cac so co hai chu so tiet 1 lop 1

7 31 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:11

Chục Đơn Viết số vị Đọc số 23 hai mươi ba 36 ba mươi sáu 42 bốn mươi hai Bài 1: a) Viết số: Hai mươi 20 Hai mươi lăm 25 Hai mươi mốt 21 Hai mươi sáu 26 Hai mươi hai 22 Hai mươi bảy 27 Hai mươi ba 23 Hai mươi tám 28 Hai mươi tư 24 Hai mươi chín 29 Bài 1: b) Viết số vào vạch tia số đọc: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bài 3: Viết số: Bốn mươi 40 Bốn mươi mốt 41 Bốn mươi hai 42 Bốn mươi ba 43 Bốn mươi tư 44 Bốn mươi lăm 45 Bốn mươi sáu 46 Bốn mươi bảy 47 Bốn mươi tám 48 Bốn mươi chín 49 50 Năm mươi Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống đọc số đó: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
- Xem thêm -

Xem thêm: cac so co hai chu so tiet 1 lop 1 , cac so co hai chu so tiet 1 lop 1 , cac so co hai chu so tiet 1 lop 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay