái tim run sợ Sói cười to, ha Sau ăn thịt dê trắng tội nghiệp Dê đen tới khu rừng để tìm cỏ non để ăn nước suối để uống tha thẩn tìm cỏ non, sói xuất hiện, quát lớn: - Dê mày đâu! Dê đen nhìn sói từ đầu đến chân nghểnh cổ trả lời: - Tao tìm kẻ thích gây đây! Sói bị bất ngờ nói hỏi tiếp, chân mày có gì? - Chân thép tao có móng đồng - ….thế …trên đầu mày có gì? - Trên đầu tao có đôi sừng kim cương! Sói sợ cố hỏi: - Mày…trái tim mày nào…dê đen dõng dạc trả lời trái tim thép tao bảo tao : cắm đôi sừng kim cương vào đầu sói Nào sói lại Ôi trời sợ sói ba chân bố cẳng chạy vào rừng biến mất, từ không thấy sói lởn vởn khu rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non dê kia mày đi đâu , Truyện kể mầm non dê kia mày đi đâu , Truyện kể mầm non dê kia mày đi đâu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay