bai 19 lop 5

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:09

Mĩ thuật lớp Bài 19 vẽ tranh : đề tài ngày tết,lễ hội mùa xuân Giáo viên : Nguyễn Xuân Ngọc I) Tìm,chọn nội dung đề tài II) Cách vẽ tranh Bước 1: Chọn hình ảnh xếp hình ảnh chính, phụ Bước 2: Vẽ phác hình dáng người, cảnh, việc Bước 3: Vẽ chi tiết vẽ thêm cảnh vật xung quanh cho thêm đẹp Bước 4: Vẽ màu theo ý thích, ý màu sắc tươI vui
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 19 lop 5 , bai 19 lop 5 , bai 19 lop 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay