phép trừ

22 60 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:15

Giáo án điện tử Môn: toán lớp Bài: Phép trừ phạm vi Giáo viên: Ngô Thị Thanh Hương Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Chu Văn An Kiểm tra cũ Bài 1: Tính 2 1 -3 Bài 2: > , < , = < 3-1 > - = - = - = 1=3 2=2 3=1 - = - = - = 3+1=4 1+3=4 -1=3 4 -3=1 2+2=4 -2=2 nghỉ Bài 1: Tính 4-1= 4-2= 33 ++ 71== 1+2= 3-1=2 3-2= 4-3=1 3-1= 2-1=1 4-3= 4-1= 3-2= Bài 2: Tính - 2 - - - - 1 - Bài 3: Viết phép tính thích hợp K 2=2 41=3 43=2 43=1 41=2 - 2
- Xem thêm -

Xem thêm: phép trừ , phép trừ , phép trừ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay