đạo đức chăm sóc việc nhà

14 125 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:14

Kim tra bi c: Cõu Cõu2:1:Con Ti hóy nờu phi phn gnnh gng, np? gng, ghi cangn bi Gn ngn np Hot ng 1: BI TP 1: Quan sát tranh trả lời câu hỏi a Em có nhận xét việc làm bạn nhỏ tranh? b Em đoán xem mẹ bạn nhỏ nghĩ gì? Tho lun nhóm Bạn nhỏ làm giúp mẹ? Việc làm vủa bạn nhỏ thể tình cảm mẹ? Em đoán xem mẹ bạn nghĩ thấy việc bạn làm? Qua bi th trên, em rút học gì? Chm lm vic nh l mt c tớnh tt m chỳng ta nờn hc Hot ng 2: Bi tp3: Em hóy ghi tờn nhng vic nh m bn tranh ang lm Em lm c nhng vic no việc Tranh 1: Tranh 2: Tranh 4: Tranh 5: Tranh 3: Tranh 6: 1 Ct qun ỏo Ti cõy, ti hoa Cho g n Nht rau Ra m chộn Lau bn gh Chỳng ta nờn lm nhng cụng vic nh phự hp vi kh nng Hóy k nhng cụng vic nh m ó lm giỳp cha m Hot ng Bi 4: Hóy ỏnh du + vo ụ m em tỏn thnh + trc nhng ý kin a) Lm vic nh l trỏch nhim ca ngi ln gia ỡnh b) Tr em cú trỏch nhim lm nhng vic nh phự hp vi kh nng c) Ch lm vic nh b m nhc nh + d) Cn lm tt vờc nh cú mt, cng nh vng mt ngi ln + ) T giỏc lm nhng vic nh phự hp vi kh nng l yờu thng cha m Bi hc : Tham gia lm vic nh phự hp vi kh nng l trỏch nhim ca tr em, l th hin tỡnh yờu thng i vi ụng b, cha m [...]... những công việc nhà mà con đã làm để giúp đỡ cha mẹ Hoạt động 3 Bài tập 4: Hãy đánh dấu + vào ô mà em tán thành + trước những ý kiến a) Làm việc nhà là trách nhiệm của người lớn trong gia đình b) Trẻ em có trách nhiệm làm những việc nhà phù hợp với khả năng c) Chỉ làm việc nhà khi bố mệ nhắc nhở + d) Cần làm tốt vịêc nhà khi có mặt, cũng như khi vắng mặt người lớn + đ) Tự giác làm những việc nhà phù... làm việc nhà khi bố mệ nhắc nhở + d) Cần làm tốt vịêc nhà khi có mặt, cũng như khi vắng mặt người lớn + đ) Tự giác làm những việc nhà phù hợp với khả năng là yêu thương cha mẹ Bài học : Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là trách nhiệm của trẻ em, là thể hiện tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ
- Xem thêm -

Xem thêm: đạo đức chăm sóc việc nhà , đạo đức chăm sóc việc nhà , đạo đức chăm sóc việc nhà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay