bảng nhân 3 toán

17 35 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:11

Phòng giáo dục đào tạo quận tây hồ Trờng tiểu học chu văn an - - Ngườiưthựcưhiện:ư NguyễnưThịưNgọcưBích Tớnh: + + + = 12 = 12 3x4 Lập bảng nhân 3 đợc lấy lần, ta có : x = + 3x1= 3 x =6 + 3x3 =9 đợc lấy lần, ta có: x = 12 x = 15 x = + =6 Vậy: x = x = 18 x = 21 đợc lấy lần, ta có: x = 24 x = + + = x = 27 Vậy: x = x10 = 30 BNG NHN 3 x = 3 x = x = x = 12 x = 15 x = 18 x = 21 x = 24 x = 27 x 10 = 30 BNG NHN 3 x = 3 x = x = x = 12 x = 15 x = 18 x = 21 x = 24 x = 27 x 10 = 30 BNG NHN 3 x = 3 x = x = x = 12 x = 15 x = 18 x = 21 x = 24 x = 27 x 10 = 30 BNG NHN 3 x = 3 x = x = x = 12 x = 15 x = 18 x = 21 x = 24 x = 27 x 10 = 30 BNG NHN 3 x = 3 x = x = x = 12 x = 15 x = 18 x = 21 x = 24 x = 27 x 10 = 30 C THUC BNG NHN Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 3x3= x = 24 x = 15 x = 12 x = 27 3x2= 3x1 = 3 x 10 = 30 x = 18 x = 21 Bi 2: Mi nhúm cú hc sinh, cú 10 nhúm nh vy Hi cú tt c bao nhiờu hc sinh? ? hc sinh Bi 2: Mi nhúm cú hc sinh, cú 10 nhúm nh vy Hi cú tt c bao nhiờu hc sinh? Túm tt: nhúm : hc sinh 10 nhúm :hc sinh? Bi gii: S hc sinh cú tt c l: x 10 = 30 (hc sinh) ỏp s: 30 hc sinh Bi 3: m thờm ri in s thớch hp vo ụ trng 12 15 18 21 24 27 30 - Hc thuc bng nhõn - Luyn tp, thc hnh thnh tho bng nhõn [...]... nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh? ? học sinh Bài 2: Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh? Tóm tắt: 1 nhóm : 3 học sinh 10 nhóm :…học sinh? Bài giải: Số học sinh có tất cả là: 3 x 10 = 30 (học sinh) Đáp số: 30 học sinh Bài 3: Đếm thêm 3 rồi điền số thích hợp vào ô trống 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 - Học thuộc bảng nhân 3 - Luyện... sinh có tất cả là: 3 x 10 = 30 (học sinh) Đáp số: 30 học sinh Bài 3: Đếm thêm 3 rồi điền số thích hợp vào ô trống 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 - Học thuộc bảng nhân 3 - Luyện tập, thực hành thành thạo bảng nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng nhân 3 toán , bảng nhân 3 toán , bảng nhân 3 toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay