bài 28 con muỗi

12 58 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:09

Đuôi Đầu Chân Mình Bài 28: Co n muỗ i Thảo luận nhóm Em nêu phận bên muỗi? Cánh Mình Đầu Chân Một số muỗi truyền bệnh VÒI HÚT MÁU CỦA MUỖI .Muỗi thường sống ở đâu? Khi bị muỗi đốt em cảm thấy nào? Muỗi truyền bệnh gì? Muỗi thường sống nơi tối tăm, ẩm thấp Muỗi hút máu người động vật để sống(muỗi đực hút dịch hoa quả) Khi bị muỗi đốt thường để lại nốt đỏ, sưng…Muỗi vật trung gian truyền nhiều bệnh nguy hiểm bệnh sốt rét, sốt xuất huyết Một số cách diệt muỗi Một số cách diệt muỗi Khi ngủ cần phải làm để không bị muỗi đốt? [...]...Một số cách diệt muỗi Khi đi ngủ cần phải làm gì để không bị muỗi đốt?
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 28 con muỗi , bài 28 con muỗi , bài 28 con muỗi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay