cái gì quý nhất

13 55 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:12

Trường tiểu học Chu Văn An TẬP ĐỌC Giáo viên : Vũ Ngọc Bích Lớp : 5C Đọc thuộc lòng thơ : Trước cổng trời Em nêu nội dung thơ ? Cái quý ? (Trịnh Mạnh) Luyện đọc Chia đoạn : ( đoạn ) Đoạn 1: Từ hôm sống không Đoạn 2: Quý Nam nhờ thầy giáo phân giải Đoạn 3: Nghe xong vô vị mà Tìm hiểu Cái quý ? (Trịnh Mạnh) Luyện đọc - tranh luận ; sôi ; lấy lại ; lúa gạo ; Hùng nói: “ Theo tớ, quý lúa gạo Các cậu có thấy không ăn mà sống không ?” Tìm hiểu - Tranh luận - Phân giải Cái quý ? (Trịnh Mạnh) Câu 1: Theo Hùng, Quý, Nam, quý đời ? • Hùng cho lúa gạo quý • Quý cho vàng bạc quý • Nam cho quý Cái quý ? (Trịnh Mạnh) Câu 2: Mỗi bạn đưa lí lẽ để bảo vệ ý kiến ? • Hùng cho lúa gạo quý người sống mà không ăn • Quý cho vàng quý người thường nói quý vàng, có vàng có tiền, có tiền mua lúa gạo • Nam cho quý thầy giáo thường nói quý vàng bạc, có làm lúa gạo, vàng bạc Cái quý ? (Trịnh Mạnh) Luyện đọc - tranh luận ; sôi ; lấy lại ; lúa gạo ; Hùng nói: “Theo tớ, quý lúa gạo Các cậu có thấy không ăn mà sống không ?” Tìm hiểu - Tranh luận - Phân giải Ý : Cuộc tranh luận sôi bạn học sinh Cái quý ? (Trịnh Mạnh) Câu 3: Vì thầy giáo cho người lao động quý ? Vì người lao động lúa gạo, vàng bạc trôi qua cách vô vị Nhân vật Quan niệm quý Lí lẽ bảo vệ Hùng Lúa gạo Lúa gạo nuôi sống người Quý vàng Có vàng có tiền , có tiền mua lúa gạo Nam Thì Có làm lúa gạo, vàng bạc Thầy giáo Người lao động Người lao động làm lúa gạo, vàng bạc làm cho không trôi qua vô vị Cái quý ? (Trịnh Mạnh) Luyện đọc - tranh luận ; sôi ; lấy lại ; lúa gạo ; Hùng nói: “Theo tớ, quý lúa gạo Các cậu có thấy không ăn mà sống không ?” Tìm hiểu - Tranh luận - Phân giải Ý : Cuộc tranh luận sôi bạn học sinh Ý : Kết tranh luận Cái quý ? (Trịnh Mạnh) Luyện đọc - tranh luận ; sôi ; lấy lại ; lúa gạo ; Hùng nói: “Theo tớ, quý lúa gạo Các cậu có thấy không ăn mà sống không ?” Tìm hiểu - Tranh luận; - Phân giải Ý : Cuộc tranh luận sôi bạn học sinh Ý : Kết tranh luận Ý nghĩa: Bài văn khẳng định giá trị cao quý người lao động Lao động làm cải, vật chất đời [...]... Cái gì quý nhất ? (Trịnh Mạnh) Luyện đọc - tranh luận ; sôi nổi ; lấy lại ; lúa gạo ; Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không ?” Tìm hiểu bài - Tranh luận - Phân giải Ý 1 : Cuộc tranh luận sôi nổi của các bạn học sinh Ý 2 : Kết quả của cuộc tranh luận Cái gì quý nhất ? (Trịnh Mạnh) Luyện đọc - tranh luận ;... (Trịnh Mạnh) Luyện đọc - tranh luận ; sôi nổi ; lấy lại ; lúa gạo ; Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không ?” Tìm hiểu bài - Tranh luận; - Phân giải Ý 1 : Cuộc tranh luận sôi nổi của các bạn học sinh Ý 2 : Kết quả của cuộc tranh luận Ý nghĩa: Bài văn khẳng định giá trị cao quý của người lao động Lao động sẽ làm ra mọi của cải, vật chất trên đời
- Xem thêm -

Xem thêm: cái gì quý nhất , cái gì quý nhất , cái gì quý nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay