bản tuyên ngôn độc lập

15 45 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:11

GV: Vàng A Má  Kiểm tra cũ: Ngày 19 – 08 ngày ? Nêu ý nghĩa ngày 19 – 08 ? Thắng lợi Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa với dân tộc ta? Tiết 11: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Quang cảnh Hà Nội ngày – - 1945 Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2013 Lịch sử Tiết 11: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1.Quang cảnh Hà Nội ngày – - 1945 - Hà Nội tưng bừng cờ, hoa - Đồng bào Hà Nội xuống đường, hướng Ba Đình chờ buổi lễ - Đội danh dự đứng nghiêm quanh lễ đài Câu hỏi thảo luận: -Buổi lễ bắt đầu nào? -Trong buổi lễ diễn việc gì? Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2013 Lịch sử Tiết 11: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2.Diễn biến buổi lễ - Buổi lễ bắt đầu vào 14 ngày – – 1945 - Bác Hồ vị Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân - Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - Các thành viên Chính phủ lâm thời mắt tuyên thệ trước đồng bào Bác Hồ vị Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Các thành viên Chính phủ lâm thời mắt tuyên thệ trước nhân dân 3.Nội dung Tuyên ngôn Độc lập - Khẳng định quyền hưởng tự do, độc lập dân tộc Việt Nam - Dân tộc Việt Nam tâm giữ vững quyền tự do, độc lập 4 Ý nghĩa kiện lịch sử ngày – - 1945 -Khẳng định quyền tự do, độc lập dân tộc - Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Ngày – – 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà www.HNGHIA.Info [...]... lên lễ đài chào nhân dân Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Các thành viên Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước nhân dân 3.Nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập - Khẳng định quyền hưởng tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam - Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy 4 Ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2 – 9 - 1945 -Khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc - Khai sinh ra nước... lập ấy 4 Ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2 – 9 - 1945 -Khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc - Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Ngày 2 – 9 – 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà www.HNGHIA.Info
- Xem thêm -

Xem thêm: bản tuyên ngôn độc lập , bản tuyên ngôn độc lập , bản tuyên ngôn độc lập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay