Phát triển hoạt động mua bán sát nhập ngân hàng tại việt nam

99 158 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP I PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : VŨ HOÀNG NAM MÃ SINH VIÊN : A22034 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP I PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN – SÁP NHẬP NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Giáo viên hƣớng dẫn : Ths Phạm Thị Bảo Oanh Sinh viên thực : Vũ Hoàng Nam Mã sinh viên : A22034 Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận với đề tài “Phát triển hoạt động mua bán – sáp nhập ngân hàng Việt Nam”, em xin gửi lời cám ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo thuộc khoa Kinh tế - Quản lý trường Đại học Thăng long trang bị cho em kiến thức chuyên sâu để em hoàn thành khóa luận Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên - Thạc sĩ Phạm Thị Bảo Oanh, cô tận tình giúp đỡ ủng hộ em suốt trình thực hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp Do thời gian hạn chế kiến thức thực tế thên có hạn nên khóa luận em không tránh khỏi có thiếu sót Em hi vọng nhận ý kiến đóng góp từ thầy cô Em xin chân thành cảm ơn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Vũ Hoàng Nam Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN - SÁP NHẬP NGÂN HÀNG 1.1 Mua bán – sáp nhập ngân hàng 1.1.1 Khái niệm mua bán – sáp nhập ngân hàng 1.1.2 Nguyên tắc để tiến hành mua bán – sáp nhập 1.1.3 Phân loại mua bán – sáp nhập ngân hàng 1.1.4 Mục đích mua bán – sáp nhập ngân hàng 1.1.5 Các cách thức thực mua bán – sáp nhập ngân hàng 1.1.6 Nội dung trình mua bán – sáp nhập ngân hàng 10 1.1.7 Những vấn đề hậu mua bán - sáp nhập 17 1.2 Phát triển mua bán – sáp nhập ngân hàng 19 1.2.1 Khái niệm phát triển mua bán – sáp nhập ngân hàng .19 1.2.2 Sự cần thiết phải phát triển mua bán – sáp nhập ngân hàng 20 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động mua bán - sáp nhập ngân hàng 21 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới mua bán – sáp nhập ngân hàng .27 1.3 Kinh nghiệm mua bán – sáp nhập giới học kinh nghiệm Việt Nam 30 1.3.1 Kinh nghiệm mua bán – sáp nhập số quốc gia giới 30 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN – SÁP NHẬP NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 37 2.1 Khái quát tình hình ngành ngân hàng Việt Nam 37 2.2 Quy định Nhà nƣớc hoạt động mua bán – sáp nhập lĩnh vực Ngân hàng Việt Nam 39 2.2.1 Quan điểm Nhà nước mua bán – sáp nhập ngân hàng .39 2.2.2 Các luật điều chỉnh chung cho hoạt động mua bán – sáp nhập 40 2.2.3 Các văn quy định hoạt động mua bán – sáp nhập lĩnh vực ngân hàng 41 2.3 Các chủ thể tham gia mua bán – sáp nhập ngân hàng Việt Nam44 2.4 Nguyên tắc tiến hành mua bán – sáp nhập Việt Nam 46 2.5 Quy trình mua bán – sáp nhập ngân hàng Việt Nam 46 2.6 Phƣơng pháp định giá Việt Nam 47 2.7 Thực trạng phát triển hoạt động mua bán – sáp nhập lĩnh vực ngân hàng Việt Nam giai đoạn năm 2011 – 2015 47 2.7.1 Hoạt động mua bán – sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn năm 2011 – 2015 47 2.7.2 Một số thương vụ mua bán – sáp nhập điển hình ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn năm 2011 - 2015 52 2.7.3 Vấn đề hậu mua bán – sáp nhập ngân hàng Việt Nam 61 2.8 Đánh giá hoạt động mua bán – sáp nhập ngân hàng Việt Nam62 2.8.1 Những kết đạt 62 2.8.2 Những hạn chế nguyên nhân 65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN - SÁP NHẬP NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NĂM 2016 – 2020 71 3.1 Dự báo xu hƣớng phát triển hoạt động mua bán – sáp nhập ngân hàng Việt Nam thời gian tới 71 3.2 Định hƣớng phát triển mua bán – sáp nhập lĩnh vực ngân hàng Việt Nam 73 3.3 Một số giải pháp phát triển hoạt động mua bán – sáp nhập ngân hàng Việt Nam 75 3.3.1 ối với ngân hàng thương mại 75 3.3.2 ối với Nhà nước 77 Thang Long University Library DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BCTN Báo cáo thường niên CAR Hệ số an toàn vốn CIC Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước DN Doanh nghiệp FDIC Bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ IFC Công ty Tài quốc tế M&A Sáp nhập, hợp mua lại NĐCP Nghị định phủ NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHVN Ngân hàng Việt Nam P/E Hệ số giá thu nhập cổ phần PVFC Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu Khí Việt Nam QĐ Quyết định ROA Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản ROE Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TCNH Tài – Ngân hàng TT Thông tư TTCK Thị trường chứng khoán WACC Chi phí sử dụng vốn bình quân DANH MỤC BẢNG BIỂU, CÔNG THỨC Công thức 1.1 Tăng trưởng tuyệt đối số thương vụ M&A 22 Công thức 1.2 Tăng trưởng tương đối số thương vụ M&A 22 Công thức 1.3 Tăng trưởng vốn chủ sở hữu 23 Công thức 1.4 Tăng trưởng doanh thu 23 Công thức 1.5 Tăng trưởng lợi nhuận ròng 24 Công thức 1.6 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu 24 Công thức 1.7 Tỷ suất sinh lợi tài sản 25 Công thức 1.8 Tỷ lệ nợ hạn 25 Công thức 1.9 Tỷ lệ nợ xấu 25 Công thức 1.10 Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu 26 Công thức 1.11 Tỷ lệ tăng trưởng thị phần 26 Công thức 1.12 Tăng trưởng số lượng loại hình dịch vụ 27 Công thức 1.13 Tăng trưởng số lượng chi nhánh 27 Bảng 2.1 Các thương vụ mua bán - sáp nhập NHTM Việt Nam có tham gia đối tác nước 48 Bảng 2.2 Một số thương vụ M&A ngân hàng năm 2013 50 Bảng 2.3 Một số thương vụ M&A ngân hàng năm 2015 51 Bảng 2.4 Các tiêu trước sau M&A PVCombank .52 Bảng 2.5 So sánh PVComBank với ngân hàng quy mô vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2014 55 Bảng 2.6 Các trước sau Vietinbank bán cổ phần cho BTMU 57 Bảng 2.7 Các tiêu Oceanbank từ 2011 - 2013 59 Biểu đồ 2.1 Tỷ trọng thương vụ mua bán - sáp nhập theo ngành năm 2011 48 Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng huy động vốn tổng dư nợ Westernbank từ 2010 – 2012 53 Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sáp nhập mua lại (M&A) xu tất yếu kinh tế phát triển Đặc biệt, với xu hướng toàn cầu hóa kinh tế nay, hoạt động M&A ngày quan tâm, ưu tiên sử dụng chiến lược kinh doanh nhiều lĩnh vực Hoạt động M&A thực phát triển Việt Nam 10 năm gần đây, với xu hướng hình thành tập đoàn kinh doanh, đầu tư chéo doanh nghiệp, với góp mặt hàng loạt quỹ đầu tư nước nay… dần khiến thị trường M&A nước ta nóng dần lên, đặc biệt lĩnh vực ngân hàng Việt Nam phải mở cửa hoàn toàn thị trường tài từ ngày 01/01/2012 theo cam kết gia nhập WTO Khi cánh cửa hội nhập mở ra, với lợi ích mà toàn cầu hóa đem lại, ngành ngân hàng chịu nhiều áp lực để không bị đào thải khỏi môi trường cạnh tranh khốc liệt Để tồn phát triển môi trường này, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam phải thông qua hoạt động sáp nhập, hợp mua bán ngân hàng để góp phần nâng cao lực cạnh tranh, không muốn phá sản bị thâu tóm tương lai Hơn nữa, đứng vai trò quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng, cần phải có định hướng chiến lược sáp nhập, hợp mua bán ngân hàng, để ngân hàng TMCP nhỏ, hoạt động kinh doanh yếu kém, khả khoản hoạt động kéo dài tiềm ẩn nhiều rủi ro Vì không ngành khác, tính hệ thống ngành ngân hàng cao, ngân hàng có vấn đề ảnh hưởng đến toàn hệ thống từ ảnh hưởng lên kinh tế Dựa tình hình đó, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt Đề án 254 "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015" với mục đích tái cấu trúc Ngành Ngân hàng, tinh giảm số lượng ngân hàng để lành mạnh hệ thống Theo đến năm 2017 hệ thống ngân hàng khoảng 15 - 17 ngân hàng, giảm nửa so với Thêm vào đó, sóng M&A ngân hàng nóng lên trước sức ép giảm tỷ lệ sở hữu chéo theo thông tư 36/2014 NHNN Mục tiêu giảm số lượng ngân hàng toàn hệ thống đòi hỏi ngân hàng phải có nỗ lực lớn hoạt động nâng cao lực cạnh tranh tồn thị trường Mua bán sáp nhập đóng vai trò quan trọng giai đoạn 2011 - 2015 mà phát triển mạnh mẽ giai đoạn 2016 – 2020 Với tầm quan trọng để tìm lời giải cho toán xây dựng, ổn định hệ thống Ngân hàng nhiều yếu nay, người viết chọn thực đề tài: “Phát triển hoạt động mua bán - sáp nhập ngân hàng Việt Nam” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Thang Long University Library CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN - SÁP NHẬP NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NĂM 2016 – 2020 3.1 Dự báo xu hƣớng phát triển hoạt động mua bán – sáp nhập ngân hàng Việt Nam thời gian tới Với xu hướng phục hồi tốt kinh tế giới, thị trường tài chính, tiền tệ, ngân hàng giới ổn định doanh nghiệp nước đẩy mạnh hoạt động mua, bán, sáp nhập (M&A) nhà đầu tư nước quan tâm đến thị trường Dù năm 2015 năm kết thúc đề án tái cấu ngành ngân hàng giai đoạn năm 2011 - 2015, hoạt động M&A ngành tài chính, ngân hàng sôi động với lộ trình đề án vạch Theo đó, số lượng NHTM giảm từ số 39 13 - 15 ngân hàng vào năm 2017 Có 15 ngân hàng tổng số 39 ngân hàng TMCP có đối tác chiến lược ngành ngân hàng nằm diện kiểm soát đặc biệt có nhu cầu sáp nhập, chuyển nhượng cho đối tác nước Vì vậy, M&A năm năm sôi động Xu hƣớng sáp nhập NHTM lớn NHTM nhỏ nƣớc để củng cố vị nước tạo tiềm lực để vươn khu vực quốc tế Thực tế cho thấy số lượng ngân hàng nước nhiều, nhiều ngân hàng lực yếu làm ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống ngân hàng kinh tế Đặc biệt, giai đoạn này, căng thẳng tài giới, vấn đề nợ công ngày làm lộ rõ yếu hệ thống NHTM Việt Nam Các NHTM lớn nước với uy tín, thương hiệu, thị phần vững chủ động hỗ trợ ngân hàng nhỏ hoạt động yếu hệ thống Điều không mang lại lợi ích cho ngân hàng lớn: mở rộng quy mô vốn, địa bàn hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng khả cạnh tranh thị trường quốc nội hướng nước Các NHTM nhỏ sau sáp nhập có lợi ích riêng: giá trị quản lý tài chính, quản trị rủi ro, kinh nghiệm, giải toán khó việc thực lộ trình tăng vốn điều lệ theo quy định NHNN năm tới hệ thống tài nhiều khó khăn - điểm quan trọng cần thiết cho NHTM giai đoạn hội nhập phát triển Với số lượng NHTM Việt Nam tương đối nhiều, cạnh tranh gay gắt, gây nhiều khó khăn cho hệ thống tài nước, việc ngân hàng giúp đỡ lẫn nhau, NHTM lớn nâng đỡ NHTM nhỏ Nhà Quản trị ngân hàng cân nhắc xem xét nhiều thời gian tới 71 Tóm lại, xu hướng M&A NHTM lớn với NHTM nhỏ, hoạt động yếu phổ biến nhiều năm tới góp phần làm hệ thống ngân hàng, hoạt động yếu Xu hƣớng sáp nhập ngân hàng quy mô, chiến lƣợc phát triển để nâng cao lực cạnh tranh Theo mô hình ngân hàng quy mô bắt tay hợp tác với nhau, xu hướng xảy nước châu Mỹ, châu Âu, xuất châu Á Khi mà thị trường tài ngân hàng đạt mức phát triển tương đối ổn định, nguồn lực khai thác cách toàn diện xu hướng sáp nhập ngân hàng quy mô chiến lược phát triển xảy Ví dụ tương lai, NHTMCP An Bình sáp nhập với NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng để tạo thành ngân hàng lớn mạnh, nâng cao lực cạnh tranh với NH quốc tế Do sản phẩm ngân hàng đồng nhất, văn hóa quy trình làm việc tương đồng, việc ứng dụng công nghệ thông tin giống nên việc sáp nhập ngân hàng quy mô thuận lợi, tốn thời gian chi phí hoạt động sáp nhập Tuy nhiên xu huớng không xu huớng chủ đạo Việt nam thời gian gần thị trường tài Việt nam nhiều biến động non trẻ Mô hình có khả thực tài phát triển cao ổn định Các nguồn lực khai thác triệt để, thị trường khai thác hiệu đạt đến mức bão hòa cần có sáp nhập ngân hàng để giảm chi phí tăng cuờng khả bành trướng sang thị trường để khai thác Việc ngồi vào bàn đàm phán khó mạnh không muốn đánh vị trí Xu hƣớng ngân hàng nhỏ, quản trị yếu sáp nhập để góp phần ổn định hệ thống ngân hàng nhiều yếu Lộ trình tăng vốn điều lệ NHTM tiếp tục tăng NHNN dự thảo Nghị định trình phủ lộ trình tăng vốn điều lệ NHTM từ năm 2012 phải đạt 5.000 tỷ đến năm 2015 10.1 tỷ đồng Vấn đề đặt thách thức NHTM, đặc biệt NHTM nhỏ Thêm vào đó, yêu cầu nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu NHT từ 8% lên tới 9% theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN Hiện nay, việc sáp nhập ngân hàng nhắc tới với ngân hàng nhỏ hoạt động yếu để đối mặt với thách thức từ việc mở cửa thị trường Mặt khác, với quy định lộ trình tăng vốn, điều lệ, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu NHNN gây nhiều khó khăn cho ngân hàng nhỏ bối cảnh Ngoài ra, việc sáp nhập ngân hàng nhỏ, yếu góp phần hướng tới giảm số lượng, tăng chất lượng, xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, bảo đảm tính khoản an toàn Thương vụ điển hình thời điểm cuối năm 2011, ngân hàng Đệ 72 Thang Long University Library Nhất, Tín Nghĩa TMCP Sài Gòn tự nguyện hợp mở cửa cho sóng M&A ngân hàng với xu hướng Xu hƣớng sáp nhập tổ chức tài nƣớc ngân hàng nƣớc Một hình thức NH trung lớn nhắm đến, có lý do: hỗ trợ dòng vốn ngoại hai cải thiện quy trình hoạt động, quản lý công nghệ Bên cạnh đó, NH nước nhắm tới phát triển thị phần nước Các nhà đầu tư nước hứng thú tiến hành hoạt động mua bán, sáp nhập Việt Nam họ tiếp cận thị trường cách nhanh thông qua việc hưởng lợi từ giá trị có sẵn ngân hàng bị mua, bị sáp nhập, tiết kiệm cho họ thời gian, chi phí Có nguyên nhân dẫn đến xu hướng tổ chức, tập đoàn tài lớn nước chịu nhiều quy định hạn chế việc tham gia góp vốn đầu tư nội địa (đặc biệt lĩnh vực ngân hàng) nên cần thực M&A - trước mắt để giành lấy vị trí hoạt động ngân hàng Hơn nữa, sáp nhập, hợp mua lại hình thức tập trung kinh tế, tập trung nguồn lực làm tăng giá trị ngân hàng thương hiệu, uy tín, chất lượng, công nghệ, kỹ năng, kinh nghiệm, quản trị, từ tạo cạnh tranh mạnh mẽ Trong đó, ngân hàng nước hưởng lợi từ hoạt động Việc mời nhà đầu tư bên mua lại cổ phần dù hay nhiều xem chiến lược mang tính sống ngân hàng gặp khó khăn giúp phục hồi công việc kinh doanh bên bờ vực phải đóng cửa hay phá sản 3.2 Định hƣớng phát triển mua bán – sáp nhập lĩnh vực ngân hàng Việt Nam Với chủ trương thực Đề án 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 Thủ tướng Chính phủ tái cấu trúc ngành ngân hàng, NHNN trình tiến hành xử lý ngân hàng yếu kém, nhóm NHTMCP nhỏ trọng tâm tái cấu M&A hình thức sử dụng trình này, nhằm cải tổ sâu đậm lĩnh vực tài - ngân hàng, mà trọng tâm ngân hàng nhỏ, yếu nằm diện kiểm soát đặc biệt, áp lực tái cấu gia tăng với trình xử lý nợ xấu ngành ngân hàng trình tái cấu năm qua, Chính phủ cần kiên thực M&A, cổ phần hóa ngân hàng yếu kém, ngân hàng nhiều khả vốn điều lệ, nhằm lành mạnh hóa hệ thống tài - ngân hàng, hoạt động ngân hàng xem huyết mạch kinh tế cần phải đặc biệt quan tâm Không vấn đề tồn đọng bên hệ thống ngân hàng Việt Nam mà áp lực cạnh tranh từ tập đoàn tài chính, ngân hàng lớn nước 73 thời kỳ kinh tế mở cửa nhân tố thúc đẩy hoạt động M&A phát triển mạnh mẽ thời gian tới Hiện Việt Nam có 50 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng 100% vốn nước ngoài, tới ngân hàng 100% vốn nước thực vào hoạt động với đầy đủ chức nó, sức ép cạnh tranh từ ngân hàng ngoại ngày hiển lớn dần Thêm vào đó, hàng loạt hiệp định thương mại tự (FTA) ký kết, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) hình thành yếu tố để thị trường kỳ vọng vào bùng nổ hoạt động M&A, đặc biệt lĩnh vực NH M&A giải pháp để cấu lại NH, không với NH yếu mà với NH hoạt động bình thường Tuy nhiên, không ngân hàng yếu đứng trước áp lực M&A, mà ngân hàng lớn phải đối mặt với sóng để tạo nên ngân hàng lớn có quy mô, khả cạnh tranh với ngân hàng khác khu vực Việc hội nhập đặt yêu cầu cho ngân hàng Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ chuẩn mực quốc tế quản trị hoạt động, quản trị rủi ro, động lực thúc đẩy nhanh trình tái cấu, hội nhập thành công cho NHTM Việt Nam Đặc biệt, cạnh tranh ngày mạnh mẽ thị trường động lực buộc ngân hàng nước phải tăng cường hợp tác, sáp nhập, hợp nhất, tái cấu trúc, đổi hoạt động, tăng khả tích lũy, tích tụ để trở nên mạnh hơn, chiếm thị phần cao nhằm bảo vệ vị trí trước xu hướng mở cửa hội nhập quốc tế Điều có nghĩa tầm vóc ngân hàng Việt Nam sau sáp nhập, sau tái cấu nâng lên mạnh mẽ lượng chất, giúp kiểm soát, bảo vệ, tăng trưởng thị phần nước, mà sở để phát triển kinh doanh nước khác khối, góp phần thúc đẩy hệ thống tài - ngân hàng phát triển bền vững Rõ ràng thực hội cho hệ thống ngân hàng Việt Nam tiếp tục thúc đẩy tái cấu mạnh mẽ; nâng cao lực cạnh tranh, hiệu kinh doanh, hội thành công Tóm lại, hoạt động mua bán - sáp nhập phần quan trọng trình tái cấu trúc hệ thống diễn sôi động giai đoạn 2011 – 2015 làm giảm số lượng NHTM lại 31 so với số 42 năm 2010 Ngoài ra, việc mua lại bắt buộc NHTM yếu (Ocean Bank, VNCB, GPBank) đánh giá động thái liệt từ trước đến NHNN nhằm kiểm soát khu vực NHTMCP, thay cho phương án để ngân hàng phá sản Tuy nhiên, hoạt động M&A tiếp diễn tác động yêu cầu sách yếu tố thị trường Thậm chí, công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định: Không loại trừ khả năm 2016 có thêm NHTM bộc lộ sai phạm gặp khó khăn nợ 74 Thang Long University Library khoản, dẫn đến can thiệp NHNN qua biện pháp chủ yếu yêu xấu CTD thực sáp nhập bị NHNN mua lại với giá đồng cầu TMột số giải pháp phát triển hoạt động mua bán – sáp nhập ngân hàng Việt Nam 3.3.1 ối với ngân hàng thương mại Nhận thức NHTM hoạt động M&A cần đƣợc nâng cao Tư duy, nhận thức hoạt động M&A NHTM cần nâng cao nữa, hạn chế quan điểm sai lầm, gây cản trở khó khăn hoạt động M&A ngân hàng Ban quản trị ngân hàng nói chung nhân viên ngân hàng nói riêng cần tư vấn nhiều hơn, xây dựng nhìn tổng quan hoạt động chiến lược Hoạt động M&A nói chung M&A lĩnh vực ngân hàng nói riêng xu tất yếu diễn giới, Việt Nam chắn không nằm xu Hoạt động M&A ngân hàng có chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng phù hợp hai bên đối tác dễ dàng tạo hiệu “cộng hưởng” lớn Vấn đề định giá phƣơng pháp định giá Việc định giá mục tiêu để định mua khâu quan trọng trình mua bán, sáp nhập Các cổ đông ngân hàng muốn mua công ty khác cần đặt câu hỏi: Mua với mức giá có lợi nhất? Thông thường, hai bên thương vụ mua bán hay sáp nhập có cách đánh giá khác đối tác mình: bên Bán có khuynh hướng định giá công ty mức cao có thể, bên Mua cố gắng trả giá thấp khả Để đưa mức giá công chấp nhận hai bên, có nhiều phương pháp phù hợp để định giá ngân hàng Các phương pháp định giá đa dạng phức tạp, phương pháp lại đem lại kết khác Các nhà lãnh đạo ngân hàng dựa việc so sánh số ngân hàng để định vị giá trị ngân hàng mục tiêu Một số phương pháp định giá phổ biến: Tỷ suất P/E, Phương pháp đánh giá tài sản, Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) Các phương pháp áp dụng chung cho doanh nghiệp áp dụng cho ngân hàng cần lưu ý ngân hàng kinh doanh sản phẩm dịch vụ đặc biệt liên quan đến vốn chịu quản lý chặt từ phía Nhà nước Ví dụ, định giá dựa chi phí thay cần ý đến yếu tố pháp lý phương pháp DCF hiệu lý thuyết khó sử dụng cho ngành ngân hàng dòng tiền lưu thông ngân hàng biến đổi nhanh với thay đổi thị trường lãi suất, tỷ giá… Mặt khác, ngân hàng Việt Nam nắm bắt hết hoạt động đối tác Báo cáo tài phản ánh hết giá trị ngân hàng vấn đề thông tin bất đối xứng Thông tin thiếu minh bạch khuyết điểm thị trường tài Việt Nam Thêm 75 vào đó, khả đọc phân tích báo cáo tài ngân hàng nhân viên yếu Chính vậy, ngân hàng Việt Nam nên xem xét việc thuê tổ chức kiểm toán có uy tín thực giai đoạn định giá Nâng cao ý thức ngân hàng việc cung cấp thông tin minh bạch Thông tin phần thiếu thương vụ mua bán, nắm bắt nhiều thông tin đối tác ta hiểu rõ họ Và giúp cho thương vụ thành công Trong hoạt động M&A vậy, thông tin giá cả, thương hiệu, thị phần, quản trị… cần thiết cho bên mua, bên bán Nếu thông tin không kiểm soát, minh bạch gây nhiều thiệt hại cho bên mua, bên bán Đồng thời ảnh hưởng đến thị trường khác hàng hóa, tài chính, chứng khoán Cũng thị trường khác, thị trường M&A hoạt động có tính dây chuyền, vụ M&A diễn không thành công có yếu tố lừa dối hậu cho kinh tế lớn cổ phiếu, trái phiếu hoạt động kinh doanh, đầu tư… ngân hàng nói riêng thực thể liên quan bị ảnh hưởng theo Trang bị kiến thức có sách hỗ trợ cho nhân viên suốt trình mua bán – sáp nhập Trong điều kiện hội nhập nay, M&A cần phải xem hoạt động đầu tư mới, hoạt động mà ngân hàng tích cực chủ động tham gia lợi ích theo yêu cầu từ phía Ngân hàng Nhà nước Mặt khác, nhà quản trị ngân hàng cần tích cực nghiên cứu, trau dồi kỹ quản lý nâng cao hiểu biết hoạt động mua bán, sáp nhập để quản lý, điều hành tốt ngân hàng sau trình sáp nhập Nâng cao nhận thức nhân viên ngân hàng điều cần thiết, góp phần tạo điều kiện xây dựng chiến lược M&A thành công Trước trình sáp nhập diễn ra, ban lãnh đạo cần thông tin để toàn thể nhân viên biết để nhân viên tham gia vào trình này, ý giải thích khúc mắc nhân viên, giúp họ hiểu lợi ích mà trình sáp nhập đem lại tạo điều kiện cho họ trở thành phận thực thể thống Một có đồng lòng hỗ trợ từ phía nhân viên trình sáp nhập diễn nhanh chóng thành công Bên cạnh đó, cần phải có sách đãi ngộ trọng dụng công bằng, hợp lý nhân viên với nhân viên cũ sau trình M&A, tránh tình trạng bất mãn, chán nản, không nhiệt huyết cống hiến sức lao động nhân viên Có thể nói rằng, hoạt động M&A giải pháp quan trọng góp phần tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam Vì thế, không 76 Thang Long University Library trách nhiệm Chính phủ, NHNN, nhà làm luật mà thân NHTM Việt Nam nhiều đối tượng liên quan trực tiếp khác Xây dựng văn hóa doanh nghiệp sau sáp nhập Văn hóa doanh nghiệp yếu tố quan trọng để định tồn phát triển doanh nghiệp Sau M&A văn hóa ngân hàng sau sáp nhập hòa trộn ngân hàng sáp nhập ngân hàng bị sáp nhập Vì ban đầu tạo hòa hợp văn hóa hai doanh nghiệp Cho nên, Ban Lãnh đạo ngân hàng sau sáp nhập phải có sách để tạo đoàn kết nội bộ, tinh thần đoàn kết nhân viên hai văn hóa khác dễ tạo nên bất đồng nhân viên với với Ban lãnh đạo Để tạo hòa hợp văn hóa doanh nghiệp, ngân hàng sau sáp nhập cần thực giải pháp: Một, xây dựng niềm tin: Ban lãnh đạo phải tạo cho nhân viên niềm tin vào ngân hàng sau sáp nhập, phải giao cho họ việc tích cực tạo dựng giá trị, uy tín xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với ngân hàng sau sáp nhập thông qua buổi họp nhân viên Cho họ thấy tầm quan trọng họ việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chung để tạo môi trường hòa hợp, đoàn kết cho tất nhân viên Đồng thời thông qua việc làm tác động tới nhận thức nhân viên hiểu biết chung môi trường văn hóa mà ngân hàng muốn xây dựng ý thức hành vi, hành động họ phải thực để phù hợp với nét văn hóa Hai, tích cực giao tiếp: phải tích cực thông báo cho nhân viên trình thay đổi văn hóa ngân hàng để đảm bảo họ biết tiếp nhận thay đổi Đồng thời phải khích lệ họ có vai trò, ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng thành công môi trường văn hóa doanh nghiệp chung, trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho ngân hàng cần phải tìm biện pháp để khuyến khích đóng góp ý kiến nhân viên lắng nghe ý kiến từ phía họ Ba, điều chỉnh quy chế nội phù hợp: ngân hàng sau sáp nhập bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp chung Vì phải xem xét lại qui chế nội ngân hàng nội quy kỷ luật, khen thưởng, quy định nơi làm việc, quy chế phối hợp phận… phải điều chỉnh phù hợp với văn hóa doanh nghiệp mà ngân hàng xây dựng 3.3.2 ối với Nhà nước Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động M&A ngân hàng Hoạt động M&A mẻ với thị trường Việt Nam, nước hoạt động trở nên phổ biến Các nhà đầu tư nước quen với hoạt động M&A nước sở nên họ có thuận lợi đầu tư vào Việt Nam theo 77 hình thức Đặc biệt, phía bên mua nhà đầu tư nước am tường quản trị, có tiềm lực tài chính, có nhiều kinh nghiệm mua bán - sáp nhập đưa hợp đồng phức tạp với điều kiện khó khăn cho ngân hàng Việt Nam…Chính giao dịch có yếu tố nước ngoài, Nhà nước nên quy định khả tài chính, tình hình pháp lý… nhà đầu tư này, bên cạnh quy định cụ thể tiêu chí để xác định nhà đầu tư nước cách thống nhất, đồng thời nên xem xét việc mở rộng tỉ lệ đầu tư Trong thời gian qua, có nhiều thương vụ M&A thực thành công song tồn không khó khăn từ hành lang pháp lý Khung pháp lý chưa thực rõ ràng, nằm rải rác số luật Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Luật Chứng khoán… gây nhiều khó khăn cho bên mua, bên bán bên trung gian người tư vấn cho ngân hàng Mặt khác, vấn đề hậu M&A thường bị ngân hàng quan tâm đến Chính vậy, quy định rõ ràng cụ thể trách nhiệm, quyền nghĩa vụ bên M&A cần thiết để tăng thêm mức độ an toàn cho doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng tham gia vào hoạt động Hiện quy định pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán, sáp nhập Việt Nam quy định nhiều văn khác Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật cạnh tranh…tuy nhiên quy định dừng lại việc xác lập mặt hình thức hoạt động M&A, tức giải vấn đề thay tên đổi họ cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, chưa có quan thống chịu trách nhiệm điều chỉnh hoạt động M&A Các doanh nghiệp đến thực phải chạy nhiều nơi xin giấy cấp phép, tốn thời gian, công sức, giảm niềm tin doanh nghiệp vào Nhà nước Chính vậy, đòi hỏi phải có luật riêng điều chỉnh cho hoạt động M&A Việt Nam thống có quan quản lý, xét duyệt kiểm tra hồ sơ thực M&A Nhà nước cần tạo điều kiện để đa dạng hóa hình thức M&A, làm tăng thêm nguồn cung cầu cho thị trường M&A Việt Nam Đồng thời khung pháp lý cần ý tới quy định ràng buộc trách nhiệm quyền lợi người lao động cổ đông công ty thực M&A Luật cạnh tranh cấm hoạt động M&A dẫn tới mức tập trung kinh tế 50% lại không quy định cách tính thị trường liên quan Do khung pháp lý cần đưa cách tính cụ thể vấn đề Bên cạnh quan quản lý cạnh tranh đưa mức giá trị làm cho việc kiểm soát tập trung kinh tế nhằm giúp quan quản lý kiểm soát vấn đề dễ không bỏ sót thương vụ lớn Luật nên quy định mức giới hạn giá trị vụ giao dịch để phân chia trách nhiệm quản lý Cục quản lý cạnh tranh quan quản lý hoạt động địa phương 78 Thang Long University Library Tóm lại, luật pháp sách cho hoạt động M&A nên thiết kế theo hướng hỗ trợ cho phát triển thị trường M&A, phát huy lợi ích hạn chế tác động xấu mang lại Đồng thời, khung pháp lý cho M&A phải có tầm nhìn dài hạn, tránh chồng chéo phải đạt độ thông thoáng, phù hợp với thông lệ quốc tế Tổ chức đào tạo nhân chƣơng trình trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm sáp nhập, hợp mua bán ngân hàng Tổ chức đào tạo nhân chương trình trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm sáp nhập, hợp mua bán ngân hàng với tổ chức tư vấn chuyên nghiệp làm lực lượng nồng cốt cho ngân hàng thương mại Việt Nam thực NHNN Việt Nam nên chủ trì xây dựng chương trình mời tổ chức tư vấn M&A chuyên nghiệp, có uy tín, đào tạo chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm thực hoạt động M&A ngân hàng cho ngân hàng TMCP; đồng thời đào tạo đội ngũ nhân nồng cốt cho ngân hàng để thực định hướng M&A theo lộ trình NHNN Chương trình tư vấn xây dựng tảng nồng cốt chiến lược M&A ngân hàng Việt Nam NHNN chủ trì, tạo nên quán, có trọng tâm, đạt hiệu đảm bảo hài hòa lợi ích thiết thực bên liên quan có tham gia hoạt động M&A Cho phép nâng dần tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà đầu tƣ nƣớc tham gia mua bán - sáp nhập với ngân hàng nƣớc Trong dài hạn, NHNN cần nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà đầu tư nước NHTM Việt Nam đặc biệt ngân hàng yếu để đạt mục tiêu nâng cao lực tài chính, lực quản trị điều hành tận dụng công nghệ tiên tiến, đại, kinh nghiệm quản lý đối tác nước Thêm vào đó, cần nhanh chóng định hình phân nhóm NHTMCP phép mua bán - sáp nhập với đối tác nước hoạch định bước lộ trình hội nhập ngân hàng khu vực giới Tất điều góp phần cải thiện vấn đề quản trị, hiệu ngân hàng, đồng thời sở tái cấu ổn định ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn Xây dựng kênh kiểm soát, tra thông tin hoạt động M&A Hoạt động ngành ngân hàng mang tính đặc biệt tầm ảnh hưởng vĩ mô tới toàn kinh tế quốc gia, việc xây dựng kênh kiểm soát thông tin hoạt động M&A ngân hàng cần thiết nhằm nâng cao hiệu cho thương vụ M&A Trong hoạt động giao dịch M&A, giá cả, thị trường, thị phần, quản trị thông tin quan trọng cho Bên mua Bên bán Mặt khác, vấn đề minh bạch hóa thông tin ngân hàng Việt Nam chưa tốt, gây nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm đối tác, làm giảm lực thị trường, gây ảnh hưởng mang tính dây chuyền cho toàn hệ thống, ảnh hưởng tới hoạt động M&A Do đó, yêu cầu quan 79 Nhà nước tới NHNN cần trọng, tăng cường tra giám sát hoạt động NHTM, khâu hoạt động M&A nhằm hạn chế tối đa yếu tố lừa đảo, không trung thực, đe dọa tới thành bại thương vụ M&A nói riêng 80 Thang Long University Library KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng hoạt động M&A nói chung ngành tài ngân hàng Việt Nam xuất có dấu hiệu gia tăng số lượng thương vụ Dự báo năm tới hoạt động M&A có bước tăng mạnh đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế thành công Việt Nam Sau nghiên cứu thực trạng phát triển hoạt động mua bán - sáp nhập NHTM Việt Nam thời gian vừa qua, từ đưa số giải pháp nhằm phát triển hoạt động mua bán - sáp nhập NHTM thời gian tới Trên sở mục tiêu nghiên cứu vậy, khóa luận thực nội dung chủ yếu sau: Một là, khóa luận hệ thống hóa sở lý luận mua bán - sáp nhập NHTM Theo đó, khóa luận đề cập đến khái niệm hoạt động mua bán - sáp nhập NHTM, phân biệt hoạt động mua bán - sáp nhập NHTM phân loại hình thức mua bán - sáp nhập NHTM Khóa luận phân tích hoạt động phát triển mua bán - sáp nhập NHTM giới, từ rút học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam Hai là, khóa luận phân tích thực trạng hoạt động mua bán - sáp nhập NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 qua số liệu, bảng, biểu, từ đánh giá thực trạng hoạt động mua bán - sáp nhập NHTM Việt Nam giai đoạn đưa kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Ba là, khóa luận nhận định số xu hướng mua bán - sáp nhập NHTM Việt Nam đưa số giải pháp Ngân hàng nhà nước NHTM nhằm phát triển hoạt động mua bán - sáp nhập NHTM thời gian tới Với nội dung trên, khóa luận hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Người viết mong muốn đóng góp phần nhỏ vào phát triển hoạt động mua bán - sáp nhập NHTM điều kiện kinh tế Việt Nam 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Minh Khôi Xuyến Chi (2010), M&A bản: Các bước quan trọng trình sáp nhập ngân hàng đầu tư, Nhà xuất Tri Thức Vũ Thống Nhất (2011), Một số nhân tố tác động tới hoạt động mua bán sáp nhập ngành ngân hàng Việt Nam, Báo cáo Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng, Tháng 05/2011 TS Phạm Trí Hùng LS Đặng Thế Đức (2011), M&A sáp nhập mua lại doanh nghiệp Việt Nam, NXB Lao động - Xã hội Michael E.S Frankel (2009), “M&A mua lại sáp nhập bản”, NXB Tri Thức Nguyễn Ngọc Bích (2008), Doanh nhân vấn đề quản trị doanh nghiệp, NXB Trẻ TS Nguyễn Thị Loan (2011), Hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam thực trạng giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành Nguyễn Ngọc Lý đồng tác giả (2013), Mua bán sáp nhập (m&a) ngân hàng việt nam – vấn đề đặt từ thương vụ sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Đệ Nhất - Tín Nghĩa, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 105(05), trang 141 – 142 TS Nguyễn Thị Diệu Chi (2013), Phát triển hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam, Luận văn Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Andrew J Sherman, Milledge A Hart (2009), Mua lại sáp nhập Từ A đến Z, NXB Tri Thức 10 Quốc hội Việt Nam (2004), Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11, ban hành ngày 03/12/2004 quy định cạnh tranh, Hà Nội 11 Quốc hội Việt Nam (2005), Luật đầu tư số 59/2005/QH11, ban hành ngày 29/11/2005 quy định hoạt động đầu tư, Hà Nội 12 Quốc hội Việt Nam (2005), Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ban hành ngày 29/11/2005 quy định doanh nghiệp, Hà Nội 13 Quốc hội Việt Nam (2006), Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ban hành ngày 29/06/2006 quy định chứng khoán thị trường chứng khoán, Hà Nội 14 Chính phủ Việt Nam (2007), Nghị định số 69/2007/NĐ-CP, ban hành ngày 20/04/2007 Chính phủ việc mua cổ phần nhà đầu tư nước Ngân hàng thương mại Việt Nam, Hà Nội 82 Thang Long University Library 15 Chính phủ Việt Nam (2006), Quyết định 112/2006/QĐ-TTg, ban hành ngày 24/05/2006 Chính phủ việc phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng tới năm 2010 định hướng đến năm 2020, Hà Nội 16 Thủ tướng Chính phủ (2012), Đề án 254/QĐ-TTg, ký ngày 01/03/2012 việc “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015”, Hà Nội Tiếng Anh: 17 Andrew J Sherman Milledge A Hart (2006), Mergers & Acquisitions from A to Z, 02nd edition, Prentice Hall 18 Enrique R Arzac (2004), Valuation for Merger, Buyout, and Restructuring, John Wiley&Sons Publisher 19 David L Scott (2003), Wall Street Words: An A to Z Guide to Investment Term for Today Investor, Houghton Mifflin Company 20 Robert G Eccles, Kersten L Lanes Thomas C Wilson (1999), Are You Paying Too Much for That Acquisition? Website: 21 Những thương vụ m&a “đình đám” giới http://www.pace.edu.vn/vn/so-tay-doanh-tri/ChiTiet/642/nhung-thuong-vu-madinh-dam-cua-the-gioi?term_taxonomy_id=32 22 Những kinh nghiệm ví dụ thực tiễn lĩnh vực M&A ngành ngân hàng Hoa Kỳ http://www.vca.gov.vn/NewsDetail.aspx?ID=1262&CateID=1 23 Kinh nghiệm Trung Quốc tái cấu trúc ngân hàng http://ttbd.gov.vn/Home/Default.aspx?portalid=52&tabid=108&catid=434&dist id=3827 24 M&A: Một số vấn đề nguyên tắc trình tự tiến hành http://www.dinhgia.com.vn/?artid:9048:M&A:-Mot-so-van-de-co-ban-ve nguyen-tac-va-trinh-tu-tien-hanh.html 83
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động mua bán sát nhập ngân hàng tại việt nam , Phát triển hoạt động mua bán sát nhập ngân hàng tại việt nam , Phát triển hoạt động mua bán sát nhập ngân hàng tại việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay