Cay rau TNXH

15 58 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:12

Kiểm tra cũ: Câu 1: Hãy kể cơng việc em làm nhà giúp đỡ bố mẹ? Câu 2: Hãy kể mơn học mà em u thích? Câu 3: Khi đường khơng có vỉa hè em học phía tay nào? Mơn: Tự nhiên & Xã hội Bài 22: Cây rau Hoạt Động 1: Quan sát tranh Cây rau trồng đâu? Làm việc theo nhóm phút Hoạt Động 1: Quan sát tranh Kết luận: Cây rau trồng vườn, ngồi ruộng, nhà lưới, chậu Hoạt đợng 2: Thảo luận nhóm đơi Hãy chỉ rễ, thân, lá của rau? Lá Thân Rễ Hoạt đợng 3: Thảo luận lớp *Hãy kể tên số loại rau mà em biết ? Kết luận: Có nhiều loại rau khác có loại rau ăn lá, ăn thân, ăn củ, ăn Rau ngót Rau quế Xà lách Các loại rau ăn Lá lốt Các loại rau ăn thân Su hào Bạc hà Rau cải Mồng tơi Rau muống Các loại rau ăn thân Rau cần Các loại rau ăn củ Cà rốt Khoai tây Củ cải Các loại rau ăn hoa Hoa lý Súp lơ Hoa bí Quả cà Quả bí Su su Các loại rau ăn Cà chua * Trong loại rau em thích ăn loại rau ? * Vì phải ăn rau sạch? - Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết, tránh bò ngộ độc,… [...]...Cỏc loi rau n c C rt Khoai tõy C ci Cỏc loi rau n hoa Hoa lý Sỳp l Hoa bớ Qu c Qu bớ Su su Cỏc loi rau n qu C chua * Trong cỏc loi rau em thớch n loi rau no ? * Vỡ sao phaỷi aờn rau saùch? - Cung cp cht dinh dng cn thit, traựnh bũ ngoọ ủoọc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cay rau TNXH , Cay rau TNXH , Cay rau TNXH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay