Chuong III 1 mo rong khai niem phan so

15 240 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:57

Toán Đại lớp       Em cho ví dụ phân số? rõ tử số, mẫu số phân số? ví dụ: -3 Có phân số không ? học Chương III: PHÂN SỐ  Tiết 69: MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Khái niệm phân số Ta có phân số: Em lấy ví dụ thực tế phải dùng phân số để biểu thị? Khái niệm phân số Còn coi thương phép chia chia cho 4 thương phép chia chia cho 2 -2 Là thương phép chia (-2) chia cho (-3) -3 -3 (-3) chia cho thương chia cho (-6) thương Như vậy: -6 -2 -3 phân số , , , , -3 -6 Khái niệm phân số Tổng quát: Người ta gọi Ở tiểu học, phân số a b Với a, b ∈ Z, b ≠ phân số, a tử số (tử), b mẫu số (mẫu) phân số a có dạng b −2 Với a, b ∈ N, −b7≠ Mở rộng với a, b∈ Z (Tử, mẫu số nguyên, mẫu khác 0) So với khái niệm phân số học tiểu học em thấy phân số mở rộng nào? Khái niệm phân số Tổng quát: a Người ta gọi b Với a, b ∈ Z, b ≠ −2 −7 phân số, a tử số (tử), b mẫu số (mẫu) phân số Ví dụ: -2 cho ví-1dụ phân số rõ tử số mẫu số Em , , , , , … phân số phân số đó? -5 -2 -3 Bài tập (sgk trang 6) : Viết phân số sau: a) Hai phần bảy b) Âm năm phần chín Bài tập (sgk trang 6) : Viết phép chia sau dạng phân số : c) : (-13) d) x chia cho ( x ∈ Z) ?2 Trong cách viết sau đây, cách viết cho ta phân số? a/ 0,25 b/ -3 e/ c/ g/ (a ∈ Z ; a ≠ 0) a -9 f/ -2 d/ h/ TRẢ LỜI Các cách viết cho ta phân số là: ; ; ; 6,23 7,4 ; Khái niệm phân số a Tổng quát: Người ta gọi b Với a, b ∈ Z, b ≠ −2 −7 phân số, a tử số (tử), b mẫu số (mẫu) phân số Ví dụ: Mọixét: số nguyên viết dạng phân số không? ?3 Nhận a Cho ví dụ? Số nguyên a viết Luyện tập Bài tập trang sgk : Phần tô mầu hình 4a, c biểu diễn phân số nào? a) c) 17 26 24 22 27 13 23 16 19 12 11 14 18 21 20 29 15 25 30 10 28 76 Thời gian: 30” Trò chơi:Nhanh tay nhanh trí: đội chơi (là nhóm) , em thực theo nội dung sau: Dùng hai ba số -2; viết thành phân số, có tử, mẫu số khác ĐÁP ÁN Các phân số viết là: , -2 , -2 , 7 -2 A= n −1 • Cho : Câu 1: (Chọn đáp án nhất) Nếu A phân số thì: , n∈ Z Câu 2: Khi n = phân số A bằng: A n =1 A -4 B B n ≠1 B B C n D Một số khác * Hướng dẫn học cũ: ? Cho biết dạng phân số tổng quát - Làm tập:  SGK * Hướng dẫn học mới: Chuẩn bị bài: PHÂN SỐ BẰNG NHAU Thế phân số = nhau? Nêu cách so sánh phân số = ? Lấy ví dụ phân số = ? Tiết học kết thúc Chúc em học tốt [...]... mầu trong các hình 4a, c biểu diễn các phân số nào? a) 2 9 c) 1 4 17 26 24 22 27 1 13 23 16 19 12 5 11 14 18 21 20 29 2 4 15 25 30 3 8 10 28 76 9 Thời gian: 30” Trò chơi:Nhanh tay nhanh trí: 4 đội chơi (là 4 nhóm) , các em thực hiện theo nội dung sau: Dùng hai trong ba số -2; 0 và 7 viết thành phân số, có tử, mẫu là 2 số khác nhau ĐÁP ÁN Các phân số viết được là: 0 , -2 0 , 7 -2 , 7 7 -2 4 A= n 1 •... , 7 7 -2 4 A= n 1 • Cho : Câu 1: (Chọn đáp án đúng nhất) Nếu A là phân số thì: , n∈ Z Câu 2: Khi n = 2 thì phân số A bằng: A n =1 A -4 B B n 1 B B C n 1 D Một số khác 4 2 * Hướng dẫn học bài cũ: ? Cho biết dạng phân số tổng quát - Làm các bài tập: 1  8 SGK * Hướng dẫn học bài mới: Chuẩn bị bài: PHÂN SỐ BẰNG NHAU Thế nào là 2 phân số = nhau? Nêu các cách so sánh 2 phân số = nhau ? Lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong III 1 mo rong khai niem phan so, Chuong III 1 mo rong khai niem phan so, Chuong III 1 mo rong khai niem phan so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay