đạo đức biết nói lời yêu cầu

18 134 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:14

Đạo đức: Kiểm tra cũ: Câu 1: Khi nhặt rơi em cần phải làm gì? Vì em lại làm vậy? Trả lời: Khi nhặt rơi, em cần tìm cách trả lại cho người Vì làm mang lại niềm vui cho họ cho Đạo đức: Kiểm tra cũ: Câu 2: Khi thấy bạn nhặt rơi không chịu trả lại cho người mất, em làm gì? Trả lời: Khi em thấy bạn nhặt rơi mà không trả lại cho người mất, em khuyên bạn tìm cách trả lại cho người mất, không nên tham rơi Đạo đức: Đạo đức: Đạo đức: Hoạt động 1: Đóng vai xử lý tình Trong học muốn chì Quan sát tranh vẽ, cho Nam biết nội dungmượn tranhbút vẽ gì? bạn Tâm Em đoán xem Nam nói với Tâm? Đạo đức: Nam nói với Tâm: - Cậu cho mượn bút chì không? - Tâm ơi, cho mượn bút chì! - Cậu cho tớ mượn bút chì, dùng xong tớ trả ngay! - Cậu cho tớ mượn bút chì với! Đạo đức: Muốn mượn bút chì bạn Tâm, Nam cần sử dụng câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch Như Nam tôn trọng bạn có lòng tự trọng Đạo đức: Hoạt động 2: Đánh giá hành vi Các bạn tranh làm gì? Em có đồng tình với việc làm bạn không? Vì sao? Thảo luận nhóm Đạo đức: Sai Đạo đức: Đúng Đạo đức: Đúng Đạo đức: Việc làm tranh 2, tranh bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ Là anh, muốn mượn đồ chơi em cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị lịch Hoạt Hoạt động động 3: 3: Bày Bày tỏ tỏ ýý kiến kiến Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Hoạt động cá nhân (Giơ thẻ xanh - đỏ) Hoạt Hoạt động động 3: 3: Bày Bày tỏ tỏ ýý kiến kiến Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Đạo đức: •• Qua Qua bài này em em học học được điều điều gì? gì? •• Biết Biết nói nói lời lời yêu yêu cầu, cầu, đề đề nghị nghị phù phù hợp hợp thể thể hiện được điều điều gì? gì? •• Biết Biết sử sử dụng dụng lời lời yêu yêu cầu, cầu, đề đề nghị nghị lịch lịch sự trong giao giao tiếp tiếp hằng •• Biết Biết nói nói lời lời yêu yêu cầu, cầu, đề đề nghị nghị phù phù hợp hợp thể thể hiện sự tự tự trọng trọng và tôn tôn trọng trọng người người khác khác Đạo đức: Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao Dặn dò * Về nhà sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp giao tiếp * Tìm hiểu bài, tuần sau học tiếp tiết [...]... cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị khi cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là tự trọng và tôn trọng người khác Đạo đức: •• Qua Qua bài bài này này em em học học được được điều điều gì? gì? •• Biết Biết nói nói lời lời yêu yêu cầu, cầu, đề đề nghị nghị phù phù hợp hợp thể thể hiện hiện được được điều điều gì? gì? •• Biết Biết sử... dụng dụng lời lời yêu yêu cầu, cầu, đề đề nghị nghị lịch lịch sự sự trong trong giao giao tiếp tiếp hằng hằng ngày ngày •• Biết Biết nói nói lời lời yêu yêu cầu, cầu, đề đề nghị nghị phù phù hợp hợp thể thể hiện hiện sự sự tự tự trọng trọng và và tôn tôn trọng trọng người người khác khác Đạo đức: Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Ca dao Dặn dò * Về nhà sử dụng lời yêu cầu, đề... nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị khi cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là tự trọng và tôn trọng người khác Hoạt động cá nhân (Giơ thẻ xanh - đỏ) Hoạt Hoạt động động 3: 3: Bày Bày tỏ tỏ ýý kiến kiến Em cảm thấy ngại ngần khi phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân là không cần thiết Chỉ cần nói. . .Đạo đức: Đúng 3 Đạo đức: Việc làm trong tranh 2, tranh 3 là đúng vì các bạn đã biết dùng lời đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ Là anh, nếu muốn mượn đồ chơi của em cũng cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự Hoạt Hoạt động động 3: 3: Bày Bày tỏ tỏ ýý kiến kiến Em cảm thấy ngại ngần khi phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân là không cần thiết Chỉ cần nói
- Xem thêm -

Xem thêm: đạo đức biết nói lời yêu cầu , đạo đức biết nói lời yêu cầu , đạo đức biết nói lời yêu cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay