bài 40 thân cây

22 74 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:10

TRƯỜNG TiỂU HỌC CHU VĂN AN Kiểm tra cũ : Nêu điểm giống khác cối xung quanh chúng ta? Giống chúng có phận Chúng có hình dạng độ lớn khác Tự nhiên xã hội : Kiểm tra cũ : Nêu tên phận cây? Mỗi thường có rễ, thân, lá, hoa Hoạt động : Tìm hiểu cách mọc thân Chỉ nói tên có thân mọc đứng, thân leo, thân Kểcác tênhình mộtsách số em biết.78 79 bò giáomà khoa trang Tự nhiên xã hội : Bài 41 : Thân Chỉ nói tên có thân mọc đứng, thân leo, thân bò Hình Tên Cây nhãn Cây bí đỏ Cây dưa chuột Cây rau muống Cây lúa Cây su hào Cây gỗ Cách mọc Đứng Leo Bò x x x x x x x ổi xoài Cây mận mít Cây nhãn khoaihấu lang Cây dưa Cây bí ngô Cây dưa chuột Cây bầuCây hồ tiêu Hoạt động : Tìm hiểu cách mọc thân Chỉ nói tên có thân mọc đứng, thân leo, thân bò hình sách giáo khoa trang 78, 79 -Các thường có thân mọc đứng; số có thân leo, thân bò Hoạt động : Tìm hiểu cấu tạo thân Chỉ nói tên có thân gỗ (cứng), có thân thảo ( thân mềm ) hình sách giáo khoa trang 78, 79 có sẵn Chỉ nói tên có thân gỗ (cứng), có thân thảo ( thân mềm ) hình sách giáo khoa trang 78, 79 có sẵn Phân loại thành hai nhóm : -Nhóm thân gỗ (cứng) : -Nhóm thân thảo (mềm) : Tự nhiên xã hội : Bài 41 : Thân -Có loại thân gỗ (nhãn, xoài,…), có loại thân thảo (lúa, rau muống,…) Cây su hào Cây su hào có thân phình to thành củ Tự nhiên xã hội : Bài 41 : Thân Các thường có thân mọc đứng ; số có thân leo, thân bò - -Có loại thân gỗ ( nhãn, xoài,…), có loại thân thảo (lúa, rau muống,…) -Cây su hào có thân phình to thành củ Tự nhiên xã hội : Hoạt động 3: Bài 41 : Thân Chơi trò chơi : Bingo - Có hai nhóm chơi, hai nhóm có số người Các thành viên nhóm xếp thành hai hàng dọc trước bảng câm nhóm Khi cô hô “bắt đầu” em bước lên gắn phiếu ghi tên vào cột phù hợp theo kiểu trò chơi tiếp sức Người cuối sau gắn xong phiếu cuối hô to “Bingo” Nhóm gắn phiếu xong trước thắng Tự nhiên xã hội : Cấu tạo Cách mọc Đứng Bài 41 : Thân Thân gỗ Xoài, mai, bàng, khế, dừa, chanh Thân thảo Lúa, hoa huệ, cà chua, rau cải, chuối Leo Bí xanh, mướp Bò Rau má, dưa hấu Tự nhiên xã hội : Bài 41 : Thân Các thường có thân mọc đứng ; số có thân leo, thân bò - -Có loại thân gỗ ( nhãn, xoài,…), có loại thân thảo (lúa, rau muống,…) -Cây su hào có thân phình to thành củ Cây Cây dưa phượng hấu vĩ lúa Cây mai bầu Đoán : Một em xung phong lên bảng quay mặt phía lớp Cô cho lớp xem hình tên loài Các em ngồi lớp xung phong gợi ý cho bạn Câu gợi ý câu ngắn gọn mà từ nhắc đến tên loài cần đoán Số câu gợi ý tối đa câu Nếu sau câu mà em đứng bảng không đoán em bị thua Nếu em đoán thắng Mỗi em lên bảng đoán – loài Câu gợi ý hội đủ điều kiện cách mọc, cấu tạo, hoa, quả,… Tự nhiên xã hội : Bài 41 : Thân Về nhà : - Học thuộc mục Bạn cần biết sách giáo khoa trang 79 -Tìm hiểu ích lợi thân đời sống người chức thân - Xem trước 42 Thân (tiếp theo) [...]... 41 : Thân cây -Có loại cây thân gỗ (nhãn, xoài,…), có loại cây thân thảo (lúa, rau muống,…) Cây su hào Cây su hào có thân phình to thành củ Tự nhiên và xã hội : Bài 41 : Thân cây Các cây thường có thân mọc đứng ; một số cây có thân leo, thân bò - -Có loại cây thân gỗ ( nhãn, xoài,…), có loại cây thân thảo (lúa, rau muống,…) -Cây su hào có thân phình to thành củ Tự nhiên và xã hội : Hoạt động 3: Bài. .. Đứng Bài 41 : Thân cây Thân gỗ Xoài, mai, bàng, khế, dừa, chanh Thân thảo Lúa, hoa huệ, cà chua, rau cải, chuối Leo Bí xanh, mướp Bò Rau má, dưa hấu Tự nhiên và xã hội : Bài 41 : Thân cây Các cây thường có thân mọc đứng ; một số cây có thân leo, thân bò - -Có loại cây thân gỗ ( nhãn, xoài,…), có loại cây thân thảo (lúa, rau muống,…) -Cây su hào có thân phình to thành củ Cây Cây dưa phượng hấu vĩ lúa Cây. .. của thân cây Chỉ và nói tên các cây có thân gỗ (cứng), cây có thân thảo ( thân mềm ) trong các hình sách giáo khoa trang 78, 79 và cây có sẵn 1 2 4 6 3 5 7 Chỉ và nói tên các cây có thân gỗ (cứng), cây có thân thảo ( thân mềm ) trong các hình sách giáo khoa trang 78, 79 và cây có sẵn Phân loại các cây thành hai nhóm : -Nhóm thân gỗ (cứng) : -Nhóm thân thảo (mềm) : 1 2 3 4 5 6 7 Tự nhiên và xã hội : Bài. .. đúng thì thắng Mỗi em lên bảng có thể đoán 1 – 2 loài cây Câu gợi ý hội đủ các điều kiện như về cách mọc, cấu tạo, hoa, quả,… Tự nhiên và xã hội : Bài 41 : Thân cây Về nhà : - Học thuộc mục Bạn cần biết sách giáo khoa trang 79 -Tìm hiểu ích lợi của thân cây đối với đời sống con người và chức năng của thân cây đối với cây - Xem trước bài 42 Thân cây (tiếp theo) ... muống,…) -Cây su hào có thân phình to thành củ Cây Cây dưa phượng hấu vĩ lúa Cây mai bầu Đoán cây : Một em xung phong lên bảng quay mặt về phía cả lớp Cô cho cả lớp xem hình và tên một loài cây Các em ngồi dưới lớp lần lượt xung phong gợi ý cho bạn Câu gợi ý là câu ngắn gọn mà trong đó không có từ nào nhắc đến tên loài cây cần đoán Số câu gợi ý tối đa là 3 câu Nếu sau 3 câu mà em đứng trên bảng không đoán... muống,…) -Cây su hào có thân phình to thành củ Tự nhiên và xã hội : Hoạt động 3: Bài 41 : Thân cây Chơi trò chơi : Bingo - Có hai nhóm chơi, hai nhóm có số người bằng nhau Các thành viên trong nhóm xếp thành hai hàng dọc trước bảng câm của nhóm mình Khi cô hô “bắt đầu” thì lần lượt từng em bước lên gắn tấm phiếu ghi tên cây vào cột phù hợp theo kiểu trò chơi tiếp sức Người cuối cùng sau khi gắn xong tấm
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 40 thân cây , bài 40 thân cây , bài 40 thân cây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay