bài 22 lớp 4 vẽ theo mẫu cái ca và quả

6 158 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:09

mĩ thuật lớp 22.vẽ theo mẫu Vẽ cáI ca Giáo viên Nguyễn Xuân Ngọc I) Quan sát,nhận xét Nhận xét hình dáng vật mẫu? Tỉ lệ cáI ca ? Vị trí vật mẫu từ góc độ nhìn minh Sắc độ đậm nhạt vật mẫu I) Quan sát,nhận xét CáI ca có hình trụ, có dạng hình cầu Quả có chiều cao nửa cáI ca ậ vị trí khác có chỗ Nằm trước cáI ca,hoặc cáI ca nằm trước Quả góc bên lớp học Quả có màu đậm so với cáI ca II) Cách vẽ Xem nhận xét cách xếp hình vẽ trang giấy I) II) III) II) Cách vẽ Xem nhận xét cách xếp hình vẽ trang giấy I) II) Cách vẽ 1.Vẽ khung hình chung, riêng vật mẫu cho cân trang giấy vẽ 3.Vẽ chỉnh sửa lại chi tiết nét cong chỗ có nét cong vật mẫu, tẩy bỏ khung hình 2.Vẽ phác hình dáng chung mẫu vẽ đường nét ngang,xiên,thẳng 4.Nhìn vào độ đậm nhạt mẫu ánh sáng chiếu vào để vẽ bóng,tạo khối cho hình vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 22 lớp 4 vẽ theo mẫu cái ca và quả , bài 22 lớp 4 vẽ theo mẫu cái ca và quả , bài 22 lớp 4 vẽ theo mẫu cái ca và quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay