Chinh ta các em nho và cụ già

11 50 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:13

KIểm tra cũ Các em nhỏ cụ già Cụ ngừng lại, nghẹn ngào nói tiếp: - Ô ng buồn.B lão nhà ông nằm bệnh viện tháng Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi Ông ngồi chờ xe buýt để đến bệnh viện Ông cảm ơn lòng tốt cháu Dẫu cháu không giúp được, ông thấy lòng nhẹ Viết từ khó - Lng thng - u hi cỳi -Mt cỏch v: 25cm n 30cm - Cm bỳt ỳng cỏch Bi a/ Tìm từ chứa tiếng có âm d, r, gi, có nghĩa sau: - Làm quần áo, chăn màn,bằng cách vò, chải, giũtrong nước: giặt - Có cảm giác khó chịu da, bị bỏng: rát - Trái nghĩa với ngang: dọc Bi b/ Tìm từ chứa tiếng có vần uôn uông, có nghĩa sau: - Trái nghĩa với vui: buồn - Phần nhà ngăn tường, vách kín đáo: buồng - Vật kim loại, phát tiếng kêu để báo hiệu: chuông Trò chơi Tìm từ có ting chứa vần uôn uông
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinh ta các em nho và cụ già , Chinh ta các em nho và cụ già , Chinh ta các em nho và cụ già

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay