bai 66 học vần

30 65 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:10

Tiết Kiểm tra cũ kiếm quý âu yếm yếm dãi Ban ngày, Sẻ mải kiếm ăn cho nhà Tối đến, Sẻ có thời gian âu yếm đàn quý âu yếm uôm ` buôm cánh buồm cánh buồm ơm bơm ` uôm buồm uôm buồm ơm bớm cánh buồm đàn bớm ao chuôm vờn ơm nhuộm vải cháy đợm Tiết uôm buồm cánh buồm ơm bớm đàn bớm ao chuôm vờn ơm nhuộm vải cháy đợm Những cải nở rộ nhuộm vàng cánh đồng Trên trời, bớm bay lợn đàn Những cải nở rộ nhuộm vàng cánh đồng Trên trời, b ớm bay lợn đàn uôm buồm cánh buồm ao chuôm nhuộm vải ơm bớm đàn bớm vờn ơm cháy đợm Những cải nở rộ nhuộm vàng cánh đồng Trên trời, bớm bay lợn đàn Ong, bớm, chim, cá cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 66 học vần , bai 66 học vần , bai 66 học vần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay