Chuyện kể mầm non truyền thuyết vua hùng trồng kê ra lúa

1 454 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:22

Truyền thuyết Vua Hùng trồng kê lúa Một hôm gái vua Hùng theo dân đánh cá ven sông thấy đàn chim bay lượn khắp bãi, nhảy nhót đám lau cỏ, khiến nàng vui thích Có nàng công chúa, mải ngắm đàn chim, dừng tay quăng lưới, có chim thả kê rơi mái tóc Công chúa mang kê trình với Vua, Vua mừng, cho điềm tốt lành, hạt chim ăn người ăn liền bảo Mỵ nương bãi tuốt đem Tới mùa xuân, Vua đem hạt kê phái công chúa gọi dân quải Nhân dân vui mừng rước Vua đồng Trống mõ đầu tới người rước lúa, rước kê Tới bên sông, Vua xuống bãi lấy que nhọn chọc đất tra lúa gieo kê bãi Làm xong, Vua cắm cành tre để chim sợ khỏi ăn hạt Các Mỵ nương dân làm theo (sưu tầm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyện kể mầm non truyền thuyết vua hùng trồng kê ra lúa , Chuyện kể mầm non truyền thuyết vua hùng trồng kê ra lúa , Chuyện kể mầm non truyền thuyết vua hùng trồng kê ra lúa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay