Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại quang minh hà nội

127 239 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ~~~~~~***~~~~~~ Nguyễn Thị Hiền NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Hà Nội, năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ~~~~~~***~~~~~~ Nguyễn Thị Hiền NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 63340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thị Thúy Hà Nội, năm 2015 LỜI CẢM ƠN Được phân công khoa Kinh tế - Quản lý trường Đại Học Thăng Long đồng ý cô giáo hướng dẫn – TS.Nguyễn Thị Thúy, em thực đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội” Trong trình thực đề tài luận văn, em nhận giúp đỡ từ nhiều phía Em xin trân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn – TS Nguyễn Thị Thúy hướng dẫn em suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Ngoài ra, em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo giảng dạy trường Đại Học Thăng Long, người trực tiếp truyền đạt cho em kiến thức môn học nhất, giúp em hoàn thiện đề tài nghiên cứu Em xin trân thành cảm ơn anh chị phòng Tài – Kế toán phòng Hành Chính – Nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội tạo điều kiện, giúp đỡ cung cấp số liệu, thông tin để em hoàn thành luận văn Do trình độ thời gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo tập thể cán công nhân viên công ty để hoàn thiện luận văn Em xin trân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Học viên Nguyễn Thị Hiền MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .5 1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh 1.1.2 Nguồn hình thành vốn kinh doanh doanh nghiệp .7 1.1.3 Đặc trưng vốn kinh doanh 10 1.1.4 Phân loại vốn kinh doanh .12 1.1.5 Vai trò vốn kinh doanh 16 1.1.6 Nguyên tắc huy động vốn kinh doanh doanh nghiệp .18 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 19 1.2.1 Quanniệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 19 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 20 1.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 22 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 31 1.3.1 Nhân tố kiểm soát 32 1.3.2 Nhân tố kiểm soát 35 1.4 KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 38 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh số doanh nghiệp nước 38 1.4.2 Bài học cho cho doanh nghiệp Việt Nam 39 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH HÀ NỘI 42 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH HÀ NỘI 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công tytrách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội 45 2.1.3 Nhiệm vụ phận 45 2.1.4 Quy trình xây dựng công trình, hạng mục công trình công tytrách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội 47 2.1.5 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội 49 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội 55 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH HÀ NỘI 60 2.2.1 Nguồn vốn kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội 60 2.2.2 Tình hình quản lý sử dụng vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh 64 2.2.3 Thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội 72 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH HÀ NỘI 83 2.3.1 Những kết công ty đạt 83 2.3.2 Hạn chế 84 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 85 Kết luận chương 2: 88 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH HÀ NỘI 89 3.1 BỐI CẢNH CHUNG 89 3.2 CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 90 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG MINH HÀ NỘI 92 3.3.1 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định 92 3.3.2 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 94 3.3.3 Tiết kiệm khoản chi phí 98 3.3.4 Xây dựng kế hoạch huy động vốn kinh doanh kịp thời, hợp lý 99 3.3.5 Xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 101 3.3.6 Xây dựng phát triển thương hiệu nhằm nâng cao uy tín công ty 102 3.3.7 Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường 102 3.3.8 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 103 3.3.9 Công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh thời gian tới .104 3.4 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 104 Kết luận chương 107 LỜI KẾT 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ DN Doanh nghiệp GT Giá trị HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TL Tỷ lệ Trđ Triệu đồng TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TT Tỷ trọng VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VKD Vốn kinh doanh VLĐ Vốn lưu động DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Số năm có kinh nghiệm công việc xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh 44 Bảng 2.2:Kết sản xuất kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh từ năm 2012 - 2014 55 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh qua năm 2012 - 2014 60 Bảng 2.4: Cơ cấu loại vốn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh qua năm 2012 - 2014 64 Bảng 2.5: Cơ cấu tài sản ngắn hạn công tytrách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh 68 Bảng 2.6: Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội 72 Bảng 2.7: Chỉ tiêu ROAcủa số công ty ngành xây dựng năm 201474 Bảng 2.8: Hiệu sử dụng vốn cố định công ty trách nhiệm xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh 75 Bảng 2.9: Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty trách nhiệm hữu hạn xây dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội 77 Bảng 2.10: Phân tích hiệu tài công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh 81 Bảng 2.11: Hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu ngành xây dựng bất động sản số công ty ngành 83 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1:Sơ đồ máy quản lý công tytrách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội 45 Sơ đồ 2.2 Quy trình xây dựng công trình, hạng mục công trình Công tytrách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh 48 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biến động doanh thu công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh qua năm 2012 - 2014 56 Biểu đồ 2.2: Chi phí công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh qua năm 2012 - 2014 58 Biểu đồ 2.3: Lợi nhuận sau thuế công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh qua năm 2012 - 2014 59 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu vốn chủ sở hữu nợ phải trả công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh qua năm 2012 2014 .63 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu vốn lưu động vốn cố định công tytrách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh .66 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu vốn cố định công ty công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh 67 Biểu đồ 2.7: Biến động vốn tiền công ty công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh .70 Biểu đồ 2.8: Cơ cấu khoản phải thu công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh năm 2013, 2014 71 11 kết hợp đồng cần ghi rõ điều kiện toán, thời gian toán, đẩy nhanh tiến độ thi công, thời gian nghiệm thu công trình đủ điều kiện… 3.3.2.2 Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho Như phân tích trên, hàng tồn kho công ty chiếm tỷ trọng lớn có xu hướng tăng qua năm phân tích, lượng vốn bị ứ đọng vào lớn Hàng tồn kho công ty chủ yếu dạng giá trị sản xuất kinh doanh dở dang chưa hoàn thành, nghiệm thu toán, nguyên nhân thủ tục hoàn tất hồ sơ chậm chễ Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện gọn công trình để đẩy nhanh việc toán dự án công ty làm chủ đầu tư cần có kế hoạch giới thiệu quảng bá đến khách hàng, mục tiêu bán hộ thu hồi tiền Thông thường công trình bị toán chậm thời gian bên A nghiệm thu công trình kiểm nghiệm chất lượng công trình bị kéo dài tài bên A vào thời điểm công trình hoàn thành khó khăn, để giảm chi phí sản xuất dở dang trường hợp trước thi công công trình, công ty cần yêu cầu chủ đầu tư khảo sát kỹ thiết kế công trình, làm hợp đồng rõ ràng đưa điều khoản thỏa thuận hai bên thời gian thời hạn toán có ghi rõ mức độ chịu trách nhiệm bên thực sai điều khoản hợp đồng Đối với hàng tồn kho nguyên vật liệu, điều chuyển, phối cấp từ công trình sang công trình khác, đơn vị trực thuộc sang đơn vị trực thuộc khác giải phóng lượng hàng tồn kho bị ứ đọng, giảm thiểu hao hụt lưu trữ Cần xác định mức hàng tồn kho an toàn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn bình thường trường hợp hàng hóa đầu vào khan tăng giá đột biến 3.3.2.3 Quản lý sử dụng có hiệu vốn tiền Quản lý tốt quỹ tiền mặt yêu cầu cần thiết doanh nghiệp Lượng vốn tiền vừa đủ đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên doanh nghiệp, giúp công ty tận dụng hội thuận lợi kinh doanh chủ động hoạt động toán, trả đồng thời làm giản chi phí lưu giữ tiền mặt Mức dự trữ tiền mặt phải vào kế hoạch chi thường xuyên, cân đối khoản phải thu, phải trả kỳ, tránh tượng ứ đọng vốn tiền doanh nghiệp sử dụng vốn để sinh lời, chí doanh nghiệp phải sử dụng vốn vay làm tăng chi phí sử dụng vốn Do phận tài kế toán công ty cần lập kế hoạch thu chi theo tuần, tháng, quý, năm để doanh nghiệp chủ động xác định lượng tiền mặt đảm bảo đủ nhu cầu thành khoản công ty, lượng tiền lại sử dụng để đầu tư ngắn hạn mang lại doanh lợi cho công ty.Bên cạnh công ty cần phải có biện pháp quản lý, sử dụng tiền mặt cách chặt chẽ để tránh bị mát, lợi dụng Các biện pháp quản lý cụ thể như: - Mọi khoản thu chi tiền mặt công ty phải thực thông qua ngân quỹ,không thu chi quỹ, tự thu tự chi; - Phải có phân định rõ ràng quản lý tiền mặt, thủ quỹ kếtoán quỹ Việc xuất, nhập quỹ tiền mặt hàng ngày phải thủ quỹ thực sởchứng từ hợp thức hợp pháp, thủ quỹ có nhiệm vụ kiểm kê số tiền tồn quỹ đối chiếuvới sổ sách để kịp thời điều chỉnh chênh lệch Phải có biện pháp quản lý đảm bảoan toàn cho kho quỹ; - Quản lý chặt chẽ khoản tạm ứng tiền mặt, cần xác định rõ đối tượng tạmứng, mức tạm ứng thời hạn toán tạm ứng để thu hồi kịp thời; - Công ty phải xây dựng quy chế thu chi tiền mặt để áp dụng cho từngtrường hợp thu chi Thông thường khoản thu chi không lớn sử dụng tiềnmặt, sang khoản thu chi lớn cần sử dụng hình thức toán không dùng tiền mặt 3.3.3 Tiết kiệm khoản chi phí Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 98 tương đối lớn so với mức chung nhiều doanh nghiệp dó tiết kiệm chi phí tiết kiệm đáng kết tổng chi phí doanh nghiệp góp phần vào nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Công ty cần quản lý chặt chẽ khoản chi trình hoạt động quản lý hàng ngày: chi phí lại, tiền điện thoại văn phòng, văn phòng phầm … cần lập kế hoạch cụ thể cho thời kỳ kinh doanh Chi phí tiếp khách khoản chiếm tương đối lớn chi phí quản lý Công ty cần xây dựng định mức chi phí chung cho phù hợp với tính chất công việc nhu cầu phong ban, định kỳ tiến hành đánh giá hiệu công việc mức chi phí bỏ để có biện pháp điều chỉnh kịp thời Tiết kiệm chi phí mua nguyên vật liệu:trên thực tế, chi phí nguyên vật liệu, chi phí cho bảo quản, chuyên chở, bốc dỡ, lưu kho tốn kém, việc giảm loại chi phí vô quan trọng Giá mua nguyên vật liệu đầu vào bao gồm chi phí vận chuyển bốc dỡ, chi phí trình công ty để giảm chi phí vận chuyển Ngoài ra, công ty cần tăng cường công tác bảo quản, công ty nên thường xuyên tiến hành kiểm kê, đánh giá, phân loại xác nguyên vật liệu sử xuyên tiến hành kiểm kê, đánh giá, phân loại xác nguyên vật liệu sửdụng không sử dụng được, đồng thời thực tốt công tác kiểm kê từngkho vừa tránh thất thoát, vừa tăng tinh thần trách nhiệm cán quản lý kho Kịp thời khen thưởng cá nhân, phận thực tốt việc tiết kiệm chi phí, xây dựng chế độ thưởng hợp lý để khuyến khích người có lực nhiệt tình tham gia công việc, tạo công thu nhập cho người lao động, tránh tượng người làm nhiều hưởng ngược lại, gây tâm lý chán nản, ỷ lại ảnh hưởng tới hoạt động công ty 3.3.4 Xây dựng kế hoạch huy động vốn kinh doanh kịp thời, hợp lý Trong năm vừa qua quy mô vốn kinh doanh công ty có giảm sút tương đối nhanh Đồng thời lợi nhuận thu ngày giảm mạnh qua năm Điều cho thấy công ty gặp khó khăn Do để tiếp tục thực công trình đòi hỏi công ty phải có lượng vốn đủ lớn Chính công ty cần phải xây dựng kế hoạch sản xuất, đầu tư cụ thể, chi tiết, sở để xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn kinh doanh thích hợp nhằm khai thác triệt để nguồn lực bên trong, tận dụng tối đa nguồn lực bên Các danh mục đầu tư cần phải cân nhắc, tính toán kỹ lượng cho dự án thực phải có tính khả thi cao, khả sinh lời tốt nhằm bảo toàn phát triển vốn kinh doanh Dựa nhu cầu vốn đầu tư, công ty cần lập kế hoạch huy động bao gồm: lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp, xác định vốn có công ty, số vốn bổ sung từ lợi nhuận, từ vốn chủ sở hữu, số vốn cần huy động từ bên Có nhiều phương án để huy động vốn kinh doanh như: vay ngắn hạn ngân hàng, tổ chức tài chính, tăng cường chiếm dụng vốn nhà cung cấp Tuy nhiên, sử dụng phương án cần phải tính toán chi phí sử dụng vốn mà công ty phải trả tương lai đảm bảo chi phí thấp mức sinh lời mà đồng vốn vay mang lại Để đảm bảo cho công ty hoạt động phát triển ổn định trước tiên phải có lượng vốn kinh doanh định để trì Việc huy động vốn kinh doanh từ ngân hàng tổ chức tín dụng hưởng lợi thuế, chi phí huy động vốn kinh doanh cao công ty sử dụng có hiệu nâng cao tỉ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu Nguồn vốn tín dụng ngân hàng thực chất vốn bổ sung nguồn vốn tham gia hình thành nên vốn lưu động thường xuyên công ty Mặt khác, công ty nên huy động vốn trung dài hạn việc sử dụng vốn vay trung dài hạn phù hợp góp phần làm giảm khó khăn tạm thời vốn tăng lợi nhuận kinh doanh 100 Để huy động vốn kinh doanh cách có hiệu công ty cần: - Tăng cường tích lũy, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu Bổ sung vốn góp từ nhà đầu tư từ lợi nhuận sau thuế công ty - Tăng cường mối quan hệ với khách hàng Đặc biệt khách hàng thân quen, khách hàng lớn - Tạo uy tín danh tiếng cách thi công công trình tiến độ, có chất lượng tốt - Giải tốt mối quan hệ với quan quản lý 3.3.5 Xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định hiệu sản xuất kinh doanh nói chung hiệu sử dụng vốn nói riêng Trong điều kiện thị trường lao động rộng mở đầy cạnh tranh nay, việc tuyển dụng nhận lực có chất lượng cao khó việc giữ người lao động gắn bó lâu dài với công ty lại thách thức không nhỏ Trước hết công ty cần có biện pháp để rà soát, tinh giảm máy quản lý, tránh tượng cồng kềnh, lãng phí hiệu công việc không cao Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, công ty cần xác định số lượng lao động cần thiết, sở có kế hoạch tuyển dụng người có trình độ chuyên môn, thuyên chuyển công tác, sử dụng người việc Đối với cán nhân viên chưa đủ lực, không đáp ứng yêu cầu công việc cần cho đào tạo đào tạo lại, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh tiến hành ổn định liên tục Công ty cần có sách lương, thưởng hợp lý, công dựa cống hiến người lao động cho công ty Tổ chức bình bầu danh hiệu thi đua, sở xét thưởng, phúc lợi, chương trình đào tạo nước.Mạnh dạn đưa người trẻ có lực, nhiệt huyết nhanh nhạy vào vị trí chủ chốt công ty để hợp lực đưa công ty 117 phát triển.Quy định rõ phối hợp phòng ban việc phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho để đưa định xác, đắn tránh tình trạng định chồng chéo không thống phòng ban gây khó khăn, cản trở việc thực nhiệm vụ chung 3.3.6 Xây dựng phát triển thương hiệu nhằm nâng cao uy tín công ty Thương hiệu thứ tài sản vô hình lại chứa đựng sức mạnh hữu hình định lựa chọn khách hàng sản phẩm, dịch vụ công ty, quan tâm hợp tác đối tác với kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh công ty, đồng thời hỗ trợ công ty hoàn thành nhiều mục tiêu khác Do đó, việc phát triển thương hiệu cách thức quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, qua mà nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty Quảng bá thương hiệu không đơn quảng cáo dù quảng cáo phận thiếu trình phát triển thương hiệu Quảng cáo phải liền với cải tiến không ngừng chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ Công ty cần giáo dục phát triển nhận thức đắn đầy đủ toàn công ty, xây dựng thương hiệu sở nghiên cứu thị trường, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, quản lý thương hiệu để đảm bảo uy tín hình ảnh thương hiệu không ngừng nâng cao Thực công tác với hiệu “Chất lượng cao, tăng uy tín, thêm tin tưởng” 3.3.7 Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường Mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác đầu tư, tìm kiếm hội đấu thầu, nhận thầu xây lắp biện pháp tốt để tăng số lượng doanh số bán hàng, tăng doanh thu.Việc mở rộng thị trường thực song song hai mảng tiếp tục tìm kiếm hội với thị trường truyền thống mở 102 rộng sang thị trường mẻ với chi phí thấp mang lại lợi ích kinh tế cao tương lai Việc mở rộng thi trường công ty không nên dừng lại việc thi công công trình xung quanh địa bàn Hà Nội mà công ty cần mạnh dạn tìm kiếm thị trường tỉnh khách Bên cạnh mở rộng hoạt động không dừng hoạt động xây lắp công trình,mà mở rộng sang lĩnh vực khác có liên quan kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh nhà hàng, du lịch …tùy vào khả công ty 3.3.8 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp toàn giá trị tinh thần mang đặc tính riêng doanh nghiệp có tác động mạnh đến tình cảm, lý trí hành vi tất thành viên doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp tài sản tinh thần, phương thức sinh hoạt hoạt động chung doanh nghiệp đưa hoạt động doanh nghiệp vào nề nếp, xây dựng mối quan hệ nhân giúp đỡ thành viên doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến định hướng mục tiêu chiến lược, tạo định hướng để sử dụng lao động cho doanh nghiệp từ tạo đồng tâm trí cho mục đích chung doanh nghiệp khả phát triển bền vững doanh nghiệp Với ý nghĩa vậy, công ty cần thực số giải pháp sau: + Xây dựng giá trị chuẩn mực để làm sở, thước đo lực, phát triển thành viên công ty Trên sở chuẩn mực đánh giá có chế độ lương, thưởng hợp lý để dộng viên khuyến khích người lao động doanh nghiệp + Phát huy yếu tố truyền thống công ty nghề nghiệp thành tích mà công ty đạt để tạo dựng niềm tin thành viên doanh nghiệp 3.3.9 Công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh thời gian tới Trên sở nguồn lực sẵn có, phân tích môi trường vĩ mô, cạnh tranh ngành, cạnh tranh đối thủ… công ty nên lựa chọn chiến lược kinh doanh sau: Một là, tập trung cải thiện vị cạnh tranh thị trường xây dựng công trình dân dụng Lý xác định chiến lược quan trọng là: - Xác định khả xây dựng công trình dân dụng lực cốt lõi Công ty, mà cần phải tăng cường để thâm nhập công trình có quy mô lớn hơn, dự án nhiều địa bàn khác - Với nguồn lực khả đáng giá như: uy tín thương hiệu, mối quan hệ với chủ đầu tư, khả liên doanh liên kết, lực thi công, công ty cần phải củng cố tiếp tục phát huy tốt lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng - Một số chiến lược chức đạt vượt trội hiệu lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng Hai là, thâm nhập thị trường xây dựng công nghiệp Lý là: - Khả quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng chuyển sang xây dựng công nghiệp bắt nhịp nhanh, không nhiều thời gian đầu tư - Tận dụng lực máy móc thiết bị Công ty - Chuẩn bị điều kiện để mở rộng lĩnh vực kinh doanh khác có hội 3.4 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Để khuyến khích tăng cường sức mạnh cạnh tranh thị trường để tăng hiệu sử dụng vốn công ty đưa số kiến nghị sau: 104 - Công tác quy hoạch làm chậm chưa theo kịp với phát triển hạ tầng đô thị thời gian doanh nghiệp xin quy hoạch phục vụ lập dự án đến có kết dài - Luật Đấu thầu ban hành thi hành không nghiêm, đấu thầu nước dựa nhiều vào quan hệ không dựa vào lực - Công tác tra, kiểm toán Nhà nước công trình xây dựng nhiều mang tính áp đặt mà không vào thực tế diễn - Có biện pháp hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp đặc biệt giai đoạn kinh tế khó khăn cách hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ thuế… - Cần hoàn thiện định mức đơn giá xây dựng phù hợp với thị trường vùng miền khác Thông báo giá thị trường cho áp dụng để tính toán toán chậm khoảng tháng từ dẫn đến đấu thầu chậm, không kịp giải ngân dẫn đến cuối năm lại tìm đủ cách giải ngân gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp đến trạng khó làm chủ tài - Với công trình vốn ngân sách cấp, nhà nước cần chủ động xây dựng sách toán nhanh, kịp thời để công trình thi công tiến độ, tránh tình trạng dừng thi công gây thất thoát, hao mòn, đọng vốn hạn chế việc doanh nghiệp phải đứng vay vốn chi trả khoản lãi vay cho việc thực công trình Nhà nước cấp vốn - Giảm thiểu thủ tục hành việc xét duyệt dự án đầu tư, thời gian làm hội kinh doanh doanh nghiệp, gây khó khăn cho doanh nghiệp - Nhà nước cần xây dựng hệ thống tiêu trung bình cho ngành hàng để công ty có sở xác cho việc đánh giá vị mình, tìm mặt mạnh, mặt yếu để từ có biện pháp thích hợp - Chính phủ cần đẩy mạnh phát triển trị trường tài chính, đặc biệt thị trường tiền tệ để doanh nghiệp đa dạng hóa đầu tư lựa chọn phương pháp huy động vốn Với thị trường tiền tệ phát triển, công ty đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cách có hiệu đồng thời dễ dàng huy động vốn cần thiết 106 Kết luận chương Từ thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh chương 2, chương luận văn đề xuất giải pháp kiến nghị để nhằm mục đích nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội LỜI KẾT Trong bối cảnh kinh tế giới có nhiều khó khăn biến động, với suy thoái toàn cầu, kinh tế nước ta hội nhập kinh tế thể giới chịu tác động không nhỏ- thị trường tài tiền tệ Trong thời gian từ khủng hoảng tài giới đến nay, tượng khan nguồn vốn, hoạt động sản xuất- kinh doanh bị trì trệ tình trạng phố biến chung doanh nghiệp- Trong có công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội Qua việc nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội, luận văn đề cập đến vấn đề lý luận bản, quan trọng liên quan đến vốn kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời, luận văn phân tích thực trạng công tác tổ chức sử dụng vốn kinh doanh công ty để đưa số giải pháp góp phần nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh công ty.Trong trình nghiên cứu, có nhiều cố gắng song thời gian nghiên cứu trình độ hạn chế nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo để luận văn hoàn thiện hơn, thực có ý nghĩa phương diện lý thuyết thực tiễn Tác giả xin chân thành cảm ơn khoa sau đại học trường Đại học Thăng Long cán Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nộivà đặc biệt cảm ơn cô giáo TS Nguyễn Thị Thúy giúp đỡ để hoàn thành luận văn 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ xây dựng “Báo cáo tổng kết năm 2013” Bộ xây dựng “Báo cáo tổng kết năm 2014” Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội, Báo cáo tài năm 2012 Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội, Báo cáo tài năm 2013 Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội, Báo cáo tài năm 2014 David Beeg (2007), “Kinh tế học” NXB Thống Kê Học viện Tài (2012)“Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp”, NXB Tài Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2006), Tài doanh nghiệp”, NXB Thống Kê Nguyễn Hải Sản (2012), “Quản trị tài doanh nghiệp”, NXB Lao động 10.Nguyễn Năng Phúc (2011), Phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11.Nguyễn Hữu Tài (2013), “Giáo trình Lý thuyết tài tiền tệ”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 12.Bùi Anh Tuấn, Vũ Văn Ninh (2013), “Giáo trình tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài Hà Nội 13.Nguyễn Trung Trực (2014), “Giáo trình tài doanh nghiệp - Phần 2” NXB Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh 14.Vũ Văn Việt, Nguyễn Thị Hòa (2010), “Giáo trình kế toán doanh nghiệp xây lắp”, NXB tài 15.http://quantri.vn/post/details/12553-quan-tri-kinh-doanh-rat-canminh- bach-ve-tai-chinh,[truy cập 26/08/2015] 16.http://voer.edu.vn/m/ chi-phi-quan-ly-doanh- nghiep/3d867fe9,[truy cập 22/08/2015] 17.http://www.efinance.com.eg/WhatWeDeliver/BusinessIntegration.aspx, [truy cập ngày 30/08/201] 18.http://www.vcci.com.vn/dau-tu-tai-chinh.htm, [truy cập ngày 05/09/2015] 19.http://vneconomy.vn/tai-chinh.htm, [truy cập ngày 05/09/2015] 20.http://cafef.vn/doanh-nghiep/trang-3.chn, [truy cập ngày 10/09/2015] 110
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại quang minh hà nội , Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại quang minh hà nội , Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại quang minh hà nội , Bố cục của luận văn, 1 TỔNG QUAN VỀ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP., Vốn thường xuyên = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn., Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí, * Các ngành nghề kinh doanh:, Lợi nhuận của công ty, * Tình hình quản lý vốn bằng tiền

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay