Tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn thị xã sơn tây hà nội

121 215 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:46

PHN M U 1- Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Trong cụng cuc i mi t nc, xó l n v hnh chớnh c s cú tm quan trng c bit, ú khụng ch l mt n v hnh chớnh v mt Nh nc m cũn l ngụi nh chung ca cng ng dõn c Chớnh quyn cp xó l chớnh quyn nh nht, gn bú mt thit nht vi ngi dõn v l i din ca Nh nc gii quyt mi quan h li ớch gia Nh nc v nhõn dõn Gn kt hot ng bỡnh thng ca chớnh quyn cp xó l ngõn sỏch cp xó(gi chung l ngõn sỏch xó), phng tin vt cht m bo s hot ng bỡnh thng ca chớnh quyn cp xó, l cụng c ti chớnh giỳp chớnh quyn cp xó thc hin chc nng, nhim v c giao Ngõn sỏch cp xó phi l cụng c thc s v phng tin vt cht bng tin tng xng thc hin nhim v ú Trong nhng nm qua, cựng vi nhng i thay ca t nc, xõy dng nụng thụn mi, ngõn sỏch cp xó ó cú nhiu bin i tớch cc, cụng tỏc qun lý iu hnh ngõn sỏch xó cng ó gúp phn thỳc y nn kinh t phỏt trin, gii quyt cú hiu qu cỏc xó hi t c s Ngun thu ca ngõn sỏch xó ó khụng ngng tng lờn, ngoi cỏc khon thu thng xuyờn, ngõn sỏch xó ó tớch cc khai thỏc v huy ng cỏc ngun khỏc ti a phng Tuy nhiờn, cụng tỏc qun lý Ngõn sỏch xó cng ó bc l nhng yu kộm v hn ch nht nh Hn ch qun lý thu ngõn sỏch cha t chc khai thỏc tim nng sn cú, cũn buụng lng qun lý cỏc ngun thu c giao, tht thu ln Hn ch cụng tỏc lp, chp hnh, quyt toỏn ngõn sỏch dn n vic qun lý ngõn sỏch cp xó b buụng lng, tht thoỏt v lóng phớ Xut phỏt t tỡnh hỡnh ú thỡ tỡm bin phỏp nhm hon thin tng bc cụng tỏc qun lý ngõn sỏch cp c s mang mt ý ngha vụ cựng quan trng i vi tng a phng trờn a bn Thnh ph H Ni núi chung v i vi Th xó Sn Tõy núi riờng giai on hin Vi lý trờn tỏc gi la chn nghiờn cu ti Tng cng qun lý ngõn sỏch xó trờn a bn Th xó Sn Tõy H Ni 2- Mc ớch nhim v nghiờn cu ca lun 2.1- Mc ớch nghiờn cu: Kin ngh giải pháp nhm tng cng cụng tỏc qun lý NSX trờn a bn Th xó Sn Tõy cho phự hp vi iu kin hin 2.2- Nhim v nghiờn cu - Trình bày nhng ni dung lý luận c bn ca NSX v qun lý NSX - Phõn tớch thc trng qun lý NSX trờn a bn th xó Sn Tõy qua cỏc nm 2010 - 2014 - xut mt s gii phỏp v kin ngh v lý lun v thc tin nhm tng cng cụng tỏc qun lý NSX trờn a bn th xó Sn Tõy thời gian tới 3- i tng, phm vi nghiờn cu 3.1- i tng nghiờn cu: Cụng tỏc qun lý NSNN cp xó trờn a bn Th xó Sn Tõy 3.2- Phm vi nghiờn cu: Cỏc xó trờn a bn th xó Sn Tõy, thnh ph H Ni 3.3- Thi gian nghiờn cu: Tỡnh hỡnh v s liu c thu thp, phõn tớch giai on nm (2010 2014) kiến nghị đến năm 2020 4- Phng phỏp nghiờn cu: Kho sỏt, thng kờ, tng hp, phõn tớch v so sỏnh 5- Kt cu ca lun gm chng: Ngoi phn m u, kt lun, mc lc, lun gm cỏc chng sau: Chng 1: Lý lun chung v ngân sách xã quản lý ngõn sỏch xó Chng 2: Thc trng cụng tỏc qun lý ngõn sỏch xó trờn a bn th xó Sn Tõy, Thnh ph H Ni Chng 3: Gii phỏp tng cng qun lý ngõn sỏch xó địa bàn th xó Sn Tõy, Thnh ph H Ni Chng Lí LUN CHUNG V NSX QUN Lí NSX 1.1 Lí LUN CHUNG V NSX 1.1.1 Khỏi nim v NSX NSX l h thng cỏc quan h kinh t phỏt sinh quỏ trỡnh to lp, phõn phi v s dng qu tin t ca chớnh quyn Nh nc cp xó nhm phc v cho vic thc hin chc nng, nhim v ca chớnh quyn Nh nc cp c s khuụn kh ó c phõn cụng, phõn cp qun lý Xột v ngun gc xut hin NSNN núi chung v NSX núi riờng, thỡ cỏc nh nghiờn cu u nht trớ rng: S xut hin v tn ti ca nh nc v nn kinh t hng húa tin t ó to nhng iu kin cn v cho NSNN i v tn ti Chng no cũn tn ti c iu kin trờn, thỡ NSNN cũn tn ti C cu t chc ca b mỏy nh nc mi quc gia u l s hp thnh ca mt s cp hnh chớnh nht nh, v cú s phõn cụng, phõn cp v qun lý kinh t, xó hi cho mi cp ú Nờn cu trỳc ca h thng NSNN cỏc quc gia luụn bao gm mt s cp ngõn sỏch nht nh; ú NSX luụn c coi l cp ngõn sỏch c s Trong thc tin, thut ng ngõn sỏch thng ch tng s thu v chi ca mt n v mt thi gian nht nh Mt bng tớnh toỏn cỏc chi phớ thc hin mt k hoch, hoc mt chng trỡnh cho mt mc ớch nht nh ca mt ch th no ú Hin Lut NSNN v cỏc bn hng dn thc hin Lut NSNN cng cha a khỏi nim c th v y v NSX Thụng t s 60/2003/TT-BTC ngy 23/6/2003 ca B Ti chớnh xỏc nh: NSX l mt b phn ca NSNN Vai trũ ca NSX l cụng c ca chớnh quyn Nh nc cp xó thc hin chc nng qun lý kinh t - ti chớnh xó NSX c qun lý thng nht theo nguyờn tc trung dõn ch, cụng khai, minh bch, cú s phõn cụng c th, gn quyn hn vi trỏch nhim Nhim v ca NSX l huy ng ngun thu, bo m cỏc nhu cu chi tiờu ca xó, gúp phn thỳc y s phỏt trin kinh t - xó hi núi chung Thụng qua hot ng thu, chi NSX, u t xõy dng kt cu h tng, phỏt trin kinh t, nõng cao i sng vt cht, húa tinh thn cho nhõn dõn xó, m bo s cụng bng xó hi, tng cng hiu qu cỏc hot ng qun lý Nh nc, bo m an ninh trt t trờn a bn xó 1.1.2 c im ca NSX Là cấp NS sở hệ thống NSNN thống nhất, NSX vừa có đặc điểm chung NSNN lại vừa có đặc điểm riêng có sau đây: Thứ nhất, Ngân sách xã cấp ngân sách cuối găn chặt với việc thực chức năng, nhiệm vụ quyền cấp xã NSX cấp ngân sách cuối nơi trực tiếp giải mối quan hệ lợi ích Nhà nớc với nhân dân, đảm bảo cho pháp luật Nhà nớc đợc thực nghiêm minh NSX loại quỹ tiền tệ quan quyền Nhà nớc cấp sở Hoạt động quỹ thể hai phơng diện: Huy động nguồn thu vào quỹ (gọi tắt thu NSX) phân phối, sử dụng khoản vốn quỹ ( gọi tắt chi NSX) Thông qua hoạt động thu, chi NSX mối quan hệ lợi ích ngời dân- ngời dân, ngời dân- Nhà nớc đợc giải tốt triệt để nh quyền cấp xã thực việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi nhiệm vụ quyền hạn Ví dụ nh thu thuế chẳng hạn việc lấy bớt phần thu nhập dân để tập trung vào NSX, điều ảnh hởng trực tiếp đến lợi ích dân, từ đặt yêu cầu ngời dân muốn biết khoản đóng góp đợc sử dụng nh Mặt khác, thông qua chi NSX tạo phúc lợi công cộng cho ngời dân hởng, nh xây dựng Nhà văn hoá nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, hay góp phần làm đờng giao thông nông thôn Qua hoạt động thu, chi NSX nh để quyền xã thực chức năng, nhiệm vụ mà Thứ hai, hoạt động thu, chi NSX gắn liền với chức năng, nhiệm vụ quyền xã đợc phân cấp, đồng thời chịu kiểm tra, giám sát quan quyền lực Nhà nớc cấp xã Chính vậy, tiêu thu, chi NSX mang tính pháp lý Thứ ba: Các quan hệ thu, chi NSX đa dạng biểu dới nhiều hính thức khác Nhng số thu số chi theo hình thức đợc thực thi đợc ghi vào dự toán đợc quan Nhà nớc có thẩm quyền phê duyệt ẩn chứa đằng sau hoạt động thu, chi NSX quan hệ lợi ích bên lợi ích cộng đồng cấp sở mà quyến xã ngời đại diện với bên lợi ích chủ thể kinh tế xã hội khác Thứ t: Một điểm khác biệt với cấp ngân sách khác là: NSX vừa cấp ngân sách vừa đơn vị dự toán đặc biệt NSX đơn vị dự toán đặc biệt dới đơn vị dự toán trực thuộc phải tạo nguồn kinh phí thông qua khoản thu ngân sách xã đợc phân định, vừa duyệt cấp, chi trực tiếp tổng hợp khoản chi trực tiếp vào chi ngân sách Chính đặc điểm riêng có ảnh hởng chi phối lớn đến trình tổ chức, lập, chấp hành, kế toán toán NSX 1.1.3 Ngun thu v nhim v chi ca NSX 1.1.3.1 Ngun thu NSX c hỡnh thnh t ngun thu sau: a) Cỏc khon thu NSX hng 100%: L cỏc khon thu phỏt sinh trờn a bn xó, xó t chc huy ng v dnh cho NSX c hng 100% s thu t cỏc khon ny C s hỡnh thnh cỏc khon thu v cho phộp xó c hng 100% xut phỏt bi: c s kinh t ca ngun thu v yờu cu trung qun lý ngun thu Da trờn c s kinh t, ngi no l ch s hu (hoc c giao quyn nh ch s hu) cỏc t liu sn xut, thỡ ngi ú c hng li ớch t khai thỏc, s dng cỏc t liu sn xut ú Nờn, cỏc khon thu t u thu, khoỏn trờn t cụng ớch ca xó; cỏc khon thu kt qu u t ca xó mang li, nh: phớ ch ũ, bn bói, thu kt d NSX; Ngoi ra, mt s khon thu c hỡnh thnh t quyn la chn u tiờn u t ca ngi dõn hoc ngi ti tr cng tr thnh cỏc khon thu NSX c hng 100%, nh: thu ng h, úng gúp t nguyn v thu vin tr trc tip cho xó Da trờn yờu cu trung qun lý ngun thu, thụng thng nhng khon thu nh l, gn lin vi cỏc hot ng thng xuyờn ca chớnh quyn cp xó, thỡ giao cho xó thu v hng 100%, nh: cỏc khon phớ, l phớ v mt s khon thu khỏc b) Cỏc khon thu NSX c hng theo t l iu tit: C s hỡnh thnh cỏc khon thu ny cng da vo c s kinh t v yờu cu trung qun lý ngun thu Khi da trờn c s kinh t, nhng li ớch gỡ thuc v quyn s hu ca chớnh quyn nh nc cp trờn phỏt sinh trờn a bn xó, thỡ chớnh quyn nh nc cp trờn c hng; song nờn cú phõn chia cho cp xó mt phn to s phi hp qun lý cú hiu qu Khi da trờn yờu cu trung qun lý ngun thu, nhng khon thu ln v tng i n nh thng dnh cho ngõn sỏch cp trờn Trong iu kin hin nay, Chớnh ph ang khuyn khớch chớnh quyn cỏc tnh, thnh ph trc thuc trung ng nõng cao t l li cho ngõn sỏch cp xó (cú th nõng t l iu tit cho ngõn sỏch cp xó ti 100%) Thụng qua ú nhm phỏt huy quyn ch ng ca chớnh quyn cp xó qun lý kinh t xó hi ngy cng cao hn c) Thu b sung t ngõn sỏch cp trờn: Trong h thng t chc NSNN, cỏc cp ngõn sỏch cú mi quan h cht ch vi nhau, v mi cp u phi m bo cõn i thu chi ca mỡnh Tuy nhiờn, nhng hon cnh c th nu cp ngõn sỏch (hay mt b phn ca cp ngõn sỏch) no khụng t cõn i c, thỡ ngõn sỏch cp trờn cú trỏch nhim cp b sung ngun thu cho cp ngõn sỏch (hay b phn ca cp ngõn sỏch) ú m bo cõn i thu chi t khõu d toỏn T ú hỡnh thnh khon thu b sung t ngõn sỏch cp trờn cho ngõn sỏch cp di Trong iu kin nc ta hin nay, phn ln ngõn sỏch cp xó cha t cõn i c thu chi, nờn ngõn sỏch cp trờn phi cp b sung v hỡnh thnh ngun thu th cho NSX 1.1.3.2 Chi NSX gm: Chi thng xuyờn ca NSX: Chi thng xuyờn ca NSX l cỏc khon chi nhm m bo cho s hot ng ca chớnh quyn cp xó Thuc phm vi chi thng xuyờn ca NSX, bao gm: Chi cho hot ng qun lý nh nc, ng, on th xó; Chi s nghip xó; Chi s nghip kinh t; Cỏc khon chi thng xuyờn khỏc theo quy nh ca phỏp lut Cn c vo nh mc, ch , tiờu chun ca nh nc, HND cp tnh quy nh c th mc chi thng xuyờn cho tng cụng vic phự hp vi tỡnh hỡnh c im v kh nng ngõn sỏch a phng Chi u t phỏt trin: Tp hp cỏc ni dung chi cú liờn quan n ci to, nõng cp, lm mi cỏc cụng trỡnh thuc h thng c s vt cht k thut ca xó, nh: ng giao thụng; kờnh mng ti tiờu nc; trng hc; trm xỏ; cỏc trm thu, phỏt súng phỏt thanh, c gi l chi u t phỏt trin ca NSX Thụng qua chi u t phỏt trin ca NSX m tng bc to dng c s vt cht cn thit cho quỏ trỡnh xõy dng, phỏt trin kinh t a phng t cp c s Trong iu kin hin nay, phm vi chi u t phỏt trin ca NSX, bao gm: Chi u t xõy dng cỏc cụng trỡnh kt cu h tng kinh t - xó hi ca xó khụng cú kh nng thu hi vn, theo phõn cp ca Thnh ph; Chi u t xõy dng cỏc cụng trỡnh kt cu h tng KTXH ca xó t ngun huy ng úng gúp ca cỏc t chc, cỏ nhõn cho tng d ỏn nht nh theo quy nh ca phỏp lut, HND xó quyt nh a vo NSX qun lý; 1.2 Qun lý NSX 1.2.1 Khỏi nim qun lý NSX Trong b mỏy hnh chớnh Nh nc ta, chớnh quyn cp xó l chớnh quyn c s trc tip nm bt, gii quyt cỏc nguyn vng ca nhõn dõn trin khai thc hin cỏc ch trng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc vo thc tin Cỏc ni dung hot ng ca chớnh quyn cp xó ũi hi mt ngun lc ti chớnh ỏp ng rt ln v cú ý ngha tiờn quyt m ch yu NSNN m bo Chớnh vỡ th cụng tỏc qun lý iu hnh NSX mt cỏch tit kim, hiu qu, cụng khai, minh bch v khoa hc cng cn thit hn bao gi ht Ngõn sỏch cp xó - cp n v hnh chớnh c s cú tm quan trng c bit v cng cú c thự riờng: ngun thu c khai thỏc trc tip trờn a bn v nhim v chi cng c b trớ phc v cho mc ớch trc tip ca cng ng dõn c xó m khụng thụng qua mt khõu trung gian no NSX l cp ngõn sỏch c s h thng NSNN, m bo iu kin ti chớnh chớnh quyn xó ch ng khai thỏc cỏc th mnh v t ai, phỏt trin kinh t, xó hi, xõy dng nụng thụn mi, thc hin cỏc chớnh sỏch xó hi, gi gỡn an ninh, trt t trờn a bn iu Lut NSNN nm 2002 quy nh, NSNN c qun lý thng nht theo nguyờn tc trung dõn ch, cụng khai, minh bch, cú phõn cụng, phõn cp qun lý, gn quyn hn vi trỏch nhim Vỡ vy, cỏc khon thu, chi NSX phi m bo s cõn i, theo ch , tiờu chun, nh mc, d toỏn trờn c s phỏp lut quy nh, theo phõn cp qun lý Cng nh cỏc cp ngõn sỏch khỏc, hot ng ca NSX khụng mang tớnh t phỏt m nú c qun lý theo d toỏn v c kim soỏt mt cỏch cht ch qua Kho bc Nh nc Cú th hiu, qun lý NSX l hot ng thc thi quyn hnh phỏp ca Nh nc, ú l s tỏc ng cú t chc v iu chnh bng quyn lc phỏp lut i vi cỏc hot ng thu, chi NSX, l hnh vi hot ng ca ngi cỏc c quan Nh nc cp c s tin hnh thc hin chc nng, nhim v ca Nh nc nhm trỡ, xõy dng v phỏt trin NSX ỏp ng c nhu cu qun lý NSX ca chớnh quyn cp xó v nhu cu phỏt trin kinh t, húa, xó hi, an ninh, quc phũng a phng Vỡ vy, vic qun lý NSX nht thit phi hnh theo khõu: Lp d toỏn NSX; chp hnh ngõn sỏch; k toỏn, kim toỏn v quyt toỏn NSX - V nụng nghip: Kt hp phỏt trin nụng nghip ụ th, sinh thỏi vi nụng nghip cụng ngh cao theo hng sn xut nụng hng húa cao cp kt hp kinh doanh du lch dch v sinh thỏi to cnh quan mụi trng; chuyn dch c cu nụng nghip, theo hng gim t trng trng trt, tng t trng chn nuụi; * V húa, xó hi: - Vn húa, th dc, th thao: Phỏt trin ton din cỏc hot ng húa, nõng cao cht lng phong tro ton dõn on kt xõy dng i sng húa, gia ỡnh húa; Gi gỡn v phỏt huy bn sc giỏ tr húa x oi, gn vi húa ngi H Ni lch, minh; Duy trỡ v phỏt trin vn húa dõn gian phong phỳ, a dng phn ỏnh c im chung Sn Tõy; Xõy dng cm, trung tõm húa th dc, th thao ca th xó nhm to khu sinh hot, vui chi, gii trớ, hi thi, hi din vi quy mụ ln - Giỏo dc o to: Tp trung phỏt trin cht lng giỏo dc, m bo cht lng cao v ton din; u t c s vt cht v m rng din tớch cho cỏc trng hc phn u cỏc trng t chun quc gia; m bo i ng giỏo viờn v s lng, c cu v cht lng theo tiờu chun v trờn chun ca giỏo viờn cỏc cp hc; Tng cng u t c s vt cht, ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy, phỏt hin, o to, bi dng hc sinh gii, sinh viờn ti nng - Y t: Phỏt trin dch v y t cht lng cao ỏp ng nhu cu chm súc sc khe cho nhõn dõn y mnh cỏc hot ng y t d phũng, ch ng phũng, chng cỏc loi dch bnh; Nõng cao chỏt lng mng li y t c s, y mnh xó hi húa cụng tỏc y t, i ụi vi tng cng qun lý h thng hnh ngh y dc t nhõn Hỡnh thnh v phỏt huy hiu qu mng li qun lý v sinh an ton thc phm t th xó n c s t c nhng mc tiờu quan trng ú, thit thc phi cú nhng gii phỏp v nh hng rừ rt nhm tng ngun thu v s dng hiu qu cỏc khon chi Ngõn sỏch, c bit l Ngõn sỏch xó Mt nhng cn c chỳ trng hng u ú l nhn thc Nhn thc õy khụng ch bú hp vic nõng cao nhn thc ca ngi dõn, m cũn l nõng cao ý thc, tinh thn trỏch nhim ca cỏn b cỏc cp chớnh quyn, iu ny ũi hi rt nhiu yu t 3.2 Gii phỏp tng cng qun lý NSX trờn a bn Th xó Sn Tõy 3.2.1 Tng cng cụng tỏc qun lý NSX theo Lut NSNN v cỏc bn hng dn thi hnh * Tng cng qun lý NSX khõu lp d toỏn NSX: Lp d toỏn l khõu u tiờn quan trng ca quỏ trỡnh qun lý NS, cht lng qun lý NS ph thuc nhiu vo khõu lp d toỏn, bi vỡ lp d toỏn l vic lờn k hoch thu, chi NS cho nm NS ti, ton b cỏc d kin v cỏc khon thu v cỏc khon chi u phi c nh hỡnh rừ nột qua d toỏn NS, ú l yờu cu c bn m khõu lp d toỏn cn phi t c Vi t cỏch l khõu u tiờn vic qun lý v s dng NS, cụng tỏc lp d toỏn NS cú vai trũ c bit quan trng vic qun lý v s dng NS cng nh lm cho NS cú tớnh n nh, an ton v hiu qu Nm bt c tm quan trng ca cụng tỏc xõy dng d toỏn NS, ũi hi UBND th xó phi ch o c quan ti chớnh, ụn c cỏc n v t chc, cỏ nhõn xõy dng k hoch c th cho vic qun lý v s dng NSNN Vic xõy dng d toỏn NS phi bt u t c s, t cỏc n v trc tip chp hnh NS, n cỏc cp NS, cỏc c s SXKD trờn a bn; trỏnh tỡnh trng b sút cỏc ngun thu trờn a bn, quờn nhim v chi, vỡ vic ú s lm cho cụng tỏc qun lý v s dng NS b ng, kộm hiu qu, nh hng n nm NS v cỏc nm sau ú Hng nm cn c vo hng dn v nh hng phỏt trin KT- XH ca Th xó, s giao kim tra ca nm u thi k n nh NS v k hoch phỏt trin KT- XH ca th xó, cỏc xó tin hnh lp d toỏn thu, chi NS a phng mỡnh cụng tỏc lp d toỏn NSX sỏt ỳng ni dung thc t, cú cn c chc chn m bo bao quỏt ht cỏc ngun thu v b trớ chi tiờu hp lý, phự hp vi nhim v phỏt trin kinh t xó hi v m bo an ninh quc phũng xó cn cú cỏc gii phỏp sau: - Cỏc xó phi ỏnh giỏ ỳng tim nng phỏt trin kinh t xó hi ca a phng mỡnh, t ú nhng bin phỏp u t nuụi dng ngun thu cho NSX, khai thỏc trit cỏc ngun thu sn cú tng xó v b trớ nhu cu chi hp lý lm cn c tớnh toỏn thi gian xõy dng d toỏn NSX - Xõy dng d toỏn NSX phi da trờn nhng cn c tiờu chun chớnh sỏch ch quy nh v phn ỏnh ỳng mc lc NSNN i vi d toỏn chi NSX: d toỏn chi ngõn sỏch phi thit thc, ỳng d toỏn c giao v tng mc v chi tit theo lnh vc chi phõn b d toỏn ngõn sỏch cho phi ỳng ch tiờu chun nh mc v theo quy nh ca phỏp lut, ch nờn lp nhng khon chi nh chi cho ngi v chi hot ng nhm qun lý cht ch cỏc khon chi cho phự hp v hiu qu nht * Tng cng cụng tỏc qun lý NSX khõu chp hnh d toỏn NSX: - V chp hnh chi: Ngun thu NSX nhỡn chung l cũn hn hp, thu b sung chim mt t trng ln, thờm vo ú nhu cu chi tiờu ca xó ngy cng tng Chớnh vỡ vy m cụng tỏc t chc chi ngõn sỏch, cỏc xó phi thc hin trit tit kim, xem xột tớnh hiu qu ca tng khon chi m cú quyt nh cho phự hp Nghiờm chnh chp hnh cỏc iu kin chi theo quy nh nh: ó c ghi d toỏn, ỳng ch , tiờu chun, nh mc quy nh, ó c ch tch UBND xó hoc ngi c y quyn chun chi Bờn cnh ú nờn lm tt nhng cụng vic sau: + m bo thc hin qun lý chi tiờu cht ch, tit kim v cú hiu qu chi NSX Ginh cho u t phỏt trin, xõy dng mi v khai thỏc cú hiu qu nhm n nh ngun thu cho NSNN + Vic chp hnh d toỏn chi NSX phi m bo ỳng chớnh sỏch ch , nguyờn tc qun lý + Phi thng xuyờn kim tra, giỏm sỏt cỏc khon chi nhm phỏt hin nhng sai phm chn chnh thng tht thoỏt cho NSX + Cn phi nõng cao trỡnh qun lý, nghip v chuyờn mụn cho cỏn b xó kim tra, giỏm sỏt cho vic s dng ng u t cú hiu qu nht + Cn thc hin tit kim, chng lóng phớ u tiờn kinh phớ tr lng v cỏc khon chi theo lng vi ngun thu thc hin ci cỏch tin lng c quy nh * Tng cng cụng tỏc qun lý NSX khõu quyt toỏn NSX: cụng tỏc quyt toỏn NSX i vo n np, cú cht lng, kp thi gian quy nh thỡ: - Cỏc xó phi ghi chộp y , rừ rng, trung thc mi hot ng thu, chi ti chớnh phỏt sinh tng thi k vo s k toỏn v hch toỏn ỳng theo ch quy nh Mun vy ũi hi khụng ch cỏn b k toỏn xó m c lónh o xó v cỏc cỏn b chuyờn mụn phi cú chuyờn mụn nghip v v ti chớnh, ngõn sỏch ỏp ng yờu cu, nhn thc v nm c y nhng quy nh ca Lut NSNN v cỏc bn phỏp lut cú liờn quan Mun vy, S Ti chớnh v Phũng Ti chớnh K hoch cn thng xuyờn t chc hun, bi dng nghip v qun lý Nh nc v ti chớnh, ngõn sỏch cho ch tch UBND xó, th trn v nghip v chuyờn mụn cho cỏn b k toỏn xó - Phũng Ti chớnh kim tra tng hp bỏo cỏo thu chi v bng i chiu thu chi hng thỏng, phỏt hin sai sút quyt toỏn Phũng Ti chớnh - k hoch phi bỏo cỏo UBND Th xó yờu cu HND xó iu chnh li - Phn ỏnh kp thi cỏc khon thu chi theo d toỏn, xem xột v x lý kp thi cỏc khon tm thu, tm gi Phũng Ti chớnh k hoch phi tin hnh thm tra tớnh trung thc, chớnh xỏc, khp ỳng ca bỏo cỏo quyt toỏn 3.2.2 Tng cng qun lý ngõn sỏch hiu qu, tit kim, tng u t phỏt trin, tng thu, tng iu tit cho ngõn sỏch cp trờn * Tng cng cụng tỏc qun lý thu: Th nht, hon thin c ch chớnh sỏch cỏc khon thu ngõn sỏch xó i vi cỏc khon thu t qu t cụng ớch 5% cn xõy dng quy ch qun lý s dng t ai, ao h, m, cõy t trng phự hp vi lut t ai, ban hnh quy ch u thu t cụng in Hng nm, cỏc xó cn b trớ mt khon kinh phớ t ngõn sỏch xó ci to v nuụi dng ngun thu t din tớch t cụng ớch 5% v hoa li cụng sn ny, khc phc tỡnh trng khoỏn trng cho ngi nhn thu d dn n vic khai thỏc trit , lm gim cht lng ngun thu Bờn cnh ú, y nhanh tin cp giy chng nhn quyn s dng t nụng nghip v t nụng thụn i vi cỏc khon phớ v l phớ, cn cụng khai v niờm yt mc thu cỏc ni thu phớ v l phớ, kim tra thng xuyờn vic s dng biờn lai thu tin theo quy nh Thng xuyờn r soỏt li cỏc khon phớ l phớ iu chnh kp thi i vi cỏc khon phớ v l phớ mi phỏt sinh trờn a bn cỏc xó Tng cng s phi hp hn na gia i thu vi Ban Ti chớnh xó i vi cỏc khon phớ, l phớ cha c chỳ trng nh thu khoỏn hng quỏn, bói xe, l phớ giao thụng nụng thụn i vi khon thu s nghip, khụng huy ng trn lan, ch huy ng v s dng ngun nhõn dõn úng gp xõy dng nhng cụng trỡnh cú li ớch thit thc, trc tip vi ngi dõn nh ng giao thụng, nh húa xúm, kờnh mng i vi cỏc khon thu khỏc, ngy t u quý IV ca nm, cỏc xó cn r soỏt tt c cỏc nhim v chi c bit l nhim v chi xõy dng c bn, hon tt cỏc th tc toỏn dt im cỏc khon tm ng, cỏc khon * Tng cng cụng tỏc qun lý chi Song song vi vic tng cng cụng tỏc qun lý thu NS, cỏc xó thc hin nhim v cn m bo vic qun lý chi NS t hiu qu, tit kim, thc hin tt cỏc nhim v phỏt trin KT- XH ó Nu nh thu NS l to NS thỡ chi NS th hin tớnh u vit, sc mnh ti chớnh v tớnh hiu qu ca NS Mt s gii phỏp hon thin qun lý chi NSP giai on ti nh sau: Trc ht cn cú c cu chi ngõn sỏch mt cỏch hp lý: Thi gian qua chi cho u t phỏt trin trờn a bn cũn chim t l rt thp, cỏc khon chi tip khỏch, hi ngh vt dng phũng cũn cao cn thit phi cú s cõn nhc gia cỏc khon chi ny m bo trit , tit kim, hiu qu m bo chi ỳng i tng, chi ỳng k hoch, tiờu chun nh mc chi ca xó Hin cũn tn ti khon chi h tr cho cụng tỏc thu trờn a bn cũn cao, khụng ỳng vi phm vi trỏch nhim ca xó cn ph khc phc tỡnh trng ny Cụng vic iu hnh chi trc ht cn da vo k hoch, d toỏn c duyt v nhim v chi c giao Trong chi thng xuyờn hng quý, xó phi lp d toỏn c th v y h s, th tc theo quy nh gia c quan ti chớnh, c quan qun lý cp trờn xột duyt Cn c vo kh nng thu NSX, c quan ti chớnh thụng bỏo hn mc cho xó m bo chi thng xuyờn phi tuõn th ỳng theo quy nh ca Nh nc, ch c phộp chi khon chi ú ó cú d toỏn c duyt, chi ỳng ch , nh mc c giao, c ch ti khon chun chi Trong chi u t phỏt trin, qun lý khon chi ny phi m bo ỳng nguyờn tc ti chớnh, khụng chp vỏ m bo cht lng tui th cụng trỡnh v phc v ngy mt tt hn cho nhu cu ca nhõn dõn xó Thc hin bn bc dõn ch, thng nht cỏc khon chi, thu mt cỏch cụng khai theo phng chõm Nh nc v nhõn dõn cựng lm nhm trỏnh tỡnh trng tiờu cc, gi on kt ni b, to nim tin vi nhõn dõn 3.2.3 y mnh v tng cng hn na vic cụng khai minh bch qun lý NSX Thc hin cụng khai dõn ch l mt nhng nguyờn tc quan trng bc nht qun lý NSNN i vi cp xó vic thc hin cụng khai dõn ch cng cú ý ngha quan trng bi dõn ch xó l dõn ch trc tip gn lin vi li ớch ca dõn Nu lm tt s phỏt huy c tinh thn, trớ tu, tin ca ca ton dõn to ni lc mnh m thỳc y CNH, HH t nc ng thi s gim bt khiu kin ca dõn, to nim tin cho dõn vo chớnh quyn cp xó Qua thc t rt nhiu xó trờn a bn th xó Sn Tõy cho thy, vic cụng khai minh bch NSX ó c thc hin, nhng hiu qu ca nú n õu thỡ thc s phi xem xột Anh Hong Vit Nng, k toỏn xó ng Lõm: xó cng ó cụng khai trờn phng tin thụng tin, cỏc cuc hp thụn, niờm yt, nhng c hi ngi dõn li núi rng khụng bit, mt s ớt khụng quan tõm vỡ cho rng thi gian ln l ngoi ng, loa phỏt xa, nờn vic cụng khai nh th no l tựy chớnh quyn Xó Khụng ch ti xó ng Lõm mi cú tỡnh trng trờn m gn nh c nhng xó qun lý NSX tt thỡ vic cụng khai minh bch l mt hn ch ỏng quan tõm Chỳng ta khụng th lm tt cụng tỏc cụng khai minh bch m ngi dõn cũn cha th lo ba n v cỏi ch cho em mỡnh Thc t ỏng núi l i sng ngi dõn cng c ci thin thỡ trỡnh nhn thc ca h mi c nõng cao lờn, t ú h mi nhn thc c vic cụng khai minh bch NSX khụng cũn l xa vi na, t ú m chớnh quyn xó cng khụng th l l cụng tỏc ny Vỡ vy, bin phỏp thit yu thi gian ti l phi cụng khai hn na, minh bch hn na mi khon thu, chi NSX Mun vy, UBND th xó phi ch o cỏc xó coi vic cụng khai dõn ch l mt yờu cu bt buc Mi khon thu, chi phi cú chng t ca B Ti chớnh ban hnh, phn ỏnh y vo s sỏch k toỏn, quyt toỏn y vi UBND xó hoc c quan cp trờn theo ch quy nh Thụng bỏo cho dõn bit d toỏn, quyt toỏn ngõn sỏch, cỏc qu, cỏc d ỏn huy ng v s dng cỏc khon úng gúp cho u t xõy dng CSHT, cỏc cụng trỡnh phỳc li ca xó, ca thụn, cm dõn c, cỏc chng trỡnh d ỏn ca Nh nc, cỏc t chc cỏ nhõn u t trc tip cho xó v cỏc ti chớnh cn thit khỏc Riờng cỏc khon úng gúp ca nhõn dõn xõy dng c s h tng chm lo vic chung u phi cú phng ỏn c th, c nhõn dõn tham gia úng gúp ý kin xõy dng v HND xó quyt nh Vic s dng cỏc khon úng gúp ny phi ỳng mc ớch v cụng khai, cú s kim tra giỏm sỏt ca t chc on th nh: Mt trn T quc xó, HND, Hi Cu Chin binh, Hi nụng dõn, Hi ph n Tt c cỏc khon chi ngõn sỏch xó phi c ghi chộp y vo s sỏch k toỏn v nh k thụng qua HND xó cho mi ngi dõn u bit Vic cụng khai NSX cú th thc hin cụng khai khụng ch cỏc cuc hp thụn m cú th nh k mt thỏng mt ln ti nh húa cỏc thụn, t ú thu hỳt s quan tõm ca mt phn ln dõn c, cú nh vy thỡ nhng chớnh sỏch phỏt trin, k hoch phỏt trin kinh t xó hi mi phn ỏnh ht ý nguyn ca ngi dõn, t ú cng giỳp cho vic lp d toỏn NSX d dng v phự hp hn 3.2.4 Tng cng s phi hp gia cỏc c quan ti chớnh, KBNN vi xó, phng C quan ti chớnh a phng chu trỏch nhim trc Nh nc v ch o cụng tỏc nghip v ti chớnh xó, phng Cỏn b thuc c quan ti chớnh v KBNN phi cú s phi hp cht ch, thng nht ch o v thỏo g nhng khú khn, nht l ch kim soỏt chng t v th thc toỏn, giao dch ca cp xó ti KBNN Cn quy nh v hng dn c th: + Quy trỡnh thu np v cp phỏt NSX qua KBNN cỏc th tc quyt toỏn m bo cht ch nhng n gin, xó d thc hin + Gim bt th tc xó xõy dng t ngun huy ng úng gúp, t cú ca NSX + Cn cú quy ch qun lý cỏc qu ti chớnh xó Ngoi lut NSNN 2002 quy nh, c quan ti chớnh chu trỏch nhim v d toỏn v quyt toỏn ngõn sỏch a phng; KBNN chu trỏch nhim k toỏn NSNN, ú cú ngõn sỏch a phng T quy nh ú mi c quan cú s c lp tng i cụng tỏc qun lý NSX, nhng cn phi tng cng hn na s phi hp hai c quan ny vi xó Nu khụng cú s phi hp cht ch thỡ d dn n thiu thng nht v s liu cú s sai lch Mt khỏc cn nhn thc ỳng v phõn bit rừ chc nng, nhim v ca ch tch HND xó, Ch tch UBND xó v Bớ th ng y xó qun lý, iu hnh NSX, trỏnh s chng chộo, ụm m v ln sõn, dn n va mt thi gian v va gõy lóng phớ 3.2.5 Tng cng s lónh o ca cỏc cp Xó l n v hnh chớnh c s cú tm quan trng c bit, ú khụng ch l mt n v hnh chớnh v mt nh nc m cũn l ngụi nh chung ca cng ng dõn c: Ngy vi vai trũ, v trớ ca cp xó cng c nõng cao, quy mụ NSX ngy mt ln, qun lý tt NSX nhng nm ti chỳng ta khụng th khụng quan tõm ti vic xõy dng, t chc b mỏy chớnh quyn xó cng nh tng cng t chc b mỏy qun lý NSX cỏc cp Xỏc nh rừ v trớ vai trũ NSX va l cụng c va l phng tin vt cht chớnh quyn xó hon thnh nhim v cp tnh (Thnh ph): Cn cú bin phỏp cng c v t chc phũng qun lý ngõn sỏch qun, huyn, xó, phng mnh v chuyờn mụn, nghip v, phng tin, iu kin lm vic v lc lng sc tham mu giỳp S Ti chớnh v Thnh ph t chc NSX theo lut NSNN v cỏc bn ch quy nh ca Trung ng v a phng kp thi, cú hiu qu Tng hp quyt toỏn NSX ca Tnh chớnh xỏc, nhanh, kp thi gi B Ti chớnh cp huyn (Th xó): Phũng Ti chớnh k hoch Th xó cn l c quan cú trỏch nhim hng dn UBND cỏc xó xõy dng d toỏn ngõn sỏch hng nm theo ch o ca UBND Thnh ph v hng dn ca S Ti chớnh; hng dn, kim tra vic qun lý, thc hin ch k toỏn, thm tra quyets toỏn ngõn sỏch cp xó; Phi hp vi cỏc c quan thu thu vic qun lý cụng tỏc thu NSNN trờn a bn theo quy nh ca phỏp lut thc hin t nhim v, cỏn b qun lý ngõn sỏch xó chuyờn trỏch ca Phũng Ti chớnh k hoch cn cú trỡnh chuyờn mụn, am hiu, nm vng cỏc iu kin t nhiờn, xó hi v cỏc yu t nh hng n cụng tỏc qun lý ngõn sỏch tng xó; cú kh nng hng dn k toỏn xó thc hin ch qun lý ti chớnh ngõn sỏch theo quy nh, hng dn k toỏn xó thc hin tt phn mm k toỏn xó; gii quyt nhng vng mc v ch chớnh sỏch lnh vc ti chớnh nhng tỡnh thc t din xó cp xó: K toỏn xó cú trỏch nhim giỳp UBND xó thc hin qun lý ti chớnh v NSX theo quy nh ca Nh nc v s hng dn, ch o ca c quan ti chớnh cp trờn Trỡnh i ng cỏn b k toỏn xó khụng ng u, cũn yu kộm, Ch ti khon NSX núi chung u cha qua lp bi dng hun nghip v kinh t ti chớnh Vỡ th, trc yờu cu qun lý hin v thi gian ti cn cú bin phỏp tng cng kin ton, chun húa v nõng cao nng lc cho b mỏy qun lý NSX bng cỏch t chc cỏc lp bi dng cho cỏc b xó; ng thi cng cn c bit chỳ trng cụng tỏc ph bin chớnh sỏch mi, a ti liu v cho cỏc xó y , kp thi cỏn b xó nm bt c tỡnh hỡnh v trin khai kp thi 3.2 Nõng cao trỡnh cỏn b qun lý NSX theo hng o to, s dng v ói ng o to s dng v chuyờn mụn húa cỏc cỏn b cụng chc ti chớnh xó: + Cụng tỏc ti chớnh xó l ht sc nhy cm, nguyờn nhõn chớnh thng xy khiu kin, khiu ni dõn v ti chớnh NSX l cỏn b lm ti chớnh NSX cú chuyờn mụn yu kộm Hn na iu kin hin ngun thu NSX ngy cng phỏt trin v m rng v quy mụ, a dng v phong phỳ v c cu ngun thu Nhu cu chi cng ngy cng ln v tng nhanh nhm ỏp ng nhu cu thc hin cỏc mc tiờu phỏt trin kinh t xó hi trờn a bn Thc t ú ũi hi cụng tỏc t chc thu v thc hin chi NSX cn cú s lónh o, ch o kp thi, ng b ca cỏc ban ngnh, on th c bit l Ti chớnh xó ỏp ng c cỏc yờu cu, nhim v chi tỡnh hỡnh mi ũi hi i ng cỏn b qun lý ti chớnh trc tip xó cn c o to v o to li mt cỏch cú h thng vi mt chng trỡnh phự hp, ngoi cỏc kin thc c bn v ti chớnh, ngõn sỏch, qun lý ti sn cn c ph cp v kin thc nụng thụn, u t xõy dng c bn, cỏc chớnh sỏch ch , kin thc v phỏp lut + Cỏc ch s dng cỏn b ti chớnh ó qua o to, tng bc chuyờn mụn húa cỏn b cú kin thc ti chớnh, loi dn s cỏn b khụng cú trỡnh chuyờn mụn + s dng cỏn b ó qua o to cn phi cú chớnh sỏch ói ng i vi h Gii phỏp v o to c a l: Cỏc xó lp k hoch v ch ng b trớ kinh phớ thc hin o to, bi dng nghip v chuyờn mụn i vi cỏn b xó nhm ỏp ng nhu cu qun lý ngy cng cao Bờn cnh vic o to cn cú chớnh sỏch ói ng hp lý i vi nhng cỏn b xó ó c o to nh: c hng sinh hot phớ theo ngch bc o to, c hng ph cp trỏch nhim Vic thc hin chớnh sỏch ói ng i vi cỏn b ti chớnh cp xó cú liờn quan cht ch n vic xỏc nh rừ v trớ, chc nng ca chớnh quyn c s v cụng vic ci cỏch b mỏy qun lý Nh nc 3.2.7 Tip tc y mnh ng dng CNTT qun lý NSX Trong giai on hin nay, cụng ngh thụng tin ang phỏt trin rt nhanh chúng Hot ng qun lý ti chớnh ngõn sỏch ngy cng ũi hi cao hn v tớnh kp thi v chớnh xỏc Do vy, vic ng dng tin hc vo cụng tỏc qun lý kinh t ti chớnh l rt cn thit Trong nhng nm qua, th xó Sn Tõy ó ỏp dng cụng ngh thụng tin cụng tỏc qun lý v iu hnh ngõn sỏch Song mi ch dng vic in n chng t v cp nht s liu, phn mm cũn gp nhiu li, h thng cha c kt ni ng b vi cỏc cp, cỏc ngnh Ngi qun lý (Ch ti khon) cha qun lý trc tip ni dung ny qua h thng, mt s xó cha kt ni h thng vi cp trờn (cha cú Internet), vic s dng vic bỏo cỏo ó cú phn mm nhng cỏc xó phi copy d liu (dựng USB) v mang trc tip ti phũng ti chớnh k hoch truyn d liu bỏo cỏo vo phn mm, iu ny dn n s liu bỏo cỏo khụng kp thi, khụng chit xut c s liu dn n vic ụi phi lm bỏo cỏo th cụng Cỏc cp ngõn sỏch v cỏc ngnh, cỏc c quan liờn quan phi cú s phỏt trin tin hc mt cỏch ng b, thng xuyờn nõng cao chng trỡnh, i mi thit b, ng thi nõng cao trỡnh ca ngi s dng nhm ỏp ng nhu cu ngy cng cao ca cụng tỏc qun lý m bo tớnh kp thi v chớnh xỏc 3.3 Kin ngh: 3.3.1 i vi ng v Nh nc: - Nh nc cn sa i Lut NSNN nhm khuyn khớch cỏc cp chớnh quyn a phng nõng cao tớnh t ch ti chớnh Sa i theo hng xúa b tớnh lng ghộp ca h thng NSNN - Sa i Lut NSNN nhm tng cng phõn cp nhim v chi ngõn sỏch, xỏc nh rừ rng v minh bch v chi tiờu Lut Ngõn sỏch, da vo nhng cn c mang tớnh khoa hc xỏc nh ranh gii nhim v chi ca mi cp chớnh quyn y mnh phõn cp nhim v chi cho ngõn sỏch xó, nu ngun thu c hng ln hn nhim v chi thng xuyờn thỡ cp tnh phõn cp thờm nhim v chi u t CSHT phng qun lý - Tip tc nghiờn cu v iu chnh li nh mc chi ngõn sỏch cho phự hp vi tỡnh hỡnh thc t, vỡ nh mc chi hin cũn thp cha ỏp ng c yờu cu nhim v chớnh tr ngy cng tng ca cỏc c quan ng, Nh nc v cỏc on th chớnh tr xó hi 3.3.2 i vi Thnh ph H Ni: - V thu NSNN: ngh thnh ph xem xột phõn cp cho th xó v iu tit cho NSX thc hin thu thu giỏ tr gia tng v thu thu nhp ca cỏc DNNN v t nhõn trờn a bn NSX ch ng v nhim v v thc hin qun lý thu cú hiu qu; giao d toỏn thu ngõn sỏch, c bit l ch tiờu thu tin s dng phi cú c s v kh nng thc hin ngun thu - V chi ngõn sỏch: Trờn c s vic phõn cp qun lý kinh t - xó hi, ngh thnh ph xem xột li nh mc chi cho s nghip kinh t Hin ti c tớnh bng 10% trờn tng s chi thng xuyờn s rt khú khn cho cỏc xó thc hin nhim v i vi cỏc cụng trỡnh u t XDCB thuc nhim v chi ca thnh ph, ngh thnh ph xem xột cõn i b trớ d ỏn sm c khai thỏc a vo s dng cú hiu qu Vic giao d toỏn cỏc ch tiờu phỏp lnh nh chi u t XDCB cho giỏo dc o to, chi s nghip mụi trng phi c xõy dng trờn c s nhu cu thc t, phự hp vi iu kin ca a phng KT LUN Cựng vi s phỏt trin ca t nc thi k i mi, ũi hi phi t nhiu v qun lý kinh t núi chung v qun lý ti chớnh núi riờng Mt nhng ú l tng cng cụng tỏc qun lý ngõn sỏch cỏc cp nhng nm ti phự hp vi tc phỏt trin chung ca nn kinh t, õy l rt c quan tõm v mang tớnh thi s cao Vỡ vy, vic tng cng cụng tỏc qun lý ngõn sỏch cp xó Th xó Sn Tõy giai on hin l rt cn thit v phự hp vi yờu cu chung ca t nc Thụng qua nghiờn cu thc t, thc trng cụng tỏc qun lý NSX trờn a bn th xó Sn Tõy ó lm sỏng t mt s lý lun v thc tin sau: Th nht, ó h thng húa c nhng lý lun v v trớ, vai trũ ca NSX h thng NSNN, cỏc nhõn t nh hng n cụng tỏc qun lý NSX, cng nh vai trũ ca chớnh quyn c s v s cn thit vic tng cng qun lý NSX Th hai, ti ó phõn tớch, ỏnh giỏ c thc trng cụng tỏc qun lý NSX trờn a bn th xó Sn Tõy giai on 2010 - 2014 Trờn c s ú ó ch nhng kt qu t c, nhng tn ti, hn ch v nguyờn nhõn ca cụng tỏc qun lý NSX ca th xó Sn Tõy thi gian qua bng nhng s liu c th chng minh cho thy: cụng tỏc qun lý NSX ó c cỏc cp chớnh quyn ca th xó Sn Tõy quan tõm nhng cha ỳng mc, cỏn b lm cụng tỏc qun lý, nht l i ng cỏn b xó cha t yờu cu v chuyờn mụn, nghip v, t ú a cỏc gii phỏp nhm gii quyt v khc phc nhng tn ti, hn ch, thiu sút cụng tỏc qun lý NSX Th ba, ti ó a mt s gii phỏp nhm tng cng cụng tỏc qun lý NSX thi gian ti, ng thi xut mt s kin ngh vi cỏc cp nhm tip tc tng cng cụng tỏc qun lý NSX, NSX i vo n np Vi lng thi gian tỡm hiu thc t khụng di v trỡnh lý lun cũn hn ch chc chn cũn nhng nhỡn nhn cha hon chnh Rt mong nhn c ý kin gúp ý ca cỏc thy, cụ v cỏc bn ti c hon chnh hn, gúp phn vo cụng tỏc qun lý NSNN núi chung v NSX núi riờng ngy mt hon thin [...]... toán thu cả năm 1.2.4 Nội dung quản lý NSX Quản lý NSNN nói chung và quản lý NSX nói riêng đều có một chu trình khép kín giống nhau Chu trình ngân sách hay còn gọi là quy trình ngân sách dùng để chỉ toàn bộ hoạt động của một ngân sách kể từ khi bắt đầu hình thành cho tới khi kết thúc chuyển sang ngân sách mới Một chu trình ngân sách gồm ba khâu nối tiếp nhau, đó là: lập dự toán ngân sách (bao gồm chuẩn... lãng phí kinh phí ngân sách cấp Như vậy, một môi trường pháp lý đồng bộ và hoàn thiện góp phần không nhỏ tạo điều kiện cho công tác quản lý ngân sách xã đạt hiệu quả cao 1.3.2 Vai trò của chính quyền xã trong quản lý ngân sách Việc đổi mới cơ chế quản lý nền kinh tế từ tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN đã làm thay đổi căn bản vai trò của Ngân sách nhà nước Cấp xã là cấp chính quyền... quyền cấp xã Những người làm công tác quản lý NSX đòi hỏi phải có một trình độ nhất định về mọi mặt và chuyên sâu nghiệp vụ quản lý thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu chung Việc tổ chức bộ máy quản lý ngân sách xã phải thống nhất đồng bộ từ khâu tổ chức thu, quản lý cấp phát, kiểm soát chi tiêu đến từng công việc cụ thể Các khâu lập, trình duyệt ngân sách, điều hành ngân sách đến quyết toán ngân sách đều... NS); chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách 1.2.4.1 Lập dự toán NSX a) Mục tiêu lập dự toán: Huy động nguồn lực tài chính theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và bảo đảm kiểm soát chi tiêu tổng thể 10 Phân bổ ngân sách phù hợp với ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã và chính sách, chế độ của Nhà nước Là cơ sở cho việc quản lý thu, chi trong khâu chấp hành ngân sách cũng... điều kiện cơ bản để đảm bảo tính khả thi của đối mới ngân sách xã Quá trình đổi mới quản lý NSX được Đảng và Nhà nước hết sức chú trọng, thể hiện ở hàng loạt những văn bản pháp luật về quản lý ngân sách xã đã ra đời và ngày càng được đổi mới cho phù hợp với tình hình chung của đất nước Trên cơ sở các điều luật quy định, công tác quản lý ngân sách xã đã có hiệu quả, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển,... khâu chấp hành ngân sách Hơn nữa, chấp hành ngân sách thực hiện tốt sẽ có tác dụng tích cực trong việc thực hiện khâu tiếp theo là quyết toán NSX 12 Yêu cầu đầu tiên của chấp hành ngân sách là phải bảo đảm rằng ngân sách sẽ được thực hiện tuân theo những điều mà pháp luật cho phép, cả về khía cạnh tài chính cũng như chính sách trong dự toán ngân sách Tuy nhiên, quá trình chấp hành ngân sách không... hoặc khi UBND xã có yêu cầu ở những năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách; tổng hợp và hoàn chỉnh dự toán ngân sách huyện báo cáo UBND huyện Bước (8): UBND huyện giao dự toán ngân sách chính thức cho các xã Bước (9): UBND xã hoàn chỉnh lại dự toán NSX gửi đại biểu HĐND xã trước phiên họp của HĐND xã về dự toán ngân sách; HĐND xã thảo luận và quyết định dự toán ngân sách Bước (10): UBND xã giao dự... khai tài chính trước dân Về cân đối ngân sách còn nhiều nan giải, hầu hết các xã là không tự cân đối được ngân sách, nên số bổ sung từ ngân sách cấp trên còn lớn Ngoài ra công tác lập dự toán còn mang tính hình thức, không bám sát thực tế với tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, từ đó gây khó khăn cho công tác điều hành ngân sách theo dự toán được duyệt Bộ máy quản lý NSX còn rất hạn chế, trình độ... với kế hoạch phát triển chung do Đảng và Nhà nước đề ra Quá trình quản lý ngân sách nói chung và quản lý ngân sách xã nói riêng cũng phải đảm bảo thực hiện những đường lỗi chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đó Nếu những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mang tính khả thi thì việc đầu tư ngân sách để thực hiện sẽ có cơ sở cho hiệu quả cao công tác quản lý sẽ chặt chẽ hơn, tránh được những hiện... thời gian qua Nhà nước đã ban hành hàng loạt các chính sách, chế độ quản lý NSX giúp cho công tác tổ chức thu, điều hành chi NSX đi vào nề nếp và có hiệu quả, các khâu trong chu trình quản lý NSX được đảm bảo và chấp hành nghiêm chỉnh, đúng luật Ngày 23/6/2003, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 60/2003/TT-BTC quy định về quản lý NSX và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn Qua đây
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn thị xã sơn tây hà nội , Tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn thị xã sơn tây hà nội , Tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn thị xã sơn tây hà nội , 2- Nhiệm vụ nghiên cứu., Chương 1: Lý luận chung về ng©n s¸ch x· vµ qu¶n lý ngân sách xã., SƠ ĐỒ 2.1: TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, * Tăng cường công tác quản lý chi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay