Hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu cho công ty TNHH gia minh home

81 691 1
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU CHO CÔNG TY TNHH GIA MINH HOME SINH VIÊN : PHAN KIM OANH MÃ SINH VIÊN : A21699 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ MARKETING HÀ NỘI 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU CHO CÔNG TY TNHH GIA MINH HOME Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Nguyễn Thị Thùy Trang Sinh viên : Phan Kim Oanh Mã sinh viên : A21699 Chuyên ngành : Quản trị marketing Hà Nội 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Thùy Trang tận tình hướng dẫn, hỗ trợ em suốt thời gian thực khóa luận Nhờ bảo cô, em vận dụng kiến thức học để áp dụng vào thực tế hoạt động doanh nghiệp Những phương pháp, kinh nghiệm mà cô truyền đạt cho em không giúp khóa luận hoàn thiện mà hành trang cho công việc thực tế em sau Bên cạnh đó, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể thầy cô giáo trường đại học Thăng Long, giảng bổ ích thầy cô giúp em tích lũy nhiều kiến thức sâu rộng để em hoàn thành khóa luận kiến thức tảng cho nghề nghiệp em tương lai Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016 Sinh viên Phan Kim Oanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân tự thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016 Sinh viên Phan Kim Oanh Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƢƠNG HIỆU 1.1 Tổng quan thƣơng hiệu 1.1.1 Khái niệm thương hiệu 1.1.2 Vai trò thương hiệu 1.1.2.1 Đối với khách hàng 1.1.2.2 Đối với doanh nghiệp 1.2 Quy trình xây dựng thƣơng hiệu doanh nghiệp 1.2.1 Nghiên cứu marketing 1.2.2 Xác định tầm nhìn, sứ mệnh thương hiệu 1.2.2.1 Tầm nhìn thương hiệu 1.2.2.2 Sứ mệnh thương hiệu 1.2.3 Định vị thương hiệu 1.2.4 Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu 1.2.4.1 Tên thương hiệu 10 1.2.4.2 Biểu tượng, biểu trưng 10 1.2.4.3 Khẩu hiệu thương hiệu 10 1.2.4.4 Các yếu tố khác 11 1.2.5 Lựa chọn mô hình thương hiệu 12 1.2.5.1 Mô hình thương hiệu gia đình 12 1.2.5.2 Mô hình thương hiệu cá biệt 12 1.2.5.3 Mô hình đa thương hiệu 13 1.2.6 Tạo lập giá trị thương hiệu công cụ marketing mix 14 1.2.7 Quảng bá thương hiệu 15 1.2.7.1 Quảng cáo 15 1.2.7.2 Xúc tiến bán (khuyến mại) 16 1.2.7.3 Quan hệ công chúng (Public Relation) 16 1.2.7.4 Bán hàng cá nhân 17 1.2.7.5 Marketing trực tiếp 17 1.2.8 Bảo vệ thương hiệu 18 1.2.8.1 Đăng ký bảo hộ 18 1.2.8.2 Tạo rào cản chống xâm phạm 18 1.3 Yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng thƣơng hiệu doanh nghiệp19 1.3.1 Yếu tố chủ quan 19 1.3.2 Yếu tố khách quan 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA MINH HOME 21 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Gia Minh Home 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Gia Minh Home .21 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Gia Minh Home 22 2.1.3 Chức phòng ban 22 2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh Công ty 23 2.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2013-2015 23 2.2 Thực trạng công tác xây dựng thƣơng hiệu Công ty TNHH Gia Minh Home 25 2.2.1 Quy trình xây dựng thương hiệu doanh nghiệp 25 2.2.1.1 Nghiên cứu marketing 25 2.2.1.2 Xác định tầm nhìn, sứ mệnh thương hiệu 26 2.2.2 Định vị thương hiệu 28 2.2.3 Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu 30 2.2.3.1 Tên thương hiệu 30 2.2.3.2 Logo 30 2.2.3.3 Câu hiệu 31 2.2.3.4 Các yếu tố khác 32 2.2.4 Lựa chọn mô hình thương hiệu 32 2.2.5 Tạo lập giá trị thương hiệu công cụ marketing mix 32 2.2.5.1 Chính sách sản phẩm 32 Thang Long University Library 2.2.5.2 Chính sách giá 35 2.2.5.3 Chính sách phân phối 37 2.2.6 Quảng bá thương hiệu 38 2.2.6.1 Quảng cáo 38 2.2.6.2 Xúc tiến bán 40 2.2.6.3 Quan hệ công chúng 41 2.2.6.4 Bán hàng cá nhân 42 2.2.7 Bảo vệ thương hiệu 43 2.2.8 Đánh giá chung công tác xây dựng thương hiệu Công ty TNHH Gia Minh Home 43 2.2.8.1 Kết đạt 43 2.2.8.2 Hạn chế 44 2.2.8.3 Nguyên nhân 45 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU CHO CÔNG TY TNHH GIA MINH HOME 46 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty TNHH Gia Minh Home giai đoạn 2016-2020 46 3.1.1 Định hướng phát triển chung 46 3.1.2 Định hướng phát triển thương hiệu 46 3.2 Phân tích SWOT thƣơng hiệu Gia Minh Home 47 3.2.1 Điểm mạnh 47 3.2.2 Điểm yếu 48 3.2.3 Cơ hội 48 3.2.4 Thách thức 48 3.3 Yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng thƣơng hiệu Công ty TNHH Gia Minh Home 49 3.3.1 Yếu tố chủ quan 49 3.3.2 Yếu tố khách quan 50 3.4 Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng thƣơng hiệu cho công ty TNHH Gia Minh Home 50 3.4.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu marketing 50 3.4.2 Xác định lại tầm nhìn thương hiệu Công ty 51 3.4.3 Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu 52 3.4.4 Tăng cường tạo lập giá trị thương hiệu công cụ marketing mix 54 3.4.4.1 Đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm 54 3.4.4.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên showroom 55 3.4.5 Tăng cường quảng bá thương hiệu 58 3.4.5.1 Tăng cường hoạt động quảng cáo 58 3.4.5.2 Tăng cường xúc tiến bán 59 3.4.5.3 Tăng cường hoạt động quan hệ công chúng 61 Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ TNHH Trách nhiệm hữu hạn PR Public Relation DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Giá số mặt hàng Công ty 36 Bảng 2.2 Chi phí quảng cáo Công ty Gia Minh Home giai đoạn 2013-2015 38 Bảng 3.1 Các bước tuyển nhân viên Công ty TNHH Gia Minh Home .56 Biểu đồ 2.1 Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận Công ty 24 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ định vị sản phẩm Công ty Gia Minh Home 29 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ định vị dịch vụ thiết kế, thi công nội thất Công ty Gia Minh Home 29 Hình 2.1 Logo Công ty Gia Minh Home 30 Hình 2.2 Một số sản phẩm sản xuất thiết kế Công ty .33 Hình 2.3 Một số sản phẩm nội thất Công ty sản xuất 34 Hình 2.4 Fanpage Công ty Gia Minh Home 40 Hình 3.1 Bảng báo giá nghiên cứu marketing Công ty TNHH Nghiên cứu Thị trường Q&ME 51 Hình 3.2 Đề xuất số logo cho Công ty 52 Hình 3.3 Đề xuất số mẫu đồng phục cho Công ty .54 Hình 3.4 Poster chương trình khuyến mại 60 Hình 3.5 Ghế làm việc mã V021 60 Hình 3.6 Chương trình “Khyến vàng” 60 Sơ đồ 1.1 Quy trình xây dựng thương hiệu Sơ đồ 1.2 Các bước định vị thương hiệu .7 Sơ đồ 1.3 Hệ thống nhận diện thương hiệu Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức theo chức Công ty 22 − Công ty nên giao khoán cho phòng Thiết kế cho mẫu sản phẩm tuần Phòng Thiết kế đa dạng mẫu mã, thiết kế cách tham khảo mẫu hãng nội thất tiếng khác Nhà xinh, Uma hình ảnh nội thất hãng giới thông qua tạp chí… cải tiến, thay đổi số chi tiết để làm sản phẩm mẫu mã hãng thường hợp thời trang, đại, tinh tế − Công ty phối hợp với số nhà thiết kế có tên tuổi ngành nội thất Việt Nam Quasar Khanh, David Tuấn, Quách Thái Công… để tạo sưu tập mang dấu ấn cá nhân nhà thiết kế Như giúp tạo luồng gió cho thiết kế Gia Minh − Thêm vào đó, Công ty kết hợp với trường đại học, cao đẳng có khoa thiết kế nội thất để tổ chức thi “Xu hướng nội thất 2016” cho sinh viên Hai sinh viên có mẫu thiết kế đẹp tính ứng dụng cao nhận giải thưởng 10 triệu đồng nhận vào làm việc phòng Thiết kế Công ty sau tốt nghiệp Công ty có quyền sử dụng mẫu thiết kế để sản xuất kinh doanh Biện pháp không tốn chi phí mà giúp cho Công ty có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa cung cấp thêm ý tưởng thích hợp cho mẫu sản phẩm 3.4.4.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên showroom Nhân viên bán hàng mặt Công ty, thay Công ty tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Sở hữu đội ngũ nhân viên bán hàng nhiệt tình, có trách nhiệm, chuyên nghiệp đồng nghĩa hội bán hàng tăng giá trị cảm nhận khách hàng thương hiệu Công ty tốt lên Nhưng tự nhiên mà Công ty sở hữu đội ngũ bán hàng mà phải nhờ trình tuyển chọn đào tạo mà thành Vì vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, Công ty TNHH Gia Minh Home cần trọng công tác tuyển dụng đào tạo nhân viên Xây dựng quy trình tuyển dụng Quy trình tuyển dụng công ty Gia Minh Home tiến hành thực theo bước: lập kế hoạch tuyển dụng, xác định phương pháp nguồn tuyển dụng, xác định thời gian địa điểm tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, đánh giá trình tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên hòa nhập với môi trường doanh nghiệp Tuy nhiên, trường hợp áp dụng quy trình khuôn mẫu, có trường hợp đặc biệt, tuyển dụng cho vị trí khác có cách tuyển dụng khác 55 Thang Long University Library Bảng 3.1 Các bƣớc tuyển nhân viên Công ty TNHH Gia Minh Home Các bƣớc STT Lập kế hoạch tuyển dụng Xác định phương pháp nguồn tuyển dụng Nội dung Xác định: số lượng nhân viên cần tuyển, vị trí cần tuyển tiêu chuẩn đặt ứng viên Các hình thức tuyển dụng áp dụng gì? Xác định địa điểm cung cấp nguồn lao Xác định địa điểm, thời gian tuyển dụng động thích hợp (các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề để tìm kiếm, lựa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc công ty) Lên thời gian tuyển dụng dài hạn, ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu Dùng nhiều hình thức đa dạng để thu hút ứng viên, đặc biệt phải xây dựng hình ảnh tốt đẹp, Tìm kiếm, lựa chọn ứng viên với thực tế doanh nghiệp Tổ chức vòng tuyển chọn buổi gặp gỡ, vấn cởi mở với ứng viên Công ty đánh giá lại trình tuyển dụng có sai sót không kết tuyển dụng có đáp ứng nhu cầu Đánh giá trình tuyển dụng nhân doanh nghiệp hay không, xem xét chi phí cho trình tuyển dụng, tiêu chuẩn, phương pháp nguồn tuyển dụng có hợp lý không Để giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt Hướng dẫn nhân viên hòa công việc, hòa nhập với môi trường công ty, Công nhập ty cử nhân viên cũ hướng dẫn trực tiếp cho nhân viên (Nguồn: Phòng kinh doanh) Đối với phận nhân viên bán hàng công ty Gia Minh Home, tập hợp lại yêu cầu chung nhân viên bán hàng sau: − Tuổi từ 21 – 30 56 − Bằng cấp: Trung cấp, Cao đẳng − Ngoại hình − Tính cách: Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt Tăng cƣờng đào tạo đội ngũ nhân viên Hiện nay, Công ty chưa có chương trình đào tạo cụ thể nên số nhân viên chưa đào tạo kiến thức sản phẩm bày bán nên nhiều chưa thể giải đáp, cụ thể thắc mắc khách hàng Vì vậy, thời gian tới, Công ty công ty nên có chương trình đào tạo giúp cho nhân viên làm quen hoàn thiện kĩ bán hàng sau: − Ban Giám đốc Công ty cử nhân viên Thiết kế tiến hành đào tạo cho nhân viên bán hàng showroom loại sản phẩm bày bán: chất liệu, điểm bật thiết kế… Chỉ nhân viên bán hàng nắm rõ sản phẩm Công ty tư vấn đầy đủ cho khách hàng − Đối với nhân viên tuyển dụng: Công ty phải cho tiến hành đào tạo nhân viên tuần (trước vào làm thức): học kĩ bán hàng, thuyết phục nắm bắt tâm lý khách hàng, đào tạo nhân viên loại sản phẩm Công ty Ngoài ra, vào làm việc thức, nhân viên cũ cử để phụ trách hướng dẫn nhân viên − Thêm vào đó, Công ty tiến hành cử nhân viên học số khóa học kĩ mềm: kĩ giao tiếp, thuyết phục khách hàng… để bồi dưỡng thêm kiến thức, hoàn thiện kĩ cho đội ngũ nhân viên giúp họ tiếp cận khách hàng tốt Nhân viên bán hàng cửa hàng đại lý luân phiên cử học lớp bán hàng tổ chức thường niên − Ngoài ra, Công ty tổ chức thi “Nhân viên bán hàng xuất sắc nhất” Cuộc thi tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích phát triển lực cá nhân, nhờ tác động tích cực đến doanh số bán hàng Công ty − Công ty nên tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức đến nhân viên doanh nghiệp đặc biệt nhân viên làm cửa hàng Những kiến thức hoạt động bán hàng doanh nghiệp lấy sách viết marketing, bán hàng…, phận giao trách nhiệm biên tập, hệ thống lại dễ hiểu nhất, ngắn gọn để trình bày sổ nhỏ sổ tay, phân phát người Những sổ tài liệu để nhân viên làm công việc có liên quan trực tiếp đến hoạt động bán hàng tham khảo, đọc hiểu thêm hoạt động bán hàng 57 Thang Long University Library Ngoài ra, showroom, Công ty nên có thêm nhân viên có chuyên môn thiết kế, nội thất để trực tiếp tư vấn khách hàng muốn tư vấn cụ thể, chi tiết cách đặt, trang trí nội thất Điều giúp khách hàng hài lòng Công ty, cho thấy chuyên nghiệp, tận tâm Công ty khách hàng 3.4.5 Tăng cường quảng bá thương hiệu 3.4.5.1 Tăng cường hoạt động quảng cáo Trong môi trường canh tranh gay gắt, doanh nghiệp luôn cố gắng làm cho sản phẩm có tính khác so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh thông qua hoạt động quảng cáo Bên cạnh đó, hoạt động quảng cáo không nhằm lôi ý, thích thú khách hàng khách hàng tiềm sản phẩm mà nâng cao uy tín, hình ảnh doanh nghiệp Ngoài ra, quảng cáo giúp cho doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH Gia Minh Home nói riêng tạo dựng lòng tin từ phía khách hàng, thực mục tiêu cuối doanh nghiệp tối đa hoá doanh thu bán hàng, đồng thời đạt mức lợi nhuận cao Từ phân tích chương cho thấy, Công ty trọng đến hoạt động quảng cáo hiệu chưa cao Trong thời gian tới, Công ty cần đẩy mạnh việc quảng cáo thông qua hoạt động sau: Quảng cáo báo mạng, báo giấy: Khi muốn thiết kế nội thất nhà cửa, phòng ốc, người tiêu dùng thường có xu hướng tham khảo mẫu, địa thiết kế uy tín kênh thông tin độ uy tín, chuyên môn cao Vì vậy, Công ty cần tăng cường đăng quảng cáo số tạp chí chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất Kiến trúc Đời sống, Kiến trúc Việt Nam, Nhà đẹp, Nội thất, Archnews.vn, Qualideco.vn… Quảng cáo facebook: − Tăng tần suất đăng quảng cáo, hình ảnh sản phẩm Công ty fanpage lên lần/ngày thay đăng ngắt quãng trước để tăng hiệu quảng cáo, tiếp cận nhiều khách hàng − Bên cạnh đó, Gia Minh Home cần tích cực chạy quảng cáo trang mạng xã hội hình thức hiệu để tạo hiệu ứng lan truyền tác động tới khách hàng mục tiêu: Facebook Ads Sponsored Đặc biệt, Công ty nên trọng vào công cụ Sponsored Stories Ví dụ, doanh nghiệp đăng nội dung lên Facebook sử dụng chức Sponsored đối tượng khách hàng tiềm có nhiều khả trông thấy bị thu hút viết Hơn nữa, chức hiển thị danh sách bạn bè - người like viết Mà thông thường người có tâm lý tò mò nội dung mà bạn bè like có xu 58 hướng click vào để xem Từ đó, tạo nên hiệu ứng lan truyền "word of mouse" mạnh mẽ Xây dựng website Giai đoạn năm 2012 trở đi, hình thức mua hàng online quảng cáo Internet ngày phát triển mạnh mẽ nên Công ty cần tiến hành xây dựng website riêng để quảng, bá giới thiệu sản phẩm Trang web cần có logo Công ty đặt góc bên trái hình, phông chủ đạo màu trắng, xanh dương nhạt , làm bật logo khiến khách hàng ý đến truy cập website Hình hiển thị hình ảnh quảng cáo sản phẩm bật Công ty Website Công ty cần có phần tin đính kèm website Trang chủ, giới thiệu, mua hàng trực tuyến, sản phẩm, thông tin công ty cần đặt đầu trang web khiến công việc tìm kiếm tra cứu khách hàng dễ dàng Phần thiết kế web phân loại sản phẩm thức công ty thành nhóm danh mục, cập nhật đầy đủ thông tin sản phẩm: giá cả, chất liệu, kích thước sản phẩm… Thông tin liên hệ cuối trang web, chat online web cần tích hợp vào website để khách hàng dễ dàng phản hồi với công ty 3.4.5.2 Tăng cường xúc tiến bán Hiện nay, chương trình xúc tiến bán Công ty chưa hiệu chưa có kết hợp chặt chẽ với quảng cáo Vào dịp Công ty triển khai chương trình khuyến mại lớn, Công ty thuê sinh viên phát tờ rơi cổng tòa nhà văn phòng, khu vực khu chung cư, đô thị mới… Công ty nên bố trí nhân viên treo poster, băng rôn giới thiệu chương trình khuyến mại khu vực gần cửa hàng Công ty in catalog giới thiệu mặt hàng khuyến mại phát cho khách hàng họ vào cửa hàng Catalog nên gửi cho hòm thư điện tử khách hàng đến mua cửa hàng công ty (do nhân viên bán hàng ghi lại địa mail) đại lý Một cách thiết thực hiệu việc gửi thông tin khuyến mại vào số điện thoại khách hàng Công ty tiến hành thiết kế poter quảng cáo đẹp, bật sau đăng tải lên fanpage (hoặc webite xây dựng) để thu hút khách hàng biết đến chương trình khuyến mại 59 Thang Long University Library Hình 3.4 Poster chƣơng trình khuyến mại Ngoài ra, Công ty cần tiến hành xây dựng chương trình khuyến mại với hình thức hấp dẫn như: 500.1 − “Giờ vàng giá sốc”: Khách hàng mua ghế làm việc mã V021 với giá VNĐ (giá gốc 1.500.000 VNĐ) mua hàng từ 11-14h thứ hàng tuần showroom Công ty Hình 3.5 Ghế làm việc mã V021 − Khi mua hàng với hóa đơn 10 triệu đồng, khách hàng nhận phiếu cào trúng thưởng 100% với giải thưởng đồ gia dụng cốc thủy tinh, đựng gia vị… phần thưởng lớn SH Mode − Tổ chức chương trình “Khyến vàng” Hình 3.6 Chƣơng trình “Khyến vàng” 60 3.4.5.3 Tăng cường hoạt động quan hệ công chúng Hội nghị khách hàng hoạt động có ý nghĩa, tăng thêm gắn bó với khách hàng Kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng phải lên rõ ràng cụ thể Thành phần tham dự cần phải có khách hàng lớn Công ty năm (giá trị hợp đồng 100 triệu), khách hàng mua hàng nhiều lần, ban giám đốc Công ty Địa điểm thời gian cần phải thông báo trước thực theo kế hoạch Người điều khiển hội nghị phải tập trung vào vấn đề mà công ty cần quan tâm, tạo không khí để khách hàng thảo luận vấn đề cách đặt câu hỏi mang tính tập trung, kết hợp kể số câu chuyện liên quan đến rượu mà vui thú vị Sau hội nghị tiến hành giao lưu thân mật với khách hàng buổi tiệc buffet Các chương trình hội chợ triễn lãm, hội chợ hàng tiêu dùng luôn diễn quanh năm khắp đất nước thành phố Từ trước đến giờ, công ty không tham gia hội chợ kiểu Công ty nên tích cực tham gia hội chợ tiêu dùng để trực tiếp tiếp xúc với người tiêu dùng nhận phản hồi từ họ sản phẩm Công ty hay có thêm thông tin sản phẩm công ty khác tham gia hội chợ Công ty nên đầu tư tham gia hội chợ triễn lãm, hội chợ hàng tiêu dùng với vị trí bảng hiệu to, treo cao, vị trí dễ thấy, gian hàng trưng bày đẹp, rộng…đồng thời kết hợp phát tờ rơi thông tin sản phẩm công ty để tranh thủ hội giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng KẾT LUẬN CHƢƠNG Nội dung chương đưa số giải pháp nhằm nâng cao công tác xây dựng thương hiệu Công ty TNHH Gia Minh Home sở phát huy thành tựu đạt khắc phục hạn chế tồn Những giải pháp xây dựng dựa vào lý luận chung công tác xây dựng thương hiệu doanh nghiệp chương 1, dựa vào phân tích thực trạng công tác xây dựng thương hiệu Công ty chương phù hợp với tình hình tài chính, nhân lực Công ty 61 Thang Long University Library KẾT LUẬN Quan tâm tới công tác xây dựng thương hiệu công ty không giúp nhà quản lý mà khiến đội ngũ công nhân viên xác định rõ mục tiêu, hiểu trách nhiệm việc tạo nên hình ảnh, uy tín công ty, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao Sau năm xây dựng trưởng thành, Công ty TNHH Gia Minh Home đạt thành tựu định, nhiên nhiều vấn đề tồn xung quanh công tác xây dựng phát triển thương hiệu Khóa luận hệ thống hóa phát triển lý luận công tác xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Thông qua tài liệu xây dựng thương hiệu marketing Công ty, từ đánh giá tổng hợp công tác xây dựng thương hiệu Công ty TNHH Gia Minh Home Từ kết thu được, khóa luận đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu Công ty TNHH Gia Minh Home Dựa vào mục tiêu phát triển mà Công ty xác định, tác giả đưa giải pháp gắn liền với việc tích luỹ tài sản thương hiệu có, đặc biệt giải pháp nhằm phát triển yếu tố tạo nên sức mạnh thương hiệu như: hoàn thiện hệ thống Với đề tài này, khóa luận hy vọng góp phần nhỏ vào việc xây dựng khắc hoạ hình ảnh Công ty TNHH Gia Minh Home, củng cố uy tín, danh tiếng Công ty nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng biết đến sử dụng sản phẩm, dịch vụ Công ty nâng cao khả cạnh tranh thị trường Do kiến thức thời gian có hạn nên khoá luận em không tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo khoa để khoá luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường giảng dạy kiến thức quý báu để em thực khoá luận Đặc biệt xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Thùy Trang anh chị phòng Kinh doanh Công ty TNHH Gia Minh Home giúp em hoàn thành khoá luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016 Sinh viên Phan Kim Oanh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Al Ries Laura Ries (2013) – 22 quy luật bất biến xây dựng thương hiệu (tài liệu dịch) – NXB Tri thức Đào Công Bình (2004) – Quản trị tài sản nhãn hiệu – NXB Trẻ Lê Anh Cường (2008) – Tạo dựng quản trị thương hiệu: Danh tiếng-lợi nhuận – NXB Lao động-Xã hội PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh Nguyễn Thành Trung (2012) – Thương hiệu với nhà quản lý – NXB Lao động-Xã hội TS Phạm Thị Lan Hương, PGS.TS Lê Thế Giới TS Lê Thị Minh Hằng (2014) –Quản trị thương hiệu – NXB Tài chính, tr.241 Richard Moore (2009) – Đầu tư chiến lược cho hình ảnh thương hiệu (tài liệu dịch) – NXB Văn hóa-Thông tin Thang Long University Library PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI Tên người trả lời: …………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………… ………Số ĐT: …………………… Ngày vấn: …… /… … / 2016 Thời gian vấn: … ……… phút Giới thiệu: Xin chào anh (chị) Tôi tên ………., nhân viên Công ty TNHH Gia Minh Home Hiện thực khảo sát nhận diện thương hiệu Gia Minh Home, xin phép vấn anh (chị) vài phút Xin chân thành cảm ơn anh (chị) A CÂU HỎI GẠN LỌC S1 Vui lòng cho biết anh (chị) người thân gia đình anh (chị) có làm việc ngành sau không? Nghiên cứu thị trường/quảng cáo/quan hệ công chúng Kết thúc PV Truyền thông (báo chí, phát truyền hình) Kết thúc PV Sản xuất/buôn bán loại quần áo thời trang 3Kết thúc PV Không thuộc tất ngành kể 4Tiếp tục PV S2 Vui lòng cho biết tháng qua anh (chị) có tham gia vào vấn không? Có 1Kết thúc PV Không 2Tiếp tục PV S3 Vui lòng cho biết tuổi anh (chị) ạ? Dưới 18 1Kết thúc PV 18 – 25 2Tiếp tục PV 26 – 35 3Tiếp tục PV 36 – 45 4Tiếp tục PV 46 – 65 5Tiếp tục PV Trên 65 6Kết thúc PV B NHẬN BIẾT THƢƠNG HIỆU M1 Xin anh (chị) cho biết: a Khi nói đến lĩnh vực nội thất địa bàn Thạch Thất anh (chị) nghĩ đến thương hiệu ? (SA) b Còn thương hiệu khác không? (MA) c (SHOWCARD) Những thương hiệu số thương hiệu nội thất sau mà anh (chị) biết? (MA) d (SHOWCARD) Anh (chị) sử dụng sản phẩm thương hiệu nào? (MA) e (SHOWCARD) Anh (chị) sử dụng sản phẩm dịch vụ thương hiệu nào? (MA) f (SHOWCARD) Anh (chị) dự định sử dụng sản phẩm dịch vụ thương hiệu thời gian tới? (MA) g (SHOWCARD) Nếu có người hỏi ý kiến anh (chị) giới thiệu thương hiệu nào? (SA) Nhận biết (SA) Nhận Nhận TH TH TH TH biết biết sử giới trợ sử sử dụng thiệu trợ giúp dụng dụng (MA) (MA) giúp (MA) (MA) (MA) (MA) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) An Home 1 1 1 Hoàng Phát 2 2 2 Gỗ Việt 3 3 3 Gia Minh Home 4 4 4 VHome 5 5 5 Ý kiến khác 6 6 6 M2 (SHOWCARD) Khoanh tròn thương hiệu có nhận biết M1a M1b, hỏi trường hợp Anh nhận biết (đọc tên TH) thông qua phương tiện nào? Tivi Báo Radio Internet Băng viết rôn, áp phích Nhìn thấy văn phòng công ty Khác (ghi rõ) An Home 1 1 1 ……… Hoàng Phát 2 2 2 ……… Gỗ Việt 3 3 3 ……… Gia Minh Home 4 4 4 ……… Thang Long University Library VHome 5 5 5 ……… M3 (SHOWCARD) Chỉ hỏi câu ngƣời có nhận biết thƣơng hiệu Gia Minh Home (trong câu M1a, M1b) Xin cho biết anh (chị) có nhớ màu chủ đạo logo Gia Minh Home không ạ? (MA) Màu trắng màu đỏ Màu vàng màu xanh dương Màu đỏ màu nâu M4 (SHOWCARD) Chỉ hỏi câu ngƣời có nhận biết thƣơng hiệu Gia Minh Home (trong câu M1a, M1b) Anh (chị) mô tả chi tiết logo Gia Minh Home không? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… M5 (SHOWCARD) hỏi hết đối tƣợng Nhìn vào logo này, vui lòng cho biết suy nghĩ anh (chị) ý nghĩa logo gì? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… M6 (SHOWCARD) Chỉ hỏi câu ngƣời có nhận biết thƣơng hiệu Gia Minh Home (trong câu M1a, M1b) Anh (chị) có nhớ câu hiệu (slogan) Gia Minh Home không? Nếu nhớ anh (chị) vui lòng đọc câu sologan này? Không Có, ghi lại câu đọc ……………………………………………………… (1 Nhớ đúng, Nhớ không đúng) C ĐÁNH GIÁ THƢƠNG HIỆU Chỉ hỏi câu người có nhận biết thƣơng hiệu Gia Minh Home (trong câu M1a, M1b) M7 (SHOWCARD) Vui lòng cho biết công ty Gia Minh Home tham gia hoạt động xã hội, từ thiện sau mà anh (chị) nghe biết đến? Hướng miền Trung lũ lụt năm 2015 Sao Vàng Đất Việt_Vì trẻ thơ có hoàn cảnh khó khăn Tài trợ quà Mẹ Việt Nam anh hùng Tài trợ cho Hội diễn Văn nghệ Hữu Bằng Không nhớ rõ M8 (SHOWCARD) Xin cho biết cảm nhận anh (chị) tiếp xúc với đội ngũ nhân viên Công ty Gia Minh Home? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… M9 Xin cho biết mức độ hài lòng anh (chị) nhận biết thương hiệu công ty Gia Minh Home Hoàn toàn không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Hoàn toàn hài lòng Tên thương hiệu 1 1 Màu sắc logo 2 2 Hình ảnh logo 3 3 Slogan 4 4 Hoạt động xã hội 7 7 Văn hóa ứng xử NV 8 8 D THÔNG TIN ỨNG VIÊN E1 (SHOWCARD) Xin vui lòng cho biết tình trạng hôn nhân, gia đình anh (chị) ạ? Độc thân Đã có gia đình, chưa có Đã có gia đình có E2 (SHOWCARD) Anh (chị) làm việc lĩnh vực nào? Công nghiệp Nông nghiệp Thang Long University Library Lâm nghiệp Thủy sản Kinh doanh, thương mại Giáo dục Tài ngân hàng Bảo hiểm Du lịch, khách sạn Bưu viễn thông 10 Công nghệ thông tin 11 Xây dựng 12 Khác …… E3 (SHOWCARD) Anh (chị) cho biết thu nhập trung bình tháng thân khoảng bao nhiêu? ………………………………………………………………… E4 E5 Dưới 2,000,000 đồng 1 2,000,000 – 3,000,000 2 3,000,000 – 5,000,000 3 5,000,000 - 7,000,000 4 7,000,000 – 9,000,000 5 9,000,000 – 11,000,000 6 11,000,000 – 15,000,000 7 Trên 15,000,000 đồng 8 Không trả lời 9 CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH (CHỊ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu cho công ty TNHH gia minh home , Hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu cho công ty TNHH gia minh home , Hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu cho công ty TNHH gia minh home , Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang Sinh viên : Phan Kim Oanh, CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA MINH HOME 21, Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp, Bƣớc 5. Soạn thảo chƣơng trình marketing-mix để thực hiện chiến lƣợc định vị đã lựa chọn, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA MINH HOME, . Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, . Quảng bá thương hiệu, Các chƣơng trình kích cầu mua sắm:, KẾT LUẬN CHƢƠNG 2, . Yếu tố khách quan, Quảng cáo trên facebook:, KẾT LUẬN CHƢƠNG 3, PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI, A. CÂU HỎI GẠN LỌC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay