PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3

14 26 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 17:15

1 Điền số < ? = a/ > b/ < c/ = Điền số thích hợp vào ô trống 10 + = cộng hai + = hai cộng ba + = cộng hai ba Hoan hô! Tôi học thuộc rồi! + = 2 + = + = 3 + = + = 1 Tính 1+1= 1+2= + =3 Tính Tính +1 _ +2 _ +1 _ Tính Tính Nối phép tính với số thích hợp 1+2 1+1 2+1 [...]...1 Tính 1+1= 2 1+2= 3 2 + 1 =3 1 Tính 2 Tính 1 +1 _ 2 1 +2 _ 3 2 +1 _ 3 1 Tính 2 Tính 3 Nối phép tính với số thích hợp 1+2 1+1 2+1 1 2 3
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 , PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 , PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay