anh đom đóm tập đọc

14 46 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:09

TrườngưTiểuưhọcưChuưVnưAn Lớp 3A Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Kiểm tra cũ: Đọc Vềưquêưngoại Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Luyện đọc: *Đọc đúng: *Đọc diễn cảm: Anh Đom Đóm Tìm hiểu bài: *Từ ngữ: Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Luyện đọc: *Đọc đúng: - ngon giấc - lặng lẽ - long lanh *Đọc diễn cảm: Anh Đom Đóm Tìm hiểu bài: *Từ ngữ: Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Anh Đom Đóm Tập đọc: *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé ơi, Ngủ cho ngon giấc Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Anh Đom Đóm Tập đọc: *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé ơi, Ngủ cho ngon giấc Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Luyện đọc: *Đọc đúng: - ngon giấc - lặng lẽ - long lanh Anh Đom Đóm *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé ơi, Ngủ cho ngon giấc Tìm hiểu bài: *Từ ngữ: - cò bợ Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Luyện đọc: *Đọc đúng: - ngon giấc - lặng lẽ - long lanh Anh Đom Đóm *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé ơi, Ngủ cho ngon giấc Tìm hiểu bài: *Từ ngữ: - cò bợ - vạc Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Luyện đọc: *Đọc đúng: - ngon giấc - lặng lẽ - long lanh Anh Đom Đóm *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé ơi, Ngủ cho ngon giấc Tìm hiểu bài: *Từ ngữ: - cò bợ - vạc - đom đóm Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Luyện đọc: *Đọc đúng: - ngon giấc - lặng lẽ - long lanh Anh Đom Đóm *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé ơi, Ngủ cho ngon giấc Tìm hiểu bài: *Từ ngữ: - cò bợ - vạc - đom đóm Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Anh Đom Đóm Tập đọc: Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: *Từ ngữ: - ngon giấc - cò bợ *- lặng Nộilẽdung: Bài thơ - vạcca ngợi - đom đóm anh cần - longĐom lanh Đóm chuyên *Đọc diễn tảcảm: sống loài vật Tiếng chị Cò Bợ: vào ban đêm đẹp làng quê Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé ơi, Ngủ cho ngon giấc Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Luyện đọc: *Đọc đúng: - ngon giấc - lặng lẽ - long lanh Anh Đom Đóm *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé ơi, Ngủ cho ngon giấc Tìm hiểu bài: *Từ ngữ: - cò bợ - vạc - đom đóm * Nội dung: Bài thơ ca ngợi anh Đom Đóm chuyên cần tả sống loài vật làng quê vào ban đêm đẹp Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Mặt trời Bóng Anh Đóm Lên Ngoài Lặng Bên Long Theo Đóm Đi Lo Từng Vung Anh Đóm Nh Tiếng Ru Hỡi Ngủ Gà Gáy Tắt Đóm Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Luyện đọc: *Đọc đúng: - ngon giấc - lặng lẽ - long lanh Anh Đom Đóm *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé ơi, Ngủ cho ngon giấc Tìm hiểu bài: *Từ ngữ: - cò bợ - vạc - đom đóm * Nội dung: Bài thơ ca ngợi anh Đom Đóm chuyên cần tả sống loài vật làng quê vào ban đêm đẹp [...]... long lanh Anh Đom Đóm *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc Tìm hiểu bài: *Từ ngữ: - cò bợ - vạc - đom đóm * Nội dung: Bài thơ ca ngợi anh Đom Đóm chuyên cần và tả cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Anh Đom Đóm Mặt trời Bóng Anh Đóm Lên Ngoài Lặng Bên Long Theo Đóm Đi Lo Từng Vung Anh Đóm Nh... tháng 12 năm 2008 Anh Đom Đóm Tập đọc: Luyện đọc: Tìm hiểu bài: *Đọc đúng: *Từ ngữ: - ngon giấc - cò bợ *- lặng Nộilẽdung: Bài thơ - vạcca ngợi - đom đóm anh cần và - longĐom lanh Đóm chuyên *Đọc diễn tảcảm: cuộc sống của các loài vật ở Tiếng chị Cò Bợ: vào ban đêm rất đẹp làng quê Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Luyện đọc: *Đọc đúng: - ngon... Đóm Đi Lo Từng Vung Anh Đóm Nh Tiếng Ru hỡi Hỡi Ngủ Gà Gáy Tắt Đóm Thứ t ngày 24 tháng 12 năm 2008 Tập đọc: Luyện đọc: *Đọc đúng: - ngon giấc - lặng lẽ - long lanh Anh Đom Đóm *Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc Tìm hiểu bài: *Từ ngữ: - cò bợ - vạc - đom đóm * Nội dung: Bài thơ ca ngợi anh Đom Đóm chuyên cần và tả cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào
- Xem thêm -

Xem thêm: anh đom đóm tập đọc , anh đom đóm tập đọc , anh đom đóm tập đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay