Tuần 22 cây rau TNXH

21 68 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:17

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI GV: NGUYỄN THỊ KHÁNH Kiểm tra cũ Hãy kể thành viên gia đình em? cá nhân Hãy nêu hoạt động lớp ? Các thành viên lớp em ? A Em bạn C Em, bạn giáo Cả lớp B giáo, bố mẹ, em bạn D Cả ba đáp án Tự nhiên xã hội Cây rau Hãy kể tên loại rau mà nhóm em mang đến lớp? Rau ăn thân Rau ăn hoa Rau ăn củ Rau ăn Tự nhiên xã hội Cây rau Kết luận: Cây rau có nhiều loại: rau ăn lá, rau ăn thân,rau ăn quả,rau ăn củ,hoa… Tự nhiên xã hội Cây rau Các loại rau trồng đâu? SGK/ 46 Tự nhiên xã hội Cây rau Kết luận: Cây rau trồng vườn, ngồi ruộng, nhà lưới, chậu,… Tự nhiên xã hội N2(2’) Cây rau Quan sát nêu tên phận rau Lá Lá Thân Rễ Thân Rễ Tự nhiên xã hội Cây rau Kết luận: Các loại rau có rễ, thân, Vì phải ăn rau nhỉ? Kết luận Lợi ích việc ăn rau: Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết Tránh táo bón bệnh đường ruột Chống chảy máu chân răng… Món ngon dinh dưỡng 1.Trong loại rau em thích ăn loại rau nào? 2.Trước ăn rau phải làm gì? Ghi nhớ - Ăn rau có lợi cho sức khỏe, giúp tránh táo bón chống chảy máu chân - Rau trồng vườn, rẫy, ruộng nên dính nhiều đất bụi thuốc… - Vì cần phải rửa rau trước dùng làm thức ăn Tự nhiên xã hội Cây rau Câu saokhi ăn dùng rau lại cho sức Câu 2.3 Tại Trước rautốt làm thức ăn, Câu khỏe? Em nêu phận người ta phải: rau? a Tránh táo bón a.b.Ngắt bớt sâu Tránh chảy máu chân a Rễ, thân, a Rễ, thân, b Rửa rau kiến c Cả 2b.ýRễ, củ, hoa c lálásâu, rửa thật c Ngắt Ngắtc.bỏ bỏ sâu, rửa thật Củ, thân, Tự nhiên xã hội Cây rau VỊ nhµ c¸c nhí ¨n nhiỊu rau s¹ch nhÐ! [...]... Tự nhiên và xã hội Cây rau Kết luận: Cây rau được trồng ở trong vườn, ngoài ruộng, nhà lưới, chậu,… Tự nhiên và xã hội N2(2’) Cây rau Quan sát và nêu tên các bộ phận chính của cây rau Lá Lá Thân Rễ Thân Rễ Tự nhiên và xã hội Cây rau Kết luận: Các loại cây rau đều có rễ, thân, lá Vì sao chúng ta phải ăn rau nhỉ? Kết luận Lợi ích của việc ăn rau: Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết... 1.Trong các loại rau trên em thích ăn loại rau nào? 2.Trước khi ăn rau chúng ta phải làm gì? Ghi nhớ - Ăn rau có lợi cho sức khỏe, giúp tránh táo bón và chống chảy máu chân răng - Rau được trồng ở trong vườn, rẫy, ruộng nên dính nhiều đất bụi và thuốc… - Vì vậy cần phải rửa sạch rau trước khi dùng làm thức ăn Tự nhiên và xã hội Cây rau Câu saokhi ăn dùng rau lại cho sức Câu 2.3 Tại Trước rautốt làm thức... ăn, Câu 1 khỏe? Em hãy nêu các bộ phận chính của người ta phải: cây rau? a Tránh táo bón a.b.Ngắt bớt lá sâu Tránh chảy máu chân răng a Rễ, thân, lá a Rễ, thân, lá b Rửa rau kiến trên c Cả 2b.ýRễ, củ, hoa c lálásâu, rửa thật sạch c Ngắt Ngắtc.bỏ bỏ sâu, rửa thật sạch Củ, thân, lá Tự nhiên và xã hội Cây rau VÒ nhµ c¸c con nhí ¨n nhiÒu rau s¹ch nhÐ!
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 22 cây rau TNXH , Tuần 22 cây rau TNXH , Tuần 22 cây rau TNXH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay