tô màu vào các hình toan

11 81 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:16

LUYỆN TẬP Tô màu vào hình: hình 11 dạng màu Tô màu Bài 22 Ghép lại thành hình mới: b) a) c) 22 Ví Ghép dụ: lại thành hình mới: 22 Ghép lại thành hình mới: Xin cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: tô màu vào các hình toan , tô màu vào các hình toan , tô màu vào các hình toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay