chia một số tự nhiên cho một số thập phân

5 66 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:12

Phòng giáo dục - đào tạo quận Tây hồ Trường tiểu học chu van an Giáo án môn: Toán Bài: Chia số tự nhiên cho số thập phân Tác giả: Vũ Ngọc Bích Lớp: 5C Ngày dạy:12/12/2007 A/ a : b = (a x c) : (b x c) - đk : c Khi nhân số bị chia số chia với số khác thỡ thương không thay đổi B/ Qui tc: Mun chia mt s t nhiờn cho mt s thp phõn ta lm nh sau: -m xem cú bao nhiờu ch s phn thp phõn ca s chia thỡ vit thờm vo bờn phi s b chia by nhiờu ch s -B du phy s chia ri thc hin phộp chia nh chia cỏc s t nhiờn c/ Nhn xột : Mun chia mt s t nhiờn cho 0,1; 0,01; 0,001; ta ch vic thờm vo bờn phi s ú ln lt mt; hai; ba; ch s Chn phng ỏn ỳng A) 00 B) 2,5 \ c) 50 2,5 50 2,5 \
- Xem thêm -

Xem thêm: chia một số tự nhiên cho một số thập phân , chia một số tự nhiên cho một số thập phân , chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay