Chuyện kể mầm non truyền thuyết vua hùng dạy dân cấy lúa

1 1,006 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:22

Truyền thuyết Vua Hùng dạy dân cấy lúa Thuở xưa, nhân dân chưa biết cày cấy làm thóc gạo mà ăn, sống thịt thú rừng, rễ cây, loại rau dại, lúa hoang nhặt Các vùng đất ven sông hàng năm phù sa bồi thêm màu mỡ Vua Hùng thấy đất tốt gọi dân đến bảo tìm cách đắp bờ giữ nước Vua thấy lúa mọc hoang nhiều bày cách cho dân gỡ hạt, gieo mạ Khi mạ lên xanh đem cấy vào tràn ruộng có nước Lúc đầu dân cấy, tìm hỏi Vua Vua Hùng nhổ mạ lên, đem tới ruộng nước, lội xuống cấy cho dân xem Mọi người làm theo, cấy tới mặt trời đứng bóng, Vua người lên gốc đa lớn nghỉ ngơi ăn uống (sưu tầm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyện kể mầm non truyền thuyết vua hùng dạy dân cấy lúa , Chuyện kể mầm non truyền thuyết vua hùng dạy dân cấy lúa , Chuyện kể mầm non truyền thuyết vua hùng dạy dân cấy lúa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay