Bai17 chau a địa lý

18 61 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:11

Giáo viên thực : Ngày dạy : Vũ Ngọc Bích 09/01/2008 BI 17 Hóy nờu tờn cỏc chõu lc v i dng trờn trỏi t Hỡnh 1: Lc cỏc chõu lc v i dng Vị trí địa lí giới hạn: Chõu tip giỏp vi nhng i dng v chõu lc no ? Hỡnh 1: Lc cỏc chõu lc v i dng Da vo bng s liu, so sỏnh din tớch Chõu vi din tớch ca cỏc chõu lc khỏc CHU LC / Châu A Châu Mĩ Châu Phi Châu Âu Châu Đại Dơng Châu Nam Cực DIN TCH ( TRIUKM ) 44 42 30 10 14 DN S NM 2004 (TRIU NGI) 3785 (1) 876 884 728 (2) 33 (1) Khụng k dõn s Liờn Bang Nga (2) K c dõn s Liờn Bang Nga Bng s liu v din tớch v dõn s cỏc chõu lc Đặc điểm tự nhiên: a) Vnh bin (Nht Bn) d) Rng tai ga (LB Nga) b) Bỏn hoang mc (Ca - dc - xtan) c) ng bng (o Ba - li, In ụ nờ xi - a) e)Dóy nỳi Hi ma lay a (phn thuc Nờ - pan) Hỡnh 2: Mt s cnh thiờn nhiờn chõu Đặc điểm tự nhiên: a) Vnh bin (Nht Bn) Đặc điểm tự nhiên: a) Vnh bin (Nht Bn) Đặc điểm tự nhiên: b) Bỏn hoang mc(Ca - dc - xtan) Đặc điểm tự nhiên: b) Bỏn hoang mc (Ca - dc - xtan) Đặc điểm tự nhiên: c) ng bng (o Ba - li, In ụ nờ xi - a) Đặc điểm tự nhiên: c) ng bng (o Ba - li, In ụ nờ xi - a) Đặc điểm tự nhiên: d) Rng tai ga (LB Nga) Nhng khu rng tai-ga rng ln d) Rng tai ga (LB Nga) Đặc điểm tự nhiên: e)Dóy nỳi Hi ma lay a (phn thuc Nờ - pan) Hi-ma-lay-a (Núc nh ca th gii) e)Dóy nỳi Hi ma lay a (phn thuc Nờ - pan) nh Everest (8848 m) Hỡnh 3: Lc cỏc khu vc chõu Hỡnh 3: Lc cỏc khu vc chõu [...]... nhiªn: c) Đồng bằng (đảo Ba - li, In – đô – nê –xi - a) 2 §Æc ®iÓm tù nhiªn: c) Đồng bằng (đảo Ba - li, In – đô – nê –xi - a) 2 §Æc ®iÓm tù nhiªn: d) Rừng tai – ga (LB Nga) Những khu rừng tai-ga rộng lớn d) Rừng tai – ga (LB Nga) 2 §Æc ®iÓm tù nhiªn: e)Dãy núi Hi – ma – lay – a (phần thuộc Nê - pan) Hi-ma-lay -a (Nóc nhà c a thế giới) e)Dãy núi Hi – ma – lay – a (phần thuộc Nê - pan) Đỉnh Everest (8848
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai17 chau a địa lý , Bai17 chau a địa lý , Bai17 chau a địa lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay