chinh ta 3tuan 21

7 47 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:13

Chính tả Ông tổ nghề thêu Viết - Chữ viết khó: - Chữ viết hoa: + Trần Quốc Khái, Khái, Lê + Hồi, Cậu, Tối, Chẳng Chính tả Ông tổ nghề thêu Hồi nhỏ, cậu bé Trần Quốc khái ham học.Cậu học đốn củi, lúc kéo vó tôm Tối về, nhà đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng,lấy ánh sáng đọc sách Chẳng bao lâu, Khái đỗ tiến sĩ, làm quan to triều đình nhà Lê Chính tả Ông tổ nghề thêu Bài 2:b, Đặt chữ màu đỏ dấu hỏi hay dấu ngã? Lê Quý Đôn sống vào thời Lê Từ nhỏ nho, ông đa nôi tiếng thông minh Năm 26 tuổi tuôi, ông đỗ đô tiến sĩ si Ông học nhiều, hiểu hiêu rộng, làm việc cần mẫn mân Nhờ vậy, ông viết đợc hàng chục sách nghiên lẫn cứu lịch sử s, địa lí, văn học, sáng tác cacảthơ lân văn xuôi Ông đợc coi nhà bác học lớn cua nớc ta thời xa Chính tả Ông tổ nghề thêu Bài 2:b, Đặt chữ màu đỏ dấu hỏi hay dấu ngã? Lê Quý Đôn sống vào thời Lê Từ nhỏ, ông tiếng thông minh Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến sĩ Ông học nhiều, hiểu rộng, làm việc cần mẫn Nhờ vậy, ông viết đợc hàng chục sách nghiên thơ lẫn cứu lịch sử, địa lí, văn học, sáng tác văn xuôi Ông đợc coi nhà bác học lớn nớc ta thời xa Chính tả Ông tổ nghề thêu Lờ Quý ụn nguyờn l Lờ Danh Phng, t Doón Hu, hiu Qu ng, sinh ngy 2-8-1726, mt gia ỡnh khoa bng; cha l tin s Lờ Trng Th, quờ ti lng Diờn H, trn Sn Nam H, l thụn Phỳ Hiu, xó c Lp, huyn Hng H, tnh Thỏi Bỡnh Ngay t nh ụng ó ni ting thụng minh, chm hc 18 tui, Lờ Quý ụn thi Hng Gii nguyờn 27 tui Hi nguyờn, ri ỡnh Nguyờn Bng nhón Sau ó t, Lờ Quý ụn c b lm quan v tng gi nhiu chc v quan trng ca triu Lờ - Trnh Lờ Quý ụn mt ngy 1-5-1784 ti quờ m, lng Nguyờn Xỏ, huyn Duy Tiờn (nay thuc H Nam) Thi hi ụng c a v Tiết học kết thúc kính chúc thầy cô mạnh khoẻ, hạnh phúc Chúc học giỏi chăm ngoan
- Xem thêm -

Xem thêm: chinh ta 3tuan 21 , chinh ta 3tuan 21 , chinh ta 3tuan 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay