xé dán hình tam giac

10 84 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:17

Thủ công: Xé, dán hình tam giác Kiểm tra cũ H: H Hãy Nêu quy trình xé dán hình chữ nhật ? Thủ công: Xé, dán hình tam giác Kiểm tra dụng cụ môn học Giấy thủ công, hồ dán, bút chì, giấy nháp có kẻ ô, thủ công, khăn tay lau Thủ công: Xé, dán hình tam giác Hoạt động 1: Quan sát nhận xét Khăn quàng đỏ Lá cờ xéo Thủ công: Xé, dán hình tam giác Giáo viên kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình tam giác, em ghi nhớ đặc điểm hình để tập xé, dán cho hình Thủ công: Xé, dán hình tam giác Hoạt động 2:H ớng dẫn cách xé dán hình tam giác Bớc 1: Vẽ hình tam giác Thủ công: Xé, dán hình tam giác Hoạt động 2:H ớng dẫn cách xé dán hình tam giác Bớc 2: Xé hình tam giác Thủ công: Xé, dán hình tam giác Hoạt động3: Thực hành xé, dán hình tam giác - Nhận xét tình hình học tập chuẩn bị học sinh - Đánh giá sản phẩm - - Dặn dò chuẩn bị dụng cụ cho tiết học Xé dán hình vuông
- Xem thêm -

Xem thêm: xé dán hình tam giac , xé dán hình tam giac , xé dán hình tam giac

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay