Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên thuốc lá thăng long

114 843 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:29

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG SINH VIÊN THỰC HIỆN : HOÀNG YẾN THƯƠNG MÃ SINH VIÊN : A21426 NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thanh Huyền Sinh viên thực : Hoàng Yến Thương Mã sinh viên : A21426 Ngành : Kế toán HÀ NỘI - 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn hân c thành sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Huyền tận tình hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa Kinh tế - Quản lý nói riêng, thầy cô trường Đại học Thăng Long nói chung dìu dắt, trang bị cho em kiến thức kinh nghiệm quý giá trình học tập trường Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn tới cô, chú, anh, chị Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Thuốc Thăng Long nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập Công ty Trong trình thực tập, trình làm khóa luận tốt nghiệp, trình độ thân kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô để em học thêm nhiều kinh nghiệm Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Hoàng Yến Thương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Hoàng Yến Thương Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất .1 1.1.1 Tiêu thụ thành phẩm 1.1.2 Doanh thu 1.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.1.4 Doanh thu 1.1.5 Giá vốn hàng bán 1.1.6 Lợi nhuận gộp 1.1.7 Chi phí bán hàng 1.1.8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.1.9 Kết tiêu thụ thành phẩm 1.2 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 1.2.1 Bán buôn 1.2.2 Bán lẻ 1.2.3 Tiêu thụ thành phẩm qua đại lý, ký gửi 1.3 Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho 1.3.1 Phương pháp giá thực tế đích danh .5 1.3.2 Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) 1.3.3 Phương pháp giá bình quân 1.4 Kế toán tiêu thụ thành p ẩm 1.4.1 Chứng từ sử dụng 1.4.2 Tài khoản sử dụng .7 1.4.3 Phương pháp hạch toán .10 1.4.3.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 10 1.4.3.2 Kế toán bán hàng đơn vị hạch toán thành phẩm tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) 13 1.5 Kế toán xác định kết tiêu thụ 14 1.5.1 Chứng từ sử dụng 14 1.5.2 Tài khoản sử dụng 14 1.5.3 Phương pháp hạch toán 17 1.6 Tổ chức sổ kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 21 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 21 2.1.2 Tổ chức máy quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 21 2.1.3 2.2 Tổ chức kế toán Công Ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 25 2.1.3.1 Tổ chức máy kế toán .25 2.1.3.2 Tổ chức sổ kế toán 27 2.1.3.3 Một số thông tin kế toán 28 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 29 2.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 29 2.2.1.1 Bán buôn qua kho theo hình thức trực tiếp 29 2.2.1.2 Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 37 2.2.2 Tổ chức sổ kế toán bán hàng Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 42 2.2.2.1 2.2.3 Sổ chi tiết 42 Tổ chức kế toán xác định kết bán hàng 51 2.2.3.1 Kế toán chi phí 51 2.2.3.1.1 Chi phí quản lý doanh nghiệp 51 2.2.3.1.2 Chi phí bán hàng 62 2.2.3.2 Kế toán xác định kết bán hàng 65 Thang Long University Library CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG .69 3.1 Đánh giá kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 69 3.2 3.1.1 Ưu điểm .69 3.1.2 Nhược điểm .70 Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 71 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BC Bao cứng BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BM Bao mềm BPBH Bộ phận bán hàng BPQL Bộ phận quản lý CCDC Công cụ dụng cụ CKTM Chiết khấu thương mại CKTT Chiết khấu toán CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CTY Công ty DT Doanh thu GĐ Giám đốc GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐTC Hợp đồng tài K/c Kết chuyển KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xuyên KPCĐ Kinh phí công đoàn MTV Một thành viên NVL Nguyên vật liệu P Phòng QĐ15 Quyết định 15 TM&PT Thương mại phát triển TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định Thang Long University Library TT200 Thông tư 200 TTĐB Tiêu thu đặc biệt VSLĐ Vệ sinh lao động XDCB Xây dựng XNK Xuất nhập DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Phương thức bán buôn qua kho 11 Sơ đồ 1.2 Phương thức bán trả góp 12 Sơ đồ 1.3 Phương thức giao đại lý hay kí gửi (bên giao đại lý) 12 Sơ đồ 1.4 Kế toán GVHB đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 14 Sơ đồ 1.5 Kế toán chi phí bán hàng 17 Sơ đồ 1.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 18 Sơ đồ 1.7 Kế toán xác định kết bán thành phẩm 19 Sơ đồ 1.8 Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật lý chung 20 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy quản lý Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 22 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 25 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long 28 Bảng 2.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa 31 Bảng 2.2 Phiếu xuất kho .32 Bảng 2.3 Sổ chi tiết hàng hóa 34 Bảng 2.4 Hóa đơn GTGT đầu 35 Bảng 2.5 Giấy báo có ngân hàng 36 Bảng 2.6 Phiếu xuất kho .38 Bảng 2.7 Biên giao nhận hàng hóa .39 Bảng 2.8 Hóa đơn GTGT đầu 40 Bảng 2.9 Giấy báo có ngân hàng 41 Bảng 2.10 Sổ chi tiết giá vốn .43 Bảng 2.11 Sổ chi tiết doanh thu 44 Bảng 2.12 Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu 45 Bảng 2.13 Sổ TK 511 .47 Bảng 2.14 Sổ TK 632 .48 Bảng 2.15 Sổ nhật ký chung TK 632, TK 511 49 Bảng 2.16 Bảng tỷ lệ trích theo lương 52 Thang Long University Library Bảng 2.28 Sổ tài khoản 911 Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long Mẫu số S03a-DN Số 235, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI (Trích) Tháng 04 năm 2015 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Số hiệu: 911 Ngày, tháng ghi sổ Nhật kí Số hiệu chung TK đối Trang STT số dòng Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải Kết chuyển doanh thu kỳ 30/04/2015 PKT 30/04/2015 Kết chuyển GVHB Kết chuyển chi phí 30/04/2015 PKT 30/04/2015 bán hàng Kết chuyển chi phí 30/04/2015 PKT 30/04/2015 QLDN … … … … Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ 30/04/2015 PKT 30/04/2015 Số tiền Nợ 511 … … 218.156.714.640 632 214.632.032.140 641 523.842.600 642 698.394.080 … Có … … 218.156.714.640 218.156.714.640 Ngày 30 tháng 04 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài - Kế toán) 67 Thang Long University Library Cuối tháng, kế toán tổng hợp xác định kết hoạt động bán hàng công ty Công thức xác định kết bán hàng sau: Bảng 2.29 Xác định kết bán hàng Đơn vị tính: VNĐ STT Chỉ tiêu Thành tiền Doanh thu 218.156.714.640 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu (1-2) 218.156.714.640 Giá vốn hàng bán 214.632.032.140 Lợi nhuận gộp (3-4) Chi phí bán hàng 527.405.800 Chi phí quản lý doanh nghiệp 702.987.040 Kết bán hàng (5-6-7) 3.524.682.500 2.294.289.660 68 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THĂNG LONG 3.1 Đánh giá kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long Trong thời gian thực tập Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long, em quan sát, học hỏi, tiếp xúc thực tế với quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nói chung công tác kế toán nói riêng Nhìn chung, kinh tế thị trường cạnh tranh căng thẳng nay, Công ty linh hoạt để thích nghi với trình đổi thay đất nước Dù gặp không rủi ro thách thức Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long gặt hái nhiều thành công Về lĩnh sản xuất kinh doanh nói riêng, Công ty liên tục nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo số lượng mở rộng thị trường kinh doanh nước nước Đồng thời Công ty có biện pháp để nâng cao uy tín tạo niềm tin khách hàng quen thuộc, nhà cung cấp nhằm gắn bó để tạo nguồn cung cấp nguồn nguyên liệu chất lượng tốt, giá phải thị trường tiêu thụ ổn định Qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long, đặc biệt công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nhìn chung đạt hiệu suất cao đáp ứng thông tin cho người sử dụng Tuy nhiên, số nguyên nhân chủ quan khách quan nên thiếu sót cần khắc phục Sau đây, em xin trình bày ưu điểm bật mặt tồn hạn chế Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long: 3.1.1 Ưu điểm Về máy kế toán Tổ chức công tác kế toán công ty thực phù hợp với yêu cầu quản lý Phòng Tài – Kế toán hoạt động hoạt động phân công kế toán trưởng phần hành công việc phân công cụ thể Đội ngũ nhân viên kế toán bố trí làm việc hợp lý, phù hợp với lực, tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm công việc giao Tuy nhiên, có yêu cầu kiêm nhiệm phần hành khác, nhân viên sẵn sàng đáp ứng hoàn thiện tốt Ngoài ra, đội ngũ nhân viên công ty có kinh nghiệm kế toán lâu năm nghề, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đào tạo trường đại học cao đẳng quy nên có khả làm việc độc lập 69 Thang Long University Library Về hệ thống sổ sách kế toán Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung, việc hạch toán tiến hành rên t máy vi tính, cuối năm hệ thống sổ sách kế toán in lưu trữ theo quy định Ngoài ra, hình thức ghi sổ nhật ký chung tiến hành đối chiếu thời điểm, cung cấp thông tin kịp thời Về phương pháp hạch toán hàng tồn kho Công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho đáp ứng yêu cầu theo dõi tình hình biến động thành phẩm tồn kho cách kịp thời, thường xuyên Về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm Do công ty nhận thức tầm quan trọng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp nên phần hành kế toán liên quan đến tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ tổ chức cách linh hoạt, hợp lý, đáp ứng yêu cầu kế toán trưởng nói riêng ban quản trị nói chung đề 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm nêu trên, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long tồn số hạn chế sau: Thứ nhất: Về hệ thống mẫu sổ kế toán Là năm Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long áp dụng chế độ kế toán TT200/2014/TT-BTC hệ thống kế toán máy công ty mẫu sổ TT200 QĐ15 có tương đồng định, cung cấp đủ thông tin nên doanh nghiệp tiếp tục trì hệ thống sổ kế toán theo mẫu sổ QĐ15 Tuy nhiên, hiệu lực QĐ15 không còn, công ty trì mẫu sổ theo chế độ cũ không phù hợp Thứ hai: Về việc lập sổ chi tiết chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Do công ty không lập sổ chi tiết chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, nên việc theo dõi số liệu chi tiết cho khoản mục chi phí gặp khó khăn Đối với khoản mục chi phí lại có cách tính phương pháp quản lý khác nhau, việc sổ chi tiết chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp khiến nhà quản trị gặp khó khăn công tác quản lý định Thứ ba: Về đánh số chứng từ Tại Công ty TNHH MTV Thăng Long, phần mềm kế toán đơn vị sử dụng viết riêng cho công ty foxpro từ nhiều năm trước, phần mềm cũ, lạc hậu, không phù hợp với nhu cầu tình hình thực tế quản trị doanh nghiệp Khi hạch toán phần mềm, số chứng từ đánh số từ 00001 70 đến 99999 cho năm thay chia theo ghi cho tháng Điều khiến kế toán hay thủ kho gặp nhiều khó khăn kỳ kế toán theo tháng Nếu tháng hạch toán có sai sót liên quan đến chứng từ, việc sửa chữa số liệu, đánh lại số chứng từ gặp nhiều khó khăn phải sửa tháng 3.2 Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long Kiến nghị thứ nhất: Về hệ thống mẫu sổ kế toán Công ty nên nghiên cứu thay đổi hệ thống mẫu sổ kế toán theo TT200 để phù hợp với chế độ hành Hệ thống mẫu sổ cũ đảm bảo mặt đầy đủ thông tin có số thay đổi trình bày chế độ, công ty tiếp tục sử dụng hệ thống mẫu sổ cũ khiến việc kế toán kiểm toán viên gặp khó khăn việc đối chiếu số liệu Bảng 3.1 Sổ tài khoản 642 theo thông tư 200 Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long Mẫu số S03b-DN Số 235, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Trích) Tháng 04 năm 2015 Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải Nhật kí Số hiệu chung TK đối Trang STT số dòng … … … … 15/04/2015 PC578 15/04/2015 Chi phí tiếp khách … … … … 19/04/2015 PC624 18/04/2015 Thanh toán tiền xăng … … … … 29/04/2015 BTTTL 30/04/2015 Tính lương T4/2015 Các khoản trích theo 29/04/2015 BPBTL 30/04/2015 lương Khấu hao TSCĐ 30/04/2015 BTKH 30/04/2015 phận QLDN 30/04/2015 PKT 30/04/2015 Kết chuyển chi phí Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (Ký, họ tên) … … … … … … Nợ Có … 111 … 111 … 334 … 5.543.545 … 1.259.180 … 459.296.000 … 338 110.231.040 214 69.460.000 911 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 71 Số tiền … … 702.987.040 702.987.040 702.987.040 Ngày 30 tháng 04 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài - Kế toán) Thang Long University Library Kiến nghị thứ hai: Về việc lập sổ chi tiết chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty nên lập thêm sổ chi tiết chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp theo TT200 để nhà quản trị dễ dàng theo dõi chi phí theo khoản mục Trong tháng, dựa nghiệp vụ chứng từ có liên quan tới phận bán hàng phận quản lý doanh nghiệp, kế toán phân loại, hạch toán ghi chép vào sổ theo thứ tự sổ nhật ký chung, sổ cái, cuối sổ chi tiết chi phí Em xin trình bày mẫu sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp sau 72 Mẫu số S36 – DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Bảng 3.2 Sổ chi tiết chi phí bán hàng (trích) Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long Số 235, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH -Tài khoản: TK641 – Chi phí bán hàng -Tên sản phẩm: Thuốc điếu Chứng từ Ngày tháng ghi sổ Số hiệu Ngày tháng … … … 30/04 BPBTL 30/04 30/04 BPBTL 30/04 30/04 BTKH 30/04 … … … Diễn giải - Số dư đầu kỳ … Lương nhân viên phận bán hàng Trích theo lương Phân bổ TSCĐ tháng 4/2015 … Cộng phát sinh Ghi Có TK… Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (Ký, họ tên) TK đối ứng Tổng số tiền … Ghi nợ TK 641 Chia 6411 6412 6413 6414 6415 6417 6418 10 11 12 13 … … … … … … … … 334 356.320.000 356.320.000 338 85.561.800 85.561.800 214 45.569.000 … … 527.405.800 527.405.800 0 911 45.569.000 … 441.836.800 441.836.800 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 73 … … 1.485.000 1.485.000 … 45.569.000 45.569.000 … … 38.515.000 38.515.000 Ngày 30 tháng 04 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) … Thang Long University Library Kiến nghị thứ 3: Về đánh số chứng từ Công ty nên nghiên cứu đặt viết lại phần mềm kế toán để thích hợp iệc v phù hợp nhu cầu sử dụng tình hình thực tế quản trị doanh nghiệp nói chung quản lý hàng tồn kho nói riêng Phần mềm kế toán nên có chức điều chỉnh, đánh lại số chứng từ giúp kế toán thuận tiện cho việc theo dõi sửa chữa chứng từ Việc đánh lại số chứng từ thực theo bước: − Thiết lập mã chứng từ − Đánh lại số chứng từ cho tháng theo thứ tự thời gian Số chứng từ đánh lại phải thể loại chứng từ, tháng, năm số thứ tự chứng từ tháng để tiện theo dõi, đối chiếu số liệu Ví dụ: Em xin gợi ý cách đánh số chứng từ phiếu xuất kho số PXK657, sau đánh lại số chứng từ có dạng PXK042015_0023 Mã chứng từ bao gồm PXK viết tắt Phiếu xuất kho, 04 tháng, 2015 năm Mã chứng từ ngăn cách với số thứ tự chứng từ dấu “_” 0023 số thứ tự chứng từ phiếu xuất kho tháng Số chứng từ gồm chữ số từ 0001 đến 9999, đánh số thứ tự cho chững từ phiếu xuất kho tháng theo thứ tự thời gian Sau đánh lại số hiệu, chứng từ PXK657 trình bày lại mẫu 74 Bảng 3.3 Phiếu xuất kho Đơn vị: Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long Bộ phận: Phòng Tiêu Thụ Mẫu số 02 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Chính) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 02 tháng 04 năm 2015 Số: PXK042015_0023 Nợ: TK 632 Có: TK 155 Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Thành Bộ phận: Cty VI NA TA BA Lý xuất kho: Xuất kho sản phẩm bán trực HĐ 0058173 Xuất kho (ngăn lô): Thành phẩm Địa điểm: Cty TLTL Số lượng Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm Mã Đơn vị Đơn giá Thành tiền STT chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, Yêu Thực số tính (*) (*) hàng hóa cầu xuất A B Thăng Long Hộp thiếc Thăng Long BC Thăng Long BM C D Hộp 10.000 10.000 12.000 120.000.000 Bao 15.000 15.000 4.120 61.800.000 Bao 20.000 20.000 3.120 62.400.000 Cộng 45.000 45.000 244.200.000 Tổng số tiền (viết chữ): Hai trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn./ Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 02 tháng 04 năm 2015 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Tài - Kế toán) Trên đề xuất em nhằm góp phần hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long Em hi vọng đóng góp ý kiến em giúp Công ty ngày hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ 75 Thang Long University Library KẾT LUẬN Trong thời kỳ mở cửa, thân doanh nghiệp sản xuất phải cạnh tranh ay g gắt với doanh nghiệp nước có chỗ đứng thị trường Ngoài mạnh chất lượng sản phẩm, giá bán mạnh doanh nghiệp Chính kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ đóng vai trò lớn việc cân đối doanh thu chi phí doanh nghiệp, cung cấp thông tinh đầy đủ hỗ trợ công tác quản lý kinh tế tài doanh nghiệp Qua trình học tập, nghiên cứu, em hiểu biết thêm công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty THHH MTV Thuốc Thăng Long Do em có thêm hiểu biết tình hình kinh doanh Công ty, biết hình thức ghi sổ, chứng từ luân chuyển chứng từ; biết ưu nhược điểm Công ty công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Dưới hướng dẫn tận tình giảng viên, TS Nguyễn Thanh Huyền, giúp đỡ anh chị phòng kế toán Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long kiến thức tích lũy học, em hoàn thành khóa luận Do trình độ nhận thức thân hạn chế nên khóa luận em không tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết Vậy nên em mong nhận đóng góp, bảo thầy cô giáo trường, anh chị phòng kế toán để khóa luận em hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Huyền toàn thể anh chị, cô Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long giúp đỡ em để em hoàn thành tốt khóa luận này! Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Hoàng Yến Thương 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định 15/2006-QĐ/BTC ban hành ngày 20/03/2006 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ (Ban hành theo QĐ 15/2006- QĐ/BTC) – NXB Thống kê 2007 Chế độ kế toán doanh nghiệp – Quyển 1: Hệ thống tài khoản – NXB Tài 2006 Chế độ kế toán doanh nghiệp – Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ ghi sổ kế toán – NXB Tài 2006 Một số luận văn tốt nghiệp kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Đại học Thăng Long Tài liệu Công ty TNHH MTV Thuốc Thăng Long tháng năm 2015 77 Thang Long University Library [...]... .75 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm cơ bản về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Tiêu thụ thành phẩm Tiêu thụ thành phẩm là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất Đây là khâu thành phẩm chuyển quyền sở hữu từ người bán... cuối kỳ TK 641 Sơ đồ 1.7 Kế toán xác định kết quả bán thàn phẩm TK 911 TK 511 K/c TK 642 K/c C TK 632 K/ 1.6 Tổ chức sổ kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ Theo chế độ kế toán ban hành tại thông tư 200/2014/ TT-BTC ngày 22/12/201 4 của Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp tự xây dựng mẫu sổ từ việc mở sổ, ghi chép, quản lý, lưu trữ và bảo quản sổ kế toán Nếu không tự xây án Nhật... bao gồm Chi phí nhân viên quản lý; chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ; chi phí khấu hao TSCĐ; chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác 1.1.9 Kết quả tiêu thụ thành phẩm Xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm là việc so sánh giữa doanh thu đã thu về từ hoạt động tiêu thụ thành phẩm với chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra cho hoạt động đó Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì kết quả là lãi, doanh... hạch toán thành phẩm tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) Kiểm kê định kỳ là phương pháp căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ của thành phẩm trên sổ kế toán tổng hợp, từ đó doanh nghiệp xác định được giá trị thành phẩm đã xuất dùng trong kỳ Trị giá thành phẩm xuất kho được tính theo công thức sau: Trị giá thành phẩm xuất kho = Trị giá thành phẩm. .. chi phí thì kết quả là lãi, doanh thu nhỏ hơn chi phí thì kết quả là lỗ Việc xác định kết quả tiêu thụ thường vào cuối kì kinh doanh thông qua công thức sau Kết quả tiêu thụ thành phẩm = Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.2 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 1.2.1 Bán buôn Phương thức bán buôn là việc bán thành phẩm với số lượng lớn cho các doanh nghiệp thương mại, tổ... cuối kỳ 7 Thang Long University Library Tài khoản 155 – Thành phẩm Nợ TK 155 – Thành phẩm Có − Trị giá của thành phẩm nhập kho; − Trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho; − Trị giá của thành phẩm thừa khi kiểm kê; − Trị giá của thành phẩm thiếu hụt khi kiểm kê; − Kết chuyển giá trị thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ (phương pháp − Kết chuyển trị giá thực tế của thành kiểm kê định kỳ) phẩm tồn kho... viên bán hàng căn cứ vào hóa đơn và tích kê giao hàng cho khách hoặc kiểm kê thành phẩm tồn ở quầy để xác định số lượng thành phẩm đã bán ra trong ngày, trong ca và lập báo cáo tiêu thụ, xác định số lượng thành phẩm thừa thiếu nộp cho nhân viên phòng tiêu thụ Nhân viên thu ngân kiểm tiền và lập báo cáo thu tiền nộp cho thủ quỹ 4 Bán trả góp: Là hình thức người mua có thể thanh toán tiền hàng chia thành. .. thanh toán 1.4.2 Tài khoản sử dụng Căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán trong Chế độ kế toán doanh nghiệp, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, để hạch toán công tác kế toán và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm, kế toán sử dụng những tài khoản sau: Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Có − Các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, − Giá thành. .. được xác định vào ngày cuối kỳ trên cơ sở kết quả kiểm kê đánh giá thành phẩm còn tồn kho, tồn đại lý 13 Thang Long University Library Sơ đồ 1.4 Kế toán GVHB tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ K/c thành phẩm tồn kho cuối kỳ TK 155, 157 K/c thành phẩm tồn kho đầu kỳ TK 632 TK 911 K/c GVHB tiêu thụ cuối kỳ TK 154 TK 631 K/c giá trị sản phẩm K/c giá trị sản phẩm dở dang... xác định là đã − Kết chuyển trị giá hàng hóa, thành bán; phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã cung − Kết chuyển trị giá hàng hóa, thành cấp chưa được xác định là đã bán đầu phẩm đã gửi đi bán chưa được xác kỳ (phương pháp KKĐK) định là đã bán cuối kỳ (phương pháp KKĐK) - Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán cuối kỳ 8 Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên thuốc lá thăng long , Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên thuốc lá thăng long , Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH một thành viên thuốc lá thăng long , Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thanh Huyền Sinh viên thực hiện : Hoàng Yến Thương, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG 21, 2 Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 71, DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU, Kế toán tại đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Kế toán báo cáo thuế, Hai bên thống nhất thỏa thuận ký hợp đồng mua bán thuốc lá điếu với, Điều 2. Phương thức giao nhận hàng, Tháng 4 Năm 2015, SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Trích), Phụ cấp chức danh, hi phí dịch vụ mua ngoài, Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc, Về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm, 2 Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, Kiến nghị thứ 3: Về đánh số chứng từ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay