Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền bắc

144 839 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ THU THẢO MÃ SINH VIÊN : A20950 NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thanh Huyền Sinh viên thực : Lê Thu Thảo Mã sinh viên : A20950 Ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp kết năm miệt mài học tập ghế giảng đường Đại học Thăng Long, thời gian em tiếp thu kiến thức vô quý báu chuyên môn kinh nghiệm sống mà thầy cô tận tâm truyền đạt Tuy nhiên, hoàn thành tốt Khóa luận công việc không đơn giản, không đòi hỏi cố gắng, nỗ lực thân em mà cần đến động viên, cổ vũ gia đình, bạn bè đặc biệt quan tâm dạy dỗ, bảo tận tình thầy cô cán hướng dẫn Đến em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp, đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc” Qua đây, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tổ chức, cá nhân nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ động viên em trình thực Khóa luận Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô Trường Đại học Thăng Long, đặc biệt thầy cô tận tình dạy bảo em suốt thời gian em theo học Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cô Giáo – Tiến sỹ Nguyễn Thanh Huyền tận tình truyền đạt, tận tâm hướng dẫn nghiên cứu giúp em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cô, chú, anh, chị làm việc Công ty Cổ phần sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc cho em hội thực tập tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu tình hình thực tế đơn vị, đặc biệt anh, chị phòng Kế toán tài vụ công ty giúp đỡ cung cấp đầy đủ số liệu để Khóa luận tốt nghiệp em hoàn chỉnh Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Lê Mai Anh – Kế toán phó Công ty, người trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt cho em kiến thức thực tế có đóng góp vô quý báu suốt thời gian em thực Khóa luận Một lần em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Lê Thu Thảo Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .1 1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Bán hàng 1.1.2 Doanh thu 1.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.1.4 Doanh thu 1.1.5 Giá vốn hàng bán 1.1.6 Lợi nhuận gộp 1.1.7 Chi phí bán hàng 1.1.8 Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1.1.9 Kết bán hàng 1.2 Các phương thức bán hàng 1.2.1 Bán buôn 1.2.2 Bán lẻ .5 1.2.3 Bán hàng qua đại lý, ký gửi 1.3 Xác định giá vốn hàng bán 1.3.1 Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho .6 1.3.2 Chi phí thu mua .8 1.4 Kế toán bán hàng 1.4.1 Chứng từ sử dụng 1.4.2 Tài khoản sử dụng: 1.4.3 Phương pháp hạch toán 12 1.5 Kế toán xác định kết bán hàng 18 1.5.1 Chứng từ sử dụng 18 1.5.2 Tài khoản sử dụng: 19 1.5.3 Phương pháp hạch toán .21 1.6 Tổ chức sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC 25 2.1 Giới thiệu chung công ty Cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Miền Bắc 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Miền Bắc 25 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty Cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Miền Bắc 26 Chức năng, nhiệm vụ phận 26 2.1.3 Tổ chức kế toán công ty Cổ phần Sách Thiết bị giáo dục Miền Bắc 27 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc 31 2.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc 31 2.2.2 Tổ chức số kế toán bán hàng .51 2.2.3 Tổ chức kế toán xác định kết bán hàng 60 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC 86 3.1 Đánh giá kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc 86 3.1.1 Ưu điểm 86 3.1.2 Nhược điểm: 87 3.2 Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc 88 LỜI KẾT Thang Long University Library DANH MỤC BIỂU SỐ, SƠ ĐỒ Biểu 2.1 Hợp đồng nguyên tắc (Trích) 32 Biểu 2.2 Hoá đơn GTGT bán buôn qua kho theo hình thức xuất kho trực tiếp 35 Biểu 2.3 Phiếu xuất kho bán buôn qua kho theo hình thức xuất kho trực tiếp 36 Biểu 2.4 Sổ chi tiết hàng hoá Trọng tâm kiến thức phương pháp giải toán 7/2 38 Biểu 2.5 Báo cáo nhập xuất tồn kho 39 Biểu 2.6 Hóa đơn GTGT bán hàng theo hình thức chuyển hàng 41 Biểu 2.7 Phiếu xuất kho theo hình thức chuyển hàng 42 Biểu 2.8 Phiếu vận chuyển xuất 43 Biểu 2.9 Hóa đơn GTGT bán lẻ 44 Biểu 2.10 Phiếu xuất kho bán lẻ 45 Biểu 2.11 Phiếu thu tiền mặt 46 Biểu 2.12 Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp 47 Biểu 2.13 Hóa đơn GTGT bán lẻ 48 Biểu 2.14 Phiếu thu tiền mặt 49 Biểu 2.15 Phiếu xuất kho bán lẻ 50 Biểu 2.16 Sổ chi tiết tài khoản 632 53 Biểu 2.17 Sổ chi tiết tài khoản 511 54 Biểu 2.18 Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng 55 Biểu 2.19 Sổ nhật ký chung (trích) 56 Biểu 2.20 Sổ khoản 632 58 Biểu 2.21 Sổ khoản 511 59 Biểu 2.22 Bảng chấm công phòng kinh doanh 62 Biểu 2.23 Bảng toán tiền lương nhân viên bán hàng 63 Biểu 2.24 Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương 65 Biểu 2.25 Phiếu xuất kho công cụ dụng cụ 66 Biểu 2.26 Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ .67 Biểu 2.27 Hóa đơn GTGT phí vận chuyển sách 69 Biểu 2.28 Sổ chi tiết tài khoản 641 70 Biểu 2.29 Bảng chấm công phòng kế toán tài vụ 72 Biểu 2.30 Bảng toán tiền lương nhân viên quản lý doanh nghiệp 73 Biểu 2.31 Phiếu xuất kho ghế cho phòng Tổng giám đốc 75 Biểu 2.32 Hóa đơn GTGT mua xăng 76 Biểu 2.33 Phiếu chi toán tiền xăng 77 Biểu 2.34 Sổ chi tiết tài khoản 642 78 Biểu 2.35 Sổ nhật ký chung (trích) 80 Biểu 2.36 Sổ tài khoản 641 83 Biểu 2.37 Sổ tài khoản 642 84 Biểu 2.38 Sổ tài khoản 911 85 Biểu 3.1 Mẫu sổ chi tiết giá vốn 89 Biểu 3.2 Mẫu sổ chi tiết doanh thu 90 Biểu 3.3 Mẫu sổ chi tiết doanh thu sách tham khảo 91 Biểu 3.4 Mẫu bảng tổng hợp doanh thu bán hàng 92 Biểu 3.5 Mẫu phiếu xuất kho theo hình thức chuyển hàng 94 Biểu 3.6 Mẫu sổ chi tiết giá vốn Trọng tâm kiến thức phương pháp giải toán 7/2 95 Biểu 3.7 Mẫu sổ chi tiết tài khoản hàng gửi bán Trọng tâm kiến thức phương pháp giải toán 7/2 96 Biểu 3.8 Mẫu sổ chi tiết tài khoản hàng gửi bán 97 Biểu 3.9 Sổ chi tiết chi phí chi phí bán hàng 99 Hình 2.1 Giao diện phần mềm kế toán VMS.NET sử dụng Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc 30 Sơ đồ 1.1 Kế toán phương thức bán buôn qua kho .13 Sơ đồ 1.2 Kế toán phương thức bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia toán 14 Sơ đồ 1.3 Kế toán phương thức bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia toán 14 Sơ đồ 1.4 Kế toán phương thức bán trả góp 15 Sơ đồ 1.5 Kế toán phương thức bán hàng đại lý - đơn vị giao đại lý 15 Sơ đồ 1.6 Kế toán phương thức bán hàng đại lý - đơn vị nhận đại lý 16 Sơ đồ 1.7 Hạch toán giá vốn hàng bán đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 18 Sơ đồ 1.8 Kế toán chi phí bán hàng .21 Sơ đồ 1.9 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 22 Sơ đồ 1.10 Hạch toán xác định kết bán hàng .23 Thang Long University Library Sơ ồđ 1.11 Trình tự ghi sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng theo hình thức Nhật ký chung Sơ đ 24 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần phần Sách Thiết bị giáo dục Miền Bắc 26 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán 28 Sơ đồ 2.3 Trình tự sổ kế toán theo hình thức máy vi tính công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc 30 Sơ đồ 2.4 Quy trình bán buôn theo kho theo hình thức xuất kho trực tiếp 34 Sơ đồ 2.5 Quy trình bán buôn theo kho theo hình thức chuyển hàng 40 Sơ đồ 3.1 Quy trình bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 93 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CB Cán CCDC Công cụ dụng cụ CĐKT Cân đối kế toán CKTM Chiết khấu thương mại CNV Công nhân viên CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp DT Doanh thu DTT Doanh thu GVHB Giá vốn hàng bán GTGT Giá trị gia tăng K/c Kết chuyển KKĐK Kiểm kê định kỳ NXBGDVN Nhà xuất Giáo dục Việt Nam PVCX Phiếu vận chuyển xuất QĐ Quyết định SGK Sách giáo khoa STK Sách tham khảo TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt Thang Long University Library Thang Long University Library Biểu 3.4 Mẫu bảng tổng hợp doanh thu bán hàng Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Công ty CP Sách TBGD Miền Bắc Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng Từ 01/03/2016 đến 31/03/2016 STT Mã Tên tiêu Số lượng Doanh thu Thành tiền Các khoản giảm trừ Phí phát hành Thực thu Hàng bán bị trả lại Giảm giá hàng bán Doanh thu Chiết khấu thương mại Thuế XK, TTĐB Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp I 51A0001 Sách giáo khoa 44.302 426.501.423 91.316.763 335.184.660 0 0 335.184.660 289.262.223 45.922.437 II 51B0001 Sách tham khảo 42.513 671.715.030 153.576.315 518.138.715 0 0 518.138.715 377.730.803 140.407.912 III 51G0001 Thiết bị giáo dục 9.079 118.527.428 118.527.428 0 0 118.527.428 66.882.367 51.645.061 IV 51K0001 Thiết bị khác 1.482 42.795.235 42.795.235 0 0 42.795.235 28.004.807 14.790.428 1.259.539.116 244.793.078 1.014.646.038 0 0 1.014.646.038 761.880.200 252.765.838 Tổng cộng (*) Ghi chú: Do số liệu thực tế thành tiền phí phát hành kỳ công ty không ghi nhận, hai khoản mục em đưa số liệu mang tính chất họa 92 Thứ hai, quy trình lập chứng từ bán hàng qua kho theo hình thức chuyển hàng: Công ty nên thay đổi quy trình bán hàng qua kho Thay xuất hóa đơn khách hàng đặt hàng, công ty nên lập hóa đơn sau chuyển hàng cho khách hàng khách hàng chấp nhận toán ghi nhận doanh thu Sơ đồ 3.1 Quy trình bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng Tiếp nhận yêu cầu đặt hàng, Lập phiếu xuất kho phiếu vận chuyển xuất Vận chuyển hàng đến Khách kho hàngkhách nhậnhàng hàng, chấp nhận Lập hóa toán đơn GTGT Đối với khách hàng chưa nhận hàng ngày, thay hạch toán vào tài khoản 1561, hàng gửi cho khách hàng hạch toán qua tài khoản 157 trước khác hàng nhận hàng Kế toán hạch toán sau: Nợ TK 157: Giá trị lô hàng xuất kho Có TK 1561: Giá trị lô hàng xuất kho Sau khác hàng nhận hàng chấp nhận toán cho lô hàng kế toán ghi nhận doanh thu giá vốn: Nợ TK 632: Giá trị lô hàng xuất kho Có TK 157: Giá trị lô hàng xuất kho Nợ TK 131: Giá bán lô hàng bao gồm thuế GTGT (Nếu có) Có TK 511: Giá bán chưa có thuế GTGT Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (Nếu có) Ví dụ: Số liệu tương tự ví dụ chương Đối với nghiệp vụ ngày 22/03, xuất kho sách tham khảo bán cho Nhà sách Bình – Thủy, mẫu phiếu xuất kho sổ chi tiết liên quan viết lại, đồng thời kế toán mở thêm sổ chi tiết tài khoản 157 sau: 93 Thang Long University Library Biểu 3.5 Mẫu phiếu xuất kho theo hình thức chuyển hàng Đơn vị: Công ty CP Sách & TBGD Miền Bắc Mẫu số 02 - VT (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) Địa chỉ: 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Ngày 22 tháng 03 năm 2016 Nợ: TK 1572 Quyển số: 06 Có: TK 15612 Số: 126 Họ tên người nhận hàng: Nhà sách Bình Thủy Lý xuất kho: XBA: Xuất bán Xuất kho: H2 - Kho sách tham khảo, tập cấp Tên nhãn hiệu, quy Số vật TT cách, phẩm chất Đơn Mã số tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Số lượng Thành tiền vị tính Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Bản 70 70 11.484,32 803.903 Trọng tâm kiến thức T7T71h4 phương pháp giải toán 7/2 Tin học dành cho 2B624T5 THCS - Q1 Bản 318 318 6.649,23 2.114.456 Các chuyên đề chọn lọc toán -Tập Bản 230 230 10.055,14 2.312.683 618 618 T6T88h5 Tổng cộng 5.231.042 Số tiền viết chữ: Năm triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn không trăm bốn mươi hai đồng Chứng từ gốc kèm theo: Ngày 22 tháng 03 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 94 Biểu 3.6 Mẫu sổ chi tiết giá vốn Trọng tâm kiến thức phương pháp giải toán 7/2 Đơn vị: Công ty CP Sách TBGD Miền Bắc Mẫu số S38 - DN (Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) Địa chỉ: 187B Gảng Võ, Ba Đình, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 6322.T7T71h4: Trọng tâm kiến thức phương pháp giải toán 7/2 Tháng năm 2016 NT Chứng từ SH Diễn giải TK ĐƯ NT Số phát sinh Nợ Số dư Có Số dư đầu kỳ: Số phát sinh kỳ: … 17/03 PXK116 17/03 Xuất sách theo PXK116 15612 780.934 18/03 PXK241 18/03 Xuất sách theo PXK241 15612 80.390 22/03 PVCX206 22/03 Ghi nhận giá vốn (PXK126) 1572 803.903 … 31/03 KC06 31/03 Kết chuyển sang 911 1.665.227 Cộng phát sinh: 1.665.227 Số dư cuối kỳ: Người ghi sổ: 1.665.227 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 95 Nợ Có Thang Long University Library Biểu 3.7 Mẫu sổ chi tiết tài khoản hàng gửi bán Trọng tâm kiến thức phương pháp giải toán 7/2 Đơn vị: Công ty CP Sách TBGD Miền Bắc Mẫu số S38 - DN Địa chỉ: 187B Gảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 1572.T7T71h4: Trọng tâm kiến thức phương pháp giải toán 7/2 Tháng năm 2016 NT Chứng từ SH Diễn giải TK ĐƯ NT Số phát sinh Nợ Số dư Có Số dư đầu kỳ: Số phát sinh kỳ: 22/03 PXK126 22/03 Xuất sách theo PXK126 15612 23/03 PVCX206 23/03 Ghi nhận giá vốn (PXK126) 6322 Cộng phát sinh: 803.903 803.903 803.903 Số dư cuối kỳ: Người ghi sổ: 803.903 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 96 Nợ Có Biểu 3.8 Mẫu sổ chi tiết tài khoản hàng gửi bán Đơn vị: Công ty CP Sách TBGD Miền Bắc Mẫu số S38 - DN Địa chỉ: 187B Gảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng năm 2016 Tài khoản 157: Hàng gửi bán NT Chứng từ SH Diễn giải TK ĐƯ NT Số phát sinh Nợ Số dư Có Số dư đầu kỳ: Số phát sinh kỳ: 22/03 PXK126 22/03 Xuất sách theo PXK126 15612 23/03 PVCX206 23/03 Ghi nhận giá vốn (PXK126) 6322 Cộng phát sinh: 5.231.042 5.231.042 5.231.042 Số dư cuối kỳ: Người ghi sổ: 5.231.042 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 97 Nợ Có Thang Long University Library Thứ ba, sổ chi tiết tài khoản Chi phí bán hàng Chi phí Quản lý nghi doanh ệp: Công ty cần lập sổ chi tiết cho tài khoản 641 tài khoản 642, bao gồm: Tài khoản chi phí bán hàng: TK 6411: Chi phí nhân viên TK 6412: Chi phí vật liệu TK 6413: Chi phí công cụ dụng cụ TK 6414: Chi phí khấu hao TK 6417: Chi phí dịch vụ mua TK6418: Chi phí bán hàng tiền khác Tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp: TK 6421: Chi phí nhân viên TK 6422: Chi phí vật liệu TK 6423: Chi phí công cụ dụng cụ TK 6424: Chi phí khấu hao TK 6425: Chi phí thuế, lệ phí TK 6426: Chi phí dự phòng TK 6427: Chi phí dịch vụ mua TK 6428: Chi phí tiền khác Việc mở sổ chi tiết giúp cho công ty thuận tiện việc theo dõi chi phí cho hoạt động mình, đáp ứng nhu cầu quản lý cung cấp thông tin hữu ích cho công ty Từ đưa định kiểm soát chi phí phù hợp, đồng thời hạn chế nhầm lẫn việc lập báo cáo tài 98 Biểu 3.9 Sổ chi tiết chi phí chi phí bán hàng Đơn vị: Công ty CP Sách TBGD Miền Bắc Mẫu số S36 - DN Địa chỉ: 187B Gảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Tài khoản: 641-Chi phí bán hàng Tháng năm 2016 NT Chứng từ SH Diễn giải TKĐƯ NT Ghi nợ tài khoản Tổng số tiền Chia 6411 6412 6413 6414 6417 Số dư đầu kỳ: Số phát sinh kỳ: … 27/3 HĐ0000740 27/3 Phí vận chuyển sách công ty Hỏa Xa 3318 3.640.000 1531 2.560.000 3.640.000 … 29/3 PXK191 29/3 Xuất ghế cho phòng kho vận 2.560.000 … 99 Thang Long University Library 6418 31/3 BPBTL 31/3 Lương nhân viên 334 307.171.520 307.171.520 31/3 BPBTL 31/3 Các khoản trích theo lương 338 43.251.600 43.251.600 31/3 BPBKH 31/3 Khấu hao xe quặp Toyota 2141 2.633.333 2.633.333 … Cộng số phát sinh kỳ: Ghi có tài khoản 641 Số dư cuối kỳ 911 593.483.944 350.423.120 24.320.000 2.633.333 138.285.580 77.821.911 593.483.944 350.423.120 24.320.000 2.633.333 138.285.580 77.821.911 Người ghi sổ: Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 100 LỜI KẾT Để có chiến lược bán hàng hiệu quả, phù hợp doanh nghiệp kinh tế thị trường vấn đề xúc đặt trước tiên cần giải Đối với loại hình doanh nghiệp kinh doanh thương mại nói chung Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc nói riêng tổ chức công tác kế toán bán hàng lại quan trọng mang tính định đến thành bại doanh nghiệp Công ty Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc nghiệp vụ kinh doanh sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ việc học tập học sinh khối tiểu học, trung học sở trung học phổ thông Vì bán hàng xác định kết kinh doanh trọng tâm cần thiết phải trọng quản lý công ty Kế toán công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp nói chung Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc nói riêng Phát huy tối đa hiệu công cụ kế toán vào công tác bán hàng xác định kết thực nội dung quan trọng công ty thời kỳ phát triển Dưới góc độ sinh viên khoa kế toán, em nghĩ không nắm vững mặt lý luận mà phải hiểu sâu sắc thực tiễn vận dụng cách khoa học nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán Trong thời gian thực tập Công ty, nhìn nhận từ kiến thức học nghiên cứu tình hình thực tế kế toán doanh thu bán hàng xác định kết Công ty, em nhận thấy mặt mạnh mà Công ty đạt tồn thực tế Với trình độ nhận thức hạn chế em xin đưa số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Công ty Mọi ý kiến em đưa dựa sở thực tế Công ty nội dung chế độ kế toán hành Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, hướng dẫn Giáo viên, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Huyền anh chị phòng Kế toán tài vụ Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Miền Bắc giúp đỡ em hoàn thành đề tài khóa luận này./ Thang Long University Library TÀI LIỆU THAM KHẢO Slide giảng Kế toán tài 1, Th.s Vũ Thị Kim Lan Side giảng Kế toán tài 2, Th.s Nguyễn Thanh Thủy Slide giảng Kế toán tài 3, Th.s Vũ Thị Kim Lan Slide Tổ chức hạch toán kế toán, TS Nguyễn Thanh Huyền Giáo trình kế toán tài chinh ttrong doanh nghiệp, Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc Dân Chủ biên: GS.TS Đặng Thị Loan Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài chinh Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền bắc , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền bắc , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền bắc , Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thanh Huyền Sinh viên thực hiện : Lê Thu Thảo, DANH MỤC BIỂU SỐ, SƠ ĐỒ, . Các khoản giảm trừ doanh thu., Giá đơn vị bình quân = cả kỳ dự trữ, TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu, Kế toán tền gửi ngân hàng, TSCĐ, Hàng tồn kho:, Điều 5: Phương thức và thời hạn thanh toán, Thời hạn thanh toán, Tính giá xuất kho đối với mặt hàng Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán 7/2:, Phương thức vận chuyển:, (*) Chú thích: Cách đánh số thứ tự phiếu thu, phiếu chi:, . Tổ chức kế toán xác định kết quả bán hàng., BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THÁNG 3/2016, Chi phí khấu hao tài sản cố định:, Chí phí dịch vụ mua ngoài:, Thứ ba, về sổ chi tiết của tài khoản Chi phí bán hàng và Chi phí Quản lý doanh nghiệp:, SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN, Thứ hai, về quy trình lập chứng từ bán hàng qua kho theo hình thức chuyển hàng:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay