chợ tết

22 67 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:13

Tp c : Kim tra bi c * c on bi Su riờng - Su riờng l c sn ca vựng no ? Su riờng l c sn ca Nam - Bi ca ngi gỡ? Bi ca ngi giỏ tr v v p c sc ca cõy su riờng Bc tranh v cnh gỡ ? Tp c : Ch Tt (Trớch) Di mõy trng dn trờn nh nỳi Thng em nộp u bờn ym m Sng hng lam ụm p núc nh gianh Hai ngi thụn gỏnh ln chy i u Trờn ng vin trng mộp i xanh Con bũ vng ng nghnh ui theo sau Ngi p tng rabic ch Tt H vui cỏc v kộo hng bng trờn c Tia nng tớa nhỏy hoi rung lỳa Sng trng r u cnh nh git sa Nhng thng cu ỏo chy lon xon Nỳi un mỡnh chic ỏo the xanh Vi c gi chng gy bc lom khom i thoa son nm di ỏnh bỡnh minh Cụ ym thm che mụi ci lng l Ngi mua bỏn vo y cng ch ON VN C Tp c : Ch Tt (Trớch) Di mõy trng dn trờn nh nỳi Thng em nộp u bờn ym m Sng hng lam ụm p núc nh gianh Hai ngi thụn gỏnh ln chy i u Trờn ng vin trng mộp i xanh Con bũ vng ng nghnh ui theo sau Ngi p tng rabic ch Tt H vui cỏc v kộo hng bng trờn c Tia nng tớa nhỏy hoi rung lỳa Sng trng r u cnh nh git sa Nhng thng cu ỏo chy lon xon Nỳi un mỡnh chic ỏo the xanh Vi c gi chng gy bc lom khom i thoa son nm di ỏnh bỡnh minh Cụ ym thm che mụi ci lng l Ngi mua bỏn vo y cng ch ON VN C Tp Tpc c: : Ch Tt ( on Vn C ) Luyn c : di mõy trng núc nh gianh lon xon lom khom sng trng r ỏo the xanh i thoa son Tp c : Ch Tt (Trớch) Di mõy trng dn trờn nh nỳi Thng em nộp u bờn ym m Sng hng lam ụm p núc nh gianh Hai ngi thụn gỏnh ln chy i u Trờn ng vin trng mộp i xanh Con bũ vng ng nghnh ui theo sau Ngi p tng rabic ch Tt H vui cỏc v kộo hng bng trờn c Tia nng tớa nhỏy hoi rung lỳa Sng trng r u cnh nh git sa Nhng thng cu ỏo chy lon xon Nỳi un mỡnh chic ỏo the xanh Vi c gi chng gy bc lom khom i thoa son nm di ỏnh bỡnh minh Cụ ym thm che mụi ci lng l Ngi mua bỏn vo y cng ch ON VN C Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Di mõy trng/ dn trờn nh nỳi// Sng hng lam/ ụm p núc nh gianh// Trờn ng /vin trng mộp i xanh// Ngi cỏc p/ tng bng ch Tt// Thng em bộ/ nộp u bờn ym m// Hai ngi thụn /gỏnh ln chy i u// Con bũ vng /ng nghnh ui theo sau// Sng trng r/ u cnh nh git sa// H vui v kộo hng /trờn c bic// Nhng thng cu ỏo /chy lon xon// Vi c gi chng gy/ bc lom khom// Cụ ym thm/ che mụi ci lng l// Tia nng tớa / nhỏy hoi rung lỳa// Nỳi un mỡnh/ chic ỏo the xanh// i thoa son/ nm di ỏnh bỡnh minh// Ngi mua bỏn/ vo y cng ch.// Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Tỡm hiu bi Bờn cnh dỏng v riờng, nhng ngi iv ch cúsao Mi Ngi Tỡmngi tcỏc cựng n p ngha ich ch Tt vi Ttvi t p nhng khung dỏng cnh bi th? riờng pTt nh th ? im no ?gỡ chung? tri lờn lm dn nhng dilon mõy im chung : ai cng vui v, tng bng ch mt Nhng thng cu mc ỏo chy xon, Cỏc c mt tri lờn lm dn nhng di mõy trng vvnhng ln sng sm Nỳi i T cựng ngha vi p: lng, xúm Tt, vui kộo hng trờn c bic gi chng gy bc lom khom; Cụ gỏi mc ym trng v nhng ln sng sm Nỳi i nh cng lmci duyờn, un mỡnh chic thm che mụi lng l; Em nộp u bờn ym nh cng lm duyờn, un mỡnh chic ỏo the xanh, i thoa son Nhng tia nng m; Hai ngi gỏnh ln, bũ vng ng nghnh ỏo the xanh, i thoa son Nhng tia nng nghch ngm nhỏy hoi rung lỳa ui theo h nghch ngm nhỏy hoi rung lỳa Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Tp c : Nhúm Ch Tt ( on Vn C ) Tỡm hiu bi Bi th l mt bc tranh giu mu sc v ch Tt Em Bi th ch ó Ttto núinờn lờn bc iutranh gỡ ? giu mu hóy tỡm nhng t ng sc y.? Cnh ch Tt trung du bic, cú nhiu trng, ,min hng lam, xanh, thm, nột vng, tớa, nhiờn, son p v thiờn gi t cuc sng ờm m ca ngi dõn quờ Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Ni dung: Bi t cnh ch Tt trung du cú nhiu nột p v thiờn nhiờn, gi t cuc sng ờm m ca ngi dõn quờ Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Ni dung: Bi t cnh ch Tt trung du cú nhiu nột p v thiờn nhiờn, gi t cuc sng ờm m ca ngi dõn quờ N2 Luyn c din cm : H vui v kộo hng / trờn c bic // Nhng thng cu ỏo / chy lon xon // Vi c gi chng gy/ bc lom khom // Cụ ym thm / che mụi ci lng l // Thng em / nộp u bờn ym m // Hai ngi thụn / gỏnh ln chy i u // Con bũ vng / ng nghnh ui theo sau // Sng trng r / u cnh nh git sa // Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Di mõy trng dn trờn nh nỳi nỳi Thng em nộp u bờn ym ym m m Sng hng lam ụm p núc nh nhgianh gianh Hai ngi thụn gỏnh ln chy iiu u Trờn ng vin trng mộpi ixanh xanh Ngi cỏc p tt Ngi cỏc p tng bng ch tt H v kộo hng trờn c bic H vui c bic Con bũ vng ng nghnh ui theo sau sau Nhng cu ỏo chy Nhng thng chylon lonxon xon Vi gi chng gy bc Vi c bclom lomkhom khom Nỳi un mỡnh chic ỏo ỏo the the xanh xanh Cụ thm che mụi cici lnglng l l Cụ ym Ngi mua bỏn vo y cng ch Sng trng r u cnh nh git git sa sa Tia nng tớa nhỏy hoi rung lỳa lỳa i thoa son nm di ỏnh bỡnh minh ON VN C Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Ni dung: Bi t cnh ch Tt trung du cú nhiu nột p v thiờn nhiờn, gi t cuc sng ờm m ca ngi dõn quờ Tp c : Ch Tt ( on Vn C ) Ni dung: Bi t cnh ch Tt trung du cú nhiu nột p v thiờn nhiờn, gi t cuc sng ờm m ca ngi dõn quờ Tip tc hc thuc lũng bi th v ni dung chớnh Xem trc bi: Hoa hc trũ Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo dự Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo dự
- Xem thêm -

Xem thêm: chợ tết , chợ tết , chợ tết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay