Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại atdeco

98 682 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATDECO SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRỊNH QUANG HẢI MÃ SINH VIÊN : A21295 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATDECO Giáo viên hướng dẫn : Ths.Lê Thị Hạnh Sinh viên thực : Trịnh Quang Hải Mã sinh viên : A21295 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh HÀ NỘI – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập rèn luyện Trường Đại học Thăng Long, em nhận quan tâm, bảo dạy dỗ thầy cô giáo, động viên gia đình bạn bè, đến em hoàn thành khoá luận để kết thúc trình học tập rèn luyện Em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Thăng long, thầy cô giáo Khoa Kinh tế - Quản lý giúp đỡ, dạy bảo, tạo điều kiện cho em tích luỹ kiến thức, tu dưỡng đạo đức mái trường Đại học Thăng Long Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến ThS Lê Thị Hạnh tận tình bảo, hướng dẫn em suốt trình thực Khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo phòng ban anh chị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương Mại Atdeco tạo điều kiện thuận lợi để giúp em hoàn thành nội dung đề tài Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ em suốt trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Trịnh Quang Hải LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp thân em tự thực hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn, không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Trịnh Quang Hải Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực .2 1.1.4 Tầm quan trọng quản trị nguồn nhân lực 1.2 Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Phân tích công việc 1.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực 1.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực .10 1.2.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 15 1.2.5 Đánh giá thành tích nhân viên 18 1.2.6 Tạo động lực làm việc 20 1.2.7 Thù lao lao động 20 1.3 Các tiêu đánh giá hiệu quản trị nguồn nhân lực 21 1.3.1 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu 21 1.3.2 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo chi phí kinh doanh .21 1.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo chất lượng lao động .22 1.3.4 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo hiệu sử dụng thời gian làm việc 22 1.4 Một số rào cản đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATDECO 25 2.1 Tông quan công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco 25 2.1.1 Giới thiệu công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 26 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ phận 26 2.1.4 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh 29 2.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco giai đoạn 2013-2015 30 2.1.6 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty 33 2.2 Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty CPXây dựng Thương mại Atdeco 37 2.2.1 Phân tích công việc 37 2.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực .40 2.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực .41 2.2.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 45 2.2.5 Đánh giá thành tích nhân viên 50 2.2.6 Thù lao lao động sách đãi ngộ .51 2.3 Thực trạng hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco 53 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu .53 2.3.2 Phân tích hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo chi phí kinh doanh .53 2.3.3 Phân tích hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo trình độ lành nghề người lao động 55 2.3.4 Phân tích hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo quỹ thời gian làm việc 56 2.4 Những mặt chưa đạt hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco 57 2.4.1 Những mặt đạt 57 2.4.2 Những mặt chưa đạt 57 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATDECO 59 3.1 Định hướng phát triển công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco 59 3.1.1 Mục tiêu .59 3.1.2 Định hướng phát triển 59 3.2 Những số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực Công ty CP Xây dựng Thương Mại Atdeco 60 3.2.1 Phân tích công việc 60 Thang Long University Library 3.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực 62 3.2.3 Tuyển dụng 63 3.2.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực .64 3.2.5 Đánh giá thành tích nhân viên 65 3.2.6 Thù lao lao động sách đãi ngộ 66 DANH MỤC VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Tên đầy đủ ĐH CĐ Đại học Cao đẳng PGS TS Phó giáo sư Tiến sĩ CP Cổ phần VNĐ Việt Nam Đồng Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CỒNG THỨC Hình 1.1 Quy trình thực phân tích công việc Hình 1.2 Quy trình hoạch định nguồn nhân lực Hình 1.3 Trình tự tuyển dụng 11 Hình 1.4 Quy trình tuyển mộ 12 Hình 1.5 Quy trình tuyển chọn .14 Hình 1.6 Quy trình đào tạo phát triển 17 Hình 1.7 Quy trình đánh giá thành tích công tác 19 Hình 1.8 Cơ cấu thù lao lao động 20 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty 26 Hình 2.2 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh 29 Hình 2.3 Doanh thu Công ty giai đoạn 2013 – 2015 .30 Hình 2.4 Chi phí Công ty giai đoạn 2013 – 2015 31 Hình 2.5 Lợi nhuận Công ty giai đoạn 2013 – 2015 33 Hình 2.6 Quy trình đánh giá thành tích nhân viên 50 Hình 2.7 So sánh hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo trình độ lành nghề người lao động giai đoạn 2013 - 2015 55 Hình 3.1 Quy trình hoạch định nguồn nhân lực 62 Hình 3.2 Quy trình tuyển dụng 63 Hình 3.3 Quy trình đánh giá thành tích nhân viên 65 Bảng 1.1 Các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc .6 Bảng 1.2 Ưu nhược điểm phương pháp .7 Bảng 1.3 Các phương pháp dự báo nguồn nhân lực .9 Bảng 1.4 Giải pháp cân đối cung – cầu nguồn nhân lực 10 Bảng 1.5 So sánh đào tạo phát triển 15 Bảng 1.6 So sánh đào tạo công việc đạo tạo công việc .16 Bảng 2.1 So sánh kết hoạt động kinh doanh Công ty .30 Bảng 2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty 34 Bảng 2.3 Bảng mô tả công việc nhân viên giám sát thi công 38 Bảng 2.4 Bảng hoạch định nguồn nhân lực 40 Bảng 2.5 Tình hình tuyển dụng lao động Công ty giai đoạn 2013 - 2015 44 Bảng 2.6 Nhu cầu đào tạo phát triển công ty giai đoạn 2013 - 2015 45 Bảng 2.7 Tình hình đào tạo Công ty giai đoạn 2013 - 2015 46 Bảng 2.8 Mức hỗ trợ kinh phí Công ty giai đoạn 2013 - 2015 48 Bảng 2.9 Chi phí bình quân cho lượt đào tạo Công ty giai đoạn 2013 -2015 49 Bảng 2.10 Năng suất lao động trung bình giai đoạn 2013 - 2015 53 Bảng 2.11 Chỉ số khả sinh lời giai đoạn 2013 - 2015 54 Bảng 2.12 Đánh giá chất lượng công việc số phận .56 Bảng 3.1 Bảng mô tả công việc cho công nhân xây dựng 61 Bảng 3.2 Hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 64 Bảng 3.3 Mức lương cho người lao động 66 Thang Long University Library Thang Long University Library CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATDECO 3.1 Định hướng phát triển công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco 3.1.1 Mục tiêu Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Atdeco cần tiếp tục trọng vào vấn đề sau để hoàn thành mục tiêu chiến lược mình: - Giữ vững ổn định sản xuất, đầu tư mở rộng thêm lĩnh vực khác khai thác nguyên vật liệu, chế biến nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng để có thêm nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng - Mở rộng thị trường kinh doanh nước quốc tế - Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh kỹ lưỡng để giữ vững vị thị trường nước - Thực tốt công tác quảng cáo, tiếp thị phương tiện truyền thông để khắc ghi tâm trí người tiêu dùng hình ảnh, thương hiệu công ty - Hoạt động kinh doanh sở hợp pháp, thực quy định Bộ luật mà Nhà nước đề - Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán công nhân viên Công ty Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh 3.1.2 Định hướng phát triển Công ty xác định doanh thu lợi nhuận từ hoạt động xây lắp chiếm tỷ trọng lớn toàn cấu doanh thu hàng năm Công ty Tăng cường công tác tham gia đấu thầu công trình địa bàn tỉnh Dựa ưu nguồn tài ổn định sẵn có, Công ty tập trung mạnh đột phá vào việc đầu tư cải tiến trang thiết bị công nghệ thi công xây dựng có cho ngang trình độ với doanh nghiệp ngành nghề địa bàn nhằm tiết kiệm chi phí, tăng suất lao động, rút ngắn tiến độ nâng cao chất lượng thi công công trình xây dựng Công ty tổ chức chuyến tham quan, hợp tác, nghiên cứu học tập kinh nghiệm chuyển giao công nghệ, thiết bị thi công xây dựng áp dụng vật liệu xây dựng công nghệ đại, hiệu với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, đáp ứng mong đợi khách hàng, nâng cao uy tín Công ty Hình thành văn hóa công ty, mang đậm phong cách làm việc tổ chức: “Uy tín - Tốc độ - Chất lượng - Chuyên nghiệp” Tạo niềm tin uy tín khách hàng thông qua việc cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt, ổn định đáp ứng, thoả mãn yêu cầu khách hàng yêu cầu Luật pháp 59 Khai thác sâu vào số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác nhằm tận dụng hội kinh doanh đồng thời tạo thêm lợi nhuận cho Công ty gia công nguồn nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng; cung cấp không cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mà bán lại cho doanh nghiệp, Công ty xây dựng khác Sắp xếp máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, tinh thông nghiệp vụ, giỏi chuyên môn nhằm giảm bớt chi phí quản lý Doanh nghiệp cách tối đa Định kỳ rà soát lại hiệu sản xuất kinh doanh, xem xét đề biện pháp tài thích hợp đơn vị Mở rộng mối liên hệ, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp lớn có uy tín để tạo mạnh thương trường, tăng lực cạnh tranh Tuyển dụng thêm kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường, công nhân lành nghề có lực chuyên môn cao, phục vụ dài hạn Công ty Đồng thời tiếp tục đào tạo bồi dưỡng chỗ, cử học nâng cao kiến thức chuyên môn 3.2 Những số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực Công ty CP Xây dựng Thương Mại Atdeco 3.2.1 Phân tích công việc Ban lãnh đạo Công ty CP Xây dụng vằ Thương mại Atdeco cần hoàn thiện quy trình phân tích công việc, cụ thể sau: Bước 1: Chọn công việc để phân tích Đây bước nên ảnh hưởng nhiều đến bước tiếp theo, công ty cần trọng thực tốt công đoạn Tất công việc công ty cần chọn để phân tích không riêng số phận Qua đó, tất nhân viên làm việc hiểu cụ thể nội dung, yêu cầu công việc Bước 2: Xác định mục đích sử dụng thông tin Công ty cần xác định rõ thông tin thu thập có mục đích sử dụng để qua chọn lựa phương pháp thu thập hợp lý bước quy trình Bước 3: Chọn phương pháp thu thập thông tin Hiện có nhiều phương pháp để thu thập thông tin Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm riêng công ty cần lựa chọn hợp lý để giảm thiểu chi phí bỏ ra, tiết kiệm thời gian đem lại hiệu cao Ngoài việc phương pháp quan sát, công ty sử dụng phương pháp bảng hỏi để bảo đảm tính khách quan cho thông tin thu thập 60 Thang Long University Library Bước 4: Triển khai thu thập xử lý thông tin Công đoạn đòi hỏi người thực phải có khoa học, xếp hợp lý hông tin vào form bảng thống để báo cáo, kiểm soát so sánh Qua đó, xây t dựng nên bảng mô tả công việc bảng phân tích công việc Bước 5: Xây dựng bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc Những bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc công ty có cho cấp quản lý, lãnh đạo có nội dung tương đối đầy đủ, rõ ràng Tuy nhiên, xây dựng bảng cấp thấp hơn, công ty gặp nhiều khó khăn đặc thù tính chất công việc thường xuyên thay đổi, chồng chéo Công ty cần phải đầu tư thêm thời gian, công sức đặc biệt học hỏi kinh nghiệm từ doanh nghiệp lớn khác để hoàn thiện bảng Đối với công nhân xây dựng, bảng mô tả công việccó thể bổ sung sau: Bảng 3.1 Bảng mô tả công việc cho công nhân xây dựng I.Thông tin chung: Bộ phận: Chức danh: Quản lý trực tiếp: II.Mục đích công việc Thực công việc xây dựng, lắp đặt công trình, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng với cấp trên, thực công việc khác theo yêu cầu quản lý III.Nhiệm vụ cụ thể Làm công việc xây dựng: xây, trát, khoan, bả… Thi công lắp đặt: sàn nâng, sàn vinyl, dán sàn gạch nhựa Thi công lắp đặt panel vách, trần, tường Biết thi công dán sàn nhà Thi công hệ thống điện, nước,… Khiêng vác thiết bị công trường Làm việc theo hướng dẫn quản lý IV.Tiêu chuẩn - Giới tính: Nam - Độ tuổi: từ 15 đến 28 - Sức khỏe: Tốt - Ưu tiên học sinh tôt nghiệp công nhân nghề xây dựng 61 - Có tinh thần trách nhiệm cao, Siêng năng, thật - Có phương tiện lại (xe gắn máy) - Đã công nhân xây dựng, công nhân công trường: thợ hồ, thợ khí - Có thể làm thêm + làm công trình xa (Nguồn: Tác giả đề xuất) 3.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực Hiện tại, công tác hoạch định nguồn nhân lực Công ty CP Xây dụng Thương mại Atdeco thực chưa có quy trình cụ thể để bảo đảm kết thu có tính khách quan Công ty áp dụng quy trình hoạch định sau: Hình 3.1 Quy trình hoạch định nguồn nhân lực Phân tích trạng Dự báo khối lượng công việc nguồn nhân lực công việc xác định nhu cầu nhân lực Thiết lập sách, xác định kế hoạch chương trình Kiểm tra, đánh giá tình hình thực Thực chương trình (Nguồn: Tác giả đề xuất) Bước 1: Phân tích trạng công việc nguồn nhân lực Phân tích xem trạng công việc đáp ứng chất lượng chưa nguồn nhân lực thừa hay thiếu Bước 2: Dự báo khối lượng công việc xác định nhu cầu nhân lực Từ kết phân tích, đưa dự báo khối lượng công việc thời gian tới nhiều hay Sau tiếp tục dự báo xem nhu cầu nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc Bước 3: Thiết lập sách, xác định kế hoạch chương trình hành động Từ dự báo trên, đội ngũ đưa định nhân thời gian tới: Tuyển dụng khối lượng công việc lớn, số lượng nhân lực chưa đáp ứng tinh giảm biên chế dư thừa lao động Bước 4: Thực chương trình Triển khai chương trình, kiểm soát, thay đổi cho phù hợp kế hoạch 62 Thang Long University Library Bước 5: Kiểm tra, đánh giá tình hình thực Kiểm tra, đánh giá xem chương trình thực hợp lý hay chưa để từ rút kinh nghiệm cho lần hoạch định Mặc dù thời gian vừa qua, công ty có dự đoán tương đối xác cung cầu nguồn nhân lực nhiên, để nâng cao chất lượng công tác hoạch định nguồn nhân lực, công ty áp dụng thêm những giải pháp sau: - Về dự đoán cầu nhân lực: Áp dụng thêm nhiều phương pháp phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính, phương pháp chuyên gia… để đảm bảo khách quan tính xác - Về dự đoán cung nhân lực: Cần tìm hiểu rõ chất lượng nguồn lao động thị trường, qua có giải pháp thu hút nguồn lao động chất lượng cao 3.2.3 Tuyển dụng Nhìn chung, bước quy trình tuyển dụng công ty tương đối đầy đủ Tuy nhiên, công ty bổ sung thêm số bước quy trình tuyển dụng để nâng cao chất lượng nhằm thu hút thêm nhiều ứng viên tiềm sau: Hình 3.2 Quy trình tuyển dụng Lập kế hoạch tuyển Thông báo tuyển Thành lập hội đồng dụng dụng, tiến hành thu Xác minh, điều tra Tiến hành thi tuyển Tiến hành xét tuyển Thông báo ký hợp Ký hợp đồng dài hạn đồng thử việc thủ tục khác Kiểm tra sức khỏe thập hồ sơ tuyển dụng (Nguồn: Tác giả đề xuất) Quy trình tuyển dụng Công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco có thêm bước là: Xác minh điều tra kiểm tra sức khỏe: Xác minh điều tra: Bộ phận tuyển dụng kiểm tra xác suất ngẫu nhiên thông tin thu từ vài ứng viên nhằm đảm bảo xác Công ty liên hệ 63 với nơi cung cấp giấy tờ liên quan như: giấy khám sức khoẻ, cấp… để xác nhận thông tin Kiểm tra sức khỏe: Vì đặc thù công việc ngành xây dựng đòi hỏi chịu áp lực cao nên cần có sức khỏe tốt, thực tốt bước giúp nhân viên làm việc hiệu tránh cho công ty chi phí không đáng có 3.2.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Các hình thức đào tạo lẫn công việc Công ty Xây dựng Thương mại Atdeco thực tốt Tuy nhiên tương lai, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, công ty áp dụng thêm phương pháp khác, ví dụ đào tạo theo phương thức từ xa để đa dạng hoá, nâng cao chất lượng, giúp đội ngũ lao động thích nghi với môi trường công việc Bảng 3.2 Hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực Hình thức Nội dung đào tạo Đào tạo Đào tạo theo công việc phương thức từ xa Số người đào tạo Số ngày đào tạo 6-8 7-10 (Nguồn: Tác giả đề xuất) Hình thức đào tạo áp dụng nhân viên phòng hành chính, kỹ thuật Đây phương pháp đào tạo mà người dạy người học không trực tiếp gặp dịa điểm thời gian mà thông qua phương tiện nghe nhìn trung gian Phương tiện trung gian sách, tài liệu học tập, băng hình, băng tiếng, đĩa CD VCD, Internet Phương pháp đào tạo có ưu điểm bật người học chủ động bố trí thời gian học tập cho phù hợp với kế hoạch cá nhân; đảm bảo chất lượng đào tạo mà không cần đưa giáo viên đến tận người học tiết kiệm chi phí đào tạo Nhược điểm phương pháp thiếu trao đổi trực tiếp người học người dạy, đồng thời phương tiện phải thiết kế mua nên phải tính toán cho hợp lý Do công ty nên thực thêm khảo sát nhằm xác định: - Có cán có nhu cầu đào tạo năm Để từ đó, sau đợt đào tạo, ban lãnh đạo xác định tỉ lệ số người đáp ứng dự trù kinh phí cho năm - Năng lực nhân viên cải thiện sau trình đào tạo Để từ đó, xác định có nên trì tiếp tục hình thức đào hay không 64 Thang Long University Library 2.5 Đánh giá thành tích nhân viên Công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco thực công tác đánh giá hành tích nhân viên nhiên chưa thật chất lượng Số lượng lao động t công ty tương đối lớn Công ty cần có giải pháp thích hợp để đánh giá nhân viên cách công bằng, khách quan Quy trình đánh giá thành tích nhân viên công ty thay đổi số bước sau: Hình 3.3 Quy trình đánh giá thành tích nhân viên Thiết lập tiêu chí Lựa chọn phương đánh giá pháp đánh giá Điều chỉnh công bố Thảo luận kết kết cho nhân viên đánh giá Lựa chọn, huấn luyện kĩ người đánh giá Thực đánh giá (Nguồn: Tác giả đề xuất) Bước 1: Thiết lập tiêu chí đánh giá Bước thiết lập tiêu chí đánh giá tách thành bước riêng Việc xác định chu kỳ đánh giá gộp vào bước Việc thiết lập tiêu chí đánh giá từ đầu giúp cho công tác đánh giá có chất lượng cao hơn, tiết kiệm chi phí, thời gian Bước 2: Lựa chọn phương pháp đánh giá Bước giữ nguyên cũ Bước 3: Lựa chọn, huấn luyện kỹ người đánh giá Bước giữ nguyên cũ Bước 4: Thực đánh giá Bước cuối quy trình cũ (phỏng vấn kết đánh giá) tách thành bước quy trình Điều giúp trình đánh giá rõ ràng, cụ thể trước Công tác đánh giá đòi hỏi người đánh giá phải có lực, công minh, không thiên vị Bước giúp banlãnh đạo công tyxem người lựa chọn đánh giácó phù hợp hay không trình đào tạo kỹ cho người đánh giá có hiệu hay không Bước 5: Thảo luận kết đánh giá Kết đánh giá trước công bố người đánh giá ban lãnh đạo thảo luận lại nhằm đưa phương hướng chiến lược thời gian tới 65 Bước 6: Điều chỉnh công bố kết cho nhân viên Người đánh giá có điều chỉnh lại nhằm bảo đảm tính xác Sau đó, người đánh giá nhân viên trao đổi lại, thông kết đánh giá nhằm xem xét lại tình hình công việc để có định hướng phù hợp tương lai Ngoài Công ty sử dụng thêm phương pháp đánh giá KPI: KPI số đánh giá thực công việc, công cụ đo lường, đánh giá hiệu công việc thể qua số liệu, tỉ lệ, tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu hoạt động tổ chức phận chức hay cá nhân KPI công cụ đại giúp cho nhà quản trị triển khai chiến lược lãnh đạo thành mục tiêu quản lý chương trình hành động cụ thể cho phận, lĩnh vực cá nhân KPI xem mục tiêu cho tổ chức, phòng ban hay cá nhân cần đạt nhằm đáp ứng yêu cầu chung doanh nghiệp Để thực KPI, công ty cần xây dựng hệ thống mục tiêu từ cao xuống thấp theo phương pháp MBO (quản trị theo mục tiêu) KPI giúp công ty thấy kết công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách nhanh chóng Khi dựa vào tiêu đo lường việc đánh giá hiệu công việc cụ thể dễ thực tạo động lực phấn đấu cho cán công nhân viên công ty Tuy nhiên, công ty không nên áp dụng nhiều tiêu KPI Bởi số KPI đề không phù hợp với tiêu chí SMART không gây ảnh hưởng xấu cho hệ thống đánh giá kết công tác đào tạo mà gây hậu xấu cho hệ thống quản trị doanh nghiệp 3.2.6 Thù lao lao động sách đãi ngộ Công tác trả lương sách đãi ngộ Công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco hoàn thiện tốt Trong năm tới, công ty tăng mức lương cho người lao động tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh sau: Bảng 3.3 Mức lương cho người lao động Đơn vị tính: VNĐ STT Vị trí Lương Ban Giám đốc 20.000.000 Trưởng – Phó phòng ban 15.000.000 Quản lý 10.000.000 Cán văn phòng 6.500.000 Công nhân 3.500.000 (Nguồn: Tác giả đề xuất) 66 Thang Long University Library Việc tăng lương việc kích thích tinh thần làm việc đội ngũ cán ộb công ty giúp công ty thu hút thêm nhiều nhân tài khác Đồng thơi, ông C ty tổ chức thêm kiện nhằm đa dạng hóa sách đãi ngộ tổ chức giải thi đấu thể thao cho cán công nhân viên, vừa tăng thêm tinh thần đoàn kết, vừa rèn luyện sức khoẻ; phát hành ca cốc, áo,… in hình logo công ty, vừa giúp công ty quảng bá hình ảnh, vừa vật dụng hữu ích cho cán bộ, công nhân viên Tóm tắt: Nội dung bao gồm: Mục tiêu định hướng phát triển công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco tương lai; Những giải pháp để Công ty hoàn thiện nâng cao chất lượng công việc hoạt động quản trị nguồn nhân lực Những công tác thực tốt tiếp tục trì đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nữa, bao gồm: Phân tích công việc, Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Đào tạo pháp triển, Đánh giá thành tích nhân viên, Thù lao lao động sách đãi ngộ 67 KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập, tìm hiểu Công ty Cổ Phần Xây dựng Thương mại Atdeco, em có hội tìm hiểu chung hoạt động sản xuất kinh doanh công ty số công tác quản trị, đặc biệt công tác quản trị nguồn nhân lực Qua đó, em nắm bắt thông tin , vấn đề liên quan tới nguồn nhân lực Công ty Công ty Cổ Phần Xây dựng Thương mại Atdeco có nhiều hội để trì phát triển thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nước lẫn nước Tuy nhiên để cạnh tranh với công ty nước, việc thực chiến lược kinh doanh có hiệu quả, Công ty cần phải trọng tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực có nhân viên giỏi tay việc phát triển Công ty việc chắn xảy Do vậy, để nâng cao hiệu công tác đào tạo trước hết Công ty phải xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, nhanh chóng triển khai giải pháp đưa Cùng với hướng dẫn tận tình ThS Lê Thị Hạnh bảo, giúp đỡ anh/chị/em Công ty, em hoàn thành chuyên đề Đề tài thực với mục đích nghiên cứu thực trạng hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco Mặc dù nội dung không tránh khỏi hạn chế sai sót định phần phản ánh cách trung thực, xác, khách quan công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo anh/chị/em Công ty giúp đỡ em hoàn thành cách tốt đẹp tập Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Trịnh Quang Hải 68 Thang Long University Library PHỤ LỤC Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2013 – 2015 Giấy xác nhận đơn vị thực tập 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Th.s Lê Thị Hạnh, Đại học Thăng Long, 2014 Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management) PGS.TS.Trần Kim Dung, Nhà xuất Thống kê, 2011 Giáo trình Quản trị nhân TS Nguyễn Hữu Thân, nhà xuất Lao động xã hội, 2008 www.google.com www.voer.edu.vn www.quantri.vn www.wikipedia.org www.thuvienluanvan.com.vn www.dankinhte.vn 10 Các báo cáo Công ty CP Xây dựng Thương mại Atdeco 70 Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại atdeco , Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại atdeco , Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại atdeco , III. Nhiệm vụ cụ thể, Giáo viên hướng dẫn : Ths.Lê Thị Hạnh Sinh viên thực hiện : Trịnh Quang Hải Mã sinh viên : A21295, CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATDECO 59, DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CỒNG THỨC, Phần 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả quản trị nguồn nhân lực., HƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, ∆TK = (T0 + T1) x CNV x di T1, .4. Một số rào cản đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, Bước 5: Quyết toán, Cơ cấu lao động theo tính chất, . Theo dõi quản lý công trình được phân công., Kết quả công việc cần đạt được., Bước 7: Ký hợp đồng dài hạn và tiến hành hoàn thiện các thủ tục khác, Bước 4: Phỏng vấn kết quả đánh giá, Bước 5: Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, Bước 6: Điều chỉnh và công bố kết quả cho nhân viên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay