bai 25 lop 4 2012

15 32 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:09

01 02 03 04 CÁCH VE Bước : Tìm, chọn nội dung Ví dụ : Quang cảnh trường học , cảnh các bạn học sinh học tập , lao động, vui chơi, ngày lễ ở trường,… Bước : Sắp xếp và vẽ hình ảnh chính,phụ Bước : Vẽ thêm chi tiết cho sinh động Bước : Vẽ màu theo ý thích (tươi vui) , có đậm nhạt CÁCH VE Bước : Tìm, chọn nội dung Ví dụ : Quang cảnh trường học , cảnh các bạn học sinh học tập , lao động, vui chơi, ngày lễ ở trường,… Bước : Sắp xếp và vẽ hình ảnh chính, phụ Bước : Vẽ thêm chi tiết cho sinh động Bước : Vẽ màu theo ý thích (tươi vui) , có đậm nhạt Thực hành Chúc em học tốt Nhận xét, đánh giá + Chọn nội dung ( phù hợp với đề tài ) + Sắp xếp ( có hình ảnh chính phụ, một vài chi tiết sinh động ) + Cách vẽ màu ( tươi sáng , nổi rõ trọng tâm bài vẽ )
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 25 lop 4 2012 , bai 25 lop 4 2012 , bai 25 lop 4 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay