TAI LIEU ON THI VÀO LỚP 10 MON NGU VAN

56 605 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:33

Trường THPT Thủ Thừa Tổ: Ngữ Văn -o0o - GIÁO VIÊN: ĐỒN THỤY BẢO CHÂU KHÁI QT VHVN TỪ CMT8 NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975: A VHVN TỪ CMT8 ĐẾN NĂM 1945 Vài nét hồn cảnh lịch sử, xã hội, văn hố: - CMT8 thành cơng mở kỉ ngun độc lập: tạo nên văn học thống tư tưởng, tổ chức quan niệm nhà văn kiểu (nhà văn - chiến sĩ) - Trải qua nhiều biến cố, kiện lớn: Hai kháng chiến chống Pháp Mĩ kéo dài, tác động mạnh sâu sắc đến nhân dân văn học - Kinh tế nghèo chậm phát triển - Giao lưu văn hố chủ yếu giới hạn nước XHCN Q trình phát triển thành tựu chủ yếu: a Những chặng đường phát triển: - 1945 đến 1954: Văn học thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp - 1955-1964: Văn học năm xây dựng CNXH miền Bắc, đấu tranh thống đất nước miền Nam - 1965-1975: Văn học thời kì chống Mó cứu nước b Những thành tựu hạn chế: - Thực xuất sắc nhiệm vụ lòch sử giao phó: thể hình ảnh người VN chiến đấu lao động - Tiếp nối phát huy truyền thống tư tưởng lớn dân tộc: truyền thống yêu nước, truyền thống nhân đạo chủ nghóa anh hùng - Những thành tựu nghệ thuật lớn thể loại, khuynh hướng thẩm mó, đội ngũ sáng tác, đặc biệt xuất tác phẩm lớn mang tầm thời đại - Những hạn chế: giản đơn, phiếm diện, công thức,… Những đặc điểm bản: - Văn học phục vụ CM, cổ vũ chiến đấu: VH gương phản chiếu vấn đề lớn lao, trọng đại đất nước cách mạng + Khuynh hướng, tư tưởng chủ đạo: cách mạng (văn học thứ vũ khí phục vụ CM) + Đề tài: đấu tranh thống đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội - Nền văn học hướng đại chúng: + Đại chúng vừa đối tượng phản ánh đối tượng phục vụ, vừa nguồn cung cấp, bổ sung lực lượng sáng tác cho văn học + Hình thành quan niệm mới: Đất nước nhân dân + Quan tâm đến đời sống nhân dân lao động, niềm vui nỗi buồn họ + Tác phẩm ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, chủ đề rõ ràng, hình thức nghệ thuật quen thuộc, ngơn ngữ bình dị, sáng, dễ hiểu - Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn * Khuynh hướng sử thi: + Đề tài: vấn đề có ý nghĩa lịch sử tính chất tồn dân tộc + Nhân vật chính: người đại diện cho tinh hoa khí phách, phẩm chất ý chí dân tộc; gắn bó số phận cá nhân với số phận đất nước; ln đặt bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ cơng dân, ý thức trị, tình cảm lớn, lẽ sống lớn lên hàng đầu + Lời văn: mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng đẹp tráng lệ, hào hùng * Cảm hứng lãng mạn: + Ngợi ca sống mới, người mới, + Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM + Tin tưởng vào tương lai tươi sáng đất nước * Khuynh hướng sử thi kết hợp với cảm hứng lãng mạn: + Làm cho văn học thấm nhuần tinh thần lạc quan, + Đáp ứng u cầu phản ánh thực đời sống q trình vận động phát triển cách mạng B VHVN TỪ 1975 ĐẾN HẾT THẾ LĨ XX Hồn cảnh lịch sử, xã hội, văn hố: - Lịch sử dân tộc ta mở thời kì - độc lập, tự thống - Từ 1975 đến 1985: đất nước ta lại gặp khó khăn thử thách - Từ 1986: Đảng đề xướng lãnh đạo cơng đổi tồn diện + Kinh tế: Chuyển sang kinh tế thị trường + Văn hố: Tiếp xúc giao lưu văn hố mở rộng + văn học dịch thuật, báo chí phương tiện truyền thơng phát triển mạnh mẽ  Sự nghiệp đổi thúc đẩy văn học đổi để phù hợp với nguyện vọng nhà văn người đọc quy luật phát triển khách quan văn học Những thành tựu hạn chế: Thành tựu VH thời kì ý thức đổi mới, sáng tạo bối cảnh đời sống nhân dân - Thơ khơng tạo lơi cuốn, hấp dẫn giai đoạn trước có tác phẩm đáng ý; nở rộ trường ca - Văn xi: Một số bút bộc lộ ý thức đổi cách viết chiến tranh, cách tiếp cận thực đời sống - Từ 1986, văn học thức bước vào chặng đường đổi mới: gắn bó, cập nhật vấn đề đời sống: Phóng xuất hiện, đề cập vấn đề xúc sống; Văn xi; Bút kí; Từ sau năm 1975, kịch nói phát triển mạnh Một số phương diện đổi văn học: - Vận động theo khuynh hướng dân chủ hố, mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc - Phát triển đa dạng đề tài, chủ đề; phong phú mẻ thủ pháp nghệ thuật - Đề cao cá tính sáng tạo nhà văn, đổi cách nhìn nhận, tiếp cận người thực đời sống, khám phá người mối quan hệ đa dạng phức tạp, thể người nhiều phương diện đời sống, kể đời sống tâm linh  Tính chất hướng nội, quan tâm nhiều tới số phận cá nhân hồn cảnh phức tạp, đời thường - Q trình đổi xuất khuynh hướng tiêu cực, biểu q đà, thiếu lành mạnh TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP-HỒ CHÍ MINH A TÁC GIẢ: Tiểu sử: HCM (1890-1969) gắn bó trọn đời với dân, với nước, với ự nghiẹp giải phóng dântộc VN phong trào CM giới, lãnh tụ CM vó đại, motä nhà văn, nhà thơ lớn dân tộc VN Sự nghiệp văn học: - Quan điểm sáng tác HCM: Người côi văn nghệ vũ khí chiến đấu lợi hại phụng cho nghiệp CM Nhà văn phải có tinh thần xung phong người chiến só Người coi trọng tính chân thật tính dân tộc văn học: cầm bút, Người xuất phát từ đối tượng (viết cho ai?), mục đích tiếp nhận (viết để làm gì?) để đònh nội dung (viết gì?) hình thức (viết nào?) tác phẩm - Di sản văn học: tác phẩm HCM thuộc thể loại: thơ, văn xuôi, kí, văn luận - Phong cách nghệ thuật: độc đáo, đa dạng, thể loại có phong cách riêng, hấp dẫn * Văn luận: + Ngắn gọn, + Tư sắc sảo, + Lập luận chặt chẽ, + Lí lẽ đanh thép, chứng đầy sức thuyết phục, + Giàu tính chiến đấu đa dạng bút pháp * Truyện kí: + Mang tính đại, + Thể tính chiến đấu mạnh mẽ + Nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén, thâm th phương Đơng, vừa hài hước hóm hỉnh phương Tây * Thơ ca: + Những thơ nhằm mục đích tun truyền: Lời lẽ giản dị, mộc mạc, mang màu sắc dân gian đại, vừa dễ nhớ vừa dễ thuộc, vừa có sức tác động trực tiếp vào tình cảm người đọc, người nghe + Những thơ viết theo cảm hứng nghệ thuật: Hàm súc, có hồ hợp độc đáo bút pháp cổ điển bút pháp đại, giàu chất trữ tình tính chiến đấu B TÁC PHẨM: “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP:” - Là văn kiện có giá trò lòch sử to lớn, tầm vóc tư tưởng cao đẹp văn luận mẫu mực - Tác phẩm công bố hoàn cảnh lòch sử đặc biệt quy đònh đối tượng hướng tới, nội dung cách viết nhằm đạt hiệu cao Nội dung: a Phần mở đầu Nêu sở pháp lí TNĐL: - Bác trích dẫn đoạn tiêu hai đoạn tun ngơn Pháp (1791)& Mĩ (1776) Khẳng định quyền bình đẳng , tự do, hạnh phúc tất người => lời bất hủ l/sử c/m, nhân loại thừa nhận Đó chân lí mn đời - Trích dẫn câu tiêu biểu tun ngơn kẻ thù HCM tỏ kiên & khéo léo việc khẳng định quyền độc lập nd VN (Việc trích dẫn có nhiều dụng ý) + Pháp & Mĩ kẻ thù trước mắt nd ta chúng xâm lược nước ta tức là: làm vấy bùn lên cờ nhân đạo chúng Đánh địch = lý lẽ “ gậy ơng lại đập lưng ơng” + Bác đặt cách mạng, độc lập, tun ngơn ngang hàng Sánh vai với VM t/g gợi lại niềm tự hào dân tộc truyền thống đấu tranh dựng nước => nối liền mạch y/n, tự hào dân tộc q khứ + Từ TN hai nước P&M, HCM mở rộng, nâng cao cách sáng tạo phù hợp với thực tế VN “Lời bất hủ suy rộng ra… tự do”-> từ lẽ phải khơng thể chối cãi quyền bất khả x/phạm cá nhân người khẳng định lẽ phải cần phải thừa nhận quyền bất khả x/phạm dân tộc VN: -Thức tỉnh trí tuệ n/loại tiến bộ, nd VN –cổ vũ p/trào giành độc lập nd nước thuộc địa –tạo sở pháp lí vững cho độc lập , t/do d/tộc VN =>cơ sở pháp lý độc lập tự khẳng định chắn = lí lẽ chặt chẽ, đầy sức thuyết phục b Cơ sở thực tế TNĐL: -Tố cáo tội ác TDP, kể thù trực tiếp dân tộc: *“Thế mà…”( chuyển p1- p2): Tác dụng lay chuyển nhận thức người nghe từ ngun lí cao đẹp vừa nêu hai TN đến thực tế nước VN P xâm lược + Lừa bịp ndVN “Khai hố VM” – thực chất x/lược làm thuộc địa, cướp nước ta, áp đồng bào… + Thủ tiêu quyền d/chủ, thi hành luật pháp dã man, chia cắt đất nước, thẳng tay chém giết người u nước, thi hành sách ngu dân, bóc lột nd đến xương tuỷ -> hậu nặng nề: Đ/n nghèo nàn thiếu thốn, xơ xác tiêu điều, giống nòi suy nhược, gần triệu đồng bào chết đói + Khơng bảo hộ nước ta mà hai lần bán nước ta cho Nhật nd ta “một cổ hai tròng” -Với hệ thống từ ngữ: + Động từ mạnh liên tiếp “thi hành luật pháp dã man”, tắm k/c bể máu… ” nhấn mạnh tội ác kẻ thù… + Điệp từ “Chúng” khẳng định nhấn mạnh kẻ thù chủ nhân tội ác + Câu văn ngắn gọn liên tiếp s/dụng lời tố cáo đanh thép, sâu sắ tội ác kẻ thù + Các dẫn chứng xác thực : 9/3, 1940…Buộc tội TDP khiến chúng khơng thể chối cãi biện minh => Ngòi bút thật sắc sảo & chứng xác thực vẽ lên tranh thời kì lịch sử dau thương d/tộc, vạch trần mặt tàn bạo TDP ngược lại với truyền thống văn hố P; tư tưởng nhân đạo nhân loại, khố miệng kẻ rêu rao luận điệu bảo hộ, khai hố nước ta Đằng sau nỗi day dứt , trái tim nhân đạo HCM -Tình tương phản đối lập thực dân pháp – d/t ta + Khi Nhật đến: TDP bỏ chạy, đầu hàng Nd VN anh dũng vùng lên quật khởi giành quyền từ tay Nhật Khi chống PXN: TDP khơng liên kết với nd ta mà thẳng tay đàn áp VM; giết tù c/trị n Bái….Nd ta khoan hồng, nhân đạo cứu P khỏi nhà tù Nhật, bảo vệ tính mạng cho họ + Bản chất ươn hèn tàn bạo & phản động TDP…khơng xứng đáng bảo hộ nước ta Bản chất anh dũng nhân tốt đẹp nd VN xứng đáng với tư cách người làm chủ đất nước có độc lập , tự -Trực tiếp bác bỏ luận điệu Đ/Dương, VN thuộc địa P = chứng l/sử: + Mùa thu 1940 nước ta thuộc địa Nhật & giành quyền từ tay người Nhật khơng phải từ tay người P + Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bđại thối vị -> nd VN lập chế độ Dân Chủ Cộng Hồ + Điệp từ “sự thật” khẳng định sức mạnh nghĩa nd ta, với lí lẽ thuyết phục người nghe =>Cơ sở thực tế TNĐL khẳng định chứng l/sử tội ác kẻ thù, sức mạnh nghĩa d/tộc ta Giọng văn HCM hùng hồn, khắc tạc hình ảnh dân tộc bất khuất, vừa vạch trần hành động trái nghĩa, phi nhân đạo kẻ thù 3.Tun Ngơn thức- ý chí bảo vệ độc lập nd VN - Tuyên bố độc lập: tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xố hiệp ước Pháp kì VN, xố đặc quyền P VN - Khẳng định tâm giữ gìn độc lập t/do d/tộc: h/sinh tính mạng, cải, lực lượng… - Bắt buộc nước phải thừa nhận quyền độc lập VN = cấu trúc phủ định hai lần “khơng thể… ” - Những câu văn khẳng định: Kết cấu song song tạo điệp khúc âm vang hào hùng đanh thép: “Nước VN phải độc lập……” Nghệ thuật: - Lập luận: chặt chẽ, thống nhất, chủ yếu dựa vào quyền lợi tối cao dân tộc nhân dân ta - Lí lẽ: hùng hồn, gợi cảm, xuất phát từ tình u cơng lí, tơn trọng thật nghĩa dân tộc - Dẫn chứng: xác thực, khơng chối cãi - Ngơn ngữ: chan chứa tình cảm, cách xưng hơ tha thiết, gần gũi Ý nghóa văn bản: - Tuyên ngôn Độc lập văn kiện lòch sử vô giá tuyên bố trước quốc dân đồng bào giới quyền độc lập dân tộc VN khẳng đònh tâm bảo vệ tự do, độc lập - Kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc tinh thần yêu chuộng độc lập, tự - Là văn luận mẫu mực NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC Phạm Văn Đồng Tìm hiểu chung: a Tác giả: PVĐ (1906-2000) không nhà CM xuất sắc mà nhà văn hóa lớn, nhà lí luận văn nghệ uyên bác đất nước ta kó XX b Tác phẩm: Nguyễn Đình Chiểu, sáng văn nghệ dân tộc viết nhân kỉ niệm 75 năm ngày NĐC (3/7/1888), in Tạp chí Văn học, tháng năm 1963 Đọc-hiểu văn bản: a Nội dung: - Phần mở đầu: nêu cách tiếp cận vừa có tính khoa học vừa có ý nghóa phương pháp luận thơ văn NĐC, tượng văn học độc đáo đẹp riêng không dễ nhận - Phần tiếp theo: Ý nghóa, giá trò to lớn đời, văn nghiệp NĐC + Cuộc đời quan niệm sáng tác NĐC-một chiến só yêu nước, trọn đời phấn đấu hi sinh nghóa lớn dân tộc: coi thơ văn vũ khí chiến đấu bảo vệ nghóa, chống lại kẻ thù xâm lược tay sai, vạch trần âm mưu thủ đoạn lên án kẻ lợi dụng văn chương làm điều phi nghóa + Thơ văn yêu nước chống ngoại xâm NĐC “làm sống lại” thời kì khổ nhục vó đại”, tham gia tích cực vào đấu tranh thời đại, cổ vũ mạnh mẽ cho chiến đấu chống ngoại xâm hình tượng văn học “sinh động não nùng” xúc động lòng người Văn tế nghóa só Cần Giuộc làm sống dậy hình tượng mà từ trước đến chưa có văn chương thời trung đại: hình tượng người nông dân + Truyện Lục Vân Tiên tác phẩm lớn NĐC, chứa đựng nhứng nội dung tư tưởng gần gũi với quần chúng nhân dân, “là trường ca ca ngợi nghóa, đạo đức đáng quý trọng đời”, “truyền bá rộng rãi dân gian” - Phần kết: Khẳng đònh vò trí NĐC nề văn học dân tộc b Nghệ thuật: - Bố cục chặt chẽ, luận điểm triển khai bám sát vấn đề trung tâm - Cách lập luận từ khái quát đến cụ thể, kết hợp diễn dòch, quy nạp hình thức “đòn bẫy” - Lời văn có tính khoa học, vừa có màu sắc văn chương vừa khách quan; ngôn ngữ giàu h/ảnh - Giọng điệu linh hoạt, biến hoá: hoà sảng, lúc xót xa,… c Ý nghóa văn bản: Khẳng đònh ý nghóa cao đẹp đời văn nghiệp NĐC: đời chiến só phấn đấu cho nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; nghiệp thơ văn ông minh chứng hùng hồn cho đòa vò tác dụng to lớn văn học nghệ thuật trách nhiệm người cầm bút đất nước, dân tộc Đọc thêm: MẤY Ý NGHĨA VỀ THƠ (Trích-Nguyễn Đình Thi) Tìm hiểu chung: sgk - Tác giả: - Hoàn cảnh mục đích sáng táccủa tác phẩm: Đọc-hiểu văn bản: a Nội dung:- Đặc trưng thơ: + Ngơn ngữ: Nếu ngơn ngữ tác phẩm truyện, kí chủ yếu ngơn ngữ tự sự, kể chuyện, ngơn ngữ tác phẩm kịch chủ yếu ngơn ngữ đối thoại ngơn ngữ thơ có tác dụng gợi cảm đặc biệt nhờ yếu tố nhịp điệu, NĐT khẳng định: “Cái kì diệu…là tâm hồn” + Hình ảnh, tư tưởng tính chân thật thơ: NĐT khẳng đònh hình ảnh thơ ảnh thơ đời thực, vừa lạ, vừa quen, sàng lọc nhận thức, tư tưởng người làm thơ + Xuất phát từ đề cao nhịp điệu bên nhịp điệu tâm hồn, NĐT quan niệm:“ khơng có vấn đề thơ tự do……ngày nay” + Đầu mối thơ tâm hồn người: làm thơ trạng thái tâm lí rung chuyển khác thường, tâm hồn phải rung động Bài thơ sợi dây truyền tình cảm cho người đọc Thơ tiếng nói mãnh liệt tình cảm Cảm xúc động lực thơ  Các vấn đề tác giả đặt ra, luận điểm xung quanh vấn đề đặc trưng chất thơ ca ngày giá trị ý nghĩa thời sự, tính chất khoa học đắn, gắn bó chặt chẽ với sống thực tiễn sáng tạo thi ca b Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ Văn giàu hình ảnh, cảm xúc c nghóa văn bản: Bài viết giá tròn năm năm mươi kó XX Quan điểm thơ đặc trưng thơ NĐT sâu săc có giá trò lâu dài Đọc thêm: DOXTOIEPSKI STEPHEN XVAIGO Tìm hiểu chung: sgk Đọc-hiểu văn bản: a Nội dung: - Cuộc đời bất hạnh nghò lực phi thường Đoxtoiepski: + Nỗi khổ vật chất: sống cảnh nghèo khó, cầu xin người xa lạ thấp hèn, tiền, phải cầm cố…bản thân bò bệnh động kinh,… + Nỗi khổ tinh thần: xa lạ với người, nhớ nước Nga xa cách,… + Lao động giải thoát nỗi khổ: bí thành công nghò lực, lòng đam mê nghệ thuật, lòng yêu thương người nước Nga tài bẩm sinh ông + Sự thành công sáng tác ông: nước Nga đổ dồn mắt phía ông, ông trở thành sứ giả sứ sở mình; tư tưởng ông “sự tổng hoà giải nước Nga,… + Cái chết Đox tinh thần đoàn kết dân tộc: nỗi đau khổ khiến người Nga hợp lại thành khối thống nhất: họ thấy nỗi đau khổ nhờ Đox; ba tuần sau chết ông, Nga hoàng bò ám sát,… b Nghệ thuật: dựng chân dung văn học nhờ liên tưởng, so sánh nhiều biện pháp tu từ khác c nghóa văn bản: qua việc dựng chân dung văn học, tác giả đem đến cho người đọc hiểu biết Đox, nhà văn Nga vó đại THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS, 1-12-2003 (CÔ-PHI AN-NAN) a b - Tìm hiểu chung: Tác giả: Cô-phi An-nan người châu Phi da đen bầu giữ chức vụ Tổng thư kí LHQ ng trao giải Nobel Hoà Bình năm 2001 Tác phẩm: Thể loại: văn nhật dụng Hoàn cảnh đời: tháng 12 năm 2003; gởi tới nhân dân toàn giới nhân ngày giới phòng chống AIDS - Mục đích: kêu gọi toàn giới tích cực tham gia phòng chống HIV/AIDS Đọc-hiểu văn bản: a Nội dung: - Nêu vấn đề: khẳng đònh nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS toàn giới quan tâm để đánh bại bệnh “phải có cam kết, nguồn lực hành động” - Phần điểm tình hình: phân tích mặt làm được, chưa làm quốc gia việc phòng chống đại dòch HV/AIDS Tác giả nêu cụ thể nhữung mặt chưa làm để gióng lên hồi chuông báo động nguy đại dòch HIV/AIDS Phần không dài giàu sức thuyết phục lay động lòng người tầm bao quát rộng lớn, số liệu cụ thể, nguy bộc lộ tiếc nuối tác giả có điều lẽ phải làm thực tế chưa làm được,… - Phần nêu nhiệm vụ: kêu gọi người, quốc gia nỗ lực nữa, đặt vấn đề chống HIV/AIDS lên “vò trí hàng đầu chương trình nghò trò hành động thực tế mình”; phải đoàn kết, hợp tác đấu tranh đẩy lùi bệnh kó b Nghệ thuật: - Cách trình bày chặt chẽ, logic cho thấy ý nghóa thiết tầm quan trọng đặc biệt chiến chống lại HV/AIDS - Bên cạnh câi văn truyền thông điệp trực tiếp, có nhiều câu văn giàu hình anhe, cảm xúc Do đó, tránh lối “hô hào”, sáo mòn, truyền tâm huyết tác giả đến người nghe, người đọc c nghóa văn bản: Văn ngắn gọn giàu sức thuyết phục lí lẽ sâu sắc, dẫn chứng, số liệu cụ thể, thể trách nhiệm lương tâm người đứng đầu LHQ Giá trò văn thể tư tưởng có tầm chiến lược, giàu tính nhân văn đặt nhiệm vụ phòng chống bệnh kó TÂY TIẾN Quang Dũng Tìm hiểu chung: a Tác giả: Tên thật : Bùi Đình Diệm (1921 – 1988) - Q hương: Phượng Trì - Đan Phượng – Hà Tây - Quang Dũng nghệ só đa tài: làm thơ, vẽ ttranh, viết văn Một hồn thơ lãng mạn, tài hoa: nhà thơ “xứ Đoài mây trắng”, thơ giàu chất nhạc, chất hoạ b Tác phẩm: * Đồn binh Tây Tiến -Thành lập 1947: Bảo vệ biên giới Việt Lào, tiêu hao lực lượng qn P Tây Lào & Bắc Bộ VN -Địa bàn hoạt động: vùng rừng núi TB VN & Thượng Lào hiểm trở núi cao , sơng sâu, thú dữ, vùng có nhiều d/t thiểu số sinh sống => Đời sống c/đ người lính khó khăn, gian khổ đói rét bệnh tật hồnh hành -Lính TT: Thanh niên HN, có hs, Sv trẻ trung, hào hoa, lịch, lãng mạn anh dũng u nước * Hồn cảnh sáng tác: -1948 sau năm QD đại đội trưởng đ/binh TT, anh chuyển đơn vị Trong nỗi nhớ đơn vị cũ anh viết thơ Phù Lưu Chanh -Lúc đầu thơ có tên “Nhớ TT” -> Ttiến Đọc-hiểu văn bản: a Nội dung: a.1 Bức tranh thiên nhiên núi rừng miền tây hùng vó, dội vô mó lệ, trữ tình hình ảnh người lính chặng đường hành quân cảm xúc “nhớ chơi vơi” thời Tây Tiến, hình ảnh người lính chặng đường hành quân: gian khổ, hi sinh mà ngang tàng, tâm hồn trẻ trung, lãng mạn * Tây Bắc hùng vĩ nỗi nhớ nhà thơ (đoạn 1) - Cảm xúc chủ đạo xuyên suốt thơ nỗi nhớ da diết, bao trùm lên không gian thời gian Xa TT QD nhớ đơn vị cũ nỗi nhớ khó tả “nhớ chơi vơi”: nỗi nhớ khơng có hình, khơng cụ thể sâu nặng mênh mang da diết -> t/g dùng từ đắc địa d/tả xác cảm xúc khó tả - Nhớ rừng núi, địa bàn hoạt động ngày xưa; vùng đất xa xôi, hoang vắng, hùng vó, dội, khắc nghiệt, đầy bí hiểm vô thơ mộng, trữ tình: “Dốc lên khúc khuỷu… xa khơi” + Chặng đường h/qn TT trùng điệp, khó khăn, khắc nghiệt; Núi thẳm , dốc cao vực sâu T/g sử dụng nhiều từ tượng hình để diễn tả: “Kh/khuỷu, th/thẳm, heo hút , cồn mây, súng …” + với trắc liên tiếp diễn tả hiểm trở đèo TB “Ngàn thước … xuống” = thủ pháp đối lập -> đường gấp khúc, lên cao xuống sâu “Nhà ai….khơi” s/dụng tồn bằng, trải khơng gian mênh mang mây, mưa với ngơi nhà thấp thống… Cho thấy cảm giác thư thái, khoan khối, sau chặng đường hành qn vất vả + Vẻ hoang dại dội núi rừng TB khai thác “Ch/chiều… người”: Gợi mở khơng gian núi rừng bí hiểm thác gầm, cọp Đầy mối đe doạ với người; thử thách lớn người lính TT + Hình ảnh kết thúc “Nhớ ơi…….xơi”: Cảnh tượng sum họp đầm ấm người TB mà người lính TT bắt gặp đường hành qn “Cơm lên khói… xơi” xua tan mệt mỏi gương mặt người lính => cảm giác êm dịu, ấm áp đối lập với câu thơ =>Kỷ niệm TT gắn liền với khó khăn vất vả niềm vui bình dị mà QD người lính TT trải qua đường hành qn Kỷ niệm sâu đậm khó qn *Thiên nhiên người Tây Bắc mĩ lệ, thơ mộng, trữ tình:( đoạn 2) - Cảnh đêm liên hoan rực rỡ, lung linh, người lính chung vui với dân làng xứ lạ: + Doanh trại bừng sáng ánh lửa bập bùng, lung linh + Người thiếu nữ trang phục lộng lẫy dun dáng e ấp: “Kìa em”; bất ngờ vui sướng say mê người lính trước h/ảnh đẹp người thiếu nữ TB + Âm dìu dặt, réo rắt tiếng khèn ->Khơng gian huyền ảo, cảnh vật, người ngả nghiêng rạo rực đêm hội - Cảnh thiên nhiên sơng nước TB chiều sương giăng mênh mang mờ ảo, thơ mộng “người Châu Mộc ….đong đưa” + Dòng sơng buổi chiều sương với hàng lau hoang dại (nhưng lại có hồn) tìm nơi neo đậu tâm hồn -> h/a thơ tinh tế gợi cảm + “Dáng người độc mộc”: dáng đứng đẹp hiên ngang, hùng dũng chàng trai , gái người chiến sĩ TT thuyền độc mộc sóng nước =>Ngòi bút QD khơng tả mà gợi lên phần hồn thiêng liêng tạo vật câu thơ d/tả t/g thơ mộng huyền ảo, vạn vật có nét riêng đặc trưng núi rừng TB a.2 Bức chân dung người lính Tây Tiến nỗi “nhớ chơi vơi” thời gian khổ mà hào hùng.- Vẻ đẹp lẫm liệt, kiêu hùng, hoà hoa, lãng mạn; - Vẻ đẹp bi tráng * Chân dung người lính Tây Tiến (đoạn 3) -Người lính TT miêu tả với tư cách tập thể hội tụ nết chung tiêu biểu + «Đồn qn khơng mọc tóc, qn xanh màu oai hùm»: Tả thực khó khăn mà người lính phải trải qua; Đói rét bệnh tật làm cho dáng vẻ họ tiều tuỵ ….; Bút pháp tương phản “khơng mọc tóc “, xanh màu > < “dữ oai hùm”, tơ đậm vẻ oai phong lẫm liệt người lính TT trước kẻ thù + “Mắt trừng gửi mộng”, «Mơ dáng kiều thơm”; phác hoạ vẻ đẹp tinh thần người lính: Tâm hồn trẻ trung lãng mạn, trái tim đầy u thương khát khao hp = tâm hồn người thân đẹp đẽ + Lính TT người có ý chí, nghị lực, t/c u nước phi thường “Rải rác…….xứ”: tạo cảm giác buồn thương bi thảm gợi h/a người lính TT phải nằm xuống đường Những nấm mồ vơ danh rải giác khắp biên cương “Chiến trường … xanh”: bi thảm buồn thương trở thành bi tráng; Lính TT biết hi sinh biết gian khổ chấp nhận đi, chấp nhận h/sinh tuổi xn đẹp đẽ cho đất nước => chết nhẹ nhàng “áo bào……hành”: gợi cảm - Câu thơ cổ kính, chết người lính trở thành thiêng liêng - Về đất: cách nói giảm nhẹ, người a/hùng ngã xuống quay nơi “Sơng Mã…hành”: Sự dội, hào hùng t/nhiên tạo âm hưởng bi tráng, gợi lên h/ảnh người tráng sĩ xưa “Một khơng trở về”  Đoạn thơ nói đến khó khăn, mát mà người lính TT phải chịu đựng khơng gợi bi lụy, lụi tàn mà trái lại, hào hùng đầy chất bi tráng lãng mạn * Khơng khí tinh thần chung thời TT (đoạn 4) -Khẳng định ý chí cương nghĩa vụ cao đẹp với tổ quốc người lính TT, hệ người, thời đại -Khẳng định tâm hồn, tình cảm người lính TT: gắn bó máu thịt với “mùa xn ấy”, với sứ mệnh bảo vệ đất nước, với địa bàn gắn bó b Nghệ thuật: - Cảm hứng bút pháp lãng mạn - Cách sử dụng ngôn từ đặc sắc: từ đòa danh, từ tượng hình, từ Hán-Việt - Kết hợp hài hoà chất nhạc hoạ thơ c nghóa văn bản: Bài thơ khắc hoạ thành công hình tượng người lính TT cảnh núi rừng miền Tây hùng vó, dội, mó lệ Hình tượng người lính TT mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng có sức hấp dẫn lâu dài người đọc VIỆT BẮC (Trích-Tố Hữu) Tìm hiểu chung: a Tác giả: I Vài nét tiểu sử : - Tố Hữu (1920 - 2002), tên thật Nguyễn Kim Thành - Q làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế - Cuộc đời chia làm ba giai đoạn: + Thời thơ ấu: o Xuất thân gia đình nhà nho nghèo o Cha mẹ sớm truyền cho ơng tình u với văn học o Biết làm thơ Đường từ lúc 10 tuổi  Chính gia đình q hương góp phần hình thành hồn thơ Tố Hữu + Thời niên: o Năm 1938, ơng kết nạp Đảng từ dâng đời cho CM o Năm 1939, bị bắt bị giam qua nhiều nhà tù miền Trung Tây Ngun o Năm 1942, Tố Hữu vượt ngục, Thanh Hố, tiếp tục hoạt động o Cách mạng tháng Tám: lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành quyền Huế + Thời kì giữ cương vị trọng yếu: o Trong chiến chống Pháp: đặc trách văn hố văn nghệ quan trung ương Đảng o Kháng chiến chống Pháp Mĩ: Tố Hữu liên tục giữ chức vụ quan trọng máy lãnh đạo Đảng Nhà nước - Ơng nhà nước phong tặng giải thưởng HCM văn học nghệ thuật đợt năm 1996 II Đường cách mạng, đường thơ: Từ (1937-1946): - Là chặng đường 10 năm làm thơ hoạt động sơi từ giác ngộ qua thử thách đến trưởng thành người niên CM - “Từ ấy” gồm phần : a Máu lửa (1937 - 1939): - Sáng tác thời kì Mặt trận dân chủ - Cc sèng ngét ng¹t dån nÐn ®au th¬ng, c¨m thï §Õn Tnó bÞ ®èt 10 ®Çu ngãn tay, lµng X« Man ®· nỉi dËy "µo µo rung ®éng", "x¸c mêi tªn giỈc ngỉn ngang", tiÕng MÕt nh mƯnh lƯnh chiÕn ®Êu: "ThÕ lµ b¾t ®Çu råi, ®èt lưa lªn!" §ã lµ sù nỉi dËy ®ång khëi lµm rung chun nói rõng C©u chun vỊ cc ®êi mét ng êi trë thµnh c©u chun mét thêi, mét níc Nh vËy, c©u chun vỊ cc ®êi Tnó ®· mang ý nghÜa cc ®êi mét d©n téc Nh©n vËt sư thi cđa Ngun Trung Thµnh g¸nh trªn vai sø mƯnh lÞch sư to lín Cuộc đời bi tráng đường đến với CM Tnú điển hình cho đường đến với CM dân làng Tây Nguyên, góp phần làm sáng tỏ chân lí thời đại: phải dùng bạo lực CM để tiêu diệt bạo lực phản CM; đấu tranh vũ trang đường tất yếu để tự giải phóng * Hình tượng rừng xà nu Tnú có mối quan hệ khăng khít, bổ sung cho Rừng xà nu giữ màu xanh bất diệt có người biết hi sinh Tnú; hi sinh người Tnú góp phần làm cho cánh rừng xanh tươi Vai trß cđa c¸c nh©n vËt: MÕt, Mai, DÝt, Heng + Cơ MÕt, Mai, DÝt, bÐ Heng lµ sù tiÕp nèi c¸c thÕ hƯ lµm nỉi bËt tinh thÇn bÊt kht cđa lµng X« Man nãi riªng, cđa T©y Nguyªn nãi chung + Cơ MÕt "qu¾c thíc nh mét c©y xµ nu lín" lµ hiƯn th©n cho trun thèng thiªng liªng, biĨu tỵng cho søc m¹nh tËp hỵp ®Ĩ nỉi dËy ®ång khëi + Mai, DÝt lµ thÕ hƯ hiƯn t¹i Trong DÝt cã Mai cđa thêi tríc vµ cã DÝt cđa h«m VỴ ®Đp cđa DÝt lµ vỴ ®Đp cđa sù kiªn ®Þnh, v÷ng vµng b·o t¸p chiÕn tranh + BÐ Heng lµ thÕ hƯ tiÕp nèi, kÕ tơc cha anh ®Ĩ ®a cc chiÕn tíi th¾ng lỵi ci cïng + A nh Qut: ®¹i diƯn cho CM, cho §¶ng ngêi ®em a/s CM ®Õn cho ®ång bµo T©y Nguyªn, gi¸c ngé cho thÕ hƯ trỴ Dêng nh cc chiÕn khèc liƯt nµy ®ßi hái mçi ngêi ViƯt Nam ph¶i cã søc trçi dËy cđa mét Phï §ỉng Thiªn V¬ng Chđ ®Ị t¸c phÈm ®ỵc ph¸t biĨu trùc tiÕp qua lêi MÕt: “Chóng nã ®· cÇm sóng, m×nh ph¶i cÇm gi¸o!", tøc lµ ph¶i dïng b¹o lùc c¸ch m¹ng chèng l¹i b¹o lùc ph¶n c¸ch m¹ng §ã lµ ®êng gi¶i phãng d©n téc cđa thêi ®¹i c¸ch m¹ng §Ỉc s¾c nghƯ tht cđa t¸c phÈm - Không khí, màu sắc đậm chất Tây Nguyên thể tranh thiên nhiên; ngôn ngữ, tâm lí, hành động nhân vật - Xây dựng thành công nhân vật vừa có nét cá tính sống động vừa mang phẩm chất có tính khái quát, tiêu biểu (cụ Mết, Tnú, Dít,…) - Khắc hoạ thành công hình tượng xà nu-một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc-tạo nên màu sắc sử thi lãng mạn bay bổng cho thiên truyện + Khuynh híng sư thi thĨ hiƯn ®Ëm nÐt ë tÊt c¶ c¸c ph¬ng diƯn: ®Ị tµi, chđ ®Ị, h×nh tỵng, hƯ thèng nh©n vËt, giäng ®iƯu,… + C¶m høng l·ng m¹n: tÝnh l·ng m¹n thĨ hiƯn ë c¶m xóc cđa t¸c gi¶ béc lé lêi trÇn tht, thĨ hiƯn ë viƯc ®Ị cao vỴ ®Đp cđa thiªn nhiªn vµ ngêi sù ®èi lËp víi sù tµn b¹o cđa kỴ thï - Lời văn giàu tính tạo hình, giàu nhạc điệu, thâm trầm, tha thiết, trang nghiêm,… + C¸ch thøc trÇn tht: kĨ theo håi tëng qua lêi kĨ cđa MÕt (giµ lµng), kĨ bªn bÕp lưa gỵi nhí lèi kĨ " khan" sư thi cđa c¸c d©n téc T©y Nguyªn, nh÷ng bµi "khan" ®ỵc kĨ nh nh÷ng bµi h¸t dµi h¸t st ®ªm Ý nghóa văn bản: Ngợi ca tinh thần bất khuất, sức mạnh quật khởi đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói riêng, đất nước, người VN nói chung đấu tranh giải phóng dân tộc khẳng đònh chân lí thời đại: để giữ gìn sống đất nước nhân dân, cách khác phải đứng lên cầm vũ khí chống lại kẻ thù §äc thªm: B¾t sÊu rõng u minh h¹ (TrÝch H¬ng rõng Cµ Mau) I T×m hiĨu chung Nhµ v¨n S¬n Nam - Tªn bót danh, n¨m sinh, quª qu¸n S¬n Nam - Qu¸ tr×nh s¸ng t¸c - C¸c t¸c phÈm tiªu biĨu - §Ỉc ®iĨm s¸ng t¸c TËp trun H¬ng rõng Cµ Mau - Néi dung: viÕt vỊ thiªn nhiªn vµ ngêi vïng rõng U Minh víi nh÷ng ngêi lao ®éng cã søc sèng m·nh liƯt, s©u ®Ëm ©n nghÜa vµ tµi ba can trêng - NghƯ tht: Dùng trun li k×, chi tiÕt gỵi c¶m, nh©n vËt vµ ng«n ng÷ ®Ëm mµu s¾c Nam Bé II ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN: Thiªn nhiªn vµ ngêi U Minh H¹ a) Thiªn nhiªn Thiªn nhiªn vïng U Minh H¹ lµ mét thÕ giíi bao la, lÝ thó:"U Minh ®á ngßm - rõng trµm xanh biÕc", "SÊu léi tõng ®µn", "nh÷ng ao sÊu", "MiỊn R¹ch Gi¸, Cµ Mau cã nh÷ng l¹ch ng· ba mang tªn §Çu SÊu, Lng SÊu, Bµu SÊu" §ã lµ nh÷ng n¬i ghª gím b) Con ngêi + Nh÷ng ngêi lao ®éng cã søc sèng m·nh liƯt, ®Ëm s©u ©n nghÜa vµ còng ®Çy tµi ba trÝ dòng, gan gãc can trêng + ¤ng N¨m Hªn, mét ngêi sèng phãng kho¸ng gi÷a thiªn nhiªn bao la k× thó, tµi n¨ng ®Ỉc biƯt cđa «ng lµ b¾t sÊu Sù xt hiƯn cđa «ng N¨m cïng mét xng, län nhang trÇn vµ mét hò rỵu, võa b¬i xng mµ h¸t võa hun bÝ võa mang ®Ëm dÊu Ên ngêi ®Êt rõng p/Nam Nh©n vËt «ng N¨m Hªn TÝnh c¸ch, tµi nghƯ cđa «ng N¨m Hªn tiªu biĨu cho tÝnh c¸ch ngêi vïng U Minh H¹: + Mét ngêi tµi ba, cëi më nhng còng ®Çy bÝ Èn + ¤ng lµ thỵ b¾t sÊu, "b¾t sÊu b»ng hai tay kh«ng" + ¤ng cã tµi nghƯ phi phµm, mu kÕ k× diƯu, b¾t sèng 45 sÊu, "con nµy bc nèi ®u«i ®en ngßm nh mét khóc c©y kh« dµi" + Bµi h¸t cđa «ng N¨m Hªn: tiÕng nh khãc lãc, nµi nØ, tiÕng nh phÉn né, bi ai", tiÕng h¸t Êy cïng h×nh ¶nh: "«ng ®i khái mÐ rõng, ¸o r¸ch vai, tãc rèi mï, m¾t ®á ngÇu, bã nhang ch¸y ®á qu¬ ®i qu¬ l¹i trªn tay" gỵi nh÷ng ®au th¬ng mµ ngêi ph¶i tr¶ gi¸ ®Ĩ sinh tån trªn m¶nh ®Êt hoang d¹i k× thó §ång thêi h×nh ¶nh Êy còng thĨ hiƯn vỴ ®Đp bi tr¸ng cđa nh÷ng ngêi gan gãc vỵt lªn kh¾c nghiƯt cđa thiªn nhiªn ®Ĩ chÕ ngù vµ lµm chđ nã Nh÷ng nÐt ®Ỉc s¾c vỊ nghƯ tht + NghƯ tht kĨ chun: Dùng chun li k×, nhiỊu chi tiÕt gỵi c¶m + Nh©n vËt giµu chÊt sèng + Ng«n ng÷ ®Ëm mµu s¾c ®Þa ph¬ng Nam Bé Ý nghóa văn bản: Truyện giúp người đọc nhận thức vấn đề: trước hiểm hoạ phải có lòng cảm, mưu trí để vượt qua Sức mạnh người xuất phát từ lòng yêu thương người Nh÷ng ®øa gia ®×nh Ngun Thi I.Tìm hiểu chung: T¸c gi¶: + Ngun Thi (1928- 1968) tªn khai sinh lµ Ngun Hoµng Ca, quª ë H¶i HËu- Nam §Þnh, mét gia ®inh nghÌo, + S¸ng t¸c cđa Ngun Thi gåm nhiỊu thĨ lo¹i: bót kÝ, trun ng¾n, tiĨu thut ¤ng ®ỵc tỈng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vỊ v¨n häc nghƯ tht n¨m 2000 + Ngun Thi g¾n bã víi nh©n d©n miỊn Nam vµ thùc sù xøng ®¸ng víi danh hiƯu: Nhµ v¨n cđa ngêi d©n Nam Bé + Nh©n vËt cđa Ngun Thi cã c¸ tÝnh riªng nhng tÊt c¶ ®Ịu cã nh÷ng ®Ỉc ®iĨm chung: - Yªu níc m·nh liƯt, thđy chung son s¾c víi quª h¬ng vµ c¸ch m¹ng, lßng c¨m thï s©u s¾c, v« cïng gan gãc vµ tinh thÇn chiÕn ®Êu rÊt cao- nh÷ng ngêi dêng nh sinh ®Ĩ ®¸nh giỈc - TÝnh chÊt Nam Bé: th¼ng th¾n, béc trùc, l¹c quan, yªu ®êi, giµu t×nh nghÜa + Ngun Thi lµ c©y bót cã n¨ng lùc ph©n tÝch t©m lÝ s¾c s¶o + Ng«n ng÷ cđa Ngun Thi phong phó, gãc c¹nh, giµu gi¸ trÞ t¹o h×nh vµ ®Ëm chÊt Nam Bé 2.T¸c phÈm: a Xt xø: t¸c phÈm ®ỵc viÕt nh÷ng ngµy chiÕn ®Êu ¸c liƯt «ng c«ng t¸c víi t c¸ch lµ mét nhµ v¨n- chiÕn sÜ ë T¹p chÝ V¨n nghƯ Qu©n gi¶i phãng (th¸ng n¨m 1966) Sau ®ỵc in Trun vµ kÝ, NXB V¨n häc Gi¶i phãng, 1978 b.Tóm tắt tác phẩm:Chuyện kể hai chị em Chiến – Việt, đứa gia đình có nhiều mát, đau thương: cha bị Pháp chặt đầu hồi chín năm, mẹ vừa bị đại bác Mĩ bắn chết Khi hai chị em Chiến – Việt trưởng thành, hai giành tòng qn Nhờ đồng tình Năm, hai nhập ngũ trận Trong trận đánh ác liệt khu rừng cao su, Việt diệt xe bọc thép đầy Mĩ sáu tên Mĩ lẻ anh bị thương nặng, lạc đồng đội, nằm lại chiến trường ngổn ngang dấu vết đạn bom chết chóc Việt ngất đi, tỉnh lại nhiều lần Mỗi lần tỉnh lại, Việt hồi tưởng gia đình, người thân u mẹ, Chú Năm, chị Chiến… Đoạn trích thể lần tỉnh dậy thứ tư Việt đêm thứ hai Tuy mắt khơng nhìn thấy gì, tay chân đau buốt, tê cứng Việt tư sẵn sàng chiến đấu cố gắng tí lê phía có tiếng súng qn ta phía “là sống” Việt hồi tưởng lại việc xảy từ sau ngày má Cả hai chị em háo hức tòng qn, Chị Chiến định giành trước cho Việt chưa đủ 18 tuổi Đến đêm mít tinh, Việt nhanh nhảu ghi tên trước Chị Chiến chậm chân “bật mí” chuyện Việt chưa đầy 18 tuổi Nhờ Năm đứng xin giúp, Việt tòng qn Đêm hơm ấy, chị Chiến bàn bạc với Việt việc nhà Việt răm rắp chấp nhận đặt chị Chiến, Việt thấy chị Chiến nói giống má q chừng Sáng hơm sau, hai chị em khiêng bàn thờ má sang gửi nhà Năm Việt cảm thấy lòng “thương chị lạ” Sau ba ngày đêm, đơn vị tìm thấy Việt Anh đưa điều trị bệnh viện dã chiến; sức khoẻ hồi phục dần Anh Tánh giục Việt viết thư cho chị kể lại chiến cơng Việt nhớ chị, muốn viết thư khơng biết viết Việt cảm thấy chiến cơng chưa thấm so với thành tích đơn vị mong ước má II.§äc hiĨu v¨n b¶n: Ph¬ng thøc trÇn tht cđa t¸c phÈm + C¨n cø vµo ng«n ng÷ cđa nh©n vËt trun: - Ph¬ng thøc thø nhÊt: Nh©n vËt trun lµ ®èi tỵng tht, kĨ nªn thc ng«i thø ba - Ph¬ng thøc thø hai: Nh©n vËt tù kĨ chun m×nh nªn thc ng«i thø nhÊt - Ph¬ng thøc thø ba: Ngêi trÇn tht thc ng«i thø ba nhng lêi kĨ l¹i pháng theo quan ®iĨm, ng«n ng÷, giäng ®iƯu cđa nh©n vËt + Trun “Nh÷ng ®øa gia ®×nh” ®ỵc trÇn tht theo ph¬ng thøc thø NghÜa lµ cđa ngêi trÇn tht tù giÊu m×nh nhng c¸ch nh×n vµ lêi kĨ l¹i theo giäng ®iƯu cđa nh©n vËt – trÇn tht chđ u qua dßng håi tëng miªn man ®øt nèi cđa nh©n vËt ViƯt bÞ träng th¬ng n»m ë chiÕn trêng + T¸c dơng nghƯ tht: - §em ®Õn cho TP mµu s¾c tr÷ t×nh ®Ëm ®µ, tù nhiªn, sèng ®éng; nhµ v¨n cã thĨ nhËp s©u vµo thÕ giíi néi t©m cđa nh©n vËt ®Ĩ dÉn d¾t c©u chun - C©u chun võa ®ỵc tht, kĨ cïng mét lóc tÝnh c¸ch nh©n vËt còng ®ỵc kh¾c häa - C©u chun dï kh«ng cã g× ®Ỉc s¾c còng trë nªn míi mỴ, hÊp dÉn, linh ho¹t v× ®ỵc kĨ qua m¾t, tÊm lßng vµ b»ng ng«n ng÷, giäng ®iƯu riªng cđa nh©n vËt Nhµ v¨n ph¶i thµnh th¹o t©m lÝ vµ ng«n ng÷ nh©n vËt míi cã thĨ trÇn tht theo ph¬ng thøc nµy Dßng s«ng: trun thèng gia ®×nh T¸c gi¶ ®· dùng ®ỵc h×nh tỵng nh÷ng ngêi mét gia ®×nh n«ng d©n Nam Bé cã trun thèng yªu níc, c¨m thï giỈc s©u s¾c, gan gãc, dòng c¶m, giµu t×nh nghÜa vµ rÊt mùc thủ chung son s¾t víi c¸ch m¹ng Song mçi ngêi cã nÐt tÝnh c¸ch riªng => Tµi n¨ng cđa Ngun Thi… a)Nh©n vËt chó N¨m: + Lµ khóc thỵng ngn - ®¹i diƯn cho trun thèng vµ lu gi÷ trun thèng (trong c©u hß, cn sỉ) => Con ngêi lao ®éng chÊt ph¸c, giµu t×nh c¶m, t©m hån d¹t dµo c¶m xóc… + "Chun gia ®×nh nã còng dµi nh s«ng, ®Ĩ råi chó chia cho mçi ®øa mét khóc mµ ghi vµo ®ã"  Con lµ sù tiÕp nèi cha mĐ: tiÕp nèi hut thèng vµ tiÕp nèi trun thèng; ®ång thêi mn hiĨu vỊ nh÷ng ®øa ph¶i hiĨu ngän ngn ®· sinh nã, ph¶i hiĨu vỊ trun thèng cđa gia ®×nh ®ã b)Nh©n vËt m¸ ViƯt: + M¸ ViƯt còng lµ hiƯn th©n cđa trun thèng §ã lµ mét ngêi ch¾c, kháe, sùc mïi lóa g¹o vµ må h«i, thø mïi cđa ®ång ¸ng, cđa cÇn cï s¬ng n¾ng + Ên tỵng s©u ®Ëm ë m¸ ViƯt lµ kh¶ n¨ng c¾n r¨ng gh×m nÐn ®au th¬ng ®Ĩ sèng vµ tr× sù sèng, che chë cho ®µn vµ tranh ®Êu c) Hai chÞ em ChiÕn vµ ViƯt + NÐt tÝnh c¸ch chung cđa hai chÞ em: - Cïng sinh mét gia ®×nh chÞu nhiỊu mÊt m¸t ®au th¬ng (cïng chøng kiÕn c¸i chÕt ®au th¬ng cđa ba vµ m¸) - Cã chung mèi thï víi bän x©m lỵc Tuy cßn nhá ti, chÝ c¨m thï ®· th«i thóc hai chÞ em cïng mét ý nghÜ: ph¶i tr¶ thï cho ba m¸, vµ cã cïng ngun väng: ®ỵc cÇm sóng ®¸nh giỈc - Giµu t×nh yªu th¬ng: giµnh ghi tªn tßng qu©n; tríc lªn ®êng nhËp ngò cïng khiªng bµn thê m¸ sang nhµ chó N¨m => Gỵi kh«ng khÝ thiªng liªng, nã ho¸n c¶i c¶ c¶nh vËt lÉn ngêi: biÕn ViƯt thµnh ngêi lín H×nh ¶nh cã ý nghÜa tỵng trng thĨ hiƯn sù trëng thµnh cđa hai chÞ em cã thĨ g¸nh v¸c viƯc gia ®×nh vµ viÕt tiÕp khóc s«ng cđa m×nh dßng s«ng trun thèng gia ®×nh - §Ịu lµ nh÷ng chiÕn sÜ gan gãc dòng c¶m §¸nh giỈc lµ niỊm say mª lín nhÊt cđa hai chÞ em ViƯt vµ ChiÕn: "H¹nh cđa ti trỴ lµ trªn trËn tun ®¸nh qu©n thï" - §Ịu cã nh÷ng nÐt rÊt ng©y th¬ thËm chÝ cã phÇn trỴ (giµnh b¾t Õch nhiỊu hay Ýt, giµnh thµnh tÝch b¾n tµu chiÕn giỈc vµ giµnh ghi tªn tßng qu©n) + NÐt riªng ë ChiÕn: - ChiÕn mang tÝnh c¸ch “ngêi lín” h¬n h¼n: gan gãc, ®¶m ®ang, th¸o v¸t, biÕt lo liƯu, toan tÝnh viƯc nhµ y hƯt m¸ (c¸i ®ªm s¾p xa nhµ ®i bé ®éi), biÕt nhêng nhÞn em,… - Ngun Thi ®· x©y dùng nh©n vËt cã c¸ tÝnh võa phï hỵp víi løa ti, giíi tÝnh, g©y ®ỵc Ên tỵng s©u s¾c => Ngun Thi mn cho ta hiĨu r»ng: c¸i thêi kh¾c thiªng liªng Êy, ngêi mĐ sèng h¬n bao giê hÕt nh÷ng ®øa + NÐt riªng ë ViƯt: - ViƯt mét cËu trai ®ang ti ¨n ti lín, v« t, hồn nhiên, tÝnh t×nh cßn rÊt “trỴ con”, ng©y th¬, hiÕu ®éng - ViƯt hay tranh giµnh víi chÞ - §ªm tríc ngµy ®i, ViƯt lóc "l¨n kỊnh v¸n cêi kh× kh×", lóc l¹i r×nh "chơp mét ®om ®ãm óp lßng tay" - Vµo bé ®éi, ViƯt cßn ®em theo nét chiÕc sóng cao su - ViƯt trë nªn mét anh hïng ®êng hoµng, chững ch¹c t thÕ cđa ngêi chiÕn sÜ trỴ dòng c¶m, kiªn cêng (…) ViƯt lµ mét thµnh c«ng ®¸ng kĨ c¸ch x©y dùng nh©n vËt cđa Ngun Thi T¸c gi¶ ®· “trao ngßi bót” cho nh©n vËt ®Ĩ nh©n vËt tù viÕt vỊ m×nh b»n mét ng«n ng÷, nhÞp ®iƯu vµ giäng ®iƯu riªng.=> Cơ thĨ, sinh ®éng: võa lµ cËu trai míi lín võa lµ mét chiÕn sÜ gan gãc, dòng c¶m, kiªn cêng ChiÕn vµ ViƯt lµ khóc s«ng sau nªn ®i xa h¬n c¶ dßng s«ng trun thèng 4.§Ỉc s¾c nghƯ tht: - §Ëm chÊt sư thi: + §ỵc thĨ hiƯn qua cn sỉ cđa gia ®×nh víi trun thèng yªu níc, c¨m thï giỈc, thđy chung son s¾t víi quª h¬ng-lµ lÞch sư gia ®×nh cóng lµ lÞch sư cđa mét ®Êt níc, mét d©n téc cc chiÕn chèng MÜ + Sè phËn cđa nh÷ng ®øa con, nh÷ng thµnh viªn gia ®×nh còng lµ sè phËn cđa nh©n d©n miỊn Nam cc kh¸ng chiÕn chèng MÜ khèc liƯt + Trun cđa mét gia ®×nh dµi nh dßng s«ng cßn nèi tiÕp “con s«ng cđa gia ®×nh ta còng ch¶y vỊ biĨn …" + Mçi nh©n vËt trun ®Ịu tiªu biĨu cho trun thèng, ®Ịu g¸nh v¸c trªn vai tr¸ch nhiƯm víi gia ®×nh, víi Tỉ qc cc chiÕn tranh vƯ qc vÜ ®¹i - Ng«n ng÷ nghƯ tht: gãc c¹nh, c« ®äng, dån nÐn, giµu ý nghÜa, mang ®Ëm mµu s¾c Nam Bé (§o¹n v¨n hai chÞ em khiªng bµn thê m¸,…) - Bót ph¸p nghƯ tht giµ dỈn, ®iªu lun ®ỵc thĨ hiƯn qua giäng trÇn tht qua håi tëng cđa nh©n vËt, miªu t¶ t©m lÝ vµ tÝnh c¸ch s¾c s¶o - Tình truyện: Việt-một chiến só Quân giải phóng-bò thương phải nằm lại chiến trường Truyện kể theo dòng nội tâm nhân vật liền mạch (lúc tỉnh), gián đoạn (lúc ngất) người làm câu chuyện trở nên chân thật hơn; thay đổi đối tượng, không gian, thời gian, đan xen tự trữ tình - Chi tiết chọn lọc vừa cụ thể vừa giàu ý nghóa, gây ấn tượng mạnh Ngôn ngữ bình dò, phong phú, giàu giá trò tạo hình đậm sắc thái Nam - Giọng văn chân thật, tự nhiên, nhiều đoạn gây xúc động mạnh,… Ý nghóa văn bản: Qua câu chuyện người gia đình nông dân Nam Bộ có truyền thống yêu nước, căm thù giặc, thủ chung với quê hương, với CM, nhà văn khẳng đònh: hoà quyện tình cảm gia đình tình yêu nước, truyền thống gia đình truyền thống dân tộc tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn người VN, dân tộc VN kháng chiến chống Mó cứu nước ChiÕc thun ngoµi xa Ngun Minh Ch©u Tìm hiểu chung: a Tác giả: NMC (1930-1989) - Trước 1975 ngòi bút sử thi có thiên hướng trữ tình lãng mạn - Từ đầu 1980 tk XX, ông chuyển hẳn sang cảm hứng với vấn đề đạo đức triết lí nhân sinh, thuộc số “người mở đường tinh anh tài năng” (Nguyên Ngọc) văn học VN thời kì đổi b Tác phẩm: - Viết vào tháng 8-1983 - Lúc đầu in tập truyện “Bến q”, sau NMC lấy làm tên chung cho tập truyện ngắn (in năm 1987) - TP mang xu híng nghƯ tht chung cđa v¨n häc thêi k× ®ỉi míi: híng néi, khai th¸c s©u s¾c sè phËn c¸ nh©n vµ th©n phËn ngêi ®êi thêng - Trun in ®Ëm phong c¸ch tù sù - triÕt lÝ cđa Ngun Minh Ch©u II §äc hiĨu v¨n b¶n: Tãm t¾t cèt trun Theo u cầu trưởng phòng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng đến vùng ven biển miền Trung (cũng nơi anh chiến đấu) để chụp ảnh cho lịch năm sau Sau nhiều ngày “phục kích”, người nghệ sĩ phát chụp “một cảnh đắt trời cho” – cảnh thuyền ngồi xa ẩn biển sớm mờ sương Nhưng thuyền vào bờ, anh ngạc nhiên đến sững sờ chứng kiến từ thuyền cảnh người chồng vũ phu đánh đập vợ cách dã man, đứa muốn bảo vệ mẹ đánh trả lại cha Những ngày sau, cảnh tượng lại tiếp diễn lần người nghệ sĩ tay can thiệp Theo lời mời chánh án Đẩu (một người đồng đội cũ Phùng) người đàn bà hàng chài đến tồ án huyện Tại đây, người đàn bà từ chối giúp đỡ Đẩu Phùng, khơng bỏ lão chồng vũ phu Chị kể câu chuyện đời lí giải thích cho từ chối Rời vùng biển với nhiều ảnh, người nghệ sĩ có chọn vào lịch “tĩnh vật hồn tồn” “thuyền biển” năm Tuy nhiên, lần đứng trước ảnh, người nghệ sĩ thấy lên màu hồng hồng ánh sương mai nhìn lâu anh thấy hình ảnh người đàn bà nghèo khổ, lam lũ bước từ ảnh - Bè cơc: ®o¹n + §o¹n 1: (Tõ ®Çu ®Õn “chiÕc thun líi vã ®· biÕt mÊt") Hai ph¸t hiƯn cđa ngêi nghƯ sÜ nhiÕp ¶nh + §o¹n 2: (“§©y lµ lÇn thø hai….sãng giã gi÷a ph¸”): C©u chun cđa ngêi ®µn bµ lµng chµi + §o¹n 3: (cßn l¹i) TÊm ¶nh ®ỵc chän “bé lÞch n¨m Êy” 2.T×m hiĨu chi tiÕt a) Hai ph¸t hiƯn cđa ngêi nghƯ sÜ nhiÕp ¶nh a.1 Phát thứ 1: "Mét c¶nh ®¾t trêi cho”: tut ®Đp, mét bøc ho¹ k× diƯu mµ thiªn nhiªn, cc sèng ®· ban tỈng cho ngêi: cảnh thuyền đánh cá thu lưới vào lúc bình minh, cảnh lên thật thơ mộng, giống “một tranh mực tàu danh hoạ thời cổ Mũi thuyền in nét mơ hồ l nh vào bầu sương mù trắng sữa có pha đơi chút màu hồng hồng ánh mặt trời chiếu vào Vài bóng người lớn lẫn trẻ ngồi im phăng phắc tượng mui khum khum, hướng vào mặt bờ (…) tồn khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng hài hồ đẹp, vẻ đẹp thực đơn giản tồn bích…” => Mét “s¶n phÈm” q hiÕm cđa ho¸ c«ng cđa ®êi ngêi nghƯ sÜ - Ngêi nghƯ sÜ: “bèi rèi, tim nh ®ang cã c¸i g× bãp th¾t vµo”=> T©m hån rung ®éng thËt sù vµ mét c¶m xóc thÈm mÜ ®ang dÊy lªn lßng anh => Đây niềm hạnh phúc mê say người nghệ sĩ trứơc khám phá sáng tạo, trước đẹp hài hồ, lãng mạn tuyệt diệu đời => Trong kho¶nh kh¾c cđa cc sèng, anh ®· c¶m nhËn ®ỵc c¸i Ch©n, c¸i ThiƯn cđa cc ®êi, t©m hån m×nh nh ®ỵc gét rưa, trë nªn thËt trỴo, tinh kh«i. C¸i ®Đp ®· cã t¸c dơng läc t©m hån ngêi a.2 Phát thứ 2: cảnh tượng phi thẩm mó (một người đàn bà xấu xí, mệt mỏi; hã đàn ông to lớn, dằn), phi nhân tính (người chồng đánh đập vợ cách tàn nhẫn, thô bạo; đứa thương mẹ đánh lại cha mình, )giống trò đùa quái ác sống làm Phùng “ngơ ngác” không tin vào mắt mình, anh kinh ng¹c, thÈn thê, nh “chÕt lỈng” => §©y lµ h×nh ¶nh ®»ng sau c¸i ®Đp “toµn bÝch, toµn thiƯn” mµ anh võa b¾t gỈp trªn biĨn Nã hiƯn bÊt ngê, trí trªu nh trß ®ïa qu¸i ¸c cđa cc sèng Qua phát người nghệ só, nhà văn ra: Cc ®êi kh«ng ®¬n gi¶n, xu«i chiỊu mµ chøa ®ùng nhiỊu nghÞch lÝ, mâu thuẫn Cc sèng lu«n tån t¹i nh÷ng mỈt ®èi lËp: ®Đp - xÊu, thiƯn ¸c…không thể đánh giá người, đời dáng vẻ bề mà phải sâu tìm hiểu, phát chất bên * Kh«ng thĨ ®¶o vÞ trÝ phát ® v× nhµ v¨n ®· cã dơng ý ®Ĩ c¶nh tỵng “trêi cho” hiƯn tríc nh lµ vỏ bäc bªn ngoµi hßng che dÊu c¸i b¶n chÊt thùc cđa ®êi sèng ë bªn  §õng nhÇm lÉn hiƯn tỵng víi b¶n chÊt; ®õng véi ®¸nh gi¸ ngêi, sù vËt ë d¸ng vỴ bỊ ngoµi, ph¶i ph¸t hiƯn b¶n chÊt thùc sù sau vỴ ngoµi ®Đp ®Ï cđa hiƯn tỵng b) C©u chun cđa cđa ngêi ®µn bµ ë toµ ¸n hun - Qua trao đổi, trò chuyện tồ án huyện người đàn bà hàng chài với Phùng Đẩu, trang buồn đời chị lên Đó người đàn bà nghèo khổ, xấu xí Từ lấy chồng đời chị lại trở nên cực, đắng cay hơn: + Cái khổ, nghèo ngày tăng theo đời đứa ngày đơng + Thường xun bị chồng hành hạ, đánh đập “ba ngày trận nhẹ, năm ngày trận nặng” + Chị thầm lặng chịu đựng đớn đau Khi bị chồng đánh “khơng kêu tiếng, khơng chống trả, khơng tìm cách trốn chạy” Chị có lời cầu xin đánh bờ! + Trước sau chị gắn bó với người chồng vũ phu - Người đàn bà cam chịu, chí coi lẽ đương nhiên, đơn giản mưu sinh đầy cam go, thuyền kiếm sống ngồi biển khơi cần có người đàn ơng khoẻ mạnh biết nghề, đứa bà cần sống lớn lên: “Đàn bà thuyền chúng tơi phải sống cho khơng thể sống cho mình” Trong đau khổ triền miên, nguời đàn bà chắt lọc niềm vui hạnh phúc nhỏ nhoi, trªn thun còng cã nh÷ng lóc vỵ chång c¸i sèng hoµ thn, vui vỴ… => Thấp thống hình ảnh người đàn bà bóng dáng người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, giàu lòng vị tha, đức hi sinh( Tác giả gọi người đàn bà cách phiếm định vậy) (+ “ Con cò lặn lội bờ sơng, Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non” + “Con dù lớn mẹ Đi hết đời lòng mẹ theo con.” -Chế lan Viên+ Nhìn q mẹ xa xăm, Lòng ta- chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa”)… -Nguyễn Duy=>Mỗi người cõi đời, người nghệ sĩ khơng thể đơn giản sơ lược nhìn nhận sống người (“ Nhà văn khơng có quyền nhìn vật cách cách đơn giản, nhà văn cần phấn đấu để đào sâu chất người vào tầng sâu lịch sử”.) chánh án Đẩu (có lòng tốt, sẵn sàng bảo vệ công lí - C©u chun gióp ngêi nghƯ sÜ hiĨu râ: + VỊ ngêi ®µn bµ: Cc ®êi ngêi ®µn bµ nµy kh«ng hỊ gi¶n ®¬n, phụ nữ nghèo kho,å nhẫn nhục, sống kín đáo Trong hoµn c¶nh nµy, chÞ kh«ng cã c¸ch hµnh xư nµo kh¸c, kh«ng hỊ cam chÞu mét c¸ch v« lÝ, kh«ng hỊ n«ng nỉi mét c¸ch ngê nghƯch mµ thùc chÞ ta lµ mét ngêi rÊt s©u s¾c, thÊu hiĨu lÏ ®êi, chò có tâm hồn đẹp đẽ, giàu đức hi sinh lòng vò tha (trong m¾t chÞ, ngêi chång vò phu chØ lµ n¹n nh©n cđa hoµn c¶nh sèng kh¾c nghiƯt) => Nh©n hËu, bao dung, giµu ®øc hi sinh, lßng vÞ tha + Về người chồng chò (nghèo khó, cực trở nên vũ phu + VỊ §Èu: cã lßng tèt, s½n sµng b¶o vƯ c«ng lÝ nhng kinh nghiệm sống chưa nhiều, anh cha thùc sù ®i s©u vµo ®êi sèng nh©n d©n=> ph¸p lt cÇn ph¶i ®i vµo ®êi sèng nhân dân + VỊ b¶n th©n : m×nh ®· ®¬n gi¶n nh×n nhËn vÊn ®Ị  Qua câu chuyện người đàn bà hàng chài, cách xử nhân vật, t¸c gi¶ muốn gởi đến ngêi ®äc thông điệp: đừng nhìn đời, người cách đơn giản, phiếm diện; phải đánh giá việc, tượng cách mối quan hệ đa diện, nhiều chiều c) TÊm ¶nh ®ỵc chän “trong bé lÞch n¨m Êy” - Mỗi lần nhìn kó vào ảnh đen trắng, người nghệ só thấy “hiện lên màu hồng hồng ánh sương mai” (đó chÊt th¬ cđa cc sèng, lµ vỴ ®Đp l·ng m¹n cđa cc ®êi, lµ biĨu tỵng cđa nghƯ tht) Và nhìn lâu hơn, anh thấy “người đàn bà bước khỏi ảnh” (đó hiƯn th©n cđa nh÷ng lam lò, khèn khã cđa ®êi thêng, lµ sù thËt cc ®êi ®»ng sau nghƯ tht)  Ý nghóa: NghƯ tht ch©n chÝnh kh«ng bao giê xa rêi cc ®êi NghƯ tht lµ chÝnh cc ®êi vµ ph¶i lu«n lu«n v× cc ®êi d) §Ỉc s¾c nghƯ tht cđa TP - Tình truyện độc đáo, có ý nghóa khám phá, phát đời sống - Tác giả lựa chọn kể, điểm nhìn thích hợp, làm cho câu chuyện trở nên gần gũi, chân thực, có sức thuyết phục cao - Ngôn ngữ nhân vật sinh động, phù hợp tính cách nhân vật Lời văn giản dò mà sâu sắc, đa nghóa e Ý nghóa văn bản: Chiếc thuyền xa thể chiêm nghệm sâu sắc nhà văn nghệ thuật đời: Nghệ thuật chân phải gắn với đời, đời; người nghệ só cần phải nhìn nhận sống người cách toàn diện, sâu sắc Tác phẩm rung lên hồi chuông báo động tình trạng bạo lực gia đình hậu khôn lường Mïa l¸ rơng vên Ma V¨n Kh¸ng I T×m hiĨu chung T¸c gi¶ Ma V¨n Kh¸ng, tªn khai sinh lµ §inh Träng §oµn, sinh n¨m 1936, quª gèc ë phêng Kim Liªn, qn §èng §a, Hµ Néi, lµ ngêi cã nhiỊu ®ãng gãp tÝch cùc cho sù vËn ®éng vµ ph¸t triĨn nhiỊu mỈt cđa v¨n häc nghƯ tht ¤ng ®ỵc tỈng gi¶i thëng v¨n häc ASEAN n¨m 1998 vµ gi¶i thëng Nhµ níc vỊ v¨n häc nghƯ tht n¨m 2001 T¸c phÈm chÝnh (SGK) Mïa l¸ rơng vên TiĨu thut ®ỵc tỈng gi¶i thëng Héi nhµ v¨n ViƯt Nam n¨m 1986 Th«ng qua c©u chun x¶y gia ®×nh «ng B»ng, mét gia ®×nh nỊn nÕp, lu«n gi÷ gia ph¸p trë nªn chao ®¶o tríc nh÷ng c¬n ®Þa chÊn tinh thÇn tõ bªn ngoµi, nhµ v¨n bµy tá niỊm lo l¾ng s©u s¾c cho gi¸ trÞ trun thèng tríc nh÷ng ®ỉi thay cđa thêi cc II ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: Nh©n vËt chÞ Hoµi - ChÞ Hoµi mang vỴ ®Đp ®»m th¾m cđa ngêi phơ n÷ n«ng th«n: “ngêi thon gän ……miƯng cêi rÊt t¬i” - NÐt ®»m th¾m, mỈn mµ to¸t lªn tõ t©m hån chÞ, tõ t×nh c¶m ®«n hËu, tõ c¸ch øng xư, quan hƯ víi mäi ngêi - Bëi v× “ngêi phơ n÷ tëng ®· c¾t hÕt mèi d©y liªn hƯ víi gia ®×nh nµy, vÉn giao c¶m, vÉn chia sỴ bn vui vµ cïng tham dù cc sèng cđa gia ®×nh nµy” - Trong tiỊm thøc mçi ngêi “vÉn sèng ®éng mét chÞ Hoµi ®Đp ngêi, ®Đp nÕt” => Nh©n vËt chÞ Hoµi lµ mÉu ngêi phơ n÷ vÉn gi÷ ®ỵc nÐt ®Đp trun thèng q gi¸ tríc nh÷ng “c¬n ®Þa chÊn” x· héi C¶nh sum häp tríc giê cóng tÊt niªn * DiƠn biÕn t©m lÝ hai nh©n vËt «ng B»ng vµ chÞ Hoµi c¶nh gỈp l¹i: - ¤ng B»ng: Nçi vui mõng, xóc ®éng kh«ng dÊu giÕm cđa «ng gỈp l¹i ngêi ®· tõng lµ d©u trëng mµ «ng rÊt mùc q mÕn - ChÞ Hoµi: TiÕng gäi cđa chÞ nghĐn ngµo tiÕng nÊc “«ng!”  C¶nh gỈp vui mõng nhiƠm mét nçi tiÕc th¬ng ®au bn, ª nhøc c¶ tim gan * Khung c¶nh tÕt vµ dßng t©m t cïng víi lêi khÊn cđa «ng B»ng tríc bµn thê - Khung c¶nh tÕt: khãi h¬ng, m©m cç thÞnh so¹n “vµo c¸i thêi bi ®Êt níc cßn nhiỊu khã kh¨n sau h¬n ba m¬i n¨m chiÕn tranh ”, mäi ngêi gia ®×nh tỊ tùu, qu©y qn => TÊt c¶ chn bÞ chu ®¸o cho kho¶nh kh¾c tri ©n tríc tỉ tiªn chiỊu 30 tÕt - ¤ng B»ng “so¸t l¹i hµng khuy ¸o, chØnh l¹i cµ v¹t, ho khan mét tiÕng, dÞch ch©n l¹i tríc mỈt bµn thê” “Tho¸ng c¸i, «ng B»ng nh quªn hÕt xung quanh vµ b¶n thĨ D©ng lªn «ng c¸i c¶m gi¸c thiªng liªng rÊt ®çi quen th©n vµ t©m trÝ «ng bçng mê nhoµ Thµ thÇy mĐ ®· c¸ch trë ngµn trïng mµ vÉn h»ng sèng cïng ch¸u Con vÉn v¼ng nghe ®©u ®©y lêi gi¸o hn ” => Nh÷ng h×nh ¶nh sèng ®éng gieo vµo lßng ngêi ®äc niỊm xóc ®éng rng rng, ®Ị råi “nhËp vµo dßng xóc ®éng tri ©n tiªn tỉ vµ nh÷ng ngêi ®· kht”  Bµy tá lßng tri ©n tríc tỉ tiªn, tríc nh÷ng ngêi ®· mÊt lƠ cóng tÊt niªn - chiỊu 30 tÕt, ®iỊu ®ã ®· trë thµnh mét nÐt v¨n ho¸ trun thèng ®¸ng tr©n träng vµ tù hµo cđa d©n téc ta “Qu¸ khø kh«ng c¾t rêi víi hiƯn t¹i Tỉ tiªn kh«ng t¸ch rêi víi ch¸u TÊt c¶ liªn kÕt mét m¹ch bỊn chỈt thủ chung” Dï cc sèng hiƯn ®¹i mu«n sù ®ỉi thay cïng sù thay ®ỉi cđa nh÷ng c¸ch nghÜ, c¸ch sèng, nh÷ng quan niƯm míi, nÐt ®Đp trun thèng v¨n hãa Êy vÉn ®ang vµ rÊt cÇn ®ỵc g×n gi÷, tr©n träng Nghệ thuật: Cách kể chuyện tự nhiên, miêu tả nội tâm nhân vật tinh tế, sâu sắc Ý nghóa văn bản: qua đoạn trích, người đọc cảm nhạn nét đẹp truyền thống văn hoá dân tộc, để không đánh trước tác động kinh tế thò trường Mét ngêi hµ Néi Ngun Kh¶i I T×m hiĨu chung T¸c gi¶ + Ngun Kh¶i (1930-2008) tªn khai sinh lµ Ngun M¹nh Kh¶i, sinh t¹i Hµ Néi + Ngun Kh¶i viÕt v¨n tõ n¨m 1950 Tríc c¸ch m¹ng, s¸ng t¸c c¶u Ngun Kh¶i tËp trung vỊ ®êi sèng n«ng th«n qu¸ tr×nh x©y dùng cc sèng míi vµ h×nh tỵng ngêi lÝnh kh¸ng chiÕn chèng MÜ Sau n¨m 1975, s¸ng t¸c cđa «ng ®Ị cËp ®Õn nhiỊu vÊn ®Ị x· héi - chÝnh trÞ cã tÝnh thêi sù, quan t©m ®Õn tÝnh c¸ch, t tëng, tinh thÇn cđa ngêi hiƯn tríc nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p cđa ®êi sèng T¸c phÈm Mét ngêi Hµ Néi in tËp trun ng¾n cïng tªn cđa Ngun Kh¶i (1990) II ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN Nh©n vËt c« HiỊn * TÝnh c¸ch, phÈm chÊt - Nh©n vËt trung t©m - c« HiỊn vÉn gi÷ ®ỵc c¸i cèt c¸ch ngêi Hµ Néi C« sèng th¼ng th¾n, ch©n thµnh, kh«ng giÊu giÕm quan ®iĨm, th¸i ®é cđa m×nh víi mäi hiƯn tỵng xung quanh - Suy nghÜ vµ c¸ch øng xư cđa c« tõng thêi ®o¹n cđa ®Êt níc: + Hoµ b×nh lËp l¹i ë miỊn B¾c, c« HiỊn nãi vỊ niỊm vui vµ c¶ nh÷ng c¸i cã phÇn m¸y mãc, cùc ®oan cđa cc sèng xung quanh + MiỊn B¾c bíc vµo thêi k× ®¬ng ®Çu víi chiÕn tranh ph¸ ho¹i b»ng kh«ng qu©n cđa MÜ C« HiỊn d¹y c¸ch sèng “biÕt tù träng, biÕt xÊu hỉ”, biÕt sèng ®óng víi b¶n chÊt ngêi Hµ Néi §ã còng lµ lÝ v× c« s½n sµng cho trai trËn + Sau chiÕn th¾ng mïa xu©n 1975, ®Êt níc thêi k× ®ỉi míi, gi÷a kh«ng khÝ x« bå cđa thêi kinh tÕ thÞ trêng, c« HiỊn vÉn lµ “mét ngêi Hµ néi cđa h«m nay, thn t Hµ Néi, kh«ng pha trén” Tõ chun c©y si cỉ thơ ë ®Ịn Ngäc S¬n, c« HiỊn nãi vỊ niỊm tin vµo cc sèng ngµy cµng tèt ®Đp h¬n * C« HiỊn- "mét h¹t bơi vµng cđa Hµ Néi" - Nãi ®Õn h¹t bơi, ngêi ta nghÜ ®Õn vËt nhá bÐ, tÇm thêng Cã ®iỊu lµ h¹t bơi vµng th× dï nhá bÐ nhng cã gi¸ trÞ q b¸u - C« HiỊn lµ mét ngêi Hµ Néi b×nh thêng nhng c« thÊm s©u nh÷ng c¸i tinh hoa b¶n chÊt ngêi Hµ Néi Bao nhiªu h¹t bơi vµng, bao nhiªu ngêi nh c« HiỊn sÏ hỵp l¹i thµnh nh÷ng “¸ng vµng” chãi s¸ng ¸ng vµng Êy lµ phÈm gi¸ ngêi Hµ Néi, lµ c¸i trun thèng cèt c¸ch ngêi Hµ Néi  Mét so s¸nh ®éc ®¸o n»m m¹ch tr÷ t×nh ngo¹i ®Ị cđa ngêi kĨ chun B¶n s¾c Hµ Néi, v¨n ho¸ Hµ Néi lµ chÊt vµng 10 lµ má vµng trÇm tÝch ®ỵc båi ®¾p, tÝnh tu tõ biÕt bao h¹t bơi vµng nh lµ HiỊn C¸c nh©n vËt kh¸c trun + Nh©n vËt "t«i" - Ngêi ®· chøng kiÕn vµ tham gia vµo nhiỊu chỈng ®êng lÞch sư cđa d©n téc: quan s¸t tinh tÕ, c¶m nhËn nh¹y bÐn, s¾c s¶o, ®Ỉc bÞªt lµ vỊ nh©n vËt c« HiỊn, vỊ Hµ Néi vµ ngêi Hµ Néi => Èn s©u giäng ®iƯu võa vui ®ïa, kh«i hµi, võa kh«n ngoan, tr¶i ®êi lµ h×nh ¶nh mét ngêi g¾n bã thiÕt tha víi vËn mƯnh ®Êt níc, tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cđa d©n téc Nh©n vËt “t«i” mang h×nh bãng Ngun Kh¶i, lµ ngêi kĨ chun, mét s¸ng t¹o nghƯ tht s¾c nÐt ®em ®Õn cho t¸c phÈm mét ®iĨm nh×n trÇn tht ch©n thËt kh¸ch quan vµ ®óng ®¾n, s©u s¾c + Nh©n vËt Dòng- trai ®Çu rÊt mùc yªu q cđa c« HiỊn - Anh ®· sèng ®óng víi nh÷ng lêi mĐ d¹y vỊ c¸ch sèng cđa ngêi anh cïng víi 660 niªn u tó cđa Hµ Néi lªn ®êng hiÕn d©ng ti xu©n cđa m×nh cho ®Êt níc Dòng, Tt vµ tÊt c¶ nh÷ng chµng trai Hµ Néi Êy ®· gãp phÇn t« th¾m thªm cèt c¸ch tinh thÇn ngêi Hµ Néi, phÈm gi¸ cao ®Đp cđa ngêi ViƯt Nam + Bªn c¹nh sù thËt vỊ nh÷ng ngêi Hµ Néi cã phÈm c¸ch cao ®Đp, cßn cã nh÷ng ngêi t¹o nªn “nhËn xÐt kh«ng mÊy vui vỴ” cđa nh©n vËt “t«i” vỊ Hµ Néi §ã lµ “«ng b¹n trỴ ®¹p xe nh giã” ®· lµm xe ngêi ta st ®ỉ l¹i cßn phãng xe vỵt qua råi quay mỈt l¹i chưi “Tiªn s c¸i anh giµ” , lµ nh÷ng ngêi mµ nh©n vËt t«i quªn ®êng ph¶i hái th¨m §ã lµ nh÷ng “h¹t s¹n cđa Hµ Néi”, lµm mê ®i nÐt ®Đp tÕ nhÞ, lÞch cđa ngêi Trµng An Cc sèng cđa ngêi Hµ Néi cÇn ph¶i lµm rÊt nhiỊu ®iĨm ®Ĩ gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸i ®Đp tÝnh c¸ch ngêi Hµ Néi c ý nghÜa cđa c©u chun "c©y si cỉ thơ" + H×nh ¶nh nãi lªn qui lt bÊt diƯt cđa sù sèng Quy lt nµy ®ỵc kh¼ng ®Þnh b»ng niỊm tin cđa ngêi thµnh ®· kiªn tr× cøu sèng ®ỵc c©y si + C©y si còng lµ mét biĨu tỵng nghƯ tht, mét h×nh ¶nh Èn dơ vỊ vỴ ®Đp cđa Hµ Néi: Hµ Néi cã thĨ bÞ tµn ph¸, bÞ nhiƠm bƯnh nhng vÉn lµ mét ngêi Hµ Néi víi trun thèng v¨n ho¸ ®· ®ỵc nu«i dìng st trêng k× lÞch sư, lµ cèt c¸ch, tinh hoa, linh hån ®Êt níc Nghệ thuật: Ngôi kể theo nhân vật hoá, quan sát tinh tế, triết luận sâu sắc; nhìn đằm thắm, nhân hậu Ý nghóa văn bản: sống ngày nâng cao vật chất đòi hỏi người phải có lòng tự trọng, biết giữ gìn nếp sống văn hoá truyền thống tốt đẹp ông cha Mỗi người góp phần phát huy, gìn giữ truyền thống, vẻ đẹp văn hoá dân tộc Thc Lç TÊn I T×m hiĨu chung T¸c gi¶ + Lç TÊn (1881-1936) tªn thËt lµ Chu Thơ Nh©n, quª ë phđ ThiƯu Hng, tØnh ChiÕt Giang, miỊn §«ng Nam Trung Qc ¤ng lµ nhµ v¨n c¸ch m¹ng lçi l¹c cđa Trung Qc thÕ kØ XX + Ti trỴ cđa Lç TÊn ®· nhiỊu lÇn ®ỉi nghỊ ®Ĩ t×m mét ®êng cèng hiÕn cho d©n téc: tõ nghỊ khai má ®Õn hµng h¶i råi nghỊ y, ci cïng lµm v¨n nghƯ ®Ĩ thøc tØnh qc d©n ®ång bµo Con ® êng gian nan ®Ĩ chän ngµnh nghỊ cđa Lç TÊn võa mang ®Ëm dÊu Ên lÞch sư Trung Hoa thêi cËn hiƯn ®¹i, võa nãi lªn t©m hut cđa mét ngêi u tó cđa d©n téc + Quan ®iĨm s¸ng t¸c v¨n nghƯ cđa Lç TÊn ®ỵc thĨ hiƯn nhÊt qu¸n toµn bé s¸ng t¸c cđa «ng: phª ph¸n nh÷ng c¨n bƯnh tinh thÇn khiÕn cho qc d©n mª mi, tù tho¶ m·n “ngđ say mét c¸i nhµ hép b»ng s¾t kh«ng cã cưa sỉ” + T¸c phÈm chÝnh: AQ chÝnh trun (KiƯt t¸c cđa v¨n häc hiƯn ®¹i Trung Qc vµ thÕ giíi), c¸c tËp Gµo thÐt, Bµng hoµng, Trun cò viÕt theo lèi míi, h¬n chơc tËp t¹p v¨n cã gi¸ trÞ phª ph¸n, tÝnh chiÕn ®Êu cao T¸c phÈm: a Hoµn c¶nh s¸ng t¸c trun Thc Thc ®ỵc viÕt n¨m 1919, ®óng vµo lóc cc vËn ®éng Ngò tø bïng nỉ §©y lµ thêi k× ®Êt níc Trung Hoa bÞ c¸c ®Õ qc Anh, Nga, Ph¸p, §øc, NhËt x©u xÐ X· héi Trung Hoa biÕn thµnh nưa phong kiÕn, nưa thc ®Þa, nhng nh©n d©n l¹i an phËn chÞu nhơc §ã lµ c¨n bƯnh ®ín hÌn, tù tho¶ m·n, c¶n trë nghiªm träng ®êng gi¶i phãng d©n téc ChÝnh nhµ c¸ch m¹ng lçi l¹c thêi nµy lµ T«n Trung S¬n còng nãi: Ngêi Trung Qc lµ mét bƯnh trÇm träng” Thc ®· ®êi bèi c¶nh Êy víi mét th«ng ®iƯp: cÇn suy nghÜ nghiªm kh¾c vỊ mét ph¬ng thc ®Ĩ cøu d©n téc b-Tóm tắt tác phẩm: - Một đêm mùa thu gần sáng , Lão Hoa đem số tiền vợ chồng dành dụm pháp trường , gặp đao phủ mua bánh tẩm máu tử tù cho thằng Thun ,con trai lão ăn để chữa bệnh lao (Mua thuốc , uống thuốc )(người kể chuyện lão Hoa) - Trời sáng , qn trà vợ chồng lão Hoa đơng khách dần , người bàn tán chết tử tù Tử tù Hạ Du , người cách mạng bị xử chém chống Nhật Mọi người cho Hạ Du thằng điên , thằng khốn nạn khen Cụ Ba khơn tố cáo cháu để lấy tiền thưởng Họ cho vợ chồng lão Hoa may tìm máu để tẩm bánh bao làm thuốc (bàn thuốc) (người kể chuyện biết tuốt) - Tiết minh vào mùa xn năm sau , bà Hoa thăm mộ ( thằng Thun chết bệnh lao dù ăn bánh bao tẩm máu người) Bà gặp bà mẹ Hạ Du Mẹ Hạ Du lúc đầu ngại ngùng , sau bà Hoa bước qua ranh giới phân chia khu nghĩa địa dành cho dành cho người nghèo sang khu dành cho ngưòi chết chém để an ủi mẹ Hạ Du Cả hai bà mẹ kinh ngạc thấy mộ Hạ Du có vòng hoa (hậu thuốc) (người kể chuyện bà Hoa) c Chủ đề: - Phê phán bệnh mê muội, lạc hậu nhân dân Trung quốc đầu Kỉ XX; nhà văn bày tỏ niềm tin vào tương lai: nhân dân thức tỉnh, hiểu cách mạng dấn bước theo cách mạng II §äc- hiĨu ý nghÜa nhan ®Ị trun vµ h×nh tỵng chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u: Nhan ®Ị "Thc" Thc ph¶n ¸nh mét qu¸ tr×nh suy t nỈng nỊ cđa Lç TÊn (®éng c¬ vµ mơc ®Ých ®ỉi nghỊ cđa Lç TÊn) NhËn thøc râ thùc tr¹ng nhËn thøc cđa ngêi d©n Trung Qc thêi bÊy giê “ngu mi vµ hÌn nh¸t”, nhµ v¨n kh«ng cã ý ®Þnh vµ còng kh«ng ®Ỉt vÊn ®Ị bèc thc cho x· héi mµ chØ mn “l«i hÕt bƯnh tËt cđa qc d©n, lµm cho mäi ngêi chó ý vµ t×m c¸ch ch¹y ch÷a” Nhan ®Ị trun cã nhiỊu nghÜa + TÇng nghÜa ngoµi cïng lµ ph¬ng thc trun thèng ch÷a bƯnh lao.Với tầng nghĩa này, chủ đề tư tưởng truyện chống mê tín dị đoan + Tªn trun cßn hµm nghÜa s©u xa h¬n, mang tÝnh khai s¸ng: ®©y lµ thø thc ®éc, mäi ng êi cÇn ph¶i gi¸c ngé r»ng c¸i gäi lµ thc ch÷a bƯnh lao ®ỵc sïng b¸i lµ mét thø thc ®éc + Tªn trun mang tÇng nghÜa thø ba: Ph¶i t×m mét ph¬ng thc lµm cho qn chóng gi¸c ngé c¸ch m¹ng vµ lµm cho c¸ch m¹ng g¾n bã víi qn chóng Hình ảnh đám đơng quần chúng: - Buổi sáng sớm, pháp trường , lão Hoa mua bánh bao tẩm máu tử tù chữa bệnh cho bị đám đơng xơ đẩy ào, chen bật lão st ngã Đó người xem hành hình nhà cách mạng Hạ Du Đám đơng khiến ta liên tưởng đến đám đơng xem hành hình người Trung Quốc chống Nhật khiến Lỗ Tấn đến định : Chữa bệnh thể xác khơng quan trọng chữa bệnh tinh thần cho quốc dân - Khi trời sáng hẳn, qn trà đơng khách lão Hoa, Cậu Năm Gù, Cả Khang, người râu hoa râm…cùng bàn tán chết Hạ Du với thái độ miệt thị Họ cho anh “thằng khốn nạn”, “hắn điên thật rồi”.Và họ cho chết Hạ Du có hai người gặp may May Cụ Ba nhờ tố cáo cháu nên thưởng số tiền lớn mà gia đình khỏi bị liên luỵ, lão Hoa có máu Hạ Du để chấm bánh bao làm thuốc chữa bệnh cho thằng Thun Tóm lại, qua hai việc trên,và ngơn ngữ người kể chuyện , ta thấy đám đơng quần chúng thật mê muội Sự hiểu biết thái độ họ vấn đề đất nước,về bệnh tật ,về đời q hạn chế Nói Lỗ Tấn họ “ngủ qn nhà hộp sắt khơng có cửa sổ” Phải làm để thức tỉnh họ.Ta thấy nhân vật Hạ Du người u nước anh thật đơn ý nghÜa cc bµn ln qu¸n trµ vỊ H¹ Du + Chđ ®Ị bµn ln cđa nh÷ng ngêi qu¸n trµ cđa l·o Hoa tríc hÕt lµ c«ng hiƯu cđa “thø thc ®Ỉc biƯt” - chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u ngêi + Tõ viƯc bµn vỊ c«ng hiƯu cđa chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u H¹ Du chun sang bµn vỊ b¶n th©n nh©n vËt H¹ Du lµ diƠn biÕn tù nhiªn, hỵp lÝ + Ngêi tham gia bµn ln t¸n thëng rÊt ®«ng song ph¸t ng«n chđ u vÉn lµ tªn ®ao phđ C¶ Khang, ngoµi cßn mét ngêi cã tªn kÌm theo ®Ỉc ®iĨm (cËu N¨m gï) vµ hai ngêi: “Ngêi tr©u hoa r©m”, “anh chµng hai m¬i ti” + Nh÷ng lêi bµn ln Êy, Lç TÊn ®· cho ta thÊy: Bé mỈt tµn b¹o, th« lç cđa C¶ Khang Sù l¹c hËu c¶u d©n chóng T Q ®¬ng thêi Lßng yªu níc cđa ngêi chiÕn sÜ cm H¹ Du * Nhân vật Hạ Du: - Nhân vật Hạ Du khơng xuất trực tiếp tác phẩm mà giới thiệu thơng qua nhân vật khác qua thái độ người kể chuyện + Hạ Du người u nước, nhà cách mạng tiên phong , dũng cảm xả thân nghĩa lớn + Nhưng anh đơn, khơng hiểu anh kể mẹ anh Anh đổ máu quần chúng mà họ lại lấy máu anh để tẩm bánh bao chữa bệnh lao + Hạ Du hình ảnh tượng trưng cách mạng Tân Hợi, cách mạng góp phần đánh đổ chế độ phong kiến Trung Quốc lại xa rời quần chúng nên thất bại Qua hình tượng Hạ Du, Lỗ Tấn muốn bày tỏ lòng kính trọng với cách mạng Kh«ng gian, thêi gian nghƯ tht vµ ý nghÜa cđa só chi tiết cuối truyện: + C©u chun x¶y bi sím vµo hai mïa thu, mïa xu©n cã ý nghÜa tỵng trng Bi s¸ng ®Çu tiªn cã c¶nh: c¶nh s¸ng tinh m¬ ®i mua b¸nh bao chÊm m¸u ngêi, c¶nh ph¸p trêng vµ c¶nh cho ¨n b¸nh, c¶nh qu¸n trµ Ba c¶nh gÇn nh liªn tơc, diƠn mïa thu l¹nh lÏo Bèi c¶nh qu¸n trµ vµ ®êng lµ n¬i tơ tËp cđa nhiỊu lo¹i ngêi ®ã h×nh dung ®ỵc d ln vµ ý thøc x· héi Bi s¸ng ci cïng lµ vµo dÞp tÕt Thanh minh - mïa xu©n t¶o mé Mïa thu l¸ rơng, mïa xu©n ®©m chåi n¶y léc, gieo mÇm + Nghĩa địa làng mộ dày khít bánh bao nhà giàu ngày mừng thọ, có đường mòn chia làm hai: Nghĩa địa người chết chém phía bên trái nghĩa địa người nghèo phía bên phải Con đường mòn biểu tượng cho tập qn xấu trở thành thói quen => Ranh giíi ph©n chia gi÷a ngêi c¸ch m¹ng vµ qn chóng nh©n d©n lao ®éng nghÌo khỉ=> Sù ng¨n c¸ch xa rêi gi÷a CMTS vµ QCND + “Bµ Hoa bíc sang ®êng mßn… ” => Sù ®ång c¶m cđa hai bµ mĐ bÊt h¹nh, gặp đồng cảm tình thương sâu sắc => b¸o hiƯu sù ®ỉi thay – ranh giíi xo¸ bá Gi¸ trÞ nh©n v¨n cđa t¸c phÈm - Cả hai bà mẹ kinh ngạc thấy mộ Hạ Du có vòng hoa : “hoa trắng hoa hồng nằm khoanh nấm mộ khum khum” Bà mẹ Hạ Du lẩm bẩm câu hỏi “Thế nào?” Câu hỏi vừa hàm chứa sửng sốt, vừa ẩn giấu niềm vui có người hiểu Đồng thời câu hỏi đòi hỏi có câu trả lời Việc làm Hạ Du khiến người phải suy nghĩ cách nghiêm túc Với vòng hoa, Lỗ Tấn bày tỏ trân trọng tiếc thương người chiến sĩ cách mạng tiên phong - Hình ảnh hai bà già về, bên nhau, kết hợp hình ảnh quạ cất lên tiếng kêu “rất to”, “xòe đơi cánh, nhún mình” “vút bay thẳng phía chân trời xa”, “như mũi tên” dấu hiệu trật tự xã hội xuất hiện, thể niềm tin Lỗ Tấn vào tương lai, vào thức tỉnh người dân vốn trước mê muội, sử dụng bánh bao tẩm máu người để làm thuốc Họ thức tỉnh, họ biết sát cánh bên Nghệ thuật: - Hình ảnh, ngôn từ giàu tính biểu tượng - Lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên mà sâu sắc, lôi Ý nghóa văn bản: - Người TQ cần có thứ thuốc để chữa trò tận gốc bệnh mê muội tinh thần - Nhân dân không nên “ngủ say hộp nhà sắt cửa sổ” người CM không nên “bôn ba chốn quạnh hiu”, mà phải bám sát quần chúng vận động, giác ngộ họ Sè phËn ngêi (TrÝch) S«-l« -khèp I TÌM HIỂU CHUNG: 1.T¸c gi¶ - A.S«-l«-khèp (1905-1984) lµ nhµ v¨n X«-viÕt lçi l¹c, ®ỵc vinh dù nhËn gi¶i thëng Nobel vỊ v¨n häc n¨m 1965 («ng cßn ®ỵc nhËn gi¶i thëng v¨n häc Lª-nin, gi¶i thëng v¨n häc qc gia) - Sinh trëng mét gia ®×nh n«ng d©n vïng S«ng §«ng-tØnh R«xt«p Sèng g¾n bã víi quª h¬ng vµ cã nh÷ng trang viÕt rÊt hay vỊ chiÕn tranh, vỊ ngêi lÝnh, vỊ vïng S«ng §«ng Cc ®êi vµ sù nghiƯp cđa S«-l«-khèp g¾n bã mËt thiÕt víi sù ®êi cđa mét chÕ ®é- chÕ ®é x· héi chđ nghÜa t¹i vïng ®Êt S«ng §«ng trï phó, ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ ngêi d©n C«d¾c - Sím tham gia c¸ch m¹ng, võa tù häc, tù kiÕm sèng vµ say mª viÕt v¨n - Lµ nhµ v¨n xt th©n tõ n«ng d©n lao ®éng, S«-l«-khèp am hiĨu vµ ®ång c¶m s©u s¾c víi nh÷ng ngêi trªn m¶nh ®Êt quª h¬ng §Ỉc ®iĨm nỉi bËt chđ nghÜa nh©n ®¹o cđa S«-l«-khèp lµ viƯc quan t©m, tr¨n trë vỊ sè phËn cđa ®Êt níc, cđa d©n téc, nh©n d©n còng nh vỊ sè phËn c¸ nh©n ngêi - Phong c¸ch nghƯ tht: viÕt ®óng sù thËt, kh«ng nÐ tr¸nh nh÷ng sù thËt dï kh¾c nghiƯt ph¶n ¸nh nh÷ng bøc tranh thêi ®¹i réng lín, nh÷ng c¶nh ®êi, nh÷ng ch©n dung sè phËn ®au th¬ng Trong s¸ng t¸c cđa «ng, chÊt bi vµ chÊt hïng, chÊt sư thi vµ chÊt t©m lÝ lu«n ® ỵc kÕt hỵp nhn nhun => C«ng chóng vµ giíi v¨n häc Nga sưng sèt vỊ tµi n¨ng cđa S« l« Khèp: “con ®¹i bµng non…mªnh mang" T¸c phÈm - TP lµ cét mèc quan träng më ch©n trêi míi cho v¨n häc X« ViÕt - Trun cã mét dung lỵng t tëng lín khiÕn cho cã ngêi liƯt nã vµo lo¹i tiĨu thut anh hïng ca Tóm tắt phần trích giảng truyện ngắn Số phận người (1957) Sơ-lơ-khốp Chiến tranh kết thúc, Xơ-cơ- lơp giải ngũ khơng muốn trở lại q nhà Anh đến chỗ đồng đội cũ, xin làm lái xe cho đội vận tải Tình cờ anh gặp bé Va-ni-a mồ cơi, khơng nơi nương tựa bố mẹ em chết chiến tranh Ngay lập tức, anh định nhận Va-ni-a làm Chú bé ngây thơ tin Xơ-cơ-lốp bố đẻ Xơ-cơ-lơp u thương, chăm sóc bé thật chu đáo xem niềm vui lớn, niềm an ủi Tuy nhiên, anh bị ảm ảnh mát q lớn chiến tranh Hằng đêm anh mơ thấy vợ mình, « thức giấc gối đẫm nước mắt » Rồi chuyện rủi ro xảy : xe anh đụng phải bò anh bị thu hồi lái, phải chuyển sang làm thợ mộc để kiếm sống Theo lời mời người bạn khác, Ka-sa-rư, anh dẫn bé Va-ni-a đến với hi vọng chừng nửa năm sau anh cấp lại lái Dù thế, anh cố trấn tĩnh, khơng muốn để bé Va-ni-a biết tâm trạng đau buồn II ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: Nh©n vËt An-®r©y X«-c«-lèp a) Hoµn c¶nh vµ t©m tr¹ng An-®r©y X«-c«-lèp sau chiÕn tranh: - N¨m 1944, sau tho¸t khái c¶nh n« lƯ cđa tï binh, X«-c«-lèp ®ỵc biÕt mét tin ®au ®ín: th¸ng n¨m 1942 vỵ vµ hai g¸i anh ®· bÞ bän ph¸t xÝt giÕt h¹i NiỊm hi väng ci cïng gióp anh b¸m vÝu vµo cc ®êi nµy lµ A-na-t«-li , ®¹i ph¸o binh, ®øa trai yªu q ®ang cïng anh tiÕn ®¸nh BÐclin Nhng ®óng s¸ng ngµy mång th¸ng 5, ngµy chiÕn th¾ng, mét th»ng thiƯn x¹ §øc ®· giÕt chÕt mÊt An-n«-t«-li Anh ®· “ch«n niỊm vui síng vµ niỊm hi väng ci cïng trªn ®Êt ngêi, ®Êt §øc”, “Trong ngêi cã c¸i g× ®ã tung ra” trë thµnh “ngêi mÊt hån” Sau lÇn lỵt mÊt tÊt c¶ ngêi th©n, X«-c«-lèp r¬i vµo nçi ®au cïng cùc - Lêi t©m sù cđa anh t×m ®Õn chÐn rỵu ®Ĩ dÞu bít nçi ®au: “ph¶i nãi r»ng t«i ®· thËt sù say mª c¸i mãn nguy h¹i Êy” Lêi t©m sù Êy cho thÊy sù bÕ t¾c cđa anh => BiĨu d¬ng, ngỵi ca khÝ ph¸ch anh hïng cđa nh©n d©n, S«-l«-khèp còng kh«ng ngÇn ng¹i nãi lªn c¸i gi¸ rÊt ®¾t cđa chiÕn th¾ng, nh÷ng ®au khỉ tét cïng cđa ngêi chiÕn tranh g©y nªn - søc tè c¸o chiÕn tranh ph¸t xÝt m¹nh mÏ cđa t¸c phÈm b) An-®r©y gỈp bÐ Va-ri-a - Gi÷a lóc ®ang l©m vµo t©m tr¹ng bn ®au, bÕ t¾c, An-®r©y ®· gỈp bÐ Va-ri-a, còng lµ mét n¹n nh©n ®¸ng th¬ng cđa chiÕn tranh - Khi nh×n thÊy Va-ri-a tõ xa: “Th»ng bÐ r¸ch b¬n x¬ míp cỈp m¾t th× cø nh nhiỊu ng«i s¸ng sau trËn ma ®ªm” råi “thÝch ®Õn nçi b¾t ®Çu thÊy nhí nã” => T×nh phơ tư thiªng liªng vµ tinh thÇn tr¸ch nhiƯm ®· thøc tØnh X«-c«-lèp Lßng th¬ng xãt d©ng lªn thµnh nh÷ng giät níc m¾t nãng hỉi Anh qut ®Þnh nhËn Va-ri-a lµm - X«-c«-lèp tuyªn bè anh lµ bè th× lËp tøc Va-ni-a chåm lªn «m h«n anh, rÝu rÝt lÝu lo vang c¶ bng l¸i Cßn X«-c«-lèp “m¾t mê ®i, hai bµn tay lÈy bÈy”- søc m¹nh cđa t×nh yªu th¬ng sëi Èm tr¸i tim c« ®¬n, ®em l¹i niỊm vui sèng => Qut ®Þnh bÊt ngê, ®Çy t×nh nh©n ¸i “kh«ng thĨ ®Ĩ cho m×nh vµ nã ch×m ngØm riªng lÏ ®ỵc” Víi lßng nh©n hËu, X«-c«-lèp t×m mäi c¸ch bï ®¾p t×nh c¶m cho Va-ri-a, ch¨m sãc nã T©m hån anh cã sù ®ỉi thay k× diƯu: “nhĐ nhâm, bõng s¸ng lªn…” * ý nghÜa: + Xoa dÞu nçi mÊt m¸t ®au th¬ng chiÕn tranh t©m hån hä + X«-c«-lèp lµ chç dùa v÷ng ch¾c cho cc ®êi bÐ Vania; Vania lµ ngän lưa, niỊm vui sëi Êm tr¸i tim gi¸ l¹nh cđa anh  Kh¼ng ®Þnh niỊm tin vµo dòng khÝ vµ lßng nh©n ¸i cđa nêi Nga, tin tëng vµo t¬ng lai cđa hä, víi ý chÝ kiªn cêng hä sÏ vỵt qua thư th¸ch vµ sèng m·i bªn - gi¸ trÞ nh©n ®¹o cđa TP c) Tinh thÇn tr¸ch nhiƯm cao c¶ vµ nghÞ lùc phi thêng cđa X«-c«-lèp - Khã kh¨n cđa X«-c«-lèp nhËn bÐ Va-ri-a lµm cc sèng thêng nhËt: viƯc nu«i dìng, ch¨m sãc , nh÷ng rđi ro bÊt cø lóc nµo còng cã thĨ x¶y ra, ®Ỉc biƯt lµ viƯc kh«ng thĨ lµm “tỉn th¬ng tr¸i tim bÐ báng cđa Va-ri-a” Bªn c¹nh ®ã lµ nçi khỉ t©m, d»n vỈt cđa anh vỊ nh÷ng kÝ øc vÕt th¬ng t©m hån vÉn ®au ®ín - X«-c«-lèp kh«ng ngõng v¬n lªn ý thøc nhng nçi ®au, vÕt th¬ng lßng khã hµn g¾n §ã chÝnh lµ bi kÞch s©u s¾c sè phËn cđa X«-c«-lèp §ã còng lµ tÝnh ch©n thËt cđa sè phËn ngêi sau chiÕn tranh => Tác phẩm đề cao chủ nghóa nhân đạo cao cả, nghò lực phi thường người lính nhân dân Xô Viết thời hậu chhiến: lòng nhân hậu, vò tha, gắn kết cảnh đời bất hạnh, niềm tin, hi vọng vào tương lai tươi sáng Th¸i ®é cđa ngêi kĨ chun - Th¸i ®é cđa ngêi trÇn tht lµ ®ång c¶nh vµ tin tëng - §o¹n kÕt t¸c phÈm lµ lêi nh¾c nhë, kªu gäi sù quan t©m, tr¸ch nhiƯm cđa toµn x· héi ®èi víi mçi sè phËn c¸ nh©n (H×nh ¶nh “nh÷ng giät níc m¾t ®µn «ng hiÕm hoi nãng báng”, giät níc m¾t “trong chiªm bao”) Nghệ thuật: - Miêu tả sâu sắc, tinh tế nội tâm diễn biến tâm trạng nhân vật - Lối kể chuyện giản dò, sinh động, giàu sức hấp dẫn lôi - Nhiều đoạn trữ tình ngoại đề gây xúc động mạnh cho người đọc Ý nghóa văn bản: Con người ý chí nghò lực, lòng nhân niềm tin vào tương lai, cần vượt qua mát chiến tranh bi kòch số phận «ng giµ vµ biĨn c¶ (TrÝch) Hª- min-uª I T×m hiĨu chung O-nit Hª-minh-uª (1899- 1961): + Nhµ v¨n MÜ ®Ĩ l¹i dÊu Ên s©u s¾c v¨n xu«i hiƯn ®¹i ph¬ng T©y vµ gãp phÇn ®ỉi míi lèi viÕt trun, tiĨu thut cđa nhiỊu thÕ hƯ nhµ v¨n trªn thÕ giíi + Nh÷ng tiĨu thut nỉi tiÕng cđa Hª-minh-uª: MỈt trêi vÉn mäc (1926), Gi· tõ vò khÝ (1929), Chu«ng ngun hån (1940) + Trun ng¾n cđa Hª-minh-uª ®ỵc ®¸nh gi¸ lµ nh÷ng t¸c phÈm mang phong vÞ ®éc ®¸o hiÕm thÊy Mơc ®Ých cđa nhµ v¨n lµ "ViÕt mét ¸ng v¨n xu«i ®¬n gi¶n vµ trung thùc vỊ ngêi" ¤ng giµ vµ biĨn c¶ + §ỵc xt b¶n lÇn ®Çu trªn t¹p chÝ §êi sèng + T¸c phÈm g©y tiÕng vang lín vµ hai n¨m sau Hª-minh-uª ®ỵc trao gi¶i N«-ben + Tãm t¾t t¸c phÈm (SGK) + T¸c phÈm tiªu biĨu cho lèi viÕt "T¶ng b¨ng tr«i": dung lỵng c©u ch÷ Ýt nhng "kho¶ng trèng" ®ỵc t¸c gi¶ t¹o nhiỊu, chóng cã vai trß lín viƯc t¨ng c¸c líp nghÜa cho v¨n b¶n II ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN: Ý nghĩa biểu tượng Hình tượng cá Kiếm: - Biểu tượng ước mơ, lí tưởng mà người theo đuổi đời - Đại diện cho hình ảnh thiên nhiên, vẻ đẹp kiêu hùng, kì vĩ; - Biểu tượng ước mơ sáng tạo nghệ thuật Hình tượng ơng lão đánh cá - Ngợi ca vẻ đẹp, sức mạnh người - Tin tưởng người hành trình chinh phục thử thách ⇒ Bài học thành cơng: + Phải có trí tuệ, hiểu biết, tỉnh táo nhẫn nại + Niềm tin, ý chí nghị lực vượt qua thử thách Trong hồn cảnh điều kiện ta nhận thấy “con người bị hủy diệt khơng bị đánh bại”  Khẳng định niềm tin vào khả tồn người Ý nghĩa ngun lí tảng băng trơi: phần phần chìm - Phần nổi: hành trình theo đuổi, chiến đấu bắt cá Kiếm ơng Lão - Phần chìm: + Hành trình theo đuổi ước mơ, hồi bão + Khám phá, chinh phục tự nhiên + Vượt qua thử thách -> thành cơng + Bài học niềm tin vào thân, sức mạnh khả tồn người Nghệ thuật: - Lối kể chuyện độc đáo, kết hợp nhuần nhuyễn lời kể với văn miêu tả cảnh vật, đối thoại độc thoại nội tâm - nghóa hàm ẩn hình tượng tính đa nghóa ngôn ngữ Ý nghóa văn bản: Cuộc hành trình đơn độc, nhọc nhằn người khát vọng lớn lao minh chứng cho chân lí: “Con người bò thể bò huỷ diệt bò đánh bại” Hån tr¬ng ba, da hµng thÞt (TrÝch) Lu Quang Vò I T×m hiĨu chung T¸c gi¶ Lu Quang Vò (1948- 1988) quª gèc ë §µ N½ng, sinh t¹i Phó Thä mét gia ®×nh trÝ thøc + Tõ 1965 ®Õn 1970: Lu Quang Vò vµo bé ®éi vµ ®ỵc biÕt ®Õn víi t c¸ch mét nhµ th¬ tµi n¨ng ®Çy høa hĐn + Tõ 1970 ®Õn 1978: «ng xt ngò, lµm nhiỊu nghỊ ®Ĩ mu sinh + Tõ 1978 ®Õn 1988: biªn tËp viªn T¹p chÝ S©n khÊu, b¾t ®Çu s¸ng t¸c kÞch vµ trë thµnh mét hiƯn tỵng ®Ỉc biƯt cđa s©n khÊu kÞch trêng nh÷ng n¨m 80 víi nh÷ng vë ®Ỉc s¾c nh: Sèng m·i ti 17, HĐn ngµy trë l¹i, Lêi thỊ thø 9, kho¶nh kh¾c vµ v« tËn, BƯnh sÜ, T«i vµ chóng ta, Hai ngµn ngµy oan tr¸i, Hån Tr¬ng Ba, da hµng thÞt,… Lu Quang Vò lµ mét nghƯ sÜ ®a tµi: lµm th¬, vÏ tranh, viÕt trun, viÕt tiĨu ln,… nhng thµnh c«ng nhÊt lµ kÞch ¤ng lµ mét nh÷ng nhµ so¹n kÞch tµi n¨ng nhÊt cđa nỊn v¨n häc nghƯ tht ViƯt Nam hiƯn ®¹i Lu Quang Vò ®ỵc tỈng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vỊ v¨n häc nghƯ tht n¨m 2000 Vë kÞch Hån Tr¬ng Ba, da hµng thÞt + Vë kÞch ®ỵc Lu Quang Vò viÕt vµo n¨m 1981, ®ỵc c«ng diƠn vµo n¨m 1984 + Tõ mét cèt trun d©n gian, t¸c gi¶ ®· x©y dùng thµnh mét vë kÞch nãi hiƯn ®¹i, ®Ỉt nhiỊu vÊn ®Ị míi mỴ cã ý nghÜa t tëng, triÕt lÝ vµ nh©n v¨n s©u s¾c §o¹n trÝch lµ phÇn lín c¶nh VII §©y còng lµ ®o¹n kÕt cđa vë kÞch, ®óng vµo lóc xung ®ét trung t©m cđa vë kÞch lªn ®Õn ®Ønh ®iĨm Sau mÊy th¸ng sèng t×nh tr¹ng "bªn mét ®»ng, bªn ngoµi mét nỴo", nh©n vËt Hån Tr¬ng Ba ngµy cµng trë nªn xa l¹ víi b¹n bÌ, ngêi th©n gia ®×nh vµ tù ch¸n ghÐt chÝnh m×nh, mn tho¸t khái nghÞch c¶nh trí trªu II §äc- hiĨu v¨n b¶n PhÇn ®Çu: tríc §Õ ThÝch xt hiƯn + Tríc diƠn cc ®èi tho¹i gi÷a hån vµ x¸c, nhµ viÕt kÞch ®· ®Ĩ cho Hån Tr¬ng Ba "ngåi «m ®Çu mét håi l©u råi vơt ®øng dËy" víi mét lêi ®éc tho¹i ®Çy khÈn thiÕt: "- Kh«ng Kh«ng! T«i kh«ng mn sèng nh thÕ nµy m·i! T«i ch¸n c¸i chç ë kh«ng ph¶i lµ cđa t«i nµy l¾m råi! C¸i th©n thĨ kỊnh cµng, th« lç nµy, ta b¾t ®Çu sỵ mi, ta chØ mn rêi xa mi tøc kh¾c!NÕu c¸i hån cđa ta cã h×nh thï riªng nhØ, ®Ĩ nã t¸ch khái c¸i x¸c nµy, dï chØ mét l¸t" + Hån Tr¬ng Ba ®ang ë t©m tr¹ng v« cïng bøc bèi, ®au khỉ (Nh÷ng c©u c¶m th¸n ng¾n, dån dËp cïng víi íc ngun kh¾c kho¶i) - Hån bøc bèi bëi kh«ng thĨ nµo tho¸t khái c¸i th©n x¸c mµ hån ghª tëm - Hån ®au khỉ bëi m×nh kh«ng cßn lµ m×nh n÷a + Tr¬ng Ba b©y giê vơng vỊ, th« lç, phò phµng l¾m Hån Tr¬ng Ba còng cµng lóc cµng r¬i vµo tr¹ng th¸i ®au khỉ, tut väng + Trong cc ®èi tho¹i víi x¸c anh hµng thÞt, Hån Tr¬ng Ba ë vµo thÕ u, ®i lÝ bëi x¸c nãi nh÷ng ®iỊu mµ dï mn hay kh«ng mn Hån vÉn ph¶i thõa nhËn (c¸i ®ªm «ng ®øng c¹nh vỵ anh hµng thÞt víi "tay ch©n run rÈy", "h¬i thë nãng rùc", "cỉ nghĐn l¹i" vµ "st n÷a th×…" §ã lµ c¶m gi¸c "xao xun" tríc nh÷ng mãn ¨n mµ tríc ®©y Hån cho lµ "phµm" §ã lµ c¸i lÇn «ng t¸t th»ng «ng "tãe m¸u måm m¸u mòi",…) + X¸c anh hµng thÞt gỵi l¹i tÊt c¶ nh÷ng sù thËt Êy khiÕn Hån cµng c¶m thÊy xÊu hỉ, c¶m thÊy m×nh ti tiƯn + X¸c anh hµng thÞt cßn cêi nh¹o vµo c¸i lÝ lÏ mµ «ng ®a ®Ĩ ngơy biƯn: "Ta vÉn cã mét ®êi sèng riªng: nguyªn vĐn, s¹ch, th¼ng th¾n,…" + Trong cc ®èi tho¹i nµy, x¸c th¾ng thÕ nªn rÊt hĨ h¶ tu«n nh÷ng lêi tho¹i dµi víi chÊt giäng th× mØa mai cêi nh¹o th× lªn mỈt d¹y ®êi, chØ trÝch, ch©m chäc Hån chØ bu«ng nh÷ng lêi tho¹i ng¾n víi giäng nh¸t gõng kÌm theo nh÷ng tiÕng than, tiÕng kªu + Nçi ®au khỉ, tut väng cđa Hån Tr¬ng Ba cµng ®ỵc ®Èy lªn ®èi tho¹i víi nh÷ng ngêi th©n - Ngêi vỵ mµ «ng rÊt mùc yªu th¬ng giê ®©y bn b· vµ cø nhÊt qut ®ßi bá ®i Víi bµ "®i ®©u còng ®ỵc… cßn h¬n lµ thÕ nµy" Bµ ®· nãi c¸i ®iỊu mµ chÝnh «ng còng ®· c¶m nhËn ®ỵc: "«ng ®©u cßn lµ «ng, ®©u cßn lµ «ng Tr¬ng Ba lµm vên ngµy xa" - C¸i G¸i, ch¸u «ng giê ®©y ®· kh«ng cÇn ph¶i gi÷ ý Nã mét mùc khíc tõ t×nh th©n (t«i kh«ng ph¶i lµ ch¸u «ng… ¤ng néi t«i chÕt råi) C¸i G¸i yªu q «ng nã bao nhiªu th× giê ®©y nã kh«ng thĨ chÊp nhËn c¸i ngêi cã "bµn tay giÕt lỵn", bµn ch©n "to bÌ nh c¸i xỴng" ®· lµm "g·y tiƯt c¸i chåi non", "giÉm lªn n¸t c¶ c©y s©m q míi ¬m" m¶nh vên cđa «ng néi nã Nã hËn «ng v× «ng ch÷a c¸i diỊu cho cu TÞ mµ lµm g·y n¸t khiÕn cu TÞ c¬n sèt mª man cø khãc, cø tiÕc, cø b¾t ®Ịn Víi nã, "¤ng néi ®êi nµo th« lç, phò phµng nh vËy" Nçi giËn d÷ cđa c¸i G¸i ®· biÕn thµnh sù xua ®i qut liƯt: "¤ng xÊu l¾m, ¸c l¾m! Cót ®i! L·o ®å tĨ, cót ®i!" - ChÞ d©u lµ ngêi s©u s¾c, chÝn ch¾n, hiĨu ®iỊu h¬n lÏ thiƯt ChÞ c¶m thÊy th¬ng bè chång t×nh c¶nh trí trªu ChÞ biÕt «ng khỉ l¾m, "khỉ h¬n xa nhiỊu l¾m" Nhng nçi bn ®au tríc t×nh c¶nh gia ®×nh "nh s¾p tan hoang c¶" khiÕn chÞ kh«ng thĨ bÊm bơng mµ ®au, chÞ ®· thèt thµnh lêi c¸i nçi ®au ®ã: "ThÇy b¶o con: C¸i bªn ngoµi lµ kh«ng ®¸ng kĨ, chØ cã c¸i bªn trong, nhng thÇy ¬i, sỵ l¾m, bëi c¶m thÊy, ®au ®ín thÊy… mçi ngµy thÇy mét ®ỉi kh¸c dÇn, mÊt m¸t dÇn, tÊt c¶ cø nh lƯch l¹c, nhßa mê dÇn ®i, ®Õn nèi cã lóc chÝnh còng kh«ng nhËn thÇy n÷a…" TÊt c¶ nh÷ng ngêi th©n yªu cđa Hån Tr¬ng Ba ®Ịu nhËn c¸i nghÞch c¶nh trí trªu Hä ®· nãi thµnh lêi bëi víi hä c¸i ngµy ch«n x¸c Tr¬ng Ba xng ®Êt hä ®au, hä khỉ nhng "còng kh«ng khỉ b»ng b©y giê" -> Sau tÊt c¶ nh÷ng ®èi tho¹i Êy, mçi nh©n vËt b»ng c¸ch nãi riªng, giäng nãi riªng cđa m×nh ®· khiÕn Hån Tr¬ng Ba c¶m thÊy kh«ng thĨ chÞu nỉi Nçi cay ®¾ng víi chÝnh b¶n th©n m×nh cø lín dÇn… lín dÇn, mn ®øt tung, mn vät trµo => Những ràng buộc mang tính tương khắc thể xác linh hồn nghòch cảnh trớ trêu: linh hồn nhân hậu, cao phải sống nhờ, sống tạm cách trái tự nhiên thân xác phàm tục, thô lỗ PhÇn sau: tõ §Õ ThÝch xt hiƯn - Cc trß chun gi÷a Hån Tr¬ng Ba víi §Õ ThÝch trë thµnh n¬i t¸c gi¶ gưi g¾m nh÷ng quan niƯm vỊ h¹nh phóc, vỊ lÏ sèng vµ c¸i chÕt Hai lêi tho¹i cđa Hån c¶nh nµy cã mét ý nghÜa ®Ỉc biƯt quan träng: Kh«ng thĨ bªn mét ®»ng, bªn ngoµi mét nỴo ®ỵc T«i mn ®ỵc lµ t«i toµn vĐn… Sèng nhê vµo ®å ®¹c, cđa c¶i ngêi kh¸c ®· lµ chun kh«ng nªn, ®»ng nµy ®Õn c¸i th©n t«i còng ph¶i sèng nhê anh hµng thÞt ¤ng chØ nghÜ ®¬n gi¶n lµ cho t«i sèng, nhng sèng nh thÕ nµo th× «ng ch¼ng cÇn biÕt! → ngêi lµ mét thĨ thèng nhÊt, hån vµ x¸c ph¶i hµi hßa Kh«ng thĨ cã mét t©m hån cao mét th©n x¸c phµm tơc, téi lçi Khi ngêi bÞ chi phèi bëi nh÷ng nhu cÇu b¶n n¨ng cđa th©n x¸c th× ®õng chØ ®ỉ téi cho th©n x¸c, kh«ng thĨ tù an đi, vç vỊ m×nh b»ng vỴ ®Đp siªu h×nh cđa t©m hån Sèng thùc sù cho ngêi qu¶ kh«ng hỊ dƠ dµng, ®¬n gi¶n Nh÷ng lêi tho¹i cđa Hån Tr¬ng Ba víi §Õ ThÝch chøng tá nh©n vËt ®· ý thøc râ vỊ t×nh c¶nh trí trªu, ®Çy tÝnh chÊt bi hµi cđa m×nh, thÊm thÝa nçi ®au khỉ vỊ t×nh tr¹ng ngµy cµng vªnh lƯch gi÷a hån vµ x¸c, ®ång thêi cµng chøng tá qut t©m gi¶i tho¸t nung nÊu cđa nh©n vËt tríc lóc §Õ ThÝch xt hiƯn - Qut ®Þnh døt kho¸t xin tiªn §Õ ThÝch cho cu TÞ ®ỵc sèng l¹i, c¸i chÕt cđa cu TÞ cã ý nghÜa ®Èy nhanh diƠn biÕn kÞch ®i ®Õn chç "më nót" Dùng t¶ qu¸ tr×nh ®i ®Õn qut ®Þnh døt kho¸t cđa nh©n vËt Hån Tr¬ng Ba, Lu Quang Vò ®· ®¶m b¶o ®ỵc tÝnh tù nhiªn, hỵp lÝ cđa t¸c phÈm => Cuộc đấu tranh linh hồn thể xác để bào vệ phẩm tính cao quý, để có sống thực có ý nghóa, xứng đáng với người Nghệ thuật: Sự hấp dẫn kòch văn học nghệ thuật sân khấu, tính đại giá trò truyền thống, chất trữ tình đằm thắm bay bổng phê phán liệt, mạnh mẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU ON THI VÀO LỚP 10 MON NGU VAN, TAI LIEU ON THI VÀO LỚP 10 MON NGU VAN, TAI LIEU ON THI VÀO LỚP 10 MON NGU VAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay