bài 20 họ nội họ ngoại

22 59 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:09

Trường tiểu học Chu Văn An TỰ NHIÊN XÃ HỘI Giáo viên : Đặng Lan Hương Ba thương giống mẹ Mẹ thương giống ba Cả nhà ta thương yêu Xa nhớ , gần cười + Các em cho biết hát nói đến gia đình? Nói đến ba, mẹ + Như gia đình hát gia đình có hệ? Gia đình hệ: Ba mẹ Là hệ thứ Con Là hệ thứ hai Tự nhiên xã hội Bài 20: Họ nội, họ ngoại Quan sát tranh Nhóm tổ : Hương cho bạn xem ảnh ai? Ông bà ngoại Hương sinh ảnh? Nhóm tổ Quang cho bạn xem ảnh ai? Ông bà nội Quang sinh ảnh? Hương Ông bà cho Ông bà nội Quang ngoại bạn xemđã ảnh Quang cho bạn Hương sinh ai? sinh xem ảnh ảnh? ? ảnh? Hươngđã đãcho cho Quang Ông bà nội ngoại bạn xem ảnh bạn xem Quang sinh sinh Hương ông bà ảnh ông bà bố cô ruột mẹ bác ngoại, mẹ bác nội, bố cô Quang ruột Hương ruột ruộtcủa củaHương QUANG Những xếp vào họ nội ? Xếp họ nội gồm ông bà nội, bố Những xếp vào họ ngoại ? Xếp họ ngoại gồm ông bà ngoại, mẹ Cả bạn có chung ông bà, nhưng: - Hồng Hương phải gọi ông ngoại, bà ngoại ông bà người sinh mẹ bạn - Quang Thủy phải gọi ông nội, bà nội ông bà người sinh bố bạn Như vậy: - Ông bà nội, bố, cô, Quang Thủy thuộc họ nội - Ông bà ngoại, mẹ, bác, Hồng Hương thuộc họ ngoại Kể tên họ nội, họ ngoại + Họ nội gồm ai? - Ông bà nội, bố , bác, cô, chú, thím, … + Họ ngoại gồm ai? Ông bà ngoại , mẹ, bác, dì, cậu, mợ, … Họ nội gồm Ông bà nội Bố Anh chị em bố họ Họ ngoại gồm Ông bà ngoại Mẹ Anh chị em mẹ họ Em gái mẹ Dì – họ ngoại TRÒ CHƠI “AI NHANH - AI ĐÚNG” Ông bà sinh bố Ông bà nội – họ nội Ông bà sinh mẹ Ông bà ngoại – họ ngoại Em trai mẹ Cậu – họ ngoại Em gái bố Cô – họ nội Vợ cậu Mợ – họ ngoại Vợ Thím – họ nội Giới thiệu người thuộc họ nội họ ngoại em Ông bà nội, ngoại cô dì, bác họ người họ hàng ruột thịt Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm giúp đỡ họ a) Chỉ cần yêu quý bố, mẹ người gia đình b) Họ hàng gây rắc rối, phiền nhiễu cho c) Cần phải yêu quý quan tâm đến họ hàng d) Chỉ yêu quý họ hàng bên nội e) Yêu quý họ hàng hai bên nội, ngoại Ông bà sinh bố anh, chị, em ruột bố họ người thuộc họ nội Ông bà sinh mẹ anh, chị, em ruột mẹ họ người thuộc họ ngoại Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ người họ hàng nội, ngoại - Giới thiệu họ nội họ ngoại với bạn - Chuẩn bị bài: Thực hành: Phân tích vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng [...]... tên họ nội, họ ngoại + Họ nội gồm những ai? - Ông bà nội, bố , bác, cô, chú, thím, … + Họ ngoại gồm những ai? Ông bà ngoại , mẹ, bác, dì, cậu, mợ, … Họ nội gồm Ông bà nội Bố Anh chị em của bố và con của họ Họ ngoại gồm Ông bà ngoại Mẹ Anh chị em của mẹ và con của họ Em gái của mẹ Dì – họ ngoại TRÒ CHƠI “AI NHANH - AI ĐÚNG” Ông bà sinh ra bố Ông bà nội – họ nội Ông bà sinh ra mẹ Ông bà ngoại – họ ngoại. .. họ ngoại Em trai của mẹ Cậu – họ ngoại Em gái của bố Cô – họ nội Vợ của cậu Mợ – họ ngoại Vợ của chú Thím – họ nội Giới thiệu những người thuộc họ nội họ ngoại của em Ông bà nội, ngoại và các cô dì, chú bác cùng các con của họ là những người họ hàng ruột thịt Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm và giúp đỡ họ a) Chỉ cần yêu quý bố, mẹ và những người trong gia đình b) Họ hàng chỉ gây rắc rối, phiền... họ hàng của mình d) Chỉ yêu quý họ hàng bên nội e) Yêu quý họ hàng hai bên nội, ngoại như nhau Ông bà sinh ra bố và các anh, chị, em ruột của bố cùng các con của họ là những người thuộc họ nội Ông bà sinh ra mẹ và các anh, chị, em ruột của mẹ cùng các con của họ là những người thuộc họ ngoại Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những người họ hàng nội, ngoại của mình - Giới thiệu về họ nội. .. các con của họ là những người thuộc họ ngoại Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những người họ hàng nội, ngoại của mình - Giới thiệu về họ nội và họ ngoại của mình với các bạn - Chuẩn bị bài: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 20 họ nội họ ngoại , bài 20 họ nội họ ngoại , bài 20 họ nội họ ngoại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay