Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty thuốc lá việt nam

135 287 1
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN PHƯƠNG TRANG MÃ SINH VIÊN : A20342 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn : ThS Chu Thị Thu Thủy Sinh viên thực : Nguyễn Phương Trang Mã sinh viên : A20342 Chuyên ngành : Tài HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa học vừa qua khóa luận tốt nghiệp này, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình quý thầy cô trường Đại học Thăng Long chia sẻ, gắn bó gia đình người thân Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Chu Thị Thu Thủy - người dành nhiều thời gian, tâm huyết để hướng dẫn nghiên cứu giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn anh, chị ban lãnh đạo Tổng công ty thuốc Việt Nam tạo điều kiện cho em thực tập để có liệu để hoàn thành tốt luận văn Do kiến thức khả lí luận thân nhiều thiếu sót, em mong nhận đóng góp quý báu quý thầy cô bạn Kính chúc quý thầy cô tập thể Tổng công ty thuốc Việt Nam hạnh phúc dồi sức khỏe, thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Sinh viên Nguyễn Phương Trang năm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công tình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Phương Trang Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh .1 1.1.1 Khái niệm, chất ý nghĩa hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.1.2 Bản chất 1.1.1.3 Ý nghĩa 1.1.2 Phân loại hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.2.1 Hiệu kinh doanh cá biệt hiệu kinh tế - xã hội kinh tế quốc dân 1.1.2.2 Hiệu chi phí phận hiệu chi phí tổng hợp 1.1.2.3 Hiệu tuyệt đối hiệu tương đối 1.1.2.4 Hiệu ngắn hạn hiệu dài hạn 1.2 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm phân tích hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.6 1.2.2 Quy trình phân tích hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2.3 Các phương pháp phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2.3.1 Phương pháp so sánh 1.2.3.2 Phương pháp thay liên hoàn 1.2.3.3 Phương pháp chi tiết 1.2.3.4 Phương pháp phân tích Dupont 10 1.2.4 Nội dung phân tích hiệu sản xuất kinh doanh 10 1.2.4.1 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh thông qua phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận 10 1.2.4.2 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh thông qua phân tích hiệu sử dụng tài sản 12 1.2.4.3 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh thông qua phân tích hiệu sử dụng vốn 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 21 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 21 1.3.2 Các nhân tố khách quan 23 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM 25 2.1 Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty thuốc Việt nam 25 2.1.1 Giới thiệu khái quát Tổng công ty thuốc Việt Nam 25 2.2 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc Việt Nam 26 2.2.1 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh thông qua phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận 26 2.2.1.1 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh thông qua phân tích biến động doanh thu - chi phí – lợi nhuận 26 2.2.1.2 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh thông qua phân tích hiệu chi phí 31 2.2.2 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh thông qua phân tích hiệu sử dụng tài sản 34 2.2.2.1 Hiệu sử dụng tổng tài sản 34 2.2.2.2 Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 39 2.2.2.3 Hiệu sử dụng tài sản dài hạn 47 2.2.2.4 Phân tích hiệu sử dụng vốn vay 54 2.2.2.5 Phân tích hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu 59 2.3 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Tổng công ty thuốc Việt Nam thông qua tiêu 61 2.3.1 Kết đạt 61 2.3.2 Hạn chế 63 2.4 Nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Tổng công ty thuốc Việt Nam 64 2.4.1 Nguyên nhân chủ quan 64 2.4.2 Nguyên nhân khách quan 65 CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM 66 3.1 Định hướng phát triển Tổng công ty 66 3.1.1 Định hướng phát triển xuất 66 3.1.2 Định hướng nhập 66 3.1.3 Phương hướng hoạt động kinh doanh Tổng công ty 67 3.2 Những giải pháp tăng cường hiệu sản xuất kinh doanh .67 Thang Long University Library 3.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp 68 3.2.2 Xây dựng sách bán hàng 69 3.2.3 Xây dựng sách phải thu khách hàng 71 3.2.4 Xây dựng sách trữ đầu tư hàng tồn kho 74 3.2.5 Xây dựng sách phân bổ cắt giảm chi phí 75 3.2.6 Xây dựng công tác Marketing 77 3.2.7 Các giải pháp khác 78 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ Bảng 2.1 Các tiêu phân tích doanh thu 26 Bảng 2.2 Các tiêu phân tích chi phí .28 Bảng 2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng chi phí 31 Bảng 2.4 Phân tích hiệu sử dụng tổng tài sản .34 Bảng 2.5 Đánh giá ảnh hưởng ROS - Hiệu suất sử dụng TSS ROA .38 Bảng 2.6 Đánh giá ảnh hưởng ROS - Hiệu suất sử dụng TSNH tỷ suất sinh lời TSNH 43 Bảng 2.7 Đánh giá ảnh hưởng ROS - Hiệu suất sử dụng TSDH tỷ suất sinh lời TSDH 51 Bảng 2.8 Đánh giá ảnh hưởng ROE 60 Bảng 3.1 Một số tiêu dự báo từ năm 2015 đến 2020 69 Bảng 3.2 Chỉ tiêu bán thuốc điếu từ năm 2015 đến 2020 .71 Bảng 3.3 Danh sách nhóm rủi ro 72 Bảng 3.4 Đánh giá điểm tín dụng Công ty thuốc Thanh Hóa 73 Bảng 3.5 Xây dựng phân bổ chi phí 76 Bảng 3.6 Dự báo kết kinh doanh năm 2016 81 Biểu đồ 2.1 Lợi nhuận sau thuế Tổng công ty giai đoạn 2012 - 2014 30 Biểu đồ 2.2 Số vòng quay thời gian quay vòng Tổng tài sản 35 Biểu đồ 2.3 Suất hao phí tài sản so với doanh thu 36 Biểu đồ 2.4 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản 37 Biểu đồ 2.5 Hiệu suất sử dụng thời gian quay vòng tài sản ngắn hạn 39 Biểu đồ 2.6 Suất hao phí TSNH so với DTT 41 Biểu đồ 2.7 Tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn .42 Biểu đồ 2.8 Các tiêu đánh giá hàng tồn kho 44 Biểu đồ 2.9 Các tiêu đánh giá khoản phải thu .46 Biểu đồ 2.10 Hiệu suất sử dụng thời gian quay vòng tài sản dài hạn 48 Biểu đồ 2.11 Suất hao phí tài sản dài hạn so với doanh thu .49 Biểu đồ 2.12 Tỷ suất sinh lời tài sản dài hạn 50 Biểu đồ 2.13 Các tiêu đánh giá tài sản cố định .53 Biểu đồ 2.14 Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu 55 Biểu đồ 2.15 Hệ số khả toán lãi vay 56 Biểu đồ 2.16 Tỷ suất sinh lời tiền vay 58 Biểu đồ 2.17 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 59 Hình ảnh 2.1 Thị phần thuốc điếu Việt Nam 62 Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT DTT Doanh thu HSSD Hiệu suất sử dụng HTK Hàng tồn kho HĐTC Hoạt động tài PTKH Phải thu khách hàng TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TSS Tổng tài sản TSCĐ Tài sản cố định VCSH Vốn chủ sở hữu SXKD Sản xuất kinh doanh Cụ thể, năm 2014 Tổng công ty thuốc Việt Nam nhập hàng 893000 kg (tức 893 tấn) nguyên vật liệu thuốc phục vụ cho việc sản xuất thuốc điếu Chi pVinataba hí trì tồn kho bao gồm chi phí bảo quản bảo hiểm cho đơn vị kho 25.000 đồng Chi phí cho đơn vị đặt hàng bao gồm chi phí bốc dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu 5.000 đồng Thời gian chờ hàng ngày Thay vào công thức ta có: - Mức dự trữ kho tối ưu: Q* = √(2 × 893000 × 25.000)/ 5.000 = 2988,3 (kg) - Khoảng thời gian dự trữ tối ưu: T* = (2988,31 / (893000/365)) = 1,22 (ngày) - Điểm đặt hàng tối ưu: Điểm đặt hàng tối ưu = × (893000/365) = 12232.87 (kg) - Tổng chi phí tồn kho thấp nhất: 89300 2988, + 25.000 × = 14 (triệu đồng) 2988,3 thấy Tổng Từ tính toán công ty nên đặt hàng mức 2988,31 kg cho lần đặt hàng khoảng thời gian lưu trữ 1,22 ngày tổng chi phí tồn kho thấp 14 tỷ đồng Tại mức tồn kho khoảng 12232,87 kg Tổng công ty tiếp tục đặt hàng với khối lượng 2988,3 kg So với chi phí tồn kho Tổng công ty 23,6 triệu đồng, Tổng công ty áp dụng áp dụng mô hình vào việc quản lý hàng tồn kho Tổng công ty tiết kiệm chi phí nhiều Việc tồn kho nhiều thể trình nghiên cứu thị trường Tổng công ty làm việc không hiệu Nó nhiều chi phí cho việc dự trữ mà thực tế thị trường lại cần lượng thấp Do vậy, Tổng công ty nên có phòng Marketing để có phận nghiên cứu thị trường, từ định hướng tốt cho việc quản lý hàng tồn kho Bộ phận thường xuyên theo dõi biến động thị trường để dự đoán xu biến động kỳ tới từ có định điều chỉnh kịp thời việc mua sắm, dự trữ nguyên vật liệu có lợi cho Tổng công ty trước biến động thị trường 5.000 × 3.2.5 Xây dựng sách phân bổ cắt giảm chi phí Tổng công ty thuốc Việt Nam có hệ thống phân phối đại lý trải dài khắp đất nước Các khoản chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp tăng lên theo quy mô hoạt động công ty Do mở rộng nhà xưởng nên Tổng công ty phải thu hút thêm nhiều nhân lực có trình độ cao nên khoản chi phí tiền lương, chi phí tiếp khách tăng tương ứng Với ưu đãi sách hoa hồng, bán hàng, doanh số công ty tăng mạnh lại làm cho chi phí bán hàng Tổng công ty tăng cao Do loại chi phí tăng cao khiến việc quản lý chi phí chưa mang lại lợi nhuận tốt 75 cho công ty Vì vậy, cần đưa giải pháp để tiết kiệm chi phí cách tối ưu Các khoản chi phí ảnh hưởng ngược chiều việc gia tăng lợi nhuận công ty yêu tố khác không thay đổi Tổng công ty cần quản lý chặt chẽ nguồn chi phí ảnh hưởng tới doanh thu hàng bán bị trả lại việc kiểm soát kĩ chất lượng hàng hóa trước giao cho khách hàng, đảm bảo cung cấp cho khách hàng theo thỏa thuận hai bên để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh Tổng công ty Từ giúp giảm tối đa sản phẩm thuộc trường hợp bị khách hàng trả lại hay phải giảm giá hàng bán không đảm bảo chất lượng quy định Tổng công ty cần có cán chuyên môn nghiên cứu thị trường nhằm tìm nguồn cung cấp tốt với số lượng giá phù hợp Nhân viên phải am hiểu lĩnh vực chế biến sản xuất, đồng thời am hiểu thị trường, xác định giá mua chất lượng nguyên liệu vật tư cách xác Giảm giá vốn cách nắm bắt thông tin thị trường nguyên vật liệu, dự trữ sẵn nguồn nguyên vật liệu hay tìm đối tác cung ứng nguyên vật liệu có giá ổn định giúp Tổng công ty chủ động việc giảm chi phí biến động giá nguyên vật liệu Ngoài công ty cần phải lưu ý đến chi phí mua bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho Tổng công ty cần phải cân nhắc cho giá mua chi phí mua tối ưu Do đó, công ty cần lựa chọn địa điểm mua hàng, phương tiện vận chuyển, bảo quản nguyên liệu vật tư cho tối thiểu hoá chi phí Đối với chi phí tiền khác Tổng công ty bao gồm: chi phí tiếp khách, chi phí quảng cáo, chi công tác phí, văn phòng phí không tham gia trực tiếp vào trình sản xuất yếu tố làm gia tăng chi phí sản xuất kinh doanh, cần phải nghiên cứu xây dựng định mức, dự toán cho chi phí cách cụ thể, dựa vào phí phát sinh năm trước để ấn định nội dung chi tiêu, khung chi tiêu Bên cạnh đó, trước tình tình chi phí lãi vay không ổn định Tổng công ty thuốc Việt Nam cần phải có biện pháp huy động nguồn vốn ổn định từ bên Tổng công ty Nếu doanh nghiệp trực tiếp huy động từ cán công nhân viên với lãi suất cao suất tiền gửi họ nhận được, đồng thởi nhỏ lãi suất huy động vốn thị trường doanh nghiệp người lao động có lợi Dưới bảng phân bổ cho số khoản mục chi phí Tổng công ty thuốc Việt Nam năm 2016 Tổng công ty thuốc Việt Nam: Đơn vị tính: triệu đồng Bảng 3.5 Xây dựng phân bổ chi phí Khoản mục Phân bổ chi phí Chi phí bán hàng 100.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 185.000 Chi phí bảo quản 12.000 76 Thang Long University Library Chi phí vận chuyển 14.050 Chi phí bốc dỡ 5.300 Chi phí lưu kho 11.700 Chi phí tiếp khách 500 Chi phí quảng cáo 150 Chi phí lãi vay 80 (Nguồn: phòng Hành – Tổng hợp) 3.2.6 Xây dựng công tác Marketing Trong bối cảnh ngành công nghiệp sản xuất chế biến ngày đứng trước nhiều hội lớn, bên cạnh phồng ngừa tác hại thuốc hình ảnh bao bì sản phẩm, việc cấm quảng cáo đến sản phẩm thuốc Vậy hoạt động marketing có hiệu chìa khoá quan trọng để giúp Tổng công ty thuốc Việt Nam xác định thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng, làm chỗ dựa đáng tin cậy vững cho định kinh doanh, nhằm mở rộng thị trường, tăng doanh thu, tối đa hoá lợi nhuận tối đa hoá hiệu kinh doanh Để nâng cao hiệu marketing, Tổng công ty cần thực số biện pháp sau: – Hoàn thiện máy hoạt động marketing Tổng công ty cần hoàn thiện hệ thống thông tin thông qua việc tổ chức, xếp hợp lý hệ thống thông tin nội hệ thống thông tin bên Các thông tin phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời nhằm phục vụ cho việc phân tích đánh giá môi trường marketing, qua dự đoán hội nguy Tổng công ty thuốc Việt Nam Tổng công ty cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường Mục tiêu hoạt động chủ yếu thu thập, xử lý, phân tích thông tin liên quan đến khách hàng Căn vào hoạt động mà máy quản trị Tổng công ty thuốc Việt Nam đưa sách phát triển thích hợp, nâng cao khả cạnh tranh thị trường Tổng công ty sử dụng đồng thời phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm, phương pháp điều tra để nghiên cứu thị trường Sau đó, thông tin tổng hợp lại đánh giá chung trước đưa định kinh doanh Tổng công ty – Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hướng đến khách hàng mục tiêu Quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng tivi, báo chí, tham gia kiện tổ chức rộng rãi, qua hình thức phát tờ rơi: Tổng công ty thuốc Việt Nam nên quảng cáo mặt hàng khác sản xuất từ ngành công nghiệp chế biến Tổng Công ty mà nhà nước cho phép sản xuất quảng cáo Cần hoàn thiện Website vinataba.com.vn Tổng công ty với hình thức bắt mắt, nội dung phong phú cập nhật Điều vô cần thiết thời đại thương mại điện tử thói quen tiêu dùng người dân Đại phận người tiêu dùng nay, đặc biệt giới trẻ, 77 có nhu cầu hàng hoá, dịch vụ mà cần tìm kiếm thông tin, chí đặt mua hàng hoá, dịch vụ qua điện thoại Internet Tổng công ty triển khai thêm module đặt hàng online với giá ưu đãi website để không bỏ lỡ hội tăng thị phần bán hàng Tất kế hoạch cần dự trù chi phí phòng hành tổng hợp phòng quản lý bán hàng, sau có buổi họp dự kiến kết thu hình thức quảng cáo phòng ban Tăng cường khuyến mại với khách hàng mục tiêu: Tổng công ty nên áp dụng nhiều hình thức khuyến mại khuyến mại giá vào mùa tiêu thụ cao điểm cuối năm dịp lễ tết, khuyến mại tặng phiếu bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng mục tiêu người sử dụng sản phẩm thuốc sản phẩm khác Tổng công ty, khuyến mại theo chương trình tri ân khách hàng thân thiết tặng quà cho khách hàng dịp đặc biệt Tổng công ty, tổ chức kiện trưng bày sản phẩm có tham gia nhân vật tiếng để thu hút khách hàng đến xem Các kế hoạch phải tính toán kỹ lưỡng vào thời điểm hợp lý phòng hành tổng hợp phòng quản lý bán hàng, kết hợp dựa số liệu mùa kinh doanh trước Tăng cường công tác xuất khẩu: xuất thuốc sang nước nguồn lợi nhuận không nhỏ, giá thuốc nước thấp so với giá thuốc chung toàn cầu, Tổng công ty thuốc Việt Nam nên xúc tiến thương mại, hợp tác với nhà buôn, nhà cung ứng nước để xúc tiến thương mại sản phẩm Tổng công ty Tìm hiểu, thâm nhập, chiếm lĩnh thị trường cách tạo niềm tin sản phẩm Tổng công ty với nước nhập sản phẩm 3.2.7 Các giải pháp khác – Tăng cường hiệu chuỗi cung ứng Hiện Tổng công ty thuốc Việt Nam sử dụng mô hình cung ứng bán cho đại lý hiệu quả, nhiên để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa Tổng công ty cần có số giải pháp để tăng cường hiệu chuỗi cung ứng sau: + Củng cố phận cung ứng: Tổng công ty cần mô hình hoá tối ưu hoá số hàng tồn kho phân đoạn chuỗi cung ứng, phận cung ứng hoàn toàn bình đẳng với Việc mô hình hoá khả bị chậm trễ cung ứng giúp Tổng công ty điều chỉnh số lưu kho an toàn tốt Một sản phẩm điển hình với thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành trình sản xuất vào khoảng tuần khả thay đổi thời điểm giao hàng + Hợp chuỗi cung ứng: Tổng công ty phải tăng cường tiêu chuẩn hoá số phận cấu thành sản phẩm Việc đơn giản hoá sản phẩm rút ngắn thời gian sản xuất điều kiện ổn định giúp tăng tốc độ phản ứng Tổng công ty phải đối mặt với khủng hoảng lượng cung + Tạo hệ thống quản lý liệu sản phẩm tập trung: Nếu nhà cung cấp người biết chi tiết kỹ thuật thực sản phẩm 78 Thang Long University Library phận cấu thành, việc chuyển sản phẩm cho Công ty khác chế tạo trường hợp khẩn cấp nhiều thời gian, chí chuyển Các liệu sản phẩm tập trung tham khảo giúp giảm nguy gãy chuỗi Trên thực tế, việc có nghĩa xây dựng sở liệu sản phẩm thiết kế cấu thành cho nhà cung ứng thay nhanh chóng tiếp cận + Phải làm tăng tính minh bạch chuỗi cung ứng kéo dài: Khi hàng lưu kho theo dõi từ vị trí đặt hàng tới trung tâm phân phối, hay từ khách hàng, trở thành kho an toàn Tổng công ty Vì vậy, việc biết rõ vị trí bán thành phẩm thành phẩm chúng xuất phát từ nguồn xa chắn việc dễ dàng Tổng công ty sử dụng phần mềm quản lý thương mại để theo dõi “dòng chảy” hàng hoá toàn cầu chuyển hướng phân phối hàng cần thiết + Cần ý giám sát số dấu hiệu cụ thể để cảnh báo rắc rối: Giờ đây, theo dõi mức độ dịch vụ, khoảng thời gian từ lúc bắt đầu tới lúc hoàn thành trình sản xuất, số lưu kho chi phí chuỗi cung ứng chưa đủ Việc theo dõi số số rủi ro chuỗi cung ứng, chẳng hạn theo dõi độ biến thiên việc giao bán thành phẩm, biến động tỷ giá hối đoái giúp có cảnh bảo quan trọng có rắc rối tác động gây gián đoạn chuỗi cung ứng cho Tổng công ty – Nâng cao chất lượng trình độ nguồn nhân lực Dù môi trường nhân tố người đặt lên hàng đầu Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, người ta không cần có vốn, công nghệ mà quan trọng người Để làm tốt công tác phát huy nhân tố người Tổng công ty cần phải xem xét vấn đề như: + Đối với nhân viên yếu tham gia trình sản xuất, cần điều nhân viên lành nghề, có trình độ hướng dẫn kèm cặp, nhằm nâng cao tay nghề cho nhân viên, tránh tình trạng làm sai hỏng, tốn nguyên vật liệu Tổng công ty + Có thi đua theo tháng, theo quý nhân viên sản xuất để nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên, có hình thức thưởng phạt thi + Có sách thưởng, phạt vào cuối năm thưởng tết, thưởng nhân viên làm việc tích cực, nhằm đem lại tinh thần làm việc lòng yêu mến Tổng công ty Quan tâm đến đời sống, gia đình nhân viên hiếu hỷ, ốm đau, hay có phần quà cho em học tập giỏi nhân viên Tổng công ty – Cải thiện sách đãi ngộ người lao động 79 Để giữ chân lao động tốt thu hút lao động tiềm năng,Tổng công ty thuốc Việt Nam cần tăng cường sách đãi ngộ người lao động tốt hơn, như: + Tăng cường sở vật chất kỹ thuật tạo cho người lao động môi trường làm việc tốt nhất, giúp họ cống hiến hết lực nhằm nâng cao suất lao động, qua làm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Tổng công ty + Rà soát lại hệ thống lương thưởng cách: Phòng hành nhân thống kê lại toàn nhân viên thông tin toàn nhân viên Tổng công ty, kết hợp với phòng tài - kế toán phòng hành tổng hợp để xây dựng lại hệ thống lương thưởng theo phận, vị trí, phù hợp với tình hình kinh doanh Tổng công ty – Tăng cường sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản lý: Nâng cấp phát triển phần mềm tin học phục vụ cho công tác quản lý tài Tổng công ty Đầu tư phát triển sở vật chất thiết bị máy tính, văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho tàng theo hướng đại Rà xoát lại danh mục tài sản, thiết bị quản lý lỗi thời, lạc hậu, hết giá trị sử dụng để xuất giải pháp lý, bán đấu giá để loại khỏi danh mục tài sản, đầu tư nâng cấp thiết bị, tài sản sử dụng để nâng cao hiệu sử dụng tài sản Tổng công ty – Thực công tác phân tích hiệu sản xuất kinh doanh thường xuyên Để hoàn thiện công tác phân tích tài công ty Tổng công ty góp phần nâng cao hiệu qủa hoạt động kinh doanh,Tổng công ty cần trọng tới công tác phân tích tài chính, cụ thể công tác phân tích tài cần tiến hành thường xuyên Tại Tổng công ty, công tác phân tích tài tiến hành thông qua thuyết minh Báo cáo tài nội dung phân tích đề cập chương Kết phân tích chủ yếu sử dụng cho mục đích báo cáo, tổng kết chưa phục vụ cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài Tổng công ty từ định tài phù hợp trình sản xuất kinh doanh sau Như vậy, Ban lãnh đạo Tổng công ty phận phân tích cần nhận thức vai trò ý nghĩa công tác phân tích tài để trở thành công việc có vị trí, có quy trình thực chặt chẽ công tác kế toán bắt buộc thực Tổng công ty Thường Tổng công ty tiến hành phân tích vào cuối niên độ kế toán nhằm mục đích báo cáo Tổng công ty tiến hành thường xuyên theo quý, theo tháng Tuy nhiên, việc thay đổi tư việc thay sớm chiều, Tổng công ty công ty cần lưu tâm Dựa vào báo cáo kết phân tích giai đoạn 2012 – 2014 Tổng công ty thuốc Việt Nam tiêu dự báo kết kinh doanh Tổng công ty thuốc Việt Nam, tác giả xin đưa bảng dự báo kết kinh doanh tiêu tài cho năm 2016 sau: 80 Thang Long University Library Bảng 3.6 Dự báo kết kinh doanh năm 2016 Chỉ tiêu ĐV tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Đơn vị tính: % Doanh thu bán hàng 6580 ROA 9,24 Doanh thu 6450 ROS 9,18 Giá vốn hàng bán 6200 ROE 12,45 Doanh thu từ HĐTC 628 HSSD TSS 78,46 Chi phí bán hàng 102 HSSD TSNH 1,53 Chi phí QLDN 201 HSSD TSDH 1,6 Chi phí tài 50 Suất hao phí TSS 1,27 Lợi nhuận khác 54 Suất hao phí TSNH 0,65 Lợi nhuận sau thuế 760 Suất hao phí TSDH 0,62 Hàng tồn kho 350 Tỷ suất sinh lợi TSNH 0,18 Phải thu khách hàng 500 Tỷ suất sinh lợi TSDH 0,19 Tài sản cố định 1200 Vòng quay HTK 17,71 TSNH 4220 Vòng quay PTKH 12,9 TSDH 4000 Tỷ suất sinh lời TSCĐ 0,63 Tổng TS 8220 Tỷ số nợ VCSH 0,31 Vốn CSH 6100 Hsố toán lãi vay Tổng nợ 1900 Tỷ suất sinh lời tiền vay 5000 8,79 (Nguồn: báo cáo tài theo tính toán tác giả) Theo bảng dự báo kết kinh doanh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty đem lại hiệu rõ rệt, doanh thu, lợi nhuận nâng cao, chi phí cắt giảm, tiêu tài cải thiện thể Tổng công ty có năm kinh doanh tốt 81 KẾT LUẬN Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh nội dung quản trị tài công ty Các doanh nghiệp Việt Nam đơn vị kinh doanh tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh Trong bối cảnh kinh tế đại, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp biến động liên tục thị trường, cạnh tranh gay gắt công ty nước Vì thế, công tác phân tích hiệu sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá thực trạng tài Tổng công ty để từ có định phù hợp trở thành vấn đề sống Tổng công ty Tổng công ty thuốc Việt Nam có tên tuổi vị định thị trường hạn chế vài hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian gần đây, em thiết nghĩ Tổng công ty cần trọng tới công tác phân tích hiệu sản xuất kinh doanh việc sử dụng, áp dụng giải pháp kiến nghị hoàn toàn khả thi công ty nhằm nâng cao hoạt động phân tích tài chính, từ nâng cao hiệu hoạt động tài chính, hiệu hoạt động kinh doanh Tổng công ty Tuy nhiên, hạn chế mặt trình độ thiếu kinh nghiệm thực tế, chưa có nhiều thông tin phân tích đánh giá khóa luận chưa thật sát thực, mang tính chủ quan, giải pháp đưa chưa tối ưu Vì em mong nhận đóng góp, bổ sung từ phía quý thầy cô giáo để viết hoàn thiện hơn, thực tiễn giúp ích cho công việc em sau Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo đặc biệt hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn Th.s Chu Thị Thu Thủy giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Phương Trang 82 Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hải Sản (2000), Quản trị tài doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê Nguyễn Năng Phúc (2011), Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất kinh tế quốc dân Tổng công ty thuốc Việt Nam (2015), Những kiến thức ngành thuốc lá, Nhà xuất nông nghiệp Báo cáo tài chính, số liệu chi tiết http://cophieu68.com/ 83 Đơn vị tính : Đồng Chỉ tiêu Chênh lệch 2012 - 2013 Chênh lệch 2013 - 2014 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối (4)=(2)-(1) (5)=(4)/(1) (6)=(3)-(2) (7)=(6)/(2) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 (1) (2) (3) 5.737.238.001.576 6.129.424.293.317 5.220.968.006.359 392.186.291.741 6,84% (908.456.286.958) (14,82%) 279.065.605 2.778.052.391 125.306.984 2.498.986.786 895,48% (2.652.745.407) (95,49%) Doanh thu 5.736.958.935.971 6.126.646.240.926 5.737.238.001.576 389.687.304.955 6,79% (389.408.239.350) (6,36%) Giá vốn hàng bán 5.483.101.681.809 5.823.083.265.941 4.973.049.941.817 339.981.584.132 6,20% (850.033.324.124) (14,60%) Doanh thu từ hoạt động tài 236.740.868.312 485.101.387.328 538.284.037.316 248.360.519.016 104,91% 53.182.649.988 10,96% Chi phí bán hàng 75.467.222.569 102.522.729.885 119.592.585.702 27.055.507.316 35,85% 17.069.855.817 16,65% Chi phí quản lý doanh nghiệp 223.719.333.351 193.868.551.633 224.582.007.927 (29.850.781.718) (13,34%) 30.713.456.294 15,84% Chi phí tài 59.369.656.085 58.866.040.265 (1.693.667.920) (503.615.820) (0,85%) (60.559.708.185) (102,88%) Lợi nhuận khác 4.202.547.182 1.856.653.713 48.296.240.646 (2.345.893.469) (55,82%) 46.439.586.933 2501,25% 134.770.926.115 404.207.558.021 460.607.619.568 269.436.631.906 199,92% 56.400.061.547 13,95% Doanh thu BH cung cấp DV Giảm trừ doanh thu Lợi nhuận sau thuế 84 Thang Long University Library [...]... hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Chương 2 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam Chương 3 Những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty thuốc lá Việt Nam Thang Long University Library CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh. .. về hiệu quả kinh doanh Nhưng ta có thể hiểu về khái niệm về hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh (hiệu quả sản xuất kinh doanh) của các doanh nghiệp như sau: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất Hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thể hiện sự vận dụng khéo léo của các nhà quản trị doanh. .. những nhóm hiệu quả sau đây: 1.1.2.1 Hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế - xã hội của nền kinh tế quốc dân Hiệu quả kinh doanh cá biệt là hiệu quả kinh doanh thu được từ các hoạt động thương mại của từng doanh nghiệp kinh doanh Biểu hiện chung của hiệu quả kinh doanh cá biệt là lợi nhuận mà mỗi doanh nghiệp đạt được Hiệu quả kinh tế - xã hội mà hoạt động kinh doanh đem lại cho nền kinh tế... và tính hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể là những đại lượng có khả năng cân, đo, đong, đếm được như số sản phẩm tiêu thụ mỗi loại, doanh thu, lợi nhuận, thị phần Như vậy kết quả sản xuất kinh doanh thường là mục tiêu của doanh nghiệp Phải phân biệt hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế xã hội với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Hiệu quả xã... giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhận thức được tầm quan trọng trên nên em đã chọn đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam 2 Phạm vi nghiên cứu Sử dụng bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong... các hiệu quả sản xuất kinh doanh Tùy theo phạm vi, kết quả đạt được và chi phí bỏ ra mà có các phạm trù hiệu quả khác nhau như: hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất trong quá trình kinh doanh Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, hiệu quả trực tiếp của các doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế, còn hiệu quả của ngành hoặc hiệu quả của nền kinh tế quốc dân là hiệu quả kinh. .. doanh nghiệp phải sử dụng nhiều phương pháp, nhiều công cụ khác nhau Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một trong các công cụ hữu hiệu nhất để các nhà quản trị thực hiện chức năng quản trị của mình Thông qua việc tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh không những cho phép các nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh, cho phép các nhà quản trị phân tích. .. có hiệu quả của các doanh nghiêp Mỗi doanh nghiệp như một tế bào của nền kinh tế, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả sẽ đóng góp vào hiệu quả chung của nền kinh tế Tính hiệu quả của nền kinh tế xuất phát từ chính hiệu quả của mỗi doanh nghiệp và một nền kinh tế vận hành tốt là môi trường thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động và ngày một phát triển Vì vậy, trong hoạt động kinh doanh của mình các doanh nghiệp... Hiệu quả trước mắt với hiệu quả lâu dài: Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào các mục tiêu của doanh nghiệp do đó mà tính chất hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở các giai đoạn khác nhau là khác nhau Xét về tính lâu dài thì các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp là lợi... nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình 1.2.4 Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.2.4.1 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận ∗ Doanh thu Doanh thu là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của đơn vị sản xuất kinh doanh Doanh thu là số tiền thu về được tính trên số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra trong một thời gian nhất định Doanh thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty thuốc lá việt nam , Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty thuốc lá việt nam , Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty thuốc lá việt nam , Giáo viên hướng dẫn : ThS. Chu Thị Thu Thủy Sinh viên thực hiện : Nguyễn Phương Trang Mã sinh viên : A20342, ƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1, Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp., ∆ = Chỉ tiêu kỳ phân tích – Chỉ tiêu kỳ gốc, ROE = Lợi nhuận ròng × Hiệu suất sử dụng tổng tài sản × Đòn bẩy tài chính, – Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu (ROS), CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM, Điểm tín dụng = 4 * Khả năng thanh toán lãi + 11 * Khả năng thanh toán nhanh + 1 * Số năm hoạt động

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay