Bai luyen tu va cau tuan 7

11 46 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:10

LÔÙP 2A LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tuần MỞ RỘNG VỐN TỪ Từ ngữ môn học Từ hoạt động Kiểm tra cũ: Tựa : Câu kiểu: Ai ? Các em đặt câu hỏi cho phận câu gạch : Bé Uyên học sinh lớp Ai học sinh lớp ? Môn học em yêu thích Tin học Môn học em yêu thích ? Giới thiệu BÀI MỚI Đồng thời emcủng Bài học hôm cố cho emluyện vốn từthêm rèn môn họcđặt lớp vàtừ cách câuHai với chỉsố hoạt động người hoạt động Bài tập Trong năm học này, em học môn học ? Tiếng Việt Toán Tự nhiên Xã hội Đạo đức Thể dục Nghệ thuật Bài tập Đọc, xem Nói, trò chuyện Viết, ghi chép nghe giảng, giảng Bài tập Lan ………………… Bạn Lan đọc sách Em bé ……………………………… say mê xem truyện tranh Các bạn …………………… viết Các bạn………………………………… chăm ghi chép Bài tập Em bé nghe ba giảng nhà ……… Bạn Linh …………………………… ý nghe bố hướng dẫn tập nhà Linh Bố Các bạn ………………………………… nói chuyện Lan Mai say mê trò chuyện ………………… Lan Mai Bài tập dạy Môn Tiếng Việt Cô Tuyết Mai ………… giảng Cô ………… dễ hiểu khuyên Cô …………….chúng em chăm học Dặn dò Về nhà em tìm thêm từ hoạt động: học tập, văn nghệ, thể thao… tập đặt câu với từ Tiết học đến hết HẾT Chân thành cảm ơn bạn đồng nghiệp đến dự tiết học lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai luyen tu va cau tuan 7 , Bai luyen tu va cau tuan 7 , Bai luyen tu va cau tuan 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay