chiến thắng điện biên phủ 1

36 82 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:12

1 Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Kể thành tích tiêu biểu anh hùng tun dương Đại hội chiến sĩ thi đua cán gương mẫu tồn quốc Chín năm làm Điện Biên Ngày 7-5 hàng năm nước ta tổ chức kỉ niệm kiện gì? Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng Tổ chức kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ Tố Hữu Vân Nam ®iƯn biªn gs on Ph i al Điện Biên Phủ trước thuộc tỉnh Lai Châu thuộc thành phố Điện Biên , tỉnh Điện Biên nằm vùng núi Tây Bắc, miền Bắc Việt Nam, giáp với tỉnh Lai Châu, Sơn La Việt Nam, Phongsali Lào Vân Nam Trung Quốc Tình hình ta tình qn Pháp từ sau chiến dịch Biên giới 1950 đến năm 1953   Qn Pháp Rơi vào bị động, lúng túng tìm cách chống đỡ Qn ta Ta chủ động mở nhiều chiến dịch lớn tồn quốc Âm mưu giặc Pháp Điện Biên Phủ trở thành khâu kế hoạch Navare Ngày 3.12.1953 Navare định xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đồn điểm mạnh Đơng Dương Để bảo vệ phía Tây Bắc – Thượng Lào phá vỡ tiến cơng Đơng Xn ta Pháp chấp nhận chiến, chiến lược đây, sẵn sàng “ nghiền nát’’ đội chủ lực ta ĐiỆN BIÊN PHỦ Phân khu bắc Phân khu trung tâm Xem đoạn phim sau Phân khu nam Theo em “ Tập đồn điểm” gì? Tập đồn điểm nhiều điểm (vị trí phòng ngự có cơng vững chắc) hợp thành hệ thống phòng thủ kiên cố (tại Điện Biên Phủ địch xây dựng 49 điểm) - Ở Điện Biên Phủ giặc Pháp xây dựng 49 điểm, bố trí thành ba phân khu : Bắc, Nam, Trung tâm để yểm trợ lẫn Tồn tổ chức phòng ngự quy mơ rộng lớn nằm cơng giao thơng hào chìm mặt đất Về lực lượng lúc cao lên tới 16.200 qn, gồm 21 tiểu đồn, có 17 tiểu đồn binh, tiểu đồn pháo binh với 40 pháo 105mm 155mm, tiểu đồn cơng binh, đại đội xe tăng 10 chiếc, phi đội khơng qn thường trực 14 máy bay, đại đội xe vận tải Địch huy động tồn lính dù 40% qn động tinh nhuệ Đơng Dương Giặc Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đồn điểm mạnh Vì Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững Đông Dương?  Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững Đông Dương với âm mưu thu hút tiêu diệt đội chủ lực ta Trước tình hình qn dân ta làm gì? Qn dân ta chuẩn bị cho chiến dịch với tinh thần cao Nửa triệu chiến sĩ từ mặt trận hành qn Điện Biên Phủ Hàng vạn vũ khí vận chuyển vào trận địa Gần ba vạn người từ địa phương tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men…lên Điện Biên Phủ Em chọn đáp án tên gương tiêu biểu anh dũng hy sinh chiến thắng Điện Biên Phủ? a La Sai bạn • Bạn trả • Bạn trả Văn Cầu, Tơ Vĩnh ơi! lờiđúng đúng! ! lời Diện b La Văn Cầu, Phan Đình Giót c Tơ Vĩnh Diện, Phan Đình Giót - *Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (1922-1954) - Q anh xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xun, tỉnh Hà Tĩnh - Trong trận Him Lam ngày 13 tháng năm 1954, Phan Đình Giót phá hàng rào cuối bị thương, trước hoả lực địch, anh lao thân lấp lỗ châu mai, tạo điều kiện cho đơn vị xơng lên tiêu diệt điểm Him Lam Anh tặng Hn chương Qn đội hạng nhì Em chọn đáp án tên người trực tiếp huy chiến thắng Điện Biên Phủ? a Đại Sai bạn • Bạn trả • Bạn trả ngun sối Trương ơi! lờiđúng đúng! ! lời Định b Đại tướng Võ Ngun Giáp c Bà Nguyễn Thị Định Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh năm 1911 Ông làngười lên kế hoạch trực tiếp huy trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954 Trong 21 năm (1954-1975) kháng chiến chống Mỹ, ơng trực tiếp tổ chức đạo hoạt động Qn đội Nhân dân Ơng thiên tài qn sự, anh hùng dân tộc, danh tướng kỷ 20 III.Ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ? Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Sau 56 ngày đêm kht núi, ngủ hầm, chiến đấu kiên cường, gian khổ, đội ta đánh sập “ Pháo đài khổng lồ khơng thể cơng phá” Pháp Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm dân tộc ta Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường gian khổ, đội ta đánh sập “pháo đài khổng lồ” thực dân Pháp Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lòch sử chống giặc ngoại xâm dân tộc ta Tượng đài chiến thắng Hầm Đờ Ca- x tơ ri C¸nh ®ồng Mêng Thanh Đồi A1 Chiến dòch Điện Biên Phủ chia làm đợt? đợt Trong chiến dòch Điện Biên Phủ ta bắt sống tướng giặc ? Đờ Cát-xtơ-ri Hàng năm vào ngày tháng nước ta tổ chức lễ kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ? Ngày 7/5
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến thắng điện biên phủ 1 , chiến thắng điện biên phủ 1 , chiến thắng điện biên phủ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay