chiến thắng lịch sử điện biên phủ

32 57 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:13

Kiểm tra cũ: HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI * Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ II * Hãy kể tên người anh hùng Đảng đề nhiệm vụ cho cách tiêu biểu Đại hội chiến sĩ thi đua mạng Việt Nam ? cán gương mẫu tồn quốc ? - Là nhiều điểm hợp thành hệ thống phòng thủ kiên cố Hãy vị trí Điện Biên Phủ đồ Điện Biên Phủ Vì ta định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ? Bộ huy Chiến dòch Điện Biên Phủ Vì ta định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ? Ta định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với tâm giành thắng lợi chiến dịch để kết thúc kháng chiến Theo em, Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững Đơng Dương? - Với âm mưu thu hút tiêu diệt đội chủ lực ta Nguyễn Chí Thanh Phạm Văn Đồng Hồ Chí Minh Trường Chinh Võ Ngun Giáp Quan sát hình ảnh đồn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét gì? Bộ phục đội hành qn dịch vào trận Đồn xe thồ vụ chiến Điệnđịa Biên Phủ • - *Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (1922-1954) • Q anh xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xun, tỉnh Hà Tĩnh • Trong trận Him Lam ngày 13 tháng năm 1954, Phan Đình Giót phá hàng rào cuối bị thương, trước hoả lực địch, anh lao thân lấp lỗ châu mai, tạo điều kiện cho đơn vị xơng lên tiêu diệt điểm Him Lam Anh tặng Hn chương Qn đội hạng Nhì Anh hùng liệt sĩ Tơ Vĩnh Diện (1924 -1953) Tơ Vĩnh Diện q Xã Nơng Trường, Triệu Sơn, Thanh Hố, nhập ngũ năm 1949 Để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 3-1953, Tơ Vĩnh Diện đồn đội kéo pháo đến đoạn Dốc Chuối Lúc dây tời bị đứt, pháolao nhanh khó điều khiển, bất chấp nguy hiểm, anh lấy thân chèn vào bánh Pháo, nhờ anh em kềm giữ pháo dừng laị Tơ Vĩnh Diện hy sinh Tơ Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo ý nghĩa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Nhóm đơi chiến thắng Điện Biên Phủ Là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân pháp Sau 56 ngày đêm kht núi, ngủ hầm, chiến đấu kiên cường, gian khổ, đội ta đánh sập “ Pháo đài khổng lồ khơng thể cơng phá” Pháp Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm dân tộc ta Thăm quan Di tích Điện Biên Phủ Đồi A1 Tượng đài chiến thắng C¸nh ®ång M­êng Thanh Chiến dòch Điện Biên Phủ chia làm đợt? đợt Trong chiến dòch Điện Biên Phủ ta bắt sống tướng giặc ? Đờ Cát-xtơ-ri Hàng năm vào ngày tháng nước ta tổ chức lễ kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ? Ngày 7/5 Sau bắt đại tướng Pháp Đờ Cát-xtơ-ri, ơng Võ Ngun Giáp phong làm chức ? Đại tướng Điền vào chỗ trống: ngủ hầm 56 ngày đêm kht núi,…………,mưa dầm, cơm vắt ngủ hầm - Học thuộc -Lập bảng thống kê kiện,nhân vật lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-1954
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến thắng lịch sử điện biên phủ , chiến thắng lịch sử điện biên phủ , chiến thắng lịch sử điện biên phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay