chính tả cô giáo lớp em

16 96 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:13

Người thầy cũ Thứ ngày tháng Chính tả năm Thứ ngày tháng năm Chính tả Cơ giáo lớp em Cơ dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học Những lời giáo giảng Ấm trang thơm tho u thương em ngắm Những điểm mười cho Mỗi dòng thơ có chữ? Các chữ đầu dòng thơ viết nào? - Giáo viên đọc mẫu bài: “ Cô giáo lớp em - Tìm tiếng, từ khó dễ viết sai - Học sinh viết từ khó vào bảng Thứ ngày tháng năm Chính tả Cơ giáo lớp em Cơ dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học Những lời giáo giảng Ấm trang thơm tho u thương em ngắm Những điểm mười cho Viết vào 1) Điền tiếng từ ngữ thích hợp vào chỗ trống bảng Âm đầu Vần Thanh Tiếng Từ ngữ v ui ngang vui vui, vui vẻ th uy hỏi … thủy … n ui sắc … núi … l uy ngã … lũy … 2) a) Điền từ che, tre, trăng, trắng vào chỗ trống cho phù hợp: tre nhỏ Q hương cầu …… che Mẹ nón nghiêng …… trăng Q hương đêm …… tỏ trắng ngồi thềm Hoa cau rụng ……… 2) b) Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng mang vần iên, từ ngữ có tiếng mang vần iêng : Mẫu: kiến, bay liệng iên …………………… 2……………… iêng 1……………………… 2……………… - Viết lại lỗi sai - Chuẩn bò bài: Người mẹ hiền Kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe hạnh phúc ! [...]... có tiếng mang vần iên, 2 từ ngữ có tiếng mang vần iêng : Mẫu: con kiến, bay liệng iên 1 …………………… 2……………… iêng 1……………………… 2……………… - Viết lại các lỗi sai - Chuẩn bò bài: Người mẹ hiền Kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe và hạnh phúc !
- Xem thêm -

Xem thêm: chính tả cô giáo lớp em , chính tả cô giáo lớp em , chính tả cô giáo lớp em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay