bài 1617 18 19

8 43 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:10

0 TOÁN: Bài cũ : Điền số vào vạch tia số 10 11 12 13 14 CHỤC ĐƠN VỊ VIÊT SỐ ĐỌC SỐ 16 Mười sáu 17 Mười bảy 18 Mười tám 19 Mười chín 1.Viết số a) Mười một,mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám,mười chín Làm bảng 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18,19 b) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2.Điền số thích hợp vào ô trống: 16 18 17 19 3.Nối tranh với số thích hợp: 14 15 16 17 18 19 4.Điền số vào vạch tia số: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 1617 18 19 , bài 1617 18 19 , bài 1617 18 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay