(Toán) luyện tập chung tuần 21

17 57 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:08

Mơn: Tốn åKiểm tra cũ: Thực phép tính sau: 7284 2340 6473 + 2488 1568 3246 4796 3908 3227 + 6090 1518 7608 Mơn: Tốn Bài: Luyện tập chung Bài Sách giáo khoa Toán 3/ Trang 106 Bài 1: Cột 1, 2: Tính nhẩm • Học sinh nêu miệng xì điện a) 5200 + 400 = 5600 6300 + 500 = 6800 5600 - 400 = 5200 6800 - 500 = 6300 b) 4000 + 3000 = 7000 6000 + 4000 = 10000 7000 – 4000 = 3000 10000 – 6000 = 4000 7000 – 3000 = 4000 10000 – 4000 = 6000 Bài 1: Cột 3: Tính nhẩm • Học sinh giỏi nêu miệng xì điện a) 8600 + 200 = 8800 8800 - 200 = 8600 b) 9000 + 1000 = 10000 10000 – 9000 = 1000 10000 – 1000 = 9000 Bài 2: Đặt tính tính : a) 6924 + 1536 5718 + 636 b) 8493 – 3667 4380 - 729 Nêu cách đặt tính thực phép tính cộng, trừ Đặt tính theo cột dọc thực phép tính cộng, trừ từ phải sang trái Đặt tính tính : Bài 2: a) 6924 + 1536 5718 + 636 a) + + b) 8493 – 3667 6924 4380 - 729 b) 8493 1536 84 3667 826 5718 636 54 - - 4380 729 3651 Bài 3: Một đội trồng trồng 948 cây, sau trồng thêm số trồng Hỏi đội trồng tất cây? Bài tốn thuộc dạng tốn: Bài tốn giải phép tính • Bước : Tìm số trồng thêm • Bước : Tìm số trồng tất Tóm tắt 948 Đã trồng: Trồng thêm: Bài giải: Số trồng thêm là: 948 : = 316 (cây) Số trồng tất là: 948 + 316 = 1264 (cây) Đáp số: 1264 ? Bài 4: Tìm x a) x + 1909 = 2050 b) x – 586 = 3705 c) 8462 – x = 762 Nêu cách tìm thành phần chưa biết phép tính (Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ.) Bài 4: Tìm x a) x + 1909 = 2050 x = 2050 - 1909 x = 141 b) x – 586 = 3705 x = 3705 + 586 x = 4291 c) 8462 – x = 762 x = 8462 – 762 x = 7700 • Kiểm tra lại kết cách thử lại Bài 5: Cho hình tam giác, hình bên : Dành cho học sinh giỏi (tự nghiên cứu làm thêm): Học sinh tự xếp hình Hãy xếp thành hình tam giác to Củng cố: Mơn tốn hơm em học gì? Mơn tốn hơm em học Bài: Luyện tập chung Nêu cách đặt tính thực phép tính cộng, trừ số có bốn chữ số Nêu cách tìm thành phần chưa biết phép tính (Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ.) Mơn: Tốn Bài: Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: Bài 5: Luyện tập chung Dặn dò: Về nhà em làm tập Chuẩn bị bài: Tháng - năm Bài 1, 2, trang 107, 108 [...]... hơm nay các em học bài gì? Mơn tốn hơm nay các em học Bài: Luyện tập chung Nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ các số có bốn chữ số Nêu cách tìm thành phần chưa biết trong các phép tính (Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ.) Mơn: Tốn Bài: Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: Bài 5: Luyện tập chung Dặn dò: Về nhà các em làm bài trong vở bài tập Chuẩn bị bài: Tháng - năm Bài 1, bài 2, trang 107, 108
- Xem thêm -

Xem thêm: (Toán) luyện tập chung tuần 21 , (Toán) luyện tập chung tuần 21 , (Toán) luyện tập chung tuần 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay