chú chim nhỏ dễ thương

9 44 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:13

GIÁO ÁN LỚP MƠN ÂM NHẠC GIÁO VIÊN : Vũ Thị Thanh Xn TIẾT 23 : Học hát : Bài Nhạc Pháp Lời : Hoàng lân BẢN ĐỒ NƯỚC PHÁP Tháp eiffiel KHẢI HOÀN MÔN NỘI DUNG HỌC BÀI HÁT : CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG Học hát : Bài Chú chim nhỏ dễ thương Nhạc Pháp Lời : Hoàng Lân Lại chim nhỏ xinh dễ thương Lại chim nhỏ xinh dễ thương Mời bạn hòa nhòp câu hát Chim líu lo hót theo vang lừng Chim chim mời bạn hiền Cất tiếng hát bạn hiền A! Lại chim nhỏ xinh dễ thương Lại chim nhỏ xinh dễ thương NỘI DUNG : HÁT KẾT HỢP GÕ ĐỆM Học hát : Bài Chú chim nhỏ dễ thương Nhạc Pháp Lời : Hoàng Lân Lại chim nhỏ xinh dễ thương Lại chim nhỏ xinh dễ thương Mời bạn hòa nhòp câu hát Chim líu lo hót theo vang lừng Chim chim mời bạn hiền Cất tiếng hát bạn hiền A! Lại chim nhỏ xinh dễ thương Lại chim nhỏ xinh dễ thương
- Xem thêm -

Xem thêm: chú chim nhỏ dễ thương , chú chim nhỏ dễ thương , chú chim nhỏ dễ thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay