Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thiết bị công nghiệp phúc lợi

114 685 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÖC LỢI SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THANH LONG MÃ SINH VIÊN : A21947 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o0o KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÖC LỢI Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Thu Hoài Sinh viên thực : Trần Thanh Long Mã sinh viên : A21947 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI - 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Với tất lòng biết ơn chân thành nhất, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên Ths Nguyễn Thu Hoài - người tận tình bảo, hướng dẫn giúp em hoàn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo trường không quản ngại khó khăn truyền đạt cho em kiến thức vô quan trọng bổ ích Đây hành trang vững đường phía trước em Bên cạnh đó, em xin cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học Thăng Long phòng ban trường tạo điều kiện cho em có môi trường học tập tốt để em có hội nghiên cứu học tập vui chơi bổ ích Xin gửi lời cám ơn đến cô, chú, anh chị công ty cổ phần đầu tư thương mại Kiến Việt tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế, học hỏi nhiều điều tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em suốt thời gian hoàn thành luận văn Do kiến thức khả lý luận có hạn nên khóa luận thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đánh góp ý thầy cô giáo để khóa luận hoàn thiện Cuối em xin kính chúc thầy cô giáo Ban lãnh đạo trường Đại học Thăng Long dồi sức khỏe để công tác tốt, tiếp tực nghiệp trồng người Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 Sinh viên Trần Thanh Long LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 Sinh viên Trần Thanh Long Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 1.1.2 Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.3 Vai trò nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.4 Các phương thức bán hàng phương thức toán 1.1.4.1 Các phương thức bán hàng 1.1.4.2 Các phương thức toán 1.1.5 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 1.1.5.1 Phương pháp thực tế đích danh 1.1.5.2 Phương pháp bình quân gia quyền 1.1.5.3 Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) 10 1.1.5.4 Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO) 10 1.2 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 11 1.2.1 Kế toán bán hàng 11 1.2.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng 11 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 11 1.2.1.3 Trình tự kế toán bán hàng trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 14 1.2.1.4 Trình tự kế toán bán hàng trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 17 1.2.1.5 Trình tự kế toán bán hàng trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 18 1.2.2 Kế toán xác định kết bán hàng 19 1.2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp 19 1.2.2.2 Kế toán xác định kết bán hàng 20 1.3 Hình thức sổ kế toán sử dụng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 21 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÖC LỢI 23 2.1 Tổng quan công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 23 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 23 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 24 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 25 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 25 2.1.4.2 Chế độ, sách kế toán áp dụng 26 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 28 2.2.1 Kế toán bán hàng công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 28 2.2.1.1 Phương thức bán hàng tổ chức chứng từ 28 2.2.1.2 Kế toán chi tiết bán hàng 41 2.2.1.3 Kế toán tổng hợp bán hàng 45 2.2.2 Kế toán xác định kết bán hàng công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 47 2.2.2.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 47 2.2.2.2 Kế toán xác định kết bán hàng 59 CHƢƠNG MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÖC LỢI 61 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 61 3.1.1 Kết đạt 61 3.1.2 Hạn chế 62 Thang Long University Library 3.2 Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi .63 KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHTN BHXH BHYT CP CKTM DT GTGT GVHB K/c KKĐK KKTX KPCĐ KQBH QLKD TBCN TK Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Chi phí Chiết khấu thương mại Doanh thu Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Kết chuyển Kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên Kinh phí công đoàn Kết bán hàng Quản lý kinh doanh Thiết bị công nghiệp Tài khoản TNHH TSCĐ TTĐB Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Tiêu thụ đặc biệt Thang Long University Library - Hoàn thiện kế toán chi phí mua hàng Ở ví dụ 4, lô hàng Trục xiết mua ngày 22/06 có chi phí vận chuyển 650.000đ, kế toán công ty hạch toán chi phí vận chuyển vào TK 642 Tuy nhiên kế toán nên tập hợp chi phí vào trị giá hàng hóa Từ đơn giá hàng mua thay đổi, dẫn đến đơn giá xuất hàng hóa thay đổi Số liệu sổ chi tiết hàng hóa (biểu số 3.4), bảng nhập - xuất - tồn (biểu số 3.5) sổ TK 632 (biểu số 3.10) thay đổi theo Đồng thời, chi phí quản lý kinh doanh giảm so với trước, gây ảnh hưởng lên sổ TK 642 (biểu số 3.11) TK 911 (biểu số 3.12) Trị giá lô hàng ngày 22/06 = 2.000.000 + (500.000 + 150.000) = 2.650.000 ĐGBQ ngày 22/06 = (7.459.830 + 2.650.000) / 19 = 532.096 Trị giá xuất kho ngày 25/06 = 532.096 x = 4.256.771 Trị giá xuất kho ngày 27/06 = 532.096 x = 3.192.577 67 Thang Long University Library Biểu số 3.4 Sổ chi tiết vật liệu thành phẩm hàng hóa Đơn vị: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi Địa chỉ: 229 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội Mẫu số S07 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC ngày 14/09/2006 BTC) SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU THÀNH PHẨM HÀNG HÓA Tài khoản: 156 Tên vật liệu (sản phẩm, hàng hóa): Trục xiết CT ghi sổ Chứng từ SH NT Diễn giải Tiểu khoản: 1564 Đơn vị tính: Cái TK ĐƢ Nhập SL Đơn giá Xuất Tiền SL Đơn giá Tồn Tiền Tồn đầu kỳ 2.500.000 Tiền 15 496.430 7.446.445 20 497.322 9.946.445 15 497.322 7.459.830 19 532.096 10.109.830 PNK183 18/06 Nhập kho hàng hóa 331 21/06 PXK137 21/06 Xuất kho bán buôn 632 22/06 PNK184 22/06 Nhập kho hàng hóa 331 25/06 PXK140 25/06 Xuất kho bán buôn 632 532.096 4.256.771 11 532.096 5.853.059 27/06 PXK142 27/06 Xuất kho gửi bán 632 532.096 3.192.577 532.096 2.660.482 9.935.958 532.096 2.660.482 Ngƣời ghi sổ (Kí, họ tên) 500.000 Đơn giá 18/06 Cộng phát sinh SL 662.500 x 497.322 2.486.610 2.650.000 5.150.000 19 x Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2015 Kế toán trƣởng (Kí, họ tên) Giám đốc (Kí, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Kế toán) 68 Biểu số 3.5 Bảng tổng hợp nhập xuất tồn Đơn vị: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi Địa chỉ: 229 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội Mẫu số S08 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC ngày 14/09/2006 BTC) BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN Vật liệu, sản phẩm, hàng hóa Tháng 06 năm 2015 STT Tồn đầu kì Diễn giải SL Đơn giá Tiền 7.446.445 Trục xiết 15 496.430 Đai ốc 17 528 33.275 Thanh rèn D17 56 173.964 … - - Tổng phát sinh Nhập Ngƣời ghi sổ (Kí, họ tên) SL Đơn giá 208.049.301 - Tiền SL 5.150.000 17.569.200 100 9.741.967 Xuất Tiền SL Đơn giá Tiền 19 522.945 9.935.958 497.886 2.660.482 2.780.000 550 32.403 17.821.750 78 32.403 2.527.450 173.964 6.958.560 16 173.964 2.783.407 - Đơn giá Tồn cuối kì 69.425.661 Kế toán trƣởng (Kí, họ tên) 40 - - 135.832.799 - - 141.622.163 Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2015 Giám đốc (Kí, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng kế toán) 69 Thang Long University Library Biểu số 3.6 Báo cáo bán (lọc) Đơn vị: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi Địa chỉ: 229 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội BÁO CÁO BÁN RA THÁNG 06 NĂM 2015 (LỌC THEO SẢN PHẨM TRỤC XIẾT) Đơn vị tính: VNĐ STT Chứng từ Ngày Tháng Mã hàng Tên hàng ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Giá vốn PXK137 21 06 TX Trục xiết Cái 590.909 2.954.545 2.486.610 PXK140 25 06 TX Trục xiết Cái 590.909 4.727.272 4.256.771 7.681.818 6.743.381 Tổng cộng 13 Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) (Nguồn: Phòng Kế toán) 70 Biểu số 3.7 Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu Đơn vị: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi Địa chỉ: 229 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT DOANH THU THÁNG 06 NĂM 2015 (TRÍCH) Đơn vị tính: VNĐ STT Tên hàng hóa SL Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ Doanh thu Giá vốn Lợi nhuận gộp Trục xiết 13 7.681.818 384.091 7.297.727 6.743.381 2.267.440 Đai ốc 17 550 22.385.000 - 22.385.000 17.821.750 4.563.250 Thanh rèn D17 40 9.480.000 - 9.242.534 6.784.596 2.457.938 … 564.601.070 384.091 564.216.979 514.526.112 49.690.867 Tổng cộng Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) (Nguồn: Phòng Kế toán) 71 Thang Long University Library Biểu số 3.8 Sổ doanh thu bán hàng Đơn vị: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi Địa chỉ: 299 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN 511 Ngày ghi sổ Chứng từ SH NT Số tiền TK ĐƢ Diễn giải Nợ Có 21/06 0001397 21/06 Bán buôn cho công ty TNHH Gia Nhất 112 2.954.545 25/06 0001407 25/06 Bán buôn cho công ty TNHH Gia Nhất 112 4.727.272 28/06 0001418 28/06 Bán buôn cho công ty TM Đại Nam 111 3.681.818 … Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu 521 Cộng phát sinh 384.091 384.091 Ghi Có TK 911 Số dƣ cuối tháng 564.601.070 564.216.979 - - - Sổ có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … - Ngày mở sổ: … Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) 72 Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Giám đốc (Kí, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng kế toán) Biểu số 3.9 Sổ khoản giảm trừ doanh thu Đơn vị: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi Địa chỉ: 299 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN 521 Ngày ghi sổ Chứng từ SH 25/06 0001407 NT 25/06 Số tiền TK ĐƢ Diễn giải Nợ CKTM cho công ty TNHH Gia Nhất 131 Cộng phát sinh Có 384.091 384.091 Ghi Nợ TK 511 Số dƣ cuối tháng 384.091 - - - Sổ có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … - Ngày mở sổ: … Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Giám đốc (Kí, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng kế toán) 73 Thang Long University Library Biểu số 3.10 Sổ giá vốn hàng bán Đơn vị: Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi Địa chỉ: 229 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN 632 Ngày ghi sổ Chứng từ SH NT Số tiền TK ĐƢ Diễn giải Nợ Có 21/06 PXK137 21/06 Xuất hàng bán trực tiếp - TX 156 2.486.610 25/06 PXK140 25/06 Xuất hàng bán trực tiếp - TX 156 4.256.771 26/06 PXK143 26/06 Xuất hàng bán trực tiếp - TR 156 1.042.797 … Cộng phát sinh 514.526.112 Ghi Nợ TK 911 Số dƣ cuối tháng 514.526.112 - - - Sổ có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … - Ngày mở sổ: … Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Giám đốc (Kí, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng kế toán) 74 Biểu số 3.11 Sổ chi phí quản lý kinh doanh Đơn vị: Công ty TNHH TBCN Phúc Lợi Địa chỉ: 299 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, ĐĐ, HN SỔ CÁI TÀI KHOẢN 642 Tháng 06 năm 2015 Ngày Chứng từ ghi sổ SH A B Ngày Diễn giải TK ĐƢ D E tháng C Số tiền Nợ Có … 01/06 PC16 01/06 Tiền điện thoại 111 1.002.870 03/06 PC18 02/06 Tiền gia hạn chữ kí số năm 111 999.000 04/06 SP 04/06 Phí ngân hàng 112 22.000 05/06 PC20 05/06 Thanh toán tiền tiếp khách 111 3.300.000 09/06 PC23 09/06 Tiền điện 111 1.859.861 … 30/6 30/6 Tiền lương nhân viên phải trả 334 22.621.435 30/6 30/6 Các khoản trích theo lương 338 2.946.720 30/6 30/6 Phân bổ khấu hao TSCĐ 214 3.357.019 … 45.029.785 Cộng phát sinh 911 Ghi Nợ TK Số dƣ cuối kì - Sổ có … trang, đánh số từ trang số … đến trang… Ngày mở sổ: … Ngƣời lập (Kí, họ tên) 45.029.785 Kế toán trƣởng (Kí, họ tên) - Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015 Giám đốc (Kí, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng kế toán) 75 Thang Long University Library Biểu số 3.12 Sổ tài khoản xác định kết kinh doanh Đơn vị: Công ty TNHH TBCN Phúc Lợi Địa chỉ: 299 Đê La Thành, ĐĐ, HN SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911 Tháng 06 năm 2015 NT ghi sổ A Chứng từ SH NT B C Diễn giải D Dƣ đầu tháng Số tiền TK ĐƢ Nợ Có E Phát sinh tháng 30/6 PKT 30/6 Kết chuyển doanh thu 511 564.216.979 30/6 PKT 30/6 Kết chuyển GVHB 632 514.526.112 30/6 PKT 30/6 Kết chuyển CP QLKD 642 45.029.785 … Cộng số phát sinh tháng Số dƣ cuối tháng - - Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng kế toán) 76 Biểu số 3.13 Sổ nhật ký chung (Trích) Đơn vị: Công ty TNHH TBCN Phúc Lợi Địa chỉ: 299 Đê La Thành, ĐĐ, HN SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 06 năm 2015 Chứng từ NT GS Diễn giải Đã ghi sổ SH NT Nợ Có Số tiền A B C D E F G H 642 111 1.859.861 18/06 0000383 18/06 Mua trục xiết - công ty Đại Nam 156 111 2.500.000 18/06 0000383 18/06 Thuế GTGT tiền mua hàng 133 111 250.000 21/06 PXK137 21/06 Xuất kho bán buôn 632 156 2.486.610 21/06 0001397 21/06 Bán hàng cho công ty Gia Nhất 112 511 2.954.545 21/06 0001397 21/06 Thuế GTGT tiền bán hàng 112 333 295.455 156 111 650.000 25/06 PXK140 25/06 Xuất kho bán buôn 632 156 4.256.771 25/06 0001407 25/06 Bán hàng cho công ty Gia Nhất 112 511 4.727.272 25/06 0001407 25/06 Thuế GTGT tiền bán hàng 112 333 434.318 157 156 3.192.577 … 09/06 0566260 09/06 Thanh toán tiền điện … … … 22/06 0000864 22/06 Chi phí thu mua hàng hóa … … 27/06 PXK142 27/06 Xuất kho gửi bán … 30/06 BPBTL 30/6 Tính lương nhân viên văn phòng 642 334 23.910.625 30/06 BPBTL 30/6 Chi phí KPCĐ 642 3382 245.560 30/06 BPBTL 30/6 Chi phí BHXH 642 3383 2.210.040 30/06 BPBTL 30/6 Chi phí BHYT 642 3384 368.340 30/06 BPBTL 30/6 Chi phí BHTN 642 3389 122.780 30/06 BPBTL 30/6 Khấu trừ bảo hiểm nhân viên 334 338 1.289.190 77 Thang Long University Library Chứng từ NT GS SH NT A 30/06 B SC211 C 30/6 Đã ghi sổ Diễn giải D Khấu hao TSCĐ E Nợ Có Số tiền F 642 G 214 H 3.357.019 … 30/6 PKT 30/6 Kết chuyển khoản giảm trừ DT 511 521 384.091 30/6 PKT 30/6 Kết chuyển doanh thu 511 911 564.216.979 30/6 PKT 30/6 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 514.526.112 30/6 PKT 30/6 Kết chuyển chi phí QLKD 911 642 45.029.785 (Nguồn: Phòng kế toán) 78 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường mở cửa nước ta việc cạnh tranh doanh nghiệp gay gắt khốc liệt Các doanh nghiệp phải tìm cách tạo chỗ đứng thị trường, đem lại hiệu kinh doanh cao Với bề dày kinh nghiệm 10 năm, lãnh đạo quản lý công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi khẳng định uy tín vị trí rên đường hội nhập với kinh tế đất nước Đạt thành công nhờ quản lý chặt chẽ loại tài sản, vật tư, chi phí; sách đầu tư cho hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên toàn công ty Trên sở kiến thức thu nhận thời gian học tập trường Đại học Thăng Long, với trình thực tập công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi, em trình bày khái quát sở lý luận chung, phân tích thực trạng đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Em mong ý kiến đóng góp khóa luận giúp ích phần việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng việc phát triển kinh doanh công ty thời gian tới Qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán công ty em phần nắm thực tế tổ chức hệ thống kế toán tỏng doanh nghiệp Từ hiểu rõ lý luận chung, biết cách vận dụng kiến thức học vào thực tế Tuy nhiên với thời gian thực tập không dài, trình độ hiểu biết khả lý luận hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi khuyết điểm Em kính mong nhận góp bổ sung ý kiến thầy cô giáo anh, chị Phòng Kế toán công ty để khóa luận em hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác, cô anh chị công ty, đặc biệt anh chị Phòng Kế toán giúp đỡ tạo điều kiện suốt trình thực tập em Em xin đặc biệt cảm ơn bảo hướng dẫn tận tình, ý kiến đóng góp quý báu Th.s Nguyễn Thu Hoài – người giúp đỡ em nhiều việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 Sinh viên Trần Thanh Long Thang Long University Library [...]... tại công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi Đề tài gồm ba chương chính sau đây: Chƣơng 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi Chƣơng 3: một só giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH. .. Sơ đồ 1.10 Kế toán xác định kết quả bán hàng 21 Sơ đồ 1.11 Trình tự ghi sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo hình thức Nhật kí chung 22 Sơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 24 Sơ đồ 2.2 Tổ chức bộ máy kế toán công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi 25 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ nhật kí chung tại công ty Phúc Lợi 27 Thang... đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp Kết quả bán hàng được tính như sau: Kết quả bán hàng = Lợi nhuận gộp - Chi phí quản lý kinh doanh 1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng • Vai trò: Đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng, tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò thực sự quan trọng,... doanh nghiệp thương mại nơi mà sự cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều lần Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, vận dụng lý luận đã được học tập và rèn luyện tại trường đại học, kết hợp với thực tế đã tiếp thu được qua quá trình thực tập tại công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại. .. sự thất thoát hàng hóa, phát hiện được những hàng hóa chậm luân chuyển số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp cho doanh nghiệp để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn Các số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn chỉnh về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng từ 3 Thang... tế và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước • Nhiệm vụ: Đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng, tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vai trò thực sự quan trọng Nó quản lý và cung cấp thông tin về tình hình bán hàng và hiệu quả kinh doanh mà doanh nghiệp đạt được Bản chất của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là thu nhận, xử lý và cung... tin về toàn bộ công tác bán hàng và kết quả của hoạt động này Vì vậy muốn đảm bảo thực hiện và phát huy tốt vai trò của mình, đáp ứng nhu cầu về quản lý hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả bán hàng thì kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: − Ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình lưu chuyển của từng loại hàng hóa về mặt giá trị và số lượng... phí bán hàng dùng để phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong quá trình bán hàng hóa trong kỳ của doanh nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 Xác định kết quả bán hàng TK 6422 “Chi phí quản lý doanh nghiệp dùng để phản ánh chi phí quản lý chung của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911 Xác định kết quả bán hàng ... công ty TNHH thiết bị công nghiệp Phúc Lợi CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa trên thị trường buôn bán trong nước... bán trong kì Tài khoản 632 có kết cấu nội dung như sau: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có Trịhóa giá đã vốntiêu củathụ; hàng bán bị trả lại trong kỳ Trị giá vốn của hàng chuyển giá vốn hàng hóa tiêu thụ trong kì vào tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh; Trích lập dự phòngKết giảm giá hàng tồn kho Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Ngoài ra, kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thiết bị công nghiệp phúc lợi , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thiết bị công nghiệp phúc lợi , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thiết bị công nghiệp phúc lợi , Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Thu Hoài Sinh viên thực hiện : Trần Thanh Long, CHƢƠNG 3. MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÖC LỢI 61, CHƢƠNG 3. MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay