cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

20 59 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:12

Kim tra bi c Nờu cu to ca bi miờu t vt? Mt bi miờu t vt gm phn: M bi : gii thiu vt nh t Thõn bi: - t bao quỏt - t chi tit ( theo trỡnh t nht nh) Kt bi: Nờu cm ngh hoc tỡnh cm ca ngi t i vi vt ú Th sỏu, ngy 13 thỏng nm 2012 Tun 21 - Tit 42: Tp lm CU TO BI VN MIấU T CY CI I Nhận xét Bi 1: ọc sau Xác định đoạn nội dung đoạn Bói ngụ Bói ngụ quờ em ngy cng xanh tt Mi no nhng cõy ngụ cũn lm tm nh m non Th m ch ớt lõu sau, ngụ ó thnh cõy rung rung trc giú v ỏnh nng Nhng lỏ ngụ rng di, tr mnh m, nừn n Trờn ngn, mt th bỳp nh kt bng nhung v phn lờn Nhng n bm trng,bm vng bay n, thoỏng ri bay i Nỳp cung lỏ, nhng bỳp ngụ non nhỳ lờn v ln dn Mỡnh cú nhiu khớa vng vng v nhng si t hung bc ln ỏo mng úng ỏnh Tri nng chang chang, ting tu hỳ gn xa ran ran Hoa ngụ x xỏc nh c may Lỏ ngụ qut li r xung Nhng bp ngụ ó mp v chc, ch cũn ch tay ngi n b mang v Nguyờn Hng on 1: Bói ngụ quờ em ngy cng xanh tt Mi no nhng cõy ngụ cũn lm tm nh m non Th m ch ớt lõu sau,ngụ ó thnh cõy rung rung trc giú v ỏnh nng Nhng lỏ ngụ rng di, tr mnh m, nừn n on 2: Trờn ngn, mt th bỳp nh kt bng nhung v phn lờn Nhng n bm trng,bm vng bay n, thoỏng ri bay i Nỳp cung lỏ, nhng bỳp ngụ non nhỳ lờn v ln dn Mỡnh cú nhiu khớa vng vng v nhng si t hung bc ln ỏo mng úng ỏnh on 3: Tri nng chang chang, ting tu hỳ gn xa ran ran Hoa ngụ x xỏc nh c may Lỏ ngụ qut li r xung Nhng bp ngụ ó mp v chc, ch cũn ch tay ngi n b mang v on 1: Bói ngụ quờ em ngy cng xanh tt Mi no nhng cõy ngụ cũn lm tm nh m non Th m ch ớt lõu sau,ngụ ó thnh cõy rung rung trc giú v ỏnh nng Nhng lỏ ngụ rng di, tr mnh m, nừn n on 2: Trờn ngn, mt th bỳp nh kt bng nhung v phn lờn Nhng n bm trng,bm vng bay n, thoỏng ri bay i Nỳp cung lỏ, nhng bỳp ngụ non nhỳ lờn v ln dn Mỡnh cú nhiu khớa vng vng v nhng si t hung bc ln ỏo mng úng ỏnh on 3: Tri nng chang chang, ting tu hỳ gn xa ran ran Hoa ngụ x xỏc nh c may Lỏ ngụ qut li r xung Nhng bp ngụ ó mp v chc, ch cũn ch tay ngi n b mang v Gii thiu bao quỏt v bói ngụ, t cõy ngụ t cũn lm tm nh m non n lỳc trng thnh T hoa v bỳp ngụ non giai on m hoa, kt trỏi T hoa, lỏ v bp ngụ giai on thu hoch Tỏc gi t cõy ngụ theo trỡnh t no? Tả thời kỳ phát triển CU TO BI VN MIấU T CY CI I Nhận xét Bi 1: ọc sau Xác định đoạn nội dung đoạn Bi 2: c li bi Cõy mai t quý ( sỏch Ting Vit 4, 2, trang 23) Trỡnh t miờu t bi y cú im gỡ khỏc bi Bói ngụ? Cõy mai t quý Cõy mai cao trờn hai một, dỏng thanh, thõn thng nh thõn trỳc Tỏn trũn t nhiờn xũe rng phn gc, thu dn thnh mt im nh ngn Gc ln bng bp tay, cnh u, nhỏnh no cng rn chc Mai t quý n bn Cỏnh hoa vng thm xp thnh ba lp Nm cỏnh di tớa nh c g chi, sut t i hoa sang i kt trỏi Trỏi kt mu chớn m, úng ỏnh nh nhng ht cm ớnh trờn tng ỏo lỏ lỳc no cng xum xuờ mt mu xanh chc bn ng bờn cõy ngm hoa, xem lỏ, ta thm cm phc cỏi mu nhim ca to vt s ho phúng v lo xa: ó cú mai vng rc r gúp vi muụn loi hoa ngy Tt, li cú mai t quý cn mn, thnh vng quanh nm Theo NGUYN V TIM on 1: Cõy mai cao trờn hai một, dỏng thanh,thõn thng nh thõn trỳc Tỏn trũn t nhiờn xũe rng phn gc, thu dn thnh mt im nh ngn Gc ln bng bp tay,cnh u, nhỏnh no cng rn chc on 2: Mai t quý n bn Cỏnh hoa vng thm xp thnh ba lp Nm cỏnh di tớa nh c g chi, sut t i hoa sang i kt trỏi Trỏi kt mu chớn m, úng ỏnh nh nhng ht cm ớnh trờn tng ỏo lỏ lỳc no cng xum xuờ mt mu xanh chc bn on 3: ng bờn cõy ngm hoa, xem lỏ, ta thm cm phc cỏi mu nhim ca to vt s ho phúng v lo xa: ó cú mai vng rc r gúp vi muụn loi hoa ngy Tt, li cú mai t quý cn mn, thnh vng quanh nm on 1: Cõy mai cao trờn hai một, dỏng thanh,thõn thng nh thõn trỳc Tỏn trũn t nhiờn xũe rng phn gc, thu dn thnh mt im nh ngn Gc ln bng bp tay,cnh u, nhỏnh no cng rn chc on 2: Mai t quý n bn Cỏnh hoa vng thm xp thnh ba lp Nm cỏnh di tớa nh c g chi, sut t i hoa sang i kt trỏi Trỏi kt mu chớn m, úng ỏnh nh nhng ht cm ớnh trờn tng ỏo lỏ lỳc no cng xum xuờ mt mu xanh chc bn on 3: ng trờn cõy ngm hoa, xem lỏ, ta thm cm phc cỏi mu nhim ca to vt s ho phúng v lo xa: ó cú mai vng rc r gúp vi muụn loi hoa ngy Tt, li cú mai t quý cn mn, thnh vng quanh nm Gii thiu bao quỏt v cõy mai( chiu cao,dỏng, thõn, tỏn, gc, cnh, nhỏnh) T k v cỏnh hoa v qu mai Cm ngh ca ngi miờu t Trỡnh t miờu t ca bi: Cõy mai t quý cú gỡ khỏc so vi bi Bói ngụ? Bói ngụ (T tng thi kỡ phỏt trin ca cõy) Cõy mai t quý (T tng b phn ca cõy) on (M bi) Gii thiu bao quỏt bói ngụ T cõy ngụ t lỳc cũn non n xanh tt Gii thiu bao quỏt v cõy mai (chiu cao,dỏng, thõn, tỏn, gc, cnh, nhỏnh) on (Thõn bi) T hoa v bỳp ngụ non giai on m hoa kt trỏi i sõu t cỏnh hoa v trỏi cõy on 3: (Kt bi) T hoa, lỏ v bp ngụ giai on thu hoch c Nờu cm ngh ca ngi miờu t ? T cu to ca hai bi trờn, rỳt nhn xột v cu to ca mt bi miờu t cõy ci Th sỏu, ngy 13 thỏng nm 2012 Tun 21 - Tit 42: Tp lm CU TO BI VN MIấU T CY CI I Nhận xét Bi 1: ọc sau Xác định đoạn nội dung đoạn Bi 2: c li bi Cõy mai t quý ( sỏch Ting Vit 4, 2, trang 23) Trỡnh t miờu t bi y cú im gỡ khỏc bi Bói ngụ? Bi 3: T cu to ca hai bi trờn, rỳt nhn xột v cu to ca mt bi miờu t cõy ci II Ghi nh: Bi miờu t cõy ci thng gm cú ba phn: 1.M bi: T hoc gii thiu bao quỏt v cõy 2.Thõn bi: T tng b phn ca cõy hoc t tng thi kỡ phỏt trin ca cõy 3.Kt bi: Cú th nờu li ớch ca cõy, n tng c biờt hoc tỡnh cm ca ngi t vi cõy III Luyn Bi 1: c bi sau v cho bit cõy go c miờu t theo trỡnh t no? Cõy go Cõy go gi mi nm li tr li tui xuõn, cnh nng tru nhng hoa mng v y ting chim hút Ch cn mt ln giú nh hay nt ụi chim mi n l cú my bụng hoa lỡa cnh Nhng bụng hoa ri t trờn cao, i hoa nng chỳi xung, nhng cỏnh hoa rc quay tớt nh chong chúng nom tht p Ht hoa, chim chúc cng vón Cõy go chm dt nhng ngy tng bng n ó, li tr v vi dỏng v xanh mỏt, trm t Cõy ng im cao ln, hin lnh, lm tiờu cho nhng ũ cp bn v cho nhng a v thm quờ m Ngy thỏng i tht chm m cng tht nhanh Nhng bụng hoa ngy no ó tr thnh nhng qu go mỳp mớp, hai u thon vỳt nh thoi Si bụng qu y dn, cng lờn; nhng mnh v tỏch cho cỏc mỳi bụng n u, chớn nh ni cm chớn i vung m ci, trng lúa Cõy go nh treo rung rinh hng ngn ni cm go mi Theo V T NAM on 1: Cõy go gi mi nm li tr li tui xuõn, cnh nng tru nhng hoa mng v y ting chim hút Ch cn mt ln giú nh hay mt ụi chim mi n l cú my bụng hoa lỡa cnh Nhng bụng hoa ri t trờn cao, i hoa nng chỳi xung, nhng cỏnh hoa rc quay tớt nh chong chúng nom tht p on 2: Ht hoa, chim chúc cng vón Cõy go chm dt nhng ngy tng bng n ó, li tr v vi dỏng v xanh mỏt, trm t Cõy ng im cao ln, hin lnh, lm tiờu cho nhng ũ cp bn v cho nhng a v thm quờ m on 3: Ngy thỏng i tht chm m cng tht nhanh Nhng bụng hoa ngy no ó tr thnh nhng qu go mỳp mớp, hai u thon vỳt nh thoi Si bụng qu y dn, cng lờn; nhng mnh v tỏch cho cỏc mỳi bụng n u, chớn nh ni cm chớn i vung m ci, trng lúa Cõy go nh treo rung rinh hng ngn ni cm go mi on 1: Cõy go gi mi nm li tr li tui xuõn, cnh nng tru nhng hoa mng v y ting chim hút Ch cn mt ln giú nh hay nt ụi chim mi n l cú my bụng hoa lỡa cnh Nhng bụng hoa ri t trờn cao, i hoa nng chỳi xung, nhng cỏnh hoa rc quay tớt nh chong chúng nom tht p on 2: Ht hoa, chim chúc cng vón Cõy go chm dt nhng ngy tng bng n ó, li tr v vi dỏng v xanh mỏt, trm t Cõy ng im cao ln, hin lnh, lm tiờu cho nhng ũ cp bn v cho nhng a v thm quờ m on 3: Ngy thỏng i tht chm m cng tht nhanh Nhng bụng hoa ngy no ó tr thnh nhng qu go mỳp mớp, hai u thon vỳt nh thoi Si bụng qu y dn, cng lờn; nhng mnh v tỏch cho cỏc mỳi bụng n u, chớn nh ni cm chớn i vung m ci, trng lúa Cõy go nh treo rung rinh hng ngn ni cm go mi M bi: T bao quỏt cõy go gi mi bc vo hoa Thõn bi: T cõy go gi sau hoa Kt bi: T cõy go to qu Bi cõy go miờu t theo trỡnh t no? Bi 2: Lp dn ý miờu t mt cõy n qu quen thuc theo mt hai cỏch ó hc: T theo tng thi kỡ phỏt trin mt nm: t lỳc a) T ln ltn tng phn hoa lỳcbkt quca cõy b) T ln lt tng thi kỡ phỏt trin ca cõy K tờn mt s cõy n qu m em bit? Cõy u Cõy mớt Cõy da Cõy bi Cõy cam Cõy nhón Cõy xoi Cõy chui Dn ý t cõy chui ( theo tng thi kỡ phỏt trin ca cõy) - M bi: Cõy chui tiờu trng gúc nh b ngoi em - Thõn bi: a) T bao quỏt: + Cõy chui cao, to Mc cựng c mt bi chui xanh tt b)T tng b phn: +R bỏm sõu, ta rng +Gc hi phỡnh, to hn phn thõn +Thõn xp, nhn búng, mu tớa +Lỏ to v di nh cỏi qut ba tiờu +Bung chui di, em m c hn chc ni +Cỏc ni chui ỳp sỏt nhau, qu to lm cho cõy nghiờng mỡnh, tru xung Cú qu ó ng vng +Chui chớn, hng thm phng pht, v ngt m +Chui d trng, n ngon - Kt bi: Em thng giỳp b chm súc khúm chui [...]... cm ngh ca ngi miờu t ? T cu to ca hai bi vn trờn, rỳt ra nhn xột v cu to ca mt bi vn miờu t cõy ci Th sỏu, ngy 13 thỏng 1 nm 2012 Tun 21 - Tit 42: Tp lm vn CU TO BI VN MIấU T CY CI I Nhận xét Bi 1: ọc bài sau đây Xác định các đoạn vn và nội dung của từng đoạn Bi 2: c li bi Cõy mai t quý ( sỏch Ting Vit 4, tp 2, trang 23) Trỡnh t miờu t trong bi y cú im gỡ khỏc bi Bói ngụ? Bi 3: T cu to ca hai bi vn
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu tạo bài văn miêu tả cây cối , cấu tạo bài văn miêu tả cây cối , cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay