Truyện kể mầm non ai khỏe hơn

2 151 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:13

Ai khỏe hơn? Đã lâu có xảy việc Rùa, Hà Mã Voi tranh luận với xem khoẻ Tranh cãi hoài mà chẳng ngã ngũ, kết luận được! Hà mã Voi xem thường Rùa mặt, bảo Rùa vừa bé nhỏ, vừa ngu đần mà dám tranh luận thật chẳng biết lượng sức mình! Rùa tức quá, thách thi với Hà mã Voi xem khoẻ? Hà mã Voi bảo muốn thi Rùa bò lấy cuộn dây, cắt đoạn ngắn, buộc vào đoạn dây dài, nói: - Có ba đầu dây Chúng ta nắm lấy đầu mà kéo Ai không bị hai người kéo phía kẻ khoẻ nhất! Hà mã Voi đồng ý ngay, người nắm lấy đầu dây, quấn quanh cổ mà sức kéo Rùa đem đầu dây quấn quanh thân cây, vừa hò, vừa hét, cố sức mà kéo Hà mã Voi cố sức kéo tới nửa ngày, cổ trầy da ra, sức cạn kiệt tới mức ngã quỵ xuống, không dậy Còn Rùa chạy tới bên chúng khỏe lúc đầu, bảo: - Thế nào? Cuối khoẻ đây? - Anh người khoẻ rồi! Anh thắng thi rồi! Hà mã Voi hổn hển nói thế, mặt đỏ lựng lên! (theo Truyện cổ tích giới- tập 3, NXB Văn hoá Thông tin)
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non ai khỏe hơn , Truyện kể mầm non ai khỏe hơn , Truyện kể mầm non ai khỏe hơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay