Chính tả

8 53 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:13

Thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2010 Chính tả Sự tích vú sữa Từ cành lá, đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng mây Hoa tàn, xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, chín Một rơi vào lòng cậu Môi cậu vừa chạm vào, dòng sữa trắng trào ra, thơm sữa mẹ Bi Điền vào chỗ trống ng hay ngh Bi Điền vào chỗ trống: a) tr hay ch ? tr ai, tr ch ồng ch Con ai, cây, ồng bát b) at hay ac ? at c ac con, lười nh , ac nhút nh at bãi c ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính tả , Chính tả , Chính tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay