luat dan su thoi han thoi hieu 2

77 145 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:02

Ví dụ: A và B kí hợp đồng vay tài sản. Theo nội dung hợp đồng A cho B vay 500 triệu VND với thời hạn 2 năm kể từ ngày 1102010. Trong trường hợp này, thời điểm bắt đầu tính thời hạn được xác định là ngày 2102010. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA: LUẬT MÔN: LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM PHẦN CHUNG TÊN GV:NGUYỄN T HOÀNG YẾN THÀNH VIÊN NHÓM: 1.HỒ ĐẮC THƯỢNG ĐẬU THỊ THU TRÀ NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG TRẦN THỊ MỘNG THI 5.BÙI VĂN THÀNH HỒ THỊ KIM THẢO I THỜI HẠN MỤC 1.1 MỤC 1.2 MỤC 1.3 KHÁI NIỆM VÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH THỜI HẠN CÁCH TÍNH THỜI HẠN THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU VÀ THỜI ĐIỂM KẾT THÚC I THỜI HẠN: 1.1 KHÁI NIỆM VÀ CĂN CỨ TÍNH CHẤT  Vừa mang tính khách quan thời gian  Vừa mang tính chủ quan chủ thể Ý NGHĨA  Quan trọng việc xác định quyền, nghĩa vụ Nâng cao tính kỉ luật, kỉ cương Xác định thời hạn ý chí chủ thể  Căn vào hậu pháp lý phát sinh áp dụng quy định pháp luật thời hạn  Dựa vào phương thức xác định thời hạn + Thời hạn luật định: thời hạn thay đổi, tùy theo y chí bên +Thời hạn thỏa thuận theo ý chí bên giao dịch: chủ thể tự xác định, thay đổi, kéo dài, rút ngắn + Thời hạn quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải vụ việc cụ thể: quan nhà nước trao quyền để thực Thời hạn thực quyền nghĩa vụ ( thông dụng nhất)  Thời hạn tồn quyền nghĩa vụ mà kết thúc thời hạn quyền nghĩa vụ chấm dứt NĂM Trường hợp không hạn chế thời hiệu khởi kiện: Theo quy định khoản Điều 136 BLDS, giao dịch dân sựu quy định Điều 128 Điều 129 BLDS thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu không bị hạn chế thời hiệu khởi kiện + Giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội ( Điều 128 BLDS) + Giao dịch dân sụ vô hiệu giả tạo (Điều 129 BLDS) 2.7.2 Thời hiệu khởi kiện thừa kế Tại Điều 645 BLDS: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.” Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế mình, bác bỏ quyền thừa kế người khác la 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế (Điều 645 BLDS) Khoản Điều 633 BLDS xác định thời điểm mở thừa kế thời điểm người có tài sản chết + Một là, đồng thừ kế tranh chấp hang thừa kế + Hai là, thừa nhân di sản người chết để lại chưa chia  Việc xác định thời khởi kiện yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại, toán khoản chi từ di sản áp dụng theo quy định Điều 645 BLDS: “Thời hiệu khởi kiện đẻ yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”  Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế mình, bác bỏ quyền thừa kế người khác là10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế (Điều 645 BLDS) Khoản Điều 633 BLDS xác định thời điểm mở thừa kế thời điểm người có tài sản chết Trong trường hợp Tòa án tuyên bố người chết thời điểm mở thừa Ví dụ: Di sản thừa kế vợ chồng ông bà A, B để lại nhà đất số 70 phố H, quận Đ, TP.Hà Nội Vợ chồng ông bà A,B có người C,D,e Di sản ông bà A, B để lại G quản lý Trong trường hợp ông bà A, B để lại di sản cho thừa kế (theo di chúc theo pháp luật) thừa kế ông bà A, B không trực tiếp quản lý, sử dụng mà người khác chiếm hữu nhà, đất hợp pháp, thuê, mượn, quản lý theo ủy quyền… Thì dù hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế ông bà A,B đồng thừa kế vân có quyền khởi kiện người khác để đòi lại di sản Điều kiện để có chuyển hóa từ quan hệ chia thừa kế hết thời hiệu khởi kiện sang quan hệ pháp luật chia tài sản chung phải đảm bảo hai yếu tố: + Một là, đồng thừ kế tranh chấp hàng thừa kế + Hai là, thừa nhân di sản người chết để lại chưa chia  Hết thời hiệu khởi kiện thừ kế mà mà đương tranh chấp hàng thừa kế;  Các thừa kế không tranh chấp hang thừa kế người quản lý di sản (người thuộc hang thừa kế) tranh chấp tài sản  Di sản thừa kế để lại có Tóm lại, hết thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế, cần phát sinh yếu tố tranh chấp đồng thừa kế, tranh chấp thời hiệu khởi kiện nghĩa vụ chứng minh thuộc người đề xuất yêu cầu Ví dụ: Người quản lý di sản ( đồng thời người thừa kế) cho tài sản di sản thừa kế phải chứng minh nguồn gốc tài sản, để xác lập quyền siwr hữu có hợp pháp không… Tuy nhiên, hết thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế, dù sở để chứng minh xác lập quyền sở hữu người [...]... với thời hạn 2 năm kể từ ngày 1/10 /20 10 Trong trường hợp này, thời điểm bắt đầu tính thời hạn được xác định là ngày 2/ 10 /20 10 1.3 .2: THỜI ĐIỂM KẾT THÚC: THỜI HẠN ĐƯỢC TÍNH BẰNG: Ngày => ngày cuối cùng của TH Tuần => ngày tương ứng tuần cuối cùng Tháng => ngày tương ứng tháng cuối cùng Năm => ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng II THỜI HIỆU 2. 1 KHÁI NIỆM CÁC LOẠI THỜI HIỆU 2. 3 2. 2 CÁCH TÍNH... cuối cùng II THỜI HIỆU 2. 1 KHÁI NIỆM CÁC LOẠI THỜI HIỆU 2. 3 2. 2 CÁCH TÍNH THỜI HIỆU THỜI KHÔNG TÍNH VÀO THỜI HIỆU KHỞI KIỆN 2. 4 2. 1: Khái niệm thời hiệu  Được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên  thời điểm kết thúc Nhằm ổn dịnh quan hệ dân sự với tư cách là căn cứ pháp lý 2. 2: Các loại thời hiệu:  Thời hiệu được hưởng quyền dân sự: là thời hạn mà khi kết thúc thì chủ thể được hưởng quyền dân sự... năm hoặc bằng một sự kiện có thể xảy ra  NGUYÊN TẮC, QUY ĐỊNH CHUNG  Được tính theo dương lịch ( âm lịch) Áp dụng trong lĩnh vực dân sự, lĩnh vực pháp luật khác Khoản 1 Điều 9 luật HNGĐ năm 20 00:”Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đử 18 tuổi trở lên”  Một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày  Nửa năm là sáu tháng  Một tháng là ba mươi ngày  Nửa tháng là mười lăm ngày  Một tuần là bảy ngày  Một ngày... kết thúc thì mất quyền yêu cầu(K4 Đ155)  Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự: là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự đề bảo vệ lợi ích hợp pháp bị xâm hại, 2. 3:Cách tính thời hiệu: Tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của TH Được xác định theo ngày Chỉ áp dụng đối với quan hệ tài sản •
- Xem thêm -

Xem thêm: luat dan su thoi han thoi hieu 2, luat dan su thoi han thoi hieu 2, luat dan su thoi han thoi hieu 2, 2: CÁCH TÍNH THỜI HẠN:, 3: THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU, THỜI ĐIỂM KẾT THÚC, 2: Các loại thời hiệu:, 3:Cách tính thời hiệu:, +Trường hợp đòi bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm tài sản, sức khỏe, tính mạng ... Thì ngày xảy ra hành vi xâm phạm tài sản, sức khỏe, tính mạng... là ngày vi phạm, 5: Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện:, 7: Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự theo quy định BLDS:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay